Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/58
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.25.
Iktatószám: 4975/2021
CPV Kód: 45234115-5
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Nyugati pályaudvar
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Viktória
Telefon: +36 303085361
E-mail: toth.viktoria4@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nyugati pu külsőtéri és belsőtéri elemek felújítás
Hivatkozási szám: EKR001156542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nyugati pályaudvaron a biztosítóberendezés zömében mechanikus, vonóvezetékes, mely állapota rendkívül elhasználódott, jelentősen növekedő zavarérzékenységgel. Felújításuk jelentős vonatforgalmi zavartatással jár, ezért a lenti műszaki tartalom végrehajtása a pályaudvar 2021. június hónapra tervezett több hetes teljes vonat kizárás mellett végrehajtható.
Műszaki tartalom, teljes mennyiség:
- Központi állításba bekötött váltón Soulavy váltóállító dob csere 21 db,
- Központi állításba bekötött váltó végállás ellenőrzésére szolgáló reteszdob csere 19 db,
- Fény főjelzők karbantartása jellegtáblák szükség szerinti cseréje korrózió védelem optikák karbantartása 32 db,
- Jelzőhíd felújítása 1 db,
- Vonóvezetéki hálózat cseréje a szükséges csigákkal együtt 1250 fm,
- 20-as beton- és acél csatorna fedlappal csere 70m és 56 m,
- 30-as beton- és acél csatorna fedlappal csere 100m és 24m,
- 40-es beton- és acél csatorna fedlappal csere 100m és 24m,
- Kábel kiváltás - 91 x1,5 600 fm,
- Kábel kiváltás -61 x1,5 700 fm,
- Kábel kiváltás - 14 x1,5 800 fm,
- Kábel kiváltás - 7 x1,5 800 fm,
- Kábel kiváltás - 4 x1,5 600 fm
- kábelelosztó cser 4db,
- Állítóközponti készülék mechanikai felújítása 2 db
- Állítóközponti készülék villamos felújítása 2 db
- állítóemeltyűk felújítása 16 db,
- XJ típusú jelfogók cseréje 40 db,
- XJ típusú iker jelfogók cseréje 10 db,
- XJ típusú támaszjelfogók cseréje 10 db,
- Időzítő kondenzátor cseréje 30 db,
- Ellenállás csere 50 db,
- Dióda csere 40 db,
- Graetz csere 20 db
- Dominó kezelőkészülék ( 17X39 ) felújítása 1 db
- 336V-os 28db-os akkumulátor telepcsoport cseréje 1 csoport
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 464642000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyugati pu külsőtéri és belsőtéri elemek felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, Nyugati pályaudvar
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nyugati pályaudvaron a biztosítóberendezés zömében mechanikus, vonóvezetékes, mely állapota rendkívül elhasználódott, jelentősen növekedő zavarérzékenységgel. Felújításuk jelentős vonatforgalmi zavartatással jár, ezért a lenti műszaki tartalom végrehajtása zömében a pályaudvar 2021. június 19. és július 17. közötti időszakra tervezett teljes vonat kizárás mellett végrehajtható.
Műszaki tartalom, teljes mennyiség:
- Központi állításba bekötött váltón Soulavy váltóállító dob csere 21 db,
- Központi állításba bekötött váltó végállás ellenőrzésére szolgáló reteszdob csere 19 db,
- Fény főjelzők karbantartása jellegtáblák szükség szerinti cseréje korrózió védelem optikák karbantartása 32 db,
- Jelzőhíd felújítása 1 db,
- Vonóvezetéki hálózat cseréje a szükséges csigákkal együtt 1250 fm,
- 20-as beton- és acél csatorna fedlappal csere 70m és 56 m,
- 30-as beton- és acél csatorna fedlappal csere 100m és 24m,
- 40-es beton- és acél csatorna fedlappal csere 100m és 24m,
- Kábel kiváltás - 91 x1,5 600 fm,
- Kábel kiváltás -61 x1,5 700 fm,
- Kábel kiváltás - 14 x1,5 800 fm,
- Kábel kiváltás - 7 x1,5 800 fm,
- Kábel kiváltás - 4 x1,5 600 fm
- kábelelosztó cser 4db,
- Állítóközponti készülék mechanikai felújítása 2 db
- Állítóközponti készülék villamos felújítása 2 db
- állítóemeltyűk felújítása 16 db,
- XJ típusú jelfogók cseréje 40 db,
- XJ típusú iker jelfogók cseréje 10 db,
- XJ típusú támaszjelfogók cseréje 10 db,
- Időzítő kondenzátor cseréje 30 db,
- Ellenállás csere 50 db,
- Dióda csere 40 db,
- Graetz csere 20 db
- Dominó kezelőkészülék ( 17X39 ) felújítása 1 db
- 336V-os 28db-os akkumulátor telepcsoport cseréje 1 csoport
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
Pontszám: 0-10
1. értékelési szempont: Nettó ajánlati ár – 70 – Fordított arányosítás
2. értékelési szempont: M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap max. 36 hónap) Súlyszám: 30 – Egyenes arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22765 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyugati pu külsőtéri és belsőtéri elemek felújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37536530
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11454599207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 460990000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 464642000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: kezelőkészülék felújítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: TERMINI-RAIL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83147663
Postai cím: Árok Utca 10. B. ép. fszt. 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: siket.zoltan@terminirail.hu
Telefon: +36 202632744
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23805054
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13927352213
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37536530
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11454599207

Hivatalos név: TERMINI-RAIL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83147663
Postai cím: Árok Utca 10. B. ép. fszt. 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13927352213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges