Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/66
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.02.
Iktatószám: 5191/2020
CPV Kód: 72590000-7
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;Humansoft Szerviz Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Klock Csilla
Telefon: +36 305635720
E-mail: klock.csilla@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szokolainé Papp Klára
Telefon: +36 20515 2342
E-mail: szokolaine@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: villamosenergia-termelés előkészítő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa
Hivatkozási szám: EKR001449732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72590000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa, valamint desktop migrációs projekt lebonyolítása Paks II. Zrt. részére, amely biztosítja a munkavállalók számára az IT szolgáltatások szerződésben előírt rendelkezésre állását. Desktop migrációs projekt végrehajtása során a jelenleg külső szolgáltatótól igénybe vett desktop szolgáltatások elindítása a Megrendelő saját eszközein, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 383398730 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak: 72590000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 30-32
A teljesítés al helyszínei:
-7030 Paks, Gagarin utca 1.
-7030 Paks, Dankó Pista utca 1.
-7030 Paks, 8803/12. 1124. ép.
-1054, Budapest, Széchenyi rakpart 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szolg. éles indulása tervezetten:2020. január 01.A szolg. biztosítása AK saját használatában lévő ITSM alkalmazásával történik.A felhasználók tervezett száma:2020-2021 cca. 500,2022 cca.670 A felhasználók AK tulajdonát képező,garanciális végponti eszközökön,munkaállomásokon dolgoznak.A rendszerek leírását,melyekhez felhasználói támogatást kell nyújtani,a részletes műszaki leírás tartalmazza
HelpDesk szolg.:
- Ügyfélszolgálati (ÜSZ) nyitva tartás: Az ÜSZ heti 5 alakommal 10 órás rendelkezésre állást biztosít ügyfelei számára, munkanapokon 7-17 óra között
- Meghosszabbított nyitvatartás biztosítása előre bejelentett átmeneti időszakokra
- Elvárt rendelkezésre állás:(karbantartás kezelés) Hiba javítás első szintű megoldó csoport által:4 óra
- 1 tel.szám biztosítása,amin a szolg. elérhető
- internet kapcsolattal kell rendelkezni, amin a szolgáltatást nyújtja
- 1 db IP cím megadása,amin keresztül eléri AK hálózatát
- Az egykapus ügyintézési elvnek megfelelően valamennyi szolgáltatással kapcsolatos bejelentést,igényt a HelpDesk-re kell eljuttatni.A HelpDesk biztosítja AK szervezetén belül a koordináló szerepet,s tájékoztatja a felhasználókat az igények, bejelentések előrehaladásáról
- Szoftver support tevékenység a PC-k szoftvereire vonatkozóan és a használt egyedi alkalmazások esetében a telepítési és beállítási útmutató szerint
- biztosítani kell egy felsőfokú végzettséggel rendelkező dedikált kapcsolattartót (szolg. menedzsert),aki rendelkezik ITILv3 Expert vizsgával és min. 5 év releváns tapasztalattal.A szolg. menedzser feladatainak leírását a részletes műszaki leírás tartalmazza
ServiceDesk helyszíni szolg.
Helyszíni jelenléttel biztosítja a felhasználók számára a garanciális és nem garanciális hibaelhárítást, a munkaállomásokkal kapcsolatos standard műveletek elvégzését, a software support tevékenységet
- Budapesten és Pakson,munkanapokon 8-16 óra között állandó helyszíni támogatás:Budapest 1 fő,Paks 2 fő, és telephelyenként 1-1 autó biztosítsa a szállítási feladatok ellátásához
- A képzettségre vonatkozó elvárás:min.szerviz technikus
- A helyszíni jelenléthez AK biztosít szerviz és raktárhelyiséget
- A garanciális hibaelhárítás AT feladata
- A tartalék eszközök tárolása,kezelése AT feladata,a garanciális hibák bejelentése AK feladata
- A nem garanciális, egyéb hibaelhárítások is AT feladatát képezik
- IMAC feladatok ellátása
- Op. rendszer és alapszoftverek specifikáció szerinti telepítése (Windows,hálózati beállítások,SCCM-el történő programtelepítés,nyomtatóbeállítás)
- Szoftver support tevékenység a PC-k alapszoftvereire vonatkozóan és a használt egyedi alkalmazások esetében a telepítési és beállítási útmutató szerint
- A klienseken lévő vírusvédelmi eszközök hiba javítása
- Hardver hibajavítás
Desktop migrációs projekt
A desktop migráció célja a jelenleg külső szolgáltatótól igénybe vett desktop szolgáltatás elindítása AK saját eszközein.AT feladata a migrációs terv elkészítése.Kliens migrálási munkáinak szakszerű elvégzése mintegy 500 kliens gépen,és multifunkcionális nyomtatókon,a migrációs terv szerinti feladatok körében és ütemterv szerinti határidőkben.
A Migrációs projekt:a szerz. hatályba lépésétől számított 3 hónap
-A későbbiekben helyszíni támogatást nyújtó 3 fő rendelkezésre állását biztosítani kell a szerz. hatályba lépésétől a migráció előkészítéséhez
-Projektvezető biztosítása.Elvárás egy felsőfokú végzetséggel rendelkező mérnök informatikus,aki PMI/PRINCE2 képesítéssel rendelkezik és cca. 300 gépes migrációs projektek irányításában szerzett referenciával rendelkezik
-A projekt végrehajtásához igényelt becsült létszám (a 3 kollégával együtt):Budapest 3 fő,Paks 30 fő
-A projekt során a napi munkaidő meghaladhatja a 8 órát, ill. hétvégi munkavégzés is szükséges lehet
-Az image elkészítése a teszt gépeken AK feladata
-Éles üzemi támogatás min. 1 fő telephelyenként, (öt telephelyen), felhasználó kezelésben jártas munkatárs biztosításával
-A projekt során a AK étkezést és szállást nem biztosít
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Migrációs projekt végrehajtásához kötelezően igénybe vett létszám (30 fő) fölött vállalt rendelkezésre álló szakemberek száma (min. 0, max. 15) 5
2 2. Képzett összesen érték – SLA 35
3 2.1. Hardver hibajavítás (min. 20, max. 24 munkaóra) 5
4 2.2. Hibajavítás nem elsőszintű megoldó csoport által (min. 20, max. 24 munkaóra) 7
5 2.3. Incidensek megoldási ideje: Skype (min. 20, max. 24 munkaóra) 2
6 2.4. Egyéb tevékenység elsőszintű megoldó csoport által (min. 3, max. 4 munkaóra) 2
7 2.5. Új standard eszköz üzembe helyezése, cseréje (min. 20, max. 24 munkaóra) 3
8 2.6. Felhasználó változás (min. 20, max. 24 munkaóra) 2
9 2.7. Munkahely áttelepítése (min. 20, max. 24 munkaóra) 2
10 2.8. Eszköz leszerelése, szolgáltatás megszüntetése (min. 24, max. 32 munkaóra) 2
11 2.9. Standard szoftver telepítése és törlése (min. 20, max. 24 munkaóra) 3
12 2.10. Megrendelői szoftver telepítése (min. 32, max. 40 munkaóra) 2
13 2.11. Hívásvesztés (%-ban megadva) (min. 20, max. 15 %) 2
14 2.12. FTR (First time resolution) – incidens (%-ban megadva) (min. 40, max. 45 %) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati ár alábontása:
1. HelpDesk üzemeltetésének 1 felhasználóra vonatkozó havi díja (36 hónapra) fix áron:24
2. hosszított nyitva tartás a standard HelpDesk rendelkezésre állás feletti HelpDesk szolgáltatás óra díja:1
3. ServiceDesk-A helyszíni üzemeltetés támogatás óra díja (36 hónapra fix áron):30
4. Migrációs projekt-projektvez. napi díj:2
5. Migrációs projekt-szerviz technikus napi díj:3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő jelenleg élő szerződése 2020. február 29-én lejár, amely időpontig tárgyi eljárás eredményeként végrehajtandó migrációs feladatokat be kell fejezni. A migrációs eljárást lekésőbb 2020 január 1-jén el kell kezdeni, azonban a normál időtartamú eljárási rendben lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a határidők erre vonatkozóan nem tarthatók.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 228 - 559641
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: HelpDesk és ServiceDesk szolgáltatás biztosítsa
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Internetcím(ek): (URL) www.4ig.hu
Fax: +36 13712911
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Humansoft Szerviz Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68852322
Postai cím: Montevideo Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.dobay@humansoftszerviz.hu
Telefon: +36 209292685
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 383398730
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 383398730
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - részvétel migrációs tevékenységben

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe és adószáma
Közös ajánlattevők:
- 4ig Nyrt. - 1037 Budapest, Montevideo u.8. - 12011069-2-41 (vezető AT)
- Humansoft Szervíz Kft. - 1037 Budapest, Montevideo u.8. - 26709486-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)