Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/58
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.03.23.
Iktatószám: 5251/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505746
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszbereny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Faiskola_2
Hivatkozási szám: EKR000236162020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglevő földszintes plusz két emeletes-, lapos tetős-, alápincézett kialakítású társasház, amelyben 15 db Önkormányzati lakás kerül
kialakításra. A tervezett felújítás során a lakások meglevő belső gépészeti rendszere cső- és berendezés cserével-, az épület telken
belüli közmű ellátó rendszere teljes felújításra kerül-, a gázellátó rendszer eddig nem volt, most kerül kialakításra. A telek
közművesített területen található, rendelkezik víz-, szennyvíz bekötő vezetékkel-, a gázellátás a tervezett felújítás során kerül
kialakításra. Az átalakításra kerülő épület ellátása a meglevő- és építendő bekötő vezetékekről biztosítható-, a meglevő bekötő
vezetékek műszaki állapotát előzetesen meg kell vizsgálni-, szükség esetén fel kell újítani a Közmű Szolgáltatóval ! A felújítás során
kialakításra kerülő lakásokban korszerű víz- és energia takarékos gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra-, gázüzemű hőtermelő
berendezésekkel-, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A tárgyi ingatlanon meglévő többlakásos társasház felújítása, átalakítása
tervezett, melynek során az épületben 15db lakás lesz kialakítva, ebből 1db akadálymentes kivitelben. Ez a tervdokumentáció az
épület erős- és gyengeáramú villanyszerelési terveit tartalmazza. A tárgyi ingatlanon 15db lakást tartalmazó társasház létesítése
tervezett. A lakások fűtése, használati melegvíz ellátása egyedi (lakásonként elhelyezett) gázkazánokról történik, a lakáselosztókról
működtetve. A vizes mellékhelyiségek szellőztetése önálló, helyi ventilátorokkal lesz megoldva, melyek a világítás kapcsolóról, „
utánfutást” biztosító relé beépítésével üzemel. A klímatizálás részére tartalék áramköröket biztosítunk. A használati melegvíz indirekt
fűtésű tárolóban, gázkazán segítségével készül, azonban tartalék csatlakozási lehetőséget építünk ki elektromos fűtőpatron részére. A
tervezett épületen jelenleg a létesítéskori előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület alapterülete nem
bővül, rendeltetése nem változik, így az OTSZ 140.§ alapján a meglévő villámvédelmi rendszer felújítása, azaz nem norma szerinti
védelem létesítése tervezett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
x Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Magyarország Kormánya 40/2020 (III. 11.) Korm. számú rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki Ennek kapcsán, a projekt szükséges átütemezése érdekében Ajánlatkérő az eljárást visszavonja.
IV.1.1.) pont "A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben": 04408/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben