Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/65
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.01.
Iktatószám: 5813/2020
CPV Kód: 45212310-2
Ajánlatkérő: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Teljesítés helye: Mostarski Sajam, Rodoč bb / Slobodna zona Hercegovina, Mostar 88 000 Csarnokszám: Hall 1, Standszám: csatolt területkijelölés szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kereskedelem fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65240283
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 10000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hepa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: közfeladatot ellátó szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem fejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mostar országbemutató stand tervezése kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000149792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásáron, Magyarország partnerországként történő bemutatkozása, 500 m2-es belterületen és 500 m2-es külterületen országbemutató stand tervezése, kivitelezése és üzemeltetése”
Az Ajánlatkérő által átadott szakmai tartalom szerinti kiállítási stand építmény megtervezése, terv engedélyeztetése a vásárigazgatósággal, engedélyezett terv szerinti stand felépítése, bontása, digitális tartalom gyártása, digitális tartalmi elem hordozó felépítése, bontása továbbá stand üzemeltetése, vásárigazgatósággal való kapcsolattartás, és kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzése.
Építési munka célja: a 23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásáron kiállításon Magyarország partnerország megjelenését megtestesítő kiállítási stand épület megtervezése és kivitelezése a hozzá kapcsolódó digitális tartalmi elem hordozó elemek megépítésével együtt.
Építési munka elvégzésének helyszíne:Mostarski Sajam, Rodoč bb / Slobodna zona Hercegovina, Mostar 88 000
Csarnokszám: Hall 1, Standszám: csatolt területkijelölés szerint
Építési munka kivitelezésének véghatárideje: 2020. március 30. napja 12 óra
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a kiállítási stand építmény teljesen felszerelve valamennyi funkciójával 2020. március 30. napjára a kiállítás megnyitójára maradéktalanul elkészüljön, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles 2020. március 30. napja 12 óráig befejezni a kivitelezést a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően. A kivitelezésre 7 nap áll rendelkezésre 2020. március 24. napjától.
Stand mérete: 308 m2 és 192 m2 belterületi ország bemutató stand, 500 m2 területű külterületi stand
Vásárigazgatóság: Mostarski Sajam
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mostar országbemutató stand tervezése kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212310-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés helye: Mostarski Sajam, Rodoč bb / Slobodna zona Hercegovina, Mostar 88 000 Csarnokszám: Hall 1, Standszám: csatolt területkijelölés szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásáron, Magyarország partnerországként történő bemutatkozása, 500 m2-es belterületen és 500 m2-es külterületen országbemutató stand tervezése, kivitelezése és üzemeltetése”
Az Ajánlatkérő által átadott szakmai tartalom szerinti kiállítási stand építmény megtervezése, terv engedélyeztetése a vásárigazgatósággal, engedélyezett terv szerinti stand felépítése, bontása, digitális tartalom gyártása, digitális tartalmi elem hordozó felépítése, bontása továbbá stand üzemeltetése, vásárigazgatósággal való kapcsolattartás, és kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzése.
Építési munka célja: a 23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásáron kiállításon Magyarország partnerország megjelenését megtestesítő kiállítási stand épület megtervezése és kivitelezése a hozzá kapcsolódó digitális tartalmi elem hordozó elemek megépítésével együtt.
Építési munka elvégzésének helyszíne:Mostarski Sajam, Rodoč bb / Slobodna zona Hercegovina, Mostar 88 000
Csarnokszám: Hall 1, Standszám: csatolt területkijelölés szerint
Építési munka kivitelezésének véghatárideje: 2020. március 30. napja 12 óra
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a kiállítási stand építmény teljesen felszerelve valamennyi funkciójával 2020. március 30. napjára a kiállítás megnyitójára maradéktalanul elkészüljön, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles 2020. március 30. napja 12 óráig befejezni a kivitelezést a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően. A kivitelezésre 7 nap áll rendelkezésre 2020. március 24. napjától.
Stand mérete: 308 m2 és 192 m2 belterületi ország bemutató stand, 500 m2 területű külterületi stand
Vásárigazgatóság: Mostarski Sajam
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 7 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EUR-ban (egyösszegű átalányár) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Érvénytelen az ajánlat amennyiben az ajánlattevő nem a vásárigazgatóság által jóváhagyott kivitelező cég vagy a teljesítés kivitelezésébe nem von be a vásárigazgatóság által előírt listában szereplő cége(ke)t vagy nem rendelkezik a Mostarski Sajam engedélyével.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Mostar országbemutató stand tervezése kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtását követően két olyan Ajánlatkérő által előre nem látható körülmény is bekövetkezett, melyek hatással vannak a tárgyi közbeszerzési eljárásra.
2020.03.11. napjával a Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020 Korm. rendelet szerint a koronavírus világjárványra figyelemmel. Továbbá a kiállításszervező a MOSTARI vásár elhalasztása mellett döntött szintén a koronavírus veszélye miatt.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás beszerzési tárgya a 2020.03.30. napjától meghirdetett 23. Mostari Nemzetközi Gazdasági Vásáron, Magyarország partnerországként történő bemutatkozása, 500 m2-es belterületen és 500 m2-es külterületen országbemutató stand tervezése, és 2020.03.24. – 2020.03.30. napja közötti kivitelezése majd üzemeltetése a fenti két körülményre figyelemmel nem megvalósítható, fennáll a Kbt. 53. § (4) bekezdésében foglalt körülmény.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mac-Line Hungary Kiállításszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79357155
Postai cím: Felszabadulás utca Utca 193
Város: Röszke
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6758
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11938796206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges