Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/63
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.31.
Iktatószám: 5932/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyermekmentő Sz. Lovaster., Oktató Kp. kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000166102021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fővállalkozói kivitelezési szerződés keretében a „Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjának kivitelezése” tárgyú beruházás megvalósítása, mely magában foglalja a meglévő állapotról indulóan a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezést, a részbeni bontásokkal, villamos és gépészeti közműkiváltásokkal és új közművek építésével, térburkolatok/utak/parkolók építésével és környezetépítési munkálatok elvégzésével együtt, valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 17052048553 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyermekmentő Sz. Lovaster., Oktató Kp. kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A. Újépítésű Lovas és Terápiás Egység: 2151 Fót, külterület hrsz: 0242;
B. Szállás és kiszolgáló épület: 2151 Fót, külterület hrsz: 0242;
C. Biogáz létesítmény: hrsz: 2151 Fót, külterület hrsz:0204/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
Vállalkozási szerződés keretében a „Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat – Lovasterápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakítása” tárgyú beruházás generálkivitelezési feladatainak ellátása.
A teljesítés helye:
2151 Fót, külterület, hrsz: 0242; 0204/1
A beszerzés tárgya és mennyisége:
A sportolási és egészségügyi célú multifunkcionális létesítmény létesítményjegyzéke:
- Új lovas és terápiás oktató-fejlesztő-kiképző épület: összesen nettó 13 128,91 m2 helyiség-alapterületű.
- Új szállásépület: összesen nettó 1 951,9 m2 helyiség-alapterületű.
(új épültek mindösszesen nettó 15 080,81 m2 helyiség-alapterület).
- Bontandó épületek: összesen bruttó 1 755 m2 alapterület.
- Új biogáz üzem megvalósítása (összes beépítettség 436,64 m2).
- Teljes rétegrenddel készülő, szintetikus textil-homok keverékű taposóréteggel ellátott beltéri lovaspályák összesen: 3 603 m2.
- Füves taposóréteggel ellátott kültéri lovaspálya összesen: 2 828 m2.
- Új utak, térburkolatok, járdák, térvilágítás, távirányítású beléptető rendszer sorompóval, kapuval: beton térkő burkolatok: 3 072 m2.
- Külső közműellátás: vízellátás, tüzivíz ellátás, csatornázás (szennyvíz, csapadékvíz), gázellátás, gyengeáram.
- Kertészeti kialakítás.
A részben pince + kétszintes terápiás épület tartalmaz 2 db épületszárnyat, nyaktaggal összekötve:
- pinceszint: talajvíz elleni szigetelés 23 423 m2 felülettel, gépészeti helyiségek, raktár,
- földszint: gyógyterápiás helyiségek és játszószobák öltözőkkel és kapcsolódó funkciójú helyiségekkel, könyvtár, tornacsarnok, vizesblokkok, két fedeles lovagló pálya (egyik gyógykezelésre és terápiás lovaglásra, a másik terapeuták és lovak kiképzésére és bemutatókra/versenyekre) és egy futószáras körpálya, 195+5=200 férőhelyes fedett lelátókkal nézőtér, tárgyaló (rálátással a bemutató/versenypályára) lókarámok és lovastechnikai helyiségek, lómedencés tér, sószoba, tárolók és raktárak, szűrőkamion beálló garázs, uszodablokk mozgáskorlátozott használatra is alkalmas akadálymentesített beltéri és kültéri medencékkel és kapcsolódó helyiségek, ügyviteli helyiségek, technikai helyiségek, közlekedők és összekötő nyaktag, gépészeti helyiségek.
Az uszodablokkban készülő beltéri (úszó, ellenáramoltató, terápiás) és kültéri vízforgató rendszerrel ellátott medence összes alapterülete: 453,52 m2.
- emelet: vendégszobák és lakosztályok (13+5=18 db 2 fős szobaegység/lakrész összesen 26+10=36 fő bentlakásos elhelyezésére, 1 db szolgálati lakás, konyha-étkező, vizesblokkok, közlekedők), konferencia-előadóterem (lelátással a külső terepre és a fedett lovaspályára).
- Teherhordó acél épületszerkezet (épület-acélváz, térbeli rácsos és tömör szaruzatos tetőszerkezet, acél oszlop): 155,8 t.

A kétszintes szállásépület tartalmaz:
- földszint: recepció, irodák, étkező és konyha, dupla belmagasságú télikert és társalgó, 11 db akadálymentes vendégszoba (2 fős szobaegységek összesen 22 fő bentlakásos elhelyezésére).
- emelet: vendégszobák és lakosztályok (15 db 2 fős szobaegység összesen 30 fő bentlakásos elhelyezésére, 2 apartman, konyha-étkező, vizesblokkok, közlekedők), technikai helyiségek.
- Teherhordó acél épületszerkezet: 11,837 t.
- Korcolt fémlemezfedés: 11 80 m2.
A terápiás épület szerkezeti kialakítása: síkalapozás, előregyártott acél csarnokszerkezet, és falazott tartószerkezetek, monolit vasbeton födémek, szárazépítészeti szerkezetek, homlokzati hőszigetelő-felületképző rendszerek, hőszigetelések, padlórétegrendek burkolatokkal, szeglemezes fa tetőszerkezet és acél tetőszerkezeten 11706 m2 szendvicspaneles fémlemez tetőfedés, épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek.
A szállásépület szerkezeti kialakítása: síkalapozás, pillérvázas, kitöltő falazatos és vasbeton merevítőfalas, monolit vasbeton födémes teherhordó szerkezet, télikertként vasbeton és acél keretszerkezet gyámolítású hőhídmentes függönyfal-szerkezet (külső térelhatároló/térlefedő üvegszerkezet) egybefüggő (egy szerkezetként készülő, egymáshoz csatlakozó) 501 m2 felülettel, beltéri növényfal 5m2 felülettelszárazépítészeti szerkezetek, homlokzati hőszigetelő-felületképző rendszerek, hőszigetelések, padlórétegrendek burkolatokkal, szeglemezes fa tetőszerkezet és acél és rácsos fa tetőszerkezeten 1 060,5 m2 fémlemez tetőfedés, épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek.
Teljes beruházás:
Épületgépészeti rendszerek: vízellátás: hideg-melegvíz, pályalocsolás, automatikus lóitató rendszer, tüzivíz; csatornázás, gázvezeték-rendszer és rásegítő gázkazánok és sötétsugárzók, fűtés-hűtés: geotermikus energiát hasznosító rendszer víz-víz hőszivattyúkkal és 72+18+36=126 db 100 m-es talajszondával, padlófűtési és fan-coil-os rendszer, léghűtés, légtechnika: komfort szellőzés, vizesblokk elszívás; trágyaelszívó rendszer, lóporszívó, kipufogógáz elszívás, napkollektoros melegvíz termelés.
2 db kút: 1 db 30 m-es talpmélységű talajvíz kút létesítése ipari víz hasznosításra és 1 db 320 m-es talpmélységű rétegvízkút létesítése ivóvíz hasznosításra.
Épületvillamossági rendszerek: erősáram: világítási és erőátviteli rendszerek érintésvédelemmel együtt, hő- és füstelvezetés, napelemes rendszerek: szállás épület: 204 db x 375Wp = 76,5 kWp és 378db x 375Wp = 141,75 kWp, mindösszesen 218,25 kWp teljesítménnyel és; villámvédelem; gyengeáram: riasztó, video-megfigyelő, beléptető, telefon, hangrendszer, strukturált hálózat, tűzjelző.
Beépített automata tűzoltó rendszer (sprinkler rendszer) 1622 db szórófejjel.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.1. Ajánlattevő rendelkezik plusz további fő (minimum: 0 fő - maximum 3 fő) az M2.1. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal 5
2 2.1.2. Az M2/1. alkalmassági követelmény szerinti projektvezető mennyi m2 (munkákkal érintett, min.: 0m2 - max.: 11.000m2) nettó alapterületű közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generál-kivitelezése során szerzett projektvezetői vagy felelős műszaki vezetői vagy építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik 5
3 2.1.3. Az M2/1. alkalmassági követelmény szerinti projektvezető amennyiben rendelkezik közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generál-kivitelezése során szerzett projektvezetői vagy felelős műszaki vezetői vagy építésvezetői szakmai tapasztalattal, akkor mennyi m2 (min.: 0m2 - max.: 500m2)elérő mértékű külső nagyfelületű térelhatároló/térlefedő üvegszerkezet vagy hőhídmentes függönyfal-szerkezet kivitelezését tartalmazta 5
4 2.1.4. Az M2/1. pont szerinti projektvezető szakember rendelkezik-e 1 db beltéri ültetett élőnövényes zöldfal-rendszer kivitelezése során szerzett projektvezetői vagy felelős műszaki vezetői vagy építésvezetői szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) 5
5 2.2.1. Az M2/2. alkalmassági követelmény szerinti szakember rendelkezik közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generál-kivitelezése során épületgépészeti munkák kezdetétől a rendeltetésszerű használatra alkalmas befejezéséig szerzett épületgépészeti projektvezetői vagy felelős műszaki vezetői vagy építésvezetői szakmai tapasztalattal, melynél mennyi m2 (munkákkal érintett, min.: 0m2 - max.: 11.000m2) teljeskörű épületgépészeti munkával érintett nettó alapterületen valósult meg 5
6 2.3.1. Az M2/3. alkalmassági követelmény szerinti szakember rendelkezik közhasználatú épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generál-kivitelezése során - a villamos munkák kezdetétől a rendeltetésszerű használatra alkalmas befejezéséig szerzett - erős- és gyengeáramú rendszereinek villamossági projektvezetői vagy felelős műszaki vezetői vagy építésvezetői szakmai tapasztalattal, melynél mennyi m2 (munkákkal érintett, min.: 0m2 - max.: 11.000m2) villamossági munkával érintett nettó alapterületen valósult meg 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 223 - 585975
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyermekmentő Sz. Lovaster., Oktató Kp. kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/03/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11266101244
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17052048553
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontás, építőanyagok újrahasznosítása
Építőgépek, szerszámok bérlése
Vagyonvédelemi szolgáltatások
Mezőgazdasági létesítmények kivitelezése
Keverékkészítés kivitelezése
Felvonulási létesítmények biztosítása
Dúcolás, földpartmegtámasztás
Víztelenítés kivitelezése
Zsaluzás és állványozás
Költségtérítéses munkálatok megvalósítása
Irtás, föld- és sziklamunka kivitelezése
Szivárgóépítés és alagcsövezés kivitelezése
Síkalapozás kivitelezése
Helyszíni beton és vasbeton munkák megvalósítása
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
Falazás és egyéb kőműves munkák kivitelezése
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
Ácsmunka kivitelezése
Vakolás és rabicolás kivitelezése
Kémény-, füstgázrendszerek építése
Szárazépítés kivitelezése
Tetőfedés munkálatainak elvégzése
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bádogozás munkálatainak elvégzése
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatos-szerkezetek elhelyezése
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) munkálatainak elvégzése
Szigetelés munkálatainak elvégzése
Árnyékolók beépítése
Beltéri beépített berendezési tárgyak elhelyezése
Közmű csatornaépítés munkálatainak elvégzése
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Kőburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Útpályatartozékok építése
Villanyszerelés munkálatainak elvégzése
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) munkálatainak elvégzése
Tűz- és füstvédelem munkálatainak elvégzése
Megújuló energiahasznosító berendezések kivitelezése
Általános épületgépészeti szerelése
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szellőztetőberendezések szerelése
Légkondicionáló berendezések kivitelezése
Uszodatechnika kivitelezése
Beépített szállító- és emelőberendezések (felvonók) kivitelezése
Rögzítések, tömítések kivitelezése
Szabadidő és sport létesítmények kivitelezése
Környezetvédelemi berendezések beépítése
Tervezési munkák
Egységes Biztonsági és Egészségvédelmi terv készítése
Sprinkler hálózat kiépítése
Hidrogeológia munkák kivitelezése
Beépített elektromos berendezések kivitelezése
Biogáz Üzem létesítése
Medence gépészet kivitelezése
C.A.R. felelősségbiztosítás megkötése Előkészítő feladatok elvégzése Területelőkészítési munkák Organizációs feladatok
Minőségbiztosítási feladatok Munkavédelmi koordinációs feladatok Hulladékgazdálkodás Hulladék elszállítási feladatok,

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás eredményes.
Nyertes Közös Ajánlattevők: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. adószám: 25308673207 és az Építő-és épületkarbantartó Zrt. adószám: 11266101244 közös ajánlattevők
Ajánlattevők:
FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. és az Építő-és épületkarbantartó Zrt. közös ajánlattevők
VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér Utca 11., adószám: 10578863219)
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Mészáros Utca 13., adószám: 14300327244)
Az eljárás során nem került értékelésre sem környezeti sem szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)