Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/72
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.14.
Iktatószám: 6096/2020
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: HU311;HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FK-RASZTER Építő Zrt.;FK-RASZTER Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86535724
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Uramné Dr. Lantai Katalin
Telefon: +36 36411581
E-mail: projektiroda@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bükk Keleti Kapuja-Szeleta Park Látogatóközpont II
Hivatkozási szám: EKR000796862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című és GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására (1-2. rész) II.
Az ajánlati felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1898060147 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Látogatóközpont funkciójú épület kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212110-0
További tárgyak: 45112420-5
45223000-6
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45316100-6
45330000-9
45331200-8
42511110-5
45312100-8
45312200-9
45421100-5
45421151-7
45430000-0
39100000-3
09331200-0
71323100-9
90523100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, 31329/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című és GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására (1. rész).
Jelen közbeszerzési eljárás 1. része keretében 1 db földszintes, lapostetős, monolit látszóbeton homlokzatburkolatú, látogatóközpont funkciójú épület kivitelezése kerül beszerzésre, nettó 1684 m2 hasznos belső alapterülettel és 125 m2 fedett-nyitott terasszal.
Az építési feladat tartalmazza többek között:
- a lapostetőn elhelyezett fotovoltaikus rendszer teljes körű tervezését, engedélyeztetését (az illetékes áramszolgáltatóhoz történő benyújtását, az egyeztetésekben való részvételt, a tervek szükség szerinti javítását, az engedély megszerzését) és kivitelezését is,
- talajszondás-hőszivattyús fűtési/hűtési és HMV termelési rendszert, (40 db, 100 m mély talajszonda kiépítése 2 db hőszivattyúval, fan-coilos-radiátoros rendszerrel),
- gépi szellőztetési rendszer kiépítését 4 db, lapostetőn elhelyezett légkezelővel, álmennyezeti térbe rejtett szerelvényekkel,
- 91 m2 alapterületű, 100 adagos melegkonyha-büfé kiépítését konyhatechnológiával együtt,
- beépített bútorok és mobíliák szállítását a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint: 1 db információs pult, 2 db teakonyha bútor beépített berendezésekkel, 2 db beépített mosdópult, 15 db tárolószekrény, 1 db egyedi büfé pult,
- 121 m2-es irodablokk kivitelezését,
- közönségforgalmi, karbantartó-szociális és kiszolgáló területek kivitelezését,
- 51 m2 kiadható üzlethelyiség kivitelezését,
- gyengeáramú rendszerek, tűz- és behatolásjelző rendszerek kiépítését.
AK felhívja a figyelmet, hogy a projekt a 2001. évi LXIV. törvény 7. § 20.a) pontja alapján nagyberuházásnak minősül, ezért AK egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt készíttetett, melyet a KD részeként a GSZ-k rendelkezésére bocsát.
Nyertes AT feladatát képezi a lőszermentesítés a telek teljes területén 23 000 m2-en, 3 méteres vizsgálati mélységben.
Nyertes AT feladata a jogszabályban meghatározott energetikai tanúsítvány AK általi megszerzésében való közreműködés. Az energetikai tanúsítvány költsége AK-t terheli.
A részletes feladat meghatározást, az épületegyüttes funkcionalitását, tervezett felépítését, eszközeit, kapcsolatait a KD tartalmazza, a kivitelezési dokumentáció valamint a jogerős engedélyek a KD mellékleteként kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.b) követelményt igazoló szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges mértéken felüli szakmai többlettapasztalata magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában (hónap, max.60 hónap)  5
2 M.2.a) követelményt igazoló szakember alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott mértéken felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, max. 60 hónap)  5
3 Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (min. + 0 hónap, max. + 24 hónap)  5
4 A környezet hulladékkal való terhelésének mértéke (m3)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
II.2.7) Nyertes AT előteljesítésre jogosult. A VSZ a hatályba lépésének napjától számított 15 hónapig hatályos. AK a jelen eljárást a Kbt.53.§(6)alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés), a Kbt.135.§(12) alapján előírja a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állását a VSZ hatálybalépését felfüggesztő feltételként az AF VI.3.1) pontjában részletezettek szerint.

II.2.1)
Elnevezés: Játszóház-, mellékép. építése, külső ter. rendezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45112700-2
45262210-6
31158000-8
45111290-7
45232450-1
45451300-6
71421000-5
45223300-9
45233200-1
45223000-6
45233294-6
45262600-7
43325000-7
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, 31329/3. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című és GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására (2. rész).
Jelen közbeszerzési eljárás 2. része keretében a Látogatóközpont épület építéséhez kapcsolódó játszóház kiépítése, melléképületek építése és külső területek rendezési munkái kerülnek beszerzésre a szükséges bontásokkal együtt, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:
- 2 db elektromos autótöltő berendezés létesítése összesen 29,6kW teljesítménnyel,
- külső közműhálózat komplett kiépítése, csapadékvíz-elvezetéssel együtt,
- kertépítési munkák elvégzése a következő főbb mennyiségi jellemzők szerint: 28 db fa kivágása, esőkert létesítése, 18 állomásos tanösvény kiépítése kőtömbökkel, 61 db lombos fa ültetése, 5220 db évelő növény ültetése,
- 39 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentesített,
- belső utak, burkolt felületek kialakítása, szükséges bontásokkal együtt, 1060 m2 beton térkő burkolat építése, forgalomtechnikai elemekkel,
- „3K” Kőkori Karszt Kaland beltéri játszótér kialakítása ütéscsillapító burkolatokkal, 1 db egyedi, többszintes játszóvár egyedi játszóeszközökkel, 1 db Sziklatorony, 18 db Bükkös, 1 db Függőhíd, 1 db fedett átbújó, csúszda: alapterülete 192 m2,
- „Bikkmakk” kültéri játszótér: 70 m2 alapterületű játszótér, mely 1 db „bikkmakk kuckóból” és 1 db rögzített elemes rugós játékból áll,
- „Pókfonál” kültéri kalandpark játszótér a kapcsolódó ütéscsillapító burkolatokkal együtt, mely a látogatóközpont belső udvarán létesül 485,5 m2 területen többek között 1 db egyedi mászóka-rendszerrel, 1 db egyedi óriáscsúszdával, 1 db egyedi drótkötélpályával, 4 db egyedi hintával,
- 1 db földszintes, kör alakú, 95 m2 nettó alapterületű, fémlemez fedéssel ellátott kerti tároló épület építése, 19,8 m magas, látszóbeton periszkóp toronnyal,
- 1 db, 1,79 m sugarú, 10 m magas, kör alaprajzú, látszóbeton szerkezetű infooszlop építése.
AK felhívja a figyelmet, hogy a projekt a 2001. évi LXIV. törvény 7. § 20.a) pontja alapján nagyberuházásnak minősül, ezért AK egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt készíttetett, melyet a KD részeként a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsát.
Nyertes AT feladata a jogszabályban meghatározott energetikai tanúsítvány AK általi megszerzésében való közreműködés. Az energetikai tanúsítvány költsége AK-t terheli.
A részletes feladat meghatározást, az épületegyüttes funkcionalitását, tervezett felépítését, eszközeit, kapcsolatait a KD tartalmazza, a kivitelezési dokumentáció valamint a jogerős engedélyek a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.b) követelményt igazoló szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges mértéken felüli szakmai többlettapasztalata magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában (hónap, max. 60 hónap 10
2 Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (min. + 0 hónap, max. + 24 hónap)  5
3 A környezet hulladékkal való terhelésének mértéke (m3)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00005
II.2.14) További információ:
II.2.7) Nyertes AT előteljesítésre jogosult. A VSZ a hatályba lépésének napjától számított 15 hónapig hatályos. AK a jelen eljárást a Kbt.53.§(6)alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés), a Kbt.135.§(12) alapján előírja a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állását a VSZ hatálybalépését felfüggesztő feltételként az AF VI.3.1) pontjában részletezettek szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 141 - 346403
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Látogatóközpont funkciójú épület kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1462948347
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felvonulási létesítmények egy része, őrzés-védelem, bontási munkák egy része, hulladékelszállítási feladatok, takarítási munkák
egy része, zsaluzás és állványozás egy része, irtás, föld és sziklamunka egy része. M/2a), M/2d).

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Játszóház-, mellékép. építése, külső ter. rendezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 435111800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felvonulási létesítmények egy része, őrzés-védelem, bontási munkák egy része, hulladékelszállítási feladatok, takarítási munkák
egy része, zsaluzás és állványozás egy része, irtás, föld és sziklamunka egy része.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás mindkét részben eredményesen zárult.
Ajánlattevők neve, székhelye és adószáma:
1-2. rész: FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva Utca 73.), 11887827-2-05, Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla Utca 14.), 22634812-2-09, Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila Utca 34), 11066901-2-41, EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Árpád Út 64.), 13646925210 és KELET ÚT Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos út 14.), 11896447-2-15.
Nyertes Ajánlattevő:
1-2. rész: FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva Utca 73.), 11887827-2-05.
Ajánlatkérő az eljárás 1-2. része során figyelembe vett környezetvédelmi szempontokat: A környezet
hulladékkal való terhelésének mértéke (m3); illetőleg nem alkalmazott szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint. VI.3) folyt.: Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Egyéb előírások: Kbt.41/A. §-a és EKRr. 11-12. §-ai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKRr.6. §-a szerint regisztráció szükséges. EKR üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/ portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Kbt.73.§(5): AK a KD-ban közli azon szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. AF-ben, KD-ben valamennyi órában megadott határidő Mo-i helyi idő szerint értendő. Nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét AK számára megismerhetővé teszi; a Kbt.143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről AK-t haladéktalanul értesíti. AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírása szerint. Ajánlati kötöttség: 2 hónap, melyen AK 60 napot ért, figyelemmel a Kbt.81.§(11)-re. Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); EKRr. 11.§(4). Szerződés teljesítése: Kbt.135.§ (1), (5) és (6) szerint. AK helyszíni bejárást biztosít: AF TED-en történő közzétételétől számított 5. munkanap 10:00 órai kezdettel. Találkozás helye: Miskolc, 31329/3. hrsz A kiegészítő tájékoztatást AK konzultáció formájában nem adja meg. AK alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontját. Feltételes közbeszerzés, mindkét részben: AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be. AK a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában ugyan már rendelkezik hatályos, megkötött Támogatási Szerződéssel (TSZ), azonban a VSZ teljesítéséhez AK rendelkezésére álló anyagi fedezet összege a jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában nem éri el a közbeszerzés - a Kbt.19.§(3) alkalmazása nélkül számított - becsült értékét, így AK a különbözet fedezeti összegének biztosítására további támogatásra irányuló igényt (pályázatot vagy támogatási szerződés módosítást) fog benyújtani. Amennyiben a fentiekben hivatkozott támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása az ajánlattételi határidő lejártát követően jut AK tudomására, azt AK olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt.53.§(6)-ban foglaltak értelmében eredménytelenné nyilváníthatja. AK a Kbt.135.§(12)-ben foglaltak figyelembevételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A fentiek szerinti különbözet fedezeti összegének biztosítására szolgáló TSZ vagy TSZ módosítás hatályba lépéséről AK haladéktalanul, de legkésőbb a TSZ vagy a TSZ módosítás hatályba lépése napjától számított három munkanapon belül a nyertes AT-t írásban tájékoztatja. A nem HUF-ban rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes, MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát az MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára AT letelepedése szerinti ország központi bankja által a teljesítés napján, ill. az üzleti évek utolsó napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ellenszolgáltatás összege kizárólag HUF-ban adható meg. Egyéb devizanemben megadott ár esetén AK az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben az alkalmassági követelményekre megadott értékek vonatkozásában átszámítás történik, tekintettel arra, hogy az adatok nem HUF-ban kerülnek meghatározásra, AT-i nyilatkozatban szükséges megadni az átszámítás alapjául szolgáló árfolyamot. Részletesen KD-ben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)