Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.04.16.
Iktatószám:6634/2020
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Ákos
Telefon: +36 96507945
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.petz.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000362612020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000362612020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kórházi fertőzés megelőzés eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000362612020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban zajló aktív surveillance tevékenység és a 2017. évi PPV eredményei alapján a megelőzésben fontos, javítani kívánt tevékenységek feltárásra kerültek, melyeket az infekciókontroll eljárásrendek felülvizsgálatával, az új eljárásrendek kidolgozásával, a 4 care bundle bevezetésével és mindezek elméleti és gyakorlati oktatásával terveznek megvalósítani.
A fentieket kiegészítve, a higiéniás állapotok javítása érdekében Petz Aladár Megyei Oktató Kórház az alábbi eszközöket kívánja beszerezni öt részben:
1. rész: Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezés, ill. hozzá külső számláló (EKR megnevezés: Érintésnélküli kézfertőtlenítő berend. + számláló):
• Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezés: 101 db
• Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezéshez külső számláló: 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszközök leszállítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállításától számított jótállás alatt a gyártó által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozások ellátása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
2. rész: Fali karos adagoló:
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 500 ml: 134 db
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: 117 db
• Műtői használatra alkalmas hosszított karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: 33 db
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszközök leszállítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállításától számított jótállás alatt a gyártó által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozások ellátása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
3. rész: Helyes kézfertőtlenítés oktatására, valamint helyes végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló berendezés (EKR megnevezés: Kézfertőtlenítés oktatására, ellenőrzésére berend.):
• Helyes kézfertőtlenítés oktatására, valamint helyes végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló berendezés: 1 db
• Helyes kézfertőtlenítés oktatására, valamint helyes végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló berendezéshez fluorescens oldat 500 ml: 15 db
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszköz leszállítása valamint a leszállítandó eszköz teljes körű beüzemelése és ajánlatkérő által kijelölt legalább 5 fő betanítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszköz leszállításától számított jótállás alatt a készülék karbantartása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
4. rész: Felületek tisztaságának ellenőrzésére alkalmas eszköz (EKR megnevezés: Felületek tisztaságának ellenőrzésére eszköz):
• Felületek tisztaságának ellenőrzésére alkalmas eszköz: 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszköz leszállítása valamint a leszállítandó eszköz teljes körű beüzemelése és ajánlatkérő által kijelölt legalább 10 fő betanítása, valamint a bevezetés első 10 napjában személyes support. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszköz leszállításától számított jótállás alatt a készülék karbantartása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
5. rész: Mobil, UVC fénnyel működő felület és légfertőtlenítő készülék kórházi használatra (EKR megnevezés: Mobil UVC fénnyel működő felület-, légfertőtlenítő)
• Mobil, UVC fénnyel működő felület és légfertőtlenítő készülék kórházi használatra: 1 db
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszköz leszállítása valamint a leszállítandó eszköz teljes körű beüzemelése és ajánlatkérő által kijelölt legalább 5 fő betanítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszköz leszállításától számított jótállás alatt a készülék karbantartása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza, amelyet kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely” cellák, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségvetésekben szereplő esetleges konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt, esetleges konkrét típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.
A műszaki egyenértékűség igazolása az Ajánlattevő feladata.II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Érintésnélküli kézfertőtlenítő berend. + számláló
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezés, ill. hozzá külső számláló (EKR megnevezés: Érintésnélküli kézfertőtlenítő berend. + számláló):
• Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezés: 101 db
• Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezéshez külső számláló: 1 db
A 1. rész esetében a fentebb meghatározott termék mennyiségétől Ajánlatkérő az EFOP-1.8.21-18-2019-00006 azonosítószámú projekt keretében rendelkezésre álló támogatási keretének függvényében az alábbiak szerint eltérhet (ld. II.2.11 pont):
• Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezés: plusz 31 db (plusz 31%)
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza, amelyet kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely”, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszközök leszállítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállításától számított jótállás alatt a gyártó által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozások ellátása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül, HUF-ban) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A 1. rész esetében a fentebb (ld. II.2.4 pont): meghatározott termék mennyiségétől Ajánlatkérő az EFOP-1.8.21-18-2019-00006 azonosítószámú projekt keretében rendelkezésre álló támogatási keretének függvényében az alábbiak szerint eltérhet:
• Érintésnélküli kézfertőtlenítő berendezés: plusz 31 db (plusz 31%)
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00006
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Fali karos adagoló
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Fali karos adagoló
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 500 ml: 134 db
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: 117 db
• Műtői használatra alkalmas hosszított karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: 33 db
A 2. rész esetében a fentebb meghatározott termékek mennyiségétől Ajánlatkérő az EFOP-1.8.21-18-2019-00006 azonosítószámú projekt keretében rendelkezésre álló támogatási keretének függvényében az alábbiak szerint eltérhet (ld. II.2.11 pont):
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 500 ml: plusz 66 db (plusz 49%)
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: plusz 33 db (plusz 28%)
• Műtői használatra alkalmas hosszított karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: plusz 17 db (plusz 51%)
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza, amelyet kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely” cellák, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszközök leszállítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszközök leszállításától számított jótállás alatt a gyártó által kötelezően előírt karbantartás jellegű beavatkozások ellátása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül, HUF-ban) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A 2. rész esetében a fentebb (ld. II.2.4. pont) meghatározott termékek mennyiségétől Ajánlatkérő az EFOP-1.8.21-18-2019-00006 azonosítószámú projekt keretében rendelkezésre álló támogatási keretének függvényében az alábbiak szerint eltérhet:
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 500 ml: plusz 66 db (plusz 49%)
• Rendelő és kórtermi használatra alkalmas karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: plusz 33 db (plusz 28%)
• Műtői használatra alkalmas hosszított karos fertőtlenítőszer adagoló – 1000 ml: plusz 17 db (plusz 51%)
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00006
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Kézfertőtlenítés oktatására, ellenőrzésére berend.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Helyes kézfertőtlenítés oktatására, valamint helyes végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló berendezés (EKR megnevezés: Kézfertőtlenítés oktatására, ellenőrzésére berend.):
• Helyes kézfertőtlenítés oktatására, valamint helyes végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló berendezés: 1 db
• Helyes kézfertőtlenítés oktatására, valamint helyes végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló berendezéshez fluorescens oldat 500 ml: 15 db
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza, amelyet kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely” cellák, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszköz leszállítása valamint a leszállítandó eszköz teljes körű beüzemelése és ajánlatkérő által kijelölt legalább 5 fő betanítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszköz leszállításától számított jótállás alatt a készülék karbantartása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül, HUF-ban) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00006
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Felületek tisztaságának ellenőrzésére eszköz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Felületek tisztaságának ellenőrzésére alkalmas eszköz (EKR megnevezés: Felületek tisztaságának ellenőrzésére eszköz):
• Felületek tisztaságának ellenőrzésére alkalmas eszköz: 1 db
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza, amelyet kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely” cellák, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszköz leszállítása valamint a leszállítandó eszköz teljes körű beüzemelése és ajánlatkérő által kijelölt legalább 10 fő betanítása, valamint a bevezetés első 10 napjában személyes support. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszköz leszállításától számított jótállás alatt a készülék karbantartása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül, HUF-ban) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00006
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Mobil UVC fénnyel működő felület-, légfertőtlenítő
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39811200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész: Mobil, UVC fénnyel működő felület és légfertőtlenítő készülék kórházi használatra (EKR megnevezés: Mobil UVC fénnyel működő felület-, légfertőtlenítő):
• Mobil, UVC fénnyel működő felület és légfertőtlenítő készülék kórházi használatra: 1 db
A műszaki paramétereket a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza, amelyet kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely” cellák, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
A nyertes ajánlattevő feladata tárgyi eszköz leszállítása valamint a leszállítandó eszköz teljes körű beüzemelése és ajánlatkérő által kijelölt legalább 5 fő betanítása. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladata az eszköz leszállításától számított jótállás alatt a készülék karbantartása, valamint meghibásodás esetén a javítások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó ajánlati ár – (ÁFA nélkül, HUF-ban) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00006
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében egységesen: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi ren-delkezései szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbe-szerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
A Kbt. 114/A. §:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő - kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja - az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekinteté-ben a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekinteté-ben kell az igazo-lásokat benyújtani.
(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazol-ják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi sza-kaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keret-megállapodás ese-tén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési doku-mentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumen-tumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlat-tevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartal-ma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság iga-zolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elekt-ronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdésére figyelemmel nem határoz meg gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.
M/1. A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb a közbeszerzés tárgykörébe tartozó szállításainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást.
A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább:
- a szállítás tárgyát,
- a szállítás mennyiségét,
- a teljesítés év/hónap/nap szerint megjelölt kezdő és befejező idejét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét, székhelyét),
- a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását, telefonszámát vagy e-mail címét, továbbá
- az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés]
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást meg-indító felhívásvonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettség-vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül rendelkezik összesen legalább:
1. rész: 70 db „Sterilizáló, fertőtlenítő és egészségügyi eszközök” szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész: 100 db „Sterilizáló, fertőtlenítő és egészségügyi eszközök” szállítására vonatkozó referenciával.
3. rész: 1 db „Sterilizáló, fertőtlenítő és egészségügyi eszközök” szállítására vonatkozó referenciával.
4. rész: 1 db „Sterilizáló, fertőtlenítő és egészségügyi eszközök” szállítására vonatkozó referenciával.
5. rész: 1 db „Levegőfertőtlenítő” szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 éven (36 hónapon) belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett árubeszerzéseket veszi figyelembe.
A referencia részenként több szerződés bemutatásával is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén – azonos tárgyú referenciaelvárás esetében (1-4. részek) – a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő, azaz ugyanazon referencia bemutatható több rész tekintetében is.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
A jótállás tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik valamennyi rész tekintetében egységesen: 12 hónap.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek tekintetében az Ajánlatkérő az alábbiak szerint rendelkezik valamennyi rész tekintetében egységesen:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza valamennyi rész esetében egységesen, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel, figyelemmel a Ptk. 6:187. §-ára is.
1. Késedelmi kötbér:
A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a megrendelés nem teljesített része teljes nettó ellenértékének 5%-a, de maximum a nem teljesített rész teljesen nettó ellenértékének 30%-a.
2. Meghiúsulási kötbér:
A szerződésnek az Ajánlattevő érdekkőrében felmerült lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, a hat napot meghaladó szállítói késedelem, valamint a szerződés Ajánlattevő általi felmondása esetén, továbbá ha az Ajánlatkérő a szerződést az Ajánlattevő szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal felmondja az Ajánlattevőt meghiúsulási kötbérfizetés kötelezettség terheli. A meghiúsulási köt-bér mértéke az Ajánlattevő által az összes mennyiségből még nem teljesített termékek prognosztizált nettó összértékékének 30%-a.
Az Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését.
A kötbér esedékessé válik:
• Késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, vagy a késedelmi kötbér eléri a maximumot.
• Meghiúsulás esetén, a tudomásszerzés napján.
Az Ajánlatkérő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Mindegyik rész tekintetében egységesen:
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást teljes egészében a „Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban” című EFOP-1.8.21-18-2019-00006 azonosítószámú projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A támogatási intenzitás 100% (utófinanszírozási konstrukció- további információ: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormány rendeletben meghatározott szabályok).
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyertes ajánlat meghaladja a támogatás mértékét, úgy kiegészítheti a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
Fizetési szabályok:
Ajánlattevő az eszköz leszállításával együtt, valamint amennyiben szükséges a beüzemelésről, ill. a használathoz szükséges betanításról készült jegyzőkönyvv(ekk)el jogosult számlát kiállítani az Ajánlatkérő részére.
A nyertes Ajánlattevő által benyújtott számla teljesítése a Kbt 135. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglaltak szerint 30 napon belül a nyertes Ajánlattevő bankszámlájára történő utalással történik, a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdéseire figyelemmel. Előlegszámla benyújtására nincs lehetőség. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a forint. A finanszírozási feltételek valamennyi rész tekintetében irányadók. A finanszírozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (ld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Kbt. 68 §).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: - Amennyiben az adott részre beérkező minden érvényes ajánlat összege meghaladja az adott részre rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást az adott rész tekintetében eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
- Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
- Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
- Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen.
Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
- Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
- Az ajánlatba szakmai ajánlat (Műszaki Szakmai Specifikáció ) csatolandó. Az elvárt műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott „Műszaki Szakmai Specifikáció” c. dokumentum (egyben árazott költségvetés) tartalmazza. Az ajánlati árakat ezen dokumentum kitöltésével kell meghatározni! A „Műszaki Szakmai Specifikáció” c. dokumentumot kitöltve („Nettó egységár”, „Nettó összár”, „Megajánlott termék típusa”, „Gyártó”, „Származási hely”, valamint „Ajánlott paraméter” t. sorok/oszlopok) cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe.
- A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
- Az ajánlatok értékelési szempontja minden rész esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár. Az ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza – a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – mivel az árubeszerzés tárgya kórházi működésből eredő szükséges kellékek, anyagok, eszközök, amelyek konkrétan meghatározott műszaki követelmények által behatárolhatóak, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
- További információ ld. mellékelt közbeszerzési dokumentáció.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges