Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/78
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.05.16.
Iktatószám:6715/2017
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Kozárd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KELI-BAU Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kozárd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16502
Postai cím: Fő út 12.
Város: Kozárd
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajasné Banos Márta polgármester
Telefon: 06/32-380001
E-mail: polgarmester@kozard.hu
Fax: 32/380-001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Kozárd - Fő út, Damjanich utca vízelvezetés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kozárd - Fő út, Damjanich utca vízelvezetés
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60302274 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Kozárd - Fő út, Damjanich utca vízelvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Kozárd, Fő út, Damjanich út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Fő út:
- Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között 1316,8 m3
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával 64 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával 84 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm átmérő között CSOMIÉP Beton Melior TB F 30 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 1,0 m hosszú 64 db
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése CSOMIÉP Beton Melior TB F 40 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 1,0 m hosszú 84 db
- Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, homokos kavicsból Nyers homokos bányakavics, NHK 0/125 Q-T -ab.bánya felrakással, Hegyeshalom 148,1 m3
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, MCS 40/50-es elem 458 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, MCS 30/50-es elem 217 m
- Kőburkolat készítése az 1 - 0 - 0 jelű árok torkolati művének építése betonba rakott terméskővel, kőrakat készítésével a burkolat lábánál 80 cm vtg-ban 8 m2
Damjanich út:
- Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 287,2 m3
- Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 4,00 m2 szelvényig, gépi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. 501 m3
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával 13 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm átmérő között CSOMIÉP Beton Melior TB F 30 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 1,0 m hosszú 52 db
- Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, homokos kavicsból Nyers homokos bányakavics, NHK 0/125 Q-T -ab.bánya felrakással, Hegyeshalom 243 m3
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, MCS 50/50-es elem 353
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, TB 40/70/50-es elem 28 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm átmérő között CSOMIÉP Beton Melior TB F 30 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 0,5 m hosszú 112 db
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, MCS 40/50-es elem 83 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, MCS 30/50-es elem 219 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 20-30 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP Beton Melior TB 20/30/30-as árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával 22 m
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm átmérő között CSOMIÉP Beton Melior TB F 30 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 0,5 m hosszú 48 db
- Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, CSOMIÉP Beton Melior II 60/70-es árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával 510 m
A teljes mennyiséget a részletes költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlatának hónapjainak a száma 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kozárd - Fő út, Damjanich utca vízelvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/05/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KELI-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hrsz: 350/4.
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: HU
E-mail: kelibaukft@gmail.com
Telefon: 06304653283
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299083-2-12
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60266312
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60302274
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés, bontás, építés, szakfelügyelet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KELI-BAU Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hrsz: 350/4.
Város: Szécsényfelfalu
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3135
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14299083-2-12

Hivatalos név: K+L Euro Truck Rent Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szugló utca 82
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1141
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23912926-2-42

Hivatalos név: GREEN-GOES Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bádogos utca 57.
Város: Érd
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687696-2-13

Hivatalos név: Pusztai Gábor e.v.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kishegy sétány 2.
Város: Pásztó
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3060
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 49187014-2-32

Hivatalos név: Master Universitas Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csokonai utca 6.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22674698-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/03/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges