Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/76
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.22.
Iktatószám: 6759/2021
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22998536
Postai cím: Szentháromság Tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halmai Zoltán
Telefon: +36 14719142
E-mail: dr.kadar.attila@gmail.com
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: beruházásszervezés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR001347542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület rekonstrukciójához kapcsolódó Beruházás mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatok ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1249410000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő ellátja a Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi épület rekonstrukciójához kapcsolódó beruházás (Beruházás) mérnök-lebonyolító és műszaki ellenőri feladatokat.
Nyertes ajánlattevő vállalja a Beruházás megvalósítása során a mérnök-lebonyolítói, műszaki ellenőri, szakértői, tervellenőri, tervezés- és kivitelezés menedzsmenti feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását megbízási jogviszony keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek szerint.
Nyertes ajánlattevő feladata kiterjed a Beruházás során felmerülő kockázatok felmérésére, a problémák kezelésére és a vonatkozó javaslatok kidolgozására, a Megbízó soron kívüli, a Beruházás - ütemterv szerinti megvalósulását, rendelkezésre álló költségkeretet - veszélyeztető okokról, körülményekről szóló írásbeli tájékoztatására, a Szerződésben nem nevesített, de a Beruházás sikeres lebonyolításához és menedzseléséhez szükséges valamennyi feladat ellátására a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
Általános feladatok:
A Megbízó tájékoztatása,
Szakértői, Döntéselőkészítői, javaslattételi feladatok,
Jelentések, riportok, beszámolók készítésével kapcsolatos feladatok,
Kooperációkkal kapcsolatos feladatok teljes köre,
Kapcsolattartás,
Kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre,
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok teljes köre,
Dokumentumkezeléssel kapcsolatos feladatok teljes köre,
Üzemeltetési – Létesítménygazdálkodási rendszerrel (CAFM) kapcsolatos feladatok,
Költségellenőrzéssel, elszámolásokkal kapcsolatos feladatok,
A projekt időbeli ütemezésével kapcsolatos feladatok,
Változásmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok teljes köre,
Teljesítésigazolás-menedzsmenttel kapcsolatok feladatok teljes köre,
Alvállalkozói bejelentésekkel kapcsolatos feladatok,
NATO helyiségek megvalósításának felügyeletével kapcsolatos feladatok.
Tervezéshez és engedélyeztetéshez kapcsolódó feladatok,
Szakmai szakértői feladatok ellátása a tervezési időszakban,
Az engedélyek, szakhatósági-, örökségvédelmi- és közmű engedélyek beszerzésében való közreműködés,
Tervellenőrzéssel kapcsolatos feladatok,
Tervvéleményezéssel kapcsolatos feladatok,
Kivitelezéshez kapcsolódó feladatok valamennyi kivitelezési, szerelési, létesítési telepítési munka és beruházási elem tekintetében,
Műszaki átadás-átvétel során ellátandó feladatok,
Beüzemelési (Bútorozási) szakaszban ellátandó általános feladatok,
Garanciális felügyeleti tevékenység időszakában ellátandó feladatok,
Jótállással kapcsolatosan ellátandó főbb feladatok.
A kivitelezés főbb műszaki tartalma, amellyel kapcsolatosan a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Mérnök) a feladatait köteles ellátni:
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítására, vonatkozó kiviteli tervek elkészítése
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű, közhasználatú épület átalakítása, felújítása, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület kialakítása előkészítési feladatainak ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó magasépítési feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó tartószerkezeti feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület átalakítási, felújítási (tervezés és kivitelezés) munkáihoz kapcsolódó épületgépészeti feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület átalakítására, felújítására, valamint nettó 11 366 m2 alapterületű új építésű, közhasználatú épület (tervezés és kivitelezés) munkáira vonatkozó épületvillamossági feladatok ellátása
- nettó 27 579 m2 alapterületű, műemléki védettségű közhasználatú épület rekonstrukciós feladatainak ellátása
- NATO helyiségek kialakítása (tervezési és kivitelezési feladatok)
- 1 db minimum 300 fő egyidejű befogadására alkalmas zárt konferencia- vagy rendezvénytér tervezési és kivitelezési feladatai
Az ellátandó feladatok részletes leírását és feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó) 15
2 Az M.2.2. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó) 15
3 Az M.2.3. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó) 10
4 Az M.2.4. alkalmassági követelményt igazoló szakember 36 hó feletti, az alkalmassági követelményben meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (min.0hó,max24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére komplex módon kerül sor, melynek során az egyes részfeladatok kapcsán megszerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a többi szerződéses feladat megfelelő teljesítéséhez, így részek meghatározására nem kerül sor. A projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez, továbbá a műszaki összetettség, valamint különböző munkafolyamatok és munkafázisok összehangolásának szükségessége, bonyolultsága miatt tovább nem bontható. Tekintettel erre, a feladat elvégzéséhez a közbeszerzés tárgyában jelzett kapcsolódó kivitelezési projekt átfogó ismerete és folyamatos, naprakész nyomonkövetése elengedhetetlen. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, egyúttal a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). Részekre bontás esetén többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez és vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlenül hatással lehet.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 251 - 630633
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szentháromság tér 6. - Mérnöki és műszaki ellenőr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50073483
Postai cím: Dió Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ceh.hu
Telefon: +36 18800100
Internetcím(ek): (URL) www.ceh.hu
Fax: +36 18800189
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1249410000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki ellenőri tevékenység.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pont szerinti tájékoztatás:
CÉH zRt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042744., Adószám: 12014055-2-43., Székhely: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.)
44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti tájékoztatás:
3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-735787., Adószám: 13450027-2-43., Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 2. em.)
CÉH zRt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042744., Adószám: 12014055-2-43., Székhely: 1112 Budapest, Dió u. 3-5.)
FŐBER Zrt. (Cégjegyzékszám: 01-10-042812., Adószám: 12037984-2-41., Székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3.)


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)