Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.04.28.
Iktatószám: 7221/2020
CPV Kód: 79342200-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 45., azonban felmerülhetnek ettől eltérő magyarországi helyszínek és külföldi helyszín is.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.05.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Márta
Telefon: +36 18963303
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001378672019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001378672019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: * NIF Zrt. részére komplex kommunikációs feladatok
Hivatkozási szám: EKR001378672019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés „Integrált reklámügynökségi szolgáltatások a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházási projektjei keretében”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2200000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: * NIF Zrt. részére komplex kommunikációs feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak: 79416000-3
79821000-5
79822500-7
79952000-2
92111200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 45., azonban felmerülhetnek ettől eltérő magyarországi helyszínek és külföldi helyszín is.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Rendezvényhelyszín
Feladat: a kiválasztott helyszín bérlése, illetve a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
2. Rendezvénytechnika, rendezvénytechnikai szolgáltatások
Feladat: a rendezvények megvalósításához szükséges technikai eszközök és háttérszolgáltatások (hang-, világítás-, színpadtechnika, biztonságtechnika stb.) teljes körű biztosítása.
3. Bútorok, kellékek, rendezvénytechnikai eszközök
Feladat: a rendezvények jellegéhez illeszkedő bútorok, kellékek és rendezvénytechnikai eszközök biztosítása, szükség esetén színpadépítéssel kiegészítve.
4. Catering
Feladat: a rendezvények megvalósításához szükséges vendéglátási szolgáltatások – ételek és italok, menük, vendéglátáshoz kapcsolódó szolgáltatáscsomagok – nyújtása.
5. Szállás
Feladat: a rendezvények megvalósításához kapcsolódó szállásigény szerinti szálláshelyek biztosítása.
6. Kiegészítő programelemek, előadók
Feladat: a szórakoztató programelemek (fellépők, programok, aktivitások, foglalkozások) megszervezése és lebonyolítása.
7. Rendezvénytípus csomagok
• Sajtónyilvános rendezvények – sajtótájékoztatók, sajtóreggelik, sajtóvacsorák – tervezetten 40 alkalommal
• Fél/egy/többnapos sajtónyilvános rendezvények – alapkőletételi- és/vagy átadási ünnepségek –tervezetten 60 alkalommal
• Lakossági fórumok – tervezetten 6-8 alkalommal
• Belső, zártkörű rendezvények (pl. családi nap, karácsonyi rendezvény) 4-600 fős – tervezetten 18 alkalommal
Nyertes Ajánlattevő feladata lehet Megrendelő egyedi megrendelése alapján 1 napos 600 fő feletti rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
8. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások
Feladat: minden, a rendezvények előkészítése és megvalósítása, valamint a nyomdai szolgáltatáshoz, egyéb gyártási feladathoz és a helyszínre kitelepüléshez tartozó utazási, szállítási feladatok ellátása.
9. Stratégiai tervezés, integrált reklámügynökségi feladatok és grafikai tervezés
Feladat: hosszú távú vagy ad hoc kommunikációs stratégia készítése. A stratégiához kapcsolódóan ki kell dolgozni a kommunikációs cselekvési tervet.
A feladatok közé tartozhat: kreatív ügynökségi feladatok ellátása, komplex, integrált vagy ad-hoc kampánykoncepciók kidolgozása, ide értve a kreatív tervek készítését, a szövegírást, a filmgyártáshoz szükséges storyboardok elkészítését, a szükséges fordítási, lektorálási feladatok elvégzését.
Feladat továbbá a kommunikációs és marketingeszközök (pl: médiaeszközök, reklámajándékok, díjak, dekorációs és marketing eszközök, nyomtatványok, multimédiás film- és videóanyagok) grafikai tervezése és nyomdai előkészítése.
10. Nyomdai szolgáltatások
Feladat: valamennyi nyomdai gyártási feladat elvégzése, tervezetten: médiaeszközök, nyomtatványok stb. gyártása
11. Marketing és dekorációs elemek gyártása
Feladat: marketing és dekorációs elemek gyártásával összefüggő produkciós feladatok
12. Reklámajándékok gyártása
Feladat: reklámajándékok gyártásával összefüggő produkciós tevékenység végzése.
13. TV-szpotok, multimédiás videó anyagok és rádiószpotok gyártása, fotózási feladatok
Feladat: multimédiás film-és videóanyagok, rádióreklámok, mozgóképes anyagok gyártása. A rendezvényekhez kapcsolódó fotódokumentáció elkészítése és összeállítása, valamint a kreatív megjelenésekhez felhasználható fotók elkészítése és utómunkálatainak elvégzése.
14. Online ügynökségi feladatok
Feladat: online kommunikációs stratégia kidolgozása, megvalósítása; cselekvési és ütemterv elkészítése; eDM programozása és kiküldése; bannerek programozása; weboldal és microsite koncepcionális tervezése és programozása, applikáció koncepcionális tervezése és programozása, keresőoptimalizálása; a Megrendelő webes felületeinek tartalommenedzsmentje,...
Folytatás a VI.4.3 pontban található (14-18. pontok)
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 2.200.000.000,- HUF
A keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.1. Ajánlattevő által a felhívás M.2.3) pontjában bemutatott szakember M.2.3) pontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (darab) 50
2 2.1.2. Ajánlattevő által a felhívás M.2.4) pontjában bemutatott szakember családi nap teljes körű lebonyolításában szerzett speciális szakmai tapasztalata (darab) 50
3 2.2.1. Ajánlattevő rendelkezik-e Google Certificate-tel rendelkező médiatervező-vásárló szakemberrel (igen/nem) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki 36 hónapon belül, ajánlatkérő a szerződést egy alkalommal, további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP, CEF, VEKOP, GINOP, TOP, INTERREG operatív programok körébe tartozó projektek, illetve hazai forrás.
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
2. Az ellenérték megfizetésére a Projekt keretében, az Irányító Hatóság által nyújtott támogatási összeg felhasználásával európai uniós, valamint hazai forrásból, továbbá Megrendelő működési költségéből kerül sor.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya fennáll, vagy az eljárás során következett be. Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-8., 10., 12-16.§-ai szerint. A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, figyelembe véve a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakat. AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá (űrlap EKR rendszerben). A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Közös ajánlattétel esetén az ajánlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatukat. Amennyiben az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplő (AT, közös AT) vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). A nemleges tartalmú nyilatkozatot az EKR által biztosított űrlapon kell csatolni. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), AV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont). Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
AK Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1) Benyújtandó az ajánlattevő (továbbiakban: AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet P1) nyilatkozata a beszerzés tárgya szerinti (integrált reklámügynökségi szolgáltatások) tevékenységből származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételről legfeljebb az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha AT a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (3) bekezdése.)
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (7) bek alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ATk hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ATk elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ATk hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja AK.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a felhívás feladását megelőző utolsó három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (integrált reklámügynökségi szolgáltatások) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg az 1.100.000.000 forintot.
--
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
A Kbt. 132. § (1) bek. alapján a szerződéskötés feltétele ISO 9001 szerinti, kommunikációs kampány tervezésére és kivitelezésére, médiatervezésre és -vásárlásra is kiterjedő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványmásolata benyújtása.
Továbbá a szerződéskötés feltétele legalább az alábbi vagy azzal funkcionálisan egyenértékű eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség meglétének igazolása:
a) Nielsen - televíziós nézettségi és televíziós reklámköltési adatok, továbbá Arianna szoftver
b) NOK/Kantar-Hoffman/M-Meter - Nemzeti Olvasottság Kutatási utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBAszoftver
c) NMHH/Kantar-Hoffman/M-Meter - Rádióhallgatottsági kutatás utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBAszoftver
d) Kantar-Hoffman - TGI utolsó teljes naptári éves adatbázis és WDBA szoftver
e) DKT/Gemius - Online utolsó teljes naptári éves közönségmérési adatbázis és szoftver
f) Kantar-Hoffman/OH - Közterületi tervező adatbázis és Outdoor Full Power közterületi tervező és optimalizálószoftver.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő (továbbiakban: AT) nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, az alkalmasság M1) pont szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (Kr. 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), mennyisége, valamint d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján AT nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük, valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl AK előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
- szakmai tapasztalatot ismertető szakmai kiegészítő nyilatkozat a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre;
- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), valamint (11) bekezdéseiben, valamint a Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal, amelyek
M.1.1. legalább 1 db olyan kommunikációs szolgáltatásra vonatkozó referenciával, amelynek keretében sor került
- komplex reklámkampány koncepciójának kidolgozására legalább 3 médiakategóriára vonatkozóan.
AK komplex reklámkampány alatt a következőket érti: meghatározott célcsoport(ok) számára meghatározott üzenete(ke)t, az üzenete(ke)t mind vizuálisan, mind pedig tartalmában (szövegében) azonos kreatív koncepcióval megjelenítő, adott időintervallumon belül célzottan megvalósuló kommunikációs tevékenység, amely magába foglalja a kreatív koncepció megalkotását, a kreatív koncepciónak megfelelő médiahirdetések gyártását.
AK médiakategória alatt a következőket érti: nyomtatott sajtó, televízió, rádió, közterület, online média, közösségi média.
M.1.2 legalább 1 db olyan referencia, amely az alábbi kommunikációs és marketingeszközök közül legalább két kategóriára vonatkozó grafikai tervezést és gyártást foglalt magába:
hirdetési eszközök,
kiadványok
dekorációs és marketingeszközök
reklámajándéktárgyak emblémázása
multimédiás film- és videóanyagok.

M.1.3 legalább 1 db olyan rendezvény előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó referencia, amely legalább 300 fő részvételével zajlott.
M.1.4 legalább 1 db olyan referenciával, amely online ügynökségi feladatok ellátására irányult, és amelynek keretében sor került az alábbi feladatok ellátására:
szöveges és/vagy képi és/vagy videós tartalmak készítése;
ismertség növelése céljából fizetett kampányok indítása.

AT az M.1.1 – M.1.4 pontban rögzített előírásokat legfeljebb 5 darab referenciával teljesítheti.
M.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, felsőfokú végzettségű (egyetem/főiskola) szakemberekkel (minden szakember tekintetében):
M.2.1 legalább 1 fő stratégiai vezetői feladatokat ellátó személy, aki legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik PR és/vagy médiatervezési és/vagy rendezvényszervezési tevékenységhez kapcsolódó stratégia készítési feladatok ellátása vonatkozásában.
M.2.2 legalább 1 fő filmrendező szakemberrel, aki legalább 36 hónapos filmrendezői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M.2.3 legalább 1 fő médiatervező és vásárló szakemberrel, aki rendelkezik 1 darab kommunikációs kampány médiatervezési és vásárlási feladatainak ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal.
médiatervezés és vásárlás alatt AK az alábbiakat érti: médiastratégia készítése, ennek alapján médiamix meghatározása, médiaterv összeállítása, továbbá megrendelő által elfogadott médiastratégia és médiaterv alapján médiahirdetési felületek vásárlása.
M.2.4 legalább 1 fő rendezvényszervező, aki legalább 36 hónap rendezvényszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik.
AK rögzíti, hogy - a PR, rendezvényszervezési, médiavásárlási és a grafikai tervezési feladatokat ellátó teljes szervezet szakmai vezetését (M.2.1) kizárólag ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők) láthatja(ák) el a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett. Ajánlatkérő a 36 hónapos tapasztalati idő vizsgálata esetén a párhuzamosan szerzett gyakorlatokat egyszer veszi figyelembe.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). AK a vállalkozói díjat a számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint. A részszámlázás biztosított. AK előleget nem fizet. Késedelmi kötbér alapja a megrendelés késedelemmel érintett elemére eső nettó ellenérték, mértéke a kötbéralap 2%-a/naptári nap, de legfeljebb 15 %. Hibás teljesítési kötbér alapja a megrendelés hibás teljesítéssel érintett elemének nettó ellenértéke, mértéke 30%. Meghiúsulási kötbér alapja: a teljes szerződésre vonatkozóan a keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem hívott rész, az egyes megrendelések esetén a megrendelés teljes nettó ellenértéke. Mértéke mindkét esetben: 30%.
Teljesítési biztosíték: a nettó Keretösszeg 5 %-a. További feltételek a szerződéstervezetben. Szakmai felelősségbiztosítás fenntartása min 10.000.000 forint/káresemény és min 100.000.000 forint/éves kártérítési limittel.Uniós és hazai forrás
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében, valamint az e-KR 15. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1-11. pontig lásd VI.4.3) pont.
12. Az ajánlatban felolvasólapot (űrlap) kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
13. AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint (űrlap).
14. Az értékelés módszere az 1. részszempont (Ár szempont) esetén fordított arányosítás, a 2.1.1., és a 2.1.2. részszempontnál egyenes arányosítás, a 2.2.1. részszempontoknál pontozás. II.2.5) Az értékelési szempontok folytatása: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdését. A 2.1.1. részszempont esetén az értékelés: darab számban, maximum megajánlás 7 darab. A minimális megajánlás 0 darab. A 2.1.2. részszempont esetén az értékelés: darab számban történik, 77. § (1) szerinti maximum megajánlás 5 darab, minimum megajánlás 0 darab. AK teljes körű lebonyolítás alatt az alábbiakat érti: adott rendezvényhez kapcsolódó rendezvénykoncepció készítése, rendezvény előkészítése, helyszín berendezése, technikai háttér kiépítése, catering biztosítása, szükséges programelemek (fellépők, programok) biztosítása. A 2.2.1. részszempont esetén az értékelés: igen/nem. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében egyaránt: 0-10 pont.
A II. 2. 5.) ponthoz tartozó Ár szempont Ajánlati ár értékelési szemponthoz kapcsolódó alszempontok a következők:
1.1 Rendezvényhelyszín (súlyszám: 30)
1.2 Rendezvénytechnika, rendezvénytechnikai szolgáltatások (súlyszám: 25)
1.3 Bútorok, kellékek, rendezvénytechnikai eszközök (súlyszám: 15)
1.4 Catering (súlyszám: 35)
1.5 Szállás (súlyszám:25)
1.6 Kiegészítő programelemek, előadók (súlyszám: 20)
1.7 Rendezvényszervezés - Rendezvénytípus csomagok (súlyszám: 35)
1.8 Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások (súlyszám: 15)
1.9 Stratégiai tervezés, integrált reklámügynökségi feladatok, grafikai tervezés (súlyszám: 45)
1.10 Nyomdai szolgáltatások (súlyszám: 25)
1.11 Marketing és dekorációs elemek gyártása (súlyszám: 20)
1.12 Reklámajándékok gyártása (súlyszám: 15)
1.13 TV-szpotok, multimédiás videó anyagok és rádiószpotok gyártása, fotózási feladatok (súlyszám: 30)
1.14 Online ügynökségi feladatok (súlyszám: 35)
1.15 PR ügynökségi feladatok (súlyszám: 25)
1.16 Kutatási feladatok (súlyszám: 15)
1.17 Szakemberek óradíjai, egyéb szolgáltatások (súlyszám: 40)
1.18 Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) (súlyszám: 25)
1.19 Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) (súlyszám: 20)
1.20 Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) (súlyszám: 30)
1.21 Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) (súlyszám: 25)
1.22 Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) (súlyszám: 30)
1.23 Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) (súlyszám: 25)
1.24 Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) (súlyszám: 15)
1.25 Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) (súlyszám: 10)
1.26 Médiavásárlás (online, kereskedelmi) (súlyszám: 30)
1.27 Médiavásárlás (online, TCR) (súlyszám: 25)
1.28 Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) (súlyszám: 25)
1.29 Médiavásárlás (rádió, TCR) (súlyszám: 20)
1.30 Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) (súlyszám: 30)
1.31 Médiavásárlás (televízió, TCR) (súlyszám: 25)
1.32 Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) (súlyszám: 15)
1.33 Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) (súlyszám: 10)
1.34 Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) (súlyszám: 20)
1.35 Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) (súlyszám: 20)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ban meghatározottak szerint.
II. 2. 4) folytatása:
14. Online ügynökségi feladatok folyt: ... webanalitika: kimutatások készítése a kezelt oldalak teljesítményéről a Megrendelő által megadott rendszerességgel és mélységgel; fejlesztési feladatok ellátása a Megrendelő egyedi igényei alapján, közösségimédia-csatornák kialakítása; közösségimédia-csatornák tartalommenedzsmentje rajongói szám növeléshez (tervezetten összesen 25000 stabil magyar követői bázis elérése a Projektekhez kapcsolódó közösségi oldalakon); havi/heti pipeline készítése; posztírás, a szükséges videós és fotós anyagok koordinálása; játékok tervezése és lebonyolítása; oldalak moderálása, comment-kezelés, stb; blog/vlog kialakítása és tartalommenedzsmentje; programmatic / RTB menedzsment; social media kampánymenedzsment.
15. PR ügynökségi szolgáltatások
PR stratégia és akcióterv készítése; PR együttműködések menedzselése; sajtókapcsolati feladatok; sajtórendezvények szervezése; sajtófigyelés; kríziskommunikációs tanácsadás
16. Kutatási feladatok
Feladat: marketing célú kutatások lefolytatása a célok által meghatározott kutatási módszerek szerint.
17. Szakemberek, egyéb szolgáltatások
A rendezvények lebonyolításához, a kommunikációs ügynökségi, valamint a médiatervezési, médiavásárlási és -elemzési feladatok szakszerű és határidőre történő ellátása során felmerülő szakemberigény és egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljes körű biztosítása.
Minden rendezvényt megelőzően megjelenési (rendezvény) koncepciót kell összeállítani.
18. Médiatervezés és vásárlás
Médiatervezés, felületvásárlás, kapcsolódó médiaügynökségi szolgáltatások biztosítása, kampánymenedzsment feladatok ellátása és a kampány-optimalizáció (Médiastratégia készítése, médiamix összeállítása; részletes médiaterv készítése a médiastratégia alapján; az elfogadott médiaterv alapján a médiafelületek foglalása, megrendelése a médiatulajdonosoktól; a kampány megvalósulásának nyomon követése; a kampány vagy a rész-kampányok lezárását követően hatékonysági kimutatások készítése.
Elvárás a célcsoportokat elérő hagyományos különösen az online és a web2 felületek és a nem hagyományos (ambiente) médiafelületek hangsúlyos használata. Esetenként előfordulhat a belföldi kampányokat kiegészítő nemzetközi (EU-n belüli és európai) országokban történő hirdetés is.Preferált médiaeszközök: országos, regionális és helyi közszolgálati és kereskedelmi televíziók és rádiók; országos, regionális és helyi napilapok; havilapok, hetilapok, folyóiratok, online média, közösségi média, közterületi megjelenések, mozikban történő megjelenések, egyéb alternatív médiumokban történő megjelenések médiatípusonként.

VI.3) folytatás:
1. Kieg.táj.: A Kbt. 56. § bekezdése alapján.
2. AK a közbesz. elj.-t az (EKR) folytatja le.
3. AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. Közös ajánlattételre lehetőség van.
4. AK felhívja a Kr. 30.§ (4) bek. alapján az Ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghat.hoz képest szigorúbban állapította meg az alkalmassági követelményeket (P1, M1)-M2).
5. AK a közbesz. elj.-t a NEKSZT Kft. által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden komm. és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bek.-ében foglaltakra.
6. AK alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
7. FAKSZ: dr. Zsabokorszky Ágnes. (lajstromszám: 00127)
8. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
9. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések: a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai
10. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a NIF Zrt. részéről kerül megkötésre. Az I.1) pontban megadott AK az EKR sajátosságai miatt került megjelölésre.
11. Az ajánlatban felolvasólapot (űrlap) kell elhelyezni, ami a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák