Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/85
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.25.
Iktatószám: 7228/2017
CPV Kód: 45214200-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: HU102
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető);FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Hivatkozási szám: 75-15-2546
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 45214210-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: A Dunakeszi 2952. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes Általános Iskola - a kapcsolódó igazgatási, nevelőtestületi, szociális, üzemeltetési, sport és kültéri funkciókkal - tervezése, kivitelezése. További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a tervezési program és mellékletei is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 470
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 090 - 159605

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@fejerbalzrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2944806048 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.2.7) és VII.1.5)pontokban megadott időtartam naptári napokban értendő.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214210-5
További tárgyak: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: A Dunakeszi 2952. hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes Általános Iskola - a kapcsolódó igazgatási, nevelőtestületi, szociális, üzemeltetési, sport és kültéri funkciókkal - tervezése, kivitelezése. További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a tervezési program és mellékletei is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 470
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2944806048
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő út 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@fejerbalzrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási Szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. A teljesítés határideje: A Szerződés aláírásától számított 491 naptári nap. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt teljesítési határidő tekintetében az alábbi részhatáridőket rögzítik:
a) A felmérési/bontási tervet és a jóváhagyott koncepció tervet a Vállalkozó a Szerződés aláírását követő 40 naptári napon belül köteles az NSK részére leszállítani.
b) Vállalkozó köteles a jóváhagyott engedélyezési tervet legkésőbb a koncepció terv jóváhagyásától számított 70 naptári napon belül az NSK részére leszállítani.
c) A kiviteli terv leszállításának a határideje: az engedélyezési terv jóváhagyásától számított 90 naptári nap.
d) A Létesítmény kivitelezésének 15%-os (azaz tizenöt százalékos) készültségi foka: 2017.01.06.
e) A Létesítmény kivitelezésének 30%-os (azaz harminc százalékos) készültségi foka: 2017.03.31.
f) A Létesítmény kivitelezésének 45%-os (azaz negyvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.05.02.
g) A Létesítmény kivitelezésének 60%-os (azaz hatvan százalékos) készültségi foka: 2017.06.09.
h) A Létesítmény kivitelezésének 75%-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: 2017.07.07.
i) A Létesítmény 100 %-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák NSK által elfogadott kijavítása: a szerződéskötéstől számított maximum 491 naptári nap, azaz 2017. augusztus 18. napja.”
A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„NSK kijelenti, hogy a Vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. Számla kizárólag az NSK által kiállított teljesítésigazolás birtokában nyújtható be. Amennyiben a teljesítésigazolás a kivitelezéshez kapcsolódik, úgy a teljesítésigazolás melléklete a műszaki ellenőr által kiadott műszaki igazolás, vagy ellenjegyzés. Az NSK a teljesítésigazolást követően benyújtott számlát a Kbt.130.§ (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alapján, a Ptk. 6:130.§-a szerint egyenlíti ki.
NSK felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatos teljesítéshez a Kbt. szerinti alvállalkozót, vagy a Ptk. szerinti közreműködőt vesz igénybe (Kbt. szerinti alvállalkozó és Ptk. szerinti közreműködő a továbbiakban együttesen:”alvállalkozó”), úgy a kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdéséről eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-a az irányadó.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára - olyan körülmények merültek fel, melyeket sem a Megrendelők, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2944806048 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2944806048 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben