Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/80
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.28.
Iktatószám: 7573/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kőszeg Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Érintett helyrajzi szám: Kőszeg 1755. hrsz, 1756. hrsz, 1757. hrsz, 1758. hrsz, 1759. hrsz, 1760. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733627218
Postai cím: Jurisics Tér 8
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Balázs
Telefon: +36 94562511
E-mail: fejlesztesi.iroda@koszeg.hu
Fax: +36 94562511
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.koszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Várkör felújítása 2021
Hivatkozási szám: EKR000304232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kőszeg, Várkör felújításának útépítési és csapadékvízelvezetés II. ütem, valamint ivóvíz-, és szennyvízhálózat rekonstrukciója (BMÖGF/1004-1/2020.)
Somlai Mérnöki Iroda által készített 014/K/2018. tervszámú „Várkör felújításának útépítési és csapadékvízelvezetés” megnevezésű tervdokumentáció és a VA/UO/NS/A/643/14/2018. számú építési hatósági engedély, a Mangliár Építész Kft. 014/2018. sz. kiviteli tervei, valamint a Szemes és Fia Kft. SzF-009/2021. számú szennyvízelvezető-hálózat rekonstrukciós kiviteli tervei alapján.
A hatósági engedély összesen 270,79 m építéssel érintett úthosszt érint, melyből az I. ütemben már a 155,2 m elkészült. Jelen eljárásban a csatolt tervrajzon szereplő 0+155,2-0+270,79 sz. közötti területet érinti.
Az építés során az alábbi munkák elvégzése szükséges:
- Aszfalt, beton és kielemes burkolat bontása földmunkával 868m3
- kitermelt föld és törmelék elhordása lerakóhelyre 868m3
- tükörkészítés tömörítés 3173m2
- védőréteg készítése homokos kavicsból 456m3
- CKT jelű cement stabilizáció 399m3
- kiemelt vagy süllyesztett szegély építése 829m
- kerti szegély építése 358m
- térkő burkolat 6cm vtg. beton idomkőből 1198m2
- térkő burkolat 8cm vtg. beton idomkőből 700m2
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 4cm vastagságban 41m3
- AC-11 aszfalt kötőréteg készítése 2,5-6 cm vastagságban 76m3
- TerraWay műgyantás réteg készítése 103m2
- Csapadékcsatorna készítése 197m
- Közvilágítás átépítése
- Parkosítás 1188m2
- Szennyvízhálózat rekonstrukció 188m
- Ivóvízhálózat rekonstrukció 187fm
Érintett helyrajzi számok: Kőszeg 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760
A mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 176697603 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Várkör felújítása 2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Érintett helyrajzi szám: Kőszeg 1755. hrsz, 1756. hrsz, 1757. hrsz, 1758. hrsz, 1759. hrsz, 1760. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kőszeg, Várkör felújításának útépítési és csapadékvízelvezetés II. ütem, valamint ivóvíz-, és szennyvízhálózat rekonstrukciója (BMÖGF/1004-1/2020.)
Somlai Mérnöki Iroda által készített 014/K/2018. tervszámú „Várkör felújításának útépítési és csapadékvízelvezetés” megnevezésű tervdokumentáció és a VA/UO/NS/A/643/14/2018. számú építési hatósági engedély, a Mangliár Építész Kft. 014/2018. sz. kiviteli tervei, valamint a Szemes és Fia Kft. SzF-009/2021. számú szennyvízelvezető-hálózat rekonstrukciós kiviteli tervei alapján.
A hatósági engedély összesen 270,79 m építéssel érintett úthosszt érint, melyből az I. ütemben már a 155,2 m elkészült. Jelen eljárásban a csatolt tervrajzon szereplő 0+155,2-0+270,79 sz. közötti területet érinti.
Az építés során az alábbi munkák elvégzése szükséges:
- Aszfalt, beton és kielemes burkolat bontása földmunkával 868m3
- kitermelt föld és törmelék elhordása lerakóhelyre 868m3
- tükörkészítés tömörítés 3173m2
- védőréteg készítése homokos kavicsból 456m3
- CKT jelű cement stabilizáció 399m3
- kiemelt vagy süllyesztett szegély építése 829m
- kerti szegély építése 358m
- térkő burkolat 6cm vtg. beton idomkőből 1198m2
- térkő burkolat 8cm vtg. beton idomkőből 700m2
- AC-11 aszfalt kopóréteg készítése 4cm vastagságban 41m3
- AC-11 aszfalt kötőréteg készítése 2,5-6 cm vastagságban 76m3
- TerraWay műgyantás réteg készítése 103m2
- Csapadékcsatorna készítése 197m
- Közvilágítás átépítése
- Parkosítás 1188m2
- Szennyvízhálózat rekonstrukció 188m
- Ivóvízhálózat rekonstrukció 187fm
Érintett helyrajzi számok: Kőszeg 1755. hrsz, 1756. hrsz, 1757. hrsz, 1758. hrsz, 1759. hrsz, 1760. hrsz.
A mennyiségi és minőségi követelményeket a műszaki leírás, valamint a költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás mértéke (Kötelező 36 hónapon felüli hónapok) (min. 0 hónap-max. 12 hónap) 10
2 A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0, maximum 36)  10
3 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Várkör felújítása 2021
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28958772218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
E-mail: farkas.laszlo@bit-ep.hu
Telefon: +36 302982040
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 94500191
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28958772218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 174013676
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 176697603
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltozás, közvilágítás építés, szennyvízcsatorna rekonstrukció, vízrekonstrukció, kertészet, térkő és szegély építése, forgalom technika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28958772218
Postai cím: Fő Utca 45/B
Város: Táplánszentkereszt
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28958772218

Hivatalos név: Litor Kft
Nemzeti azonosítószám: 11316213218
Postai cím: Vizöntő Utca 7
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11316213218

Hivatalos név: Geomé Geodéziai és Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: 11512907218
Postai cím: Dózsa György u 42
Város: Vép
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11512907218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/03/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges