Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/82
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.04.30.
Iktatószám:7840/2021
CPV Kód:37442000-8
Ajánlatkérő:Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u. 4.;4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.05.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 21064467215
Postai cím: Géza Utca 8-16
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőhalmi Richárad
Telefon: +36 304030195
E-mail: kohalmi.richard@nyiregyhazisc.hu
Fax: +36 42500595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nyiregyhazisc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000469852021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000469852021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Atlétikai Centrum eszközbeszerzése
Hivatkozási szám: EKR000469852021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37442000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében kondicionáló gépek és atlétikai sporteszközök szállítása, összeszerelése és beállítása két részben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kondicionáló gépek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37442000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 326 db 43 féle eszköz beszerzése az alábbiak szerint:
2 db Teremkerékpár
1 db Tárogató - hátsó delta gép
1 db 4 állású torony lapsúllyal
1 db Tricepszgép
1 db Combközelitő gép
1 db Combtávolító, vagy csípőgép
1 db Független melltőlnyomó gép, tárcsás
1 db Melltámaszos evezőgép, tárcsás
1 db Vállnyomógép, tárcsás
1 db Független lábhajlító gép, tárcsás
1 db Független lábnyújtó gép
1 db Függőleges lábtoló gép
1 db Ülő vádligép
1 db Nagy farizom gép
1 db 45 fokos, egyenes lábtoló gép
1 db Olimpiai Vízszintes fekvenyomópad
4 db Állítható pad
1 db Független széles lehúzó gép
1 db Húzódzkodó/tolódzkodó/lábemelő állvány
2 db Erőkeret
1 db Félkeret, hosszú alap
2 db Smith erőkeret
1 db Sima pad
1 db Római pad
2 db 40 fokos hyper hajlító
1 db Oldalemelő gép
16 db Olympiai tárcsa 1,25kg urethan/gumi bevonatú
20 db Olympiai tárcsa 2,5kg urethan/gumi bevonatú
48 db Fogós tárcsa, 5KG, urethan/gumi bevonatú, Fekete
40 db Fogós tárcsa, 10KG, urethan/gumi bevonatú, Zöld
40 db Fogós tárcsa, 15KG, urethan/gumi bevonatú, Sárga
40 db Fogós tárcsa, 20KG, urethan/gumi bevonatú Kék
26 db Fogós tárcsa, 25KG, urethan/gumi bevonatú, Piros
2 szett Kézisúlyzó
8 db Olympiai rúd
6 db Edzőtermi rúd
28 db Súly leszórító olimpiai rúdhoz
4 db Egykezes súlyzótartó
2 db Fali rúdtároló ( 6 férőhelyes)
4 db Kettlebell tartó a crossfitt rendszerhez
1 db Moduláris (crossfitt) rögzítőrendszer
4 db Tárcsataró (álló)
4 db Tárcsataró (fekvő)
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása a II.2.3. pontban meghatározott teljesítési helyre. Az eszközöket szükség szerint össze kell szerelni és beállítani. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. Ajánlatkérő előírja, hogy az adott részen belül megajánlott termékeknek egy gyártótól kell származnia!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Teremkerékpár rendelkezik beépített TFT Computer képernyővel, (igen/nem) 1
2 2. Teremkerékpár rendelkezik LiPo önfeltöltő elemmel, (igen/nem) 1
3 3. Teremkerékpár rendelkezik bluetooth kapcsolódási lehetőséggel (igen/nem) 1
4 4. Triszepszgép tárcsatartó szarvainak száma legalább 4db (igen/nem) 3
5 5. Ülő vádligép lecsapódás elleni biztonsági zárral rendelkezik, amely feloldódik a gyakorlat megkezdésekor (igen/nem) 1
6 6. Állítható pad legalább 5 állítható racsnis üléspozícióval rendelkezik (igen/nem) 1
7 7. Húzódzkodó/tolódzkodó/lábemelő állvány integrált sziklamászó fogással rendelkezik 1
8 8. Hyperhajlító gép legalább 10 állítható combtámasz helyzettel rendelkezik a változó felhasználói magasságokhoz (igen/nem) 1
9 9. Többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (legkedvezőbb paraméter 24 hónap, legkedvezőtlenebb paraméter 0 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Atlétikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37415000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 133 db 25 féle eszköz beszerzése az alábbiak szerint:
10 db Rajtgép
1 db Rajtgép szállító kocsi
1 szett Rajtgúlák 1-8ig
1 db Indító állvány
1 db Kör számláló haranggal
90 db Atlétikai verseny gát
1 pár Magasugró állvány
1 garnitúra Magasugró leérkező hely
1 db Vízálló ponyva magasugró leérkező helyre
1 db Rácsszerkezet magasugró leérkező alá
5 db Magasugró rúd
1 db Magasugró középmérő
1 db Súlygolyó visszatérő csatorna
1 db Súlygolyó tartó állvány
1 garnitúra Súlylökés távolság jelző bója
1 db Diszkosztartó állvány
1 db Kalapács tartó állvány
1 db Gerely tartó állvány
1 garnitúra Diszkosz-gerely-kalapács távolságjelző készlet
1 db Eredményhirdető dobogó
4 db Eredményjelző tábla
2 db Széljelző
2 db Magnézia tartó
1 db Jelzőtábla univerzális távolugráshoz
2 garnitúra TOM2 távol-hármasugrás elugrásjelző
A nyertes ajánlattevő feladata a berendezések leszállítása a II.2.3. pontban meghatározott teljesítési helyre. Az eszközöket szükség szerint össze kell szerelni és beállítani. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, termék ajánlható meg. A megajánlandó termékekkel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kell bizonyítania . A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára -kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad, azonban az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kétséget kizárólag igazolnia kell. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Valamennyi termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. Ajánlatkérő előírja, hogy az adott részen belül megajánlott termékeknek egy gyártótól kell származnia!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Többlet jótállás vállalása a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan (legkedvezőbb paraméter 24 hónap, legkedvezőtlenebb paraméter 0 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
A kizáró okok igazolása az ajánlat benyújtásakor egyszerű nyilatkozattal történik.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát (elektronikus űrlapon) arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ)
nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlapon) (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h)-k), és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre
bocsátó) szervezetet/személyt.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114/A. § szerint ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont).
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § bekezdés alapján előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását, az alábbiak szerint:
P/1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontjára és a 19. § (5) bekezdésére tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (sporteszköz szállítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti együtt megfelelés esetén a közös ajánlattevők árbevétele összeadódhat.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a
közbeszerzés tárgya szerinti – sporteszköz szállítás - nettó árbevételének éves átlaga nem éri el a/z
1. rész: 29.000.000 HUF-ot.
2. rész: 15.000.000 HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő több rész tekintetében kíván ajánlatot tenni, úgy elegendő a megajánlott részek közül a legmagasabb értékű árbevétel követelményt igazolni és az alkalmassági követelménynek megfelelni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § bekezdés alapján előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását, az alábbiak szerint:
M1) Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kormány
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 23. §-nak megfelelő módon.
A referencia nyilatkozatnak, illetve referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a leszállított áruk megjelölését,
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hónap, nap – megjelölésével),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- valamint minden olyan adatot, mely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás
közvetlen megküldéséig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben a referenciaigazolás / nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a
referenciaigazolásban / nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
A referencia igazolható egy vagy több szállításból származó szerződéssel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik.
Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett összesen legalább
1. rész: 29.000.000,- Ft értékű
2. rész: 15.000.000,- Ft értékű
sorteszközök szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér eredménytelenül eltelt teljesítési határidő esetén, mértéke a késedelmesen leszállított termék nettó ellenértékének 2 %-a/nap, max. 10 napig. Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés teljesítése részben vagy egészben elmarad (meghiúsul), ide értve azokat az eseteket is, amikor a szerződés a Vevő jogszerű elállása, Vevő jogszerű azonnali hatályú felmondása miatt szűnik meg (részben vagy egészben). A meghiúsulási kötbér alapja meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértéke. Mértéke: 20 % A megajánlott eszköz és tartozékai tekintetében 12 hónap teljes körű jótállás. Teljesítési biztosíték a szerződés nettó ellenértékének 2 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében teljesítésenként átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előleget nem fizet. - A kifizetés módja: átutalás - A kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési és finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/05/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/05/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát
követően, kettő órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15-17. § rendelkezései tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen közbeszerzés támogatásból valósul meg. Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítása iránti igényt nyújtott be. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás.
A szerződés akkor lép hatályba, amikor a támogatási igény vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra kerül és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja.
Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben az Eladó a Vevőővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: részenként 500000 Ft
A befizetés helye: 4400 Nyíregyháza Géza Utca 8-16
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11744003-20613374-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: – AT
bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének
terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét
igazoló bizonylatot,egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy
biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezesség vállalást
igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy – biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti
példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia
esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése
szerinti felhasználásra vonatkozó utalást.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. rész: fordított arányosítás: ár; egyenes arányosítás: 9. ért. szemp.; pontozás: 1-8 ért. szemp. 2. rész: fordított arányosítás: ár; egyenes arányosítás: 1. ért. szemp.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A Kbt. 81. § (4) és (5) bek. 57.§ (2) bek. irányadó. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont szerint.
3. Csatolandó nyilatkozatok (Űrlap)
- Felolvasólap
- Kbt. 66. § (2) bek.
- nyilatkozat kizáró okokról
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)
- Kbt. 67. § (4) bek.
- nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja
- Kbt. 65. § (7) bek.
- nyilatkozat üzleti titokról
- nyilatkozat fordításról
- nyilatkozat összeférhetetlenségről
Csatolandó egyéb dokumentumok:
- ajánlattevő nyilatkozata kapcsolattartóiról, képviselőjéről, céges adatairól
- nyilatkozat forgalomba hozatali engedélyről
- aláírási címpéldány/aláírásminta
- kitöltött ártáblázat (szakmai ajánlat)
- közös ajánlattételi megállapodás (a.e.),
- Cégbírósághoz benyújtott váltbej. kérelem és a beérkezéséről a cégbíróság igazolása (a.e.)
- fordítások (a.e.)
- meghatalmazás (a.e.)
- szerződés/előszerződés/más kötelezettség vállalás (a.e.)
- EKRr. 2. § (5) bek. szerinti nyilatk.
- ajánlattevő nyilatkozata árbevételről (P/1)
- ajánlattevő nyilatkozata legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetéséről (M/1)
- referenciaigazolás/nyilatkozat
4. Csatolandó minden megajánlott termékre a piac számára kiadott általános gyártói nyilatkozat (pl. prospektus jellegű gyártói termékleírás) amely tartalmazza legalább: termékmegnevezését, gyártó megnevezését, cikkszámát, műszaki
Paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt, amelyből a termék KD-ban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. Ha a gyártói termékleírás nem tartalmaz valamennyi előírt műszaki követelményre vonatkozóan adatot, AT cégszerű nyilatk.át, amelyben megadja a gyártói termékleírásból hiányzó paramétereket. Csatolni kell a megajánlott termék színes vagy fekete-fehér képét ha a gyártói termékleírásban nem szerepel. A 2. rész vonatkozásában az előírt termékekre IAAF hitelesítést igazoló dokumentum
5. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
7. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák esetében a teljesítés napján, az árbevételre vonatkozó adatok esetében pedig a tárgyév utolsó napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz szükséges.
8. A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
10. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani. Az ajánlat
összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
11.FAKSZ: dr. Gerliczki Andrea lajstromszám 00331
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges