Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/91
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.05.12.
Iktatószám: 7863/2020
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Peninsula Resort Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 8237 Tihany, Rév u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: REPÉT Környezetvédelmi és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Peninsula Resort Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46022435
Postai cím: Pasaréti Út 78. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Járosi Tamás
Telefon: +36 209833714
E-mail: viktorl@mail.battanet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Tihany Yacht Club szállodaépületeinek felújítása
Hivatkozási szám: EKR001191772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tihany Yacht Club szállodaépületeinek felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Rév u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tihany Yacht Club szállodaépületeinek felújítása 8237 Tihany, Révutca 7. szám alatti ingatlanon található Tihany Yacht Club „A”, „B” és C” jelű üdülőépületek részleges felújítása az alábbiak szerint: Az „A” jelű 529,9 m2 bruttó szintterületű és 1092,8 hasznos alapterületű épület földszintjét érinti a felújítás mintegy 230 m2-en. Felújításra kerül a meglévő étterem, különterem és a kapcsolódó terasz padlóburkolata, falfelülete valamint világítása. A földszinti recepciós terület kibővül egy nagyságrendileg 10 m2-es beépítéssel, a korábbi egynemű vizesblokk helyett kiépítésre kerül egy kétnemű vizesblokk a bár fogyasztói területének részbeni felhasználásával (4 db WC, 2 vizelde, mosdók). A recepció és a bár fogyasztótér belső felújítása is elkészül (90,74 m2), a terasz felöli oldalon új homlokzati nyílászárókkal együtt. A meglévő terasz árnyékoló szerkezete is felújításra kerül, új napvitorlákkal, meglévő acélszerkezet felújításával. A konyhából egy 12,28 m2-es iroda leválasztásra kerül mint a recepció back office helyisége. Italtároló helyiséget alakítunk ki. A meglévő belsőépítészeti burkolatokat bontjuk. A „B-C” jelű épület 545,9 m2 bruttó szintterületű és 1407,2 m2 hasznos alapterületű épület. A „B-C” jelű épület jelenleg is egy nyaktaggal van összekötve és mindkét épületben vendégszobák találhatóak. A „B” jelű épület valamennyi vendégszobája felújításra kerül, ez a földszinten 8 db, az 1. emeleten 5 db, míg a 2. emeleten 6 lakóegységet, azaz minösszesen 19 db lakóegységet érint. A felújítás a teljes belső villamos erős-, és gyengeáramú hálózatot és az épületgépészetet is érinti, továbbá a vendégszobák nyári hűtési rendszere is elkészül. A nyaktag földszintjén 1 db, míg az emeletén 2 db új lakóegységgel bővül az üdülőépület. A nyaktag lapostetős rész, ahol a 2. emeleti átjárást egy fedett pergola fogja biztosítani, illetve ide érkezik a hátsó lépcsőház is, mely szintén felújításra kerül. A „C” jelű épületben jelenleg az I. ütem kapcsán a belső szobai felújítások és alaprajzi átrendezések nem készülnek, azok a jelenlegi meglévő építészeti állapotban maradnak. A „B-C” jelű épület külső homlokzata a nyaktaggal együtt viszont teljesen megújul. A „C” jelű épület jelenlegi magastető építménye elbontásra kerül és a régi állapot szerinti lapostetős kialakítás fog elkészülni, így a teljes lapostető hő-, és vízszigetelése is megújul mintegy 220 m2-en.
Ezen a lapostetőn kerül elhelyezésre az új 35 kW teljesítményű napkollektoros rendszer, mely az üdülőépületek használati melegvíz ellátását fogja biztosítani a kapcsolódó gépészeti hőközponti kialakításokkal együtt. A „B” jelű épület tetőszerkezete kismértékben kerül felújításra, belülről új hőszigeteléssel. A „B-C” jelű épület homlokzata (tisztítás és javítást követően) 12 cm hőszigetelést kap mintegy 900 m2 felületen, továbbá a 85 db homlokzati nyílászáró új, korszerű, műanyag szerkezetekre kerül kicserélésre. A külső területeken aszfaltozott út valamint 12 db új térköves parkoló készül. Az ingatlanon belül 270 m2 felületen beton térkő burkolattal járdák, 67 fm kerítés (zsalukő lábazattal, műgyanta anyagú felületképzéssel, táblás ipari kerítésrendszer) kerülnek kialakításra, ezen túlmenően közel 300 m2 területen a zöldterület rendezése szükséges. Külső közművek közül az épülethez készül egy földfeletti tűzcsap közel 200 fm közművezetékkel és a parkolókhoz 2 db olajfogó is.
Ajánlattevő feladata a kiadott engedélyezési és tender műszaki dokumentáció alapján a felújításra vonatkozó komplett kiviteli tervek elkészítése is szakaszosan, igazodva a kivitelezés üteméhez. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23764 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tihany Yacht Club szállodaépületeinek felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REPÉT Környezetvédelmi és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27711035
Postai cím: Ilka Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: admin@repet.hu
Telefon: +36 13197563
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 475098254
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8237 Tihany, Rév u. 7.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tihany Yacht Club szállodaépületeinek felújítása 8237 Tihany, Révutca 7. szám alatti ingatlanon található Tihany Yacht Club „A”, „B” és C” jelű üdülőépületek részleges felújítása az alábbiak szerint: Az „A” jelű 529,9 m2 bruttó szintterületű és 1092,8 hasznos alapterületű épület földszintjét érinti a felújítás mintegy 230 m2-en. Felújításra kerül a meglévő étterem, különterem és a kapcsolódó terasz padlóburkolata, falfelülete valamint világítása. A földszinti recepciós terület kibővül egy nagyságrendileg 10 m2-es beépítéssel, a korábbi egynemű vizesblokk helyett kiépítésre kerül egy kétnemű vizesblokk a bár fogyasztói területének részbeni felhasználásával (4 db WC, 2 vizelde, mosdók). A recepció és a bár fogyasztótér belső felújítása is elkészül (90,74 m2), a terasz felöli oldalon új homlokzati nyílászárókkal együtt. A meglévő terasz árnyékoló szerkezete is felújításra kerül, új napvitorlákkal, meglévő acélszerkezet felújításával. A konyhából egy 12,28 m2-es iroda leválasztásra kerül mint a recepció back office helyisége. Italtároló helyiséget alakítunk ki. A meglévő belsőépítészeti burkolatokat bontjuk. A „B-C” jelű épület 545,9 m2 bruttó szintterületű és 1407,2 m2 hasznos alapterületű épület. A „B-C” jelű épület jelenleg is egy nyaktaggal van összekötve és mindkét épületben vendégszobák találhatóak. A „B” jelű épület valamennyi vendégszobája felújításra kerül, ez a földszinten 8 db, az 1. emeleten 5 db, míg a 2. emeleten 6 lakóegységet, azaz minösszesen 19 db lakóegységet érint. A felújítás a teljes belső villamos erős-, és gyengeáramú hálózatot és az épületgépészetet is érinti, továbbá a vendégszobák nyári hűtési rendszere is elkészül. A nyaktag földszintjén 1 db, míg az emeletén 2 db új lakóegységgel bővül az üdülőépület. A nyaktag lapostetős rész, ahol a 2. emeleti átjárást egy fedett pergola fogja biztosítani, illetve ide érkezik a hátsó lépcsőház is, mely szintén felújításra kerül. A „C” jelű épületben jelenleg az I. ütem kapcsán a belső szobai felújítások és alaprajzi átrendezések nem készülnek, azok a jelenlegi meglévő építészeti állapotban maradnak. A „B-C” jelű épület külső homlokzata a nyaktaggal együtt viszont teljesen megújul. A „C” jelű épület jelenlegi magastető építménye elbontásra kerül és a régi állapot szerinti lapostetős kialakítás fog elkészülni, így a teljes lapostető hő-, és vízszigetelése is megújul mintegy 220 m2-en.
Ezen a lapostetőn kerül elhelyezésre az új 35 kW teljesítményű napkollektoros rendszer, mely az üdülőépületek használati melegvíz ellátását fogja biztosítani a kapcsolódó gépészeti hőközponti kialakításokkal együtt. A „B” jelű épület tetőszerkezete kismértékben kerül felújításra, belülről új hőszigeteléssel. A „B-C” jelű épület homlokzata (tisztítás és javítást követően) 12 cm hőszigetelést kap mintegy 900 m2 felületen, továbbá a 85 db homlokzati nyílászáró új, korszerű, műanyag szerkezetekre kerül kicserélésre. A külső területeken aszfaltozott út valamint 12 db új térköves parkoló készül. Az ingatlanon belül 270 m2 felületen beton térkő burkolattal járdák, 67 fm kerítés (zsalukő lábazattal, műgyanta anyagú felületképzéssel, táblás ipari kerítésrendszer) kerülnek kialakításra, ezen túlmenően közel 300 m2 területen a zöldterület rendezése szükséges. Külső közművek közül az épülethez készül egy földfeletti tűzcsap közel 200 fm közművezetékkel és a parkolókhoz 2 db olajfogó is.
Ajánlattevő feladata a kiadott engedélyezési és tender műszaki dokumentáció alapján a felújításra vonatkozó komplett kiviteli tervek elkészítése is szakaszosan, igazodva a kivitelezés üteméhez. A részletes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 475098254
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: REPÉT Környezetvédelmi és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27711035
Postai cím: Ilka Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: admin@repet.hu
Telefon: +36 13197563
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jelen szerződést Felek határozott időtartamra kötik, a kivitelezési Munkák teljesítésének kötbérterhes módosított Teljesítési Véghatárideje: 2020. június 15.
A vállalkozási szerződés 20.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. sz. melléklet módosul: Módosított műszaki ütemterv
4. sz. melléklet módosul: Módosított Pénzügyi ütemterv
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kialakult és Magyarországot is érintő veszélyhelyzetre, valamint az ahhoz kapcsolódó járvány elleni védekezést szolgáló kormánydöntések a helyszíni kivitelezési munkák tervezett ütemezését, az import anyagok beszerzésének ütemezését jelentős mértékben lassította, melynek során a szerződéses határidő betartása ellehetetlenült.
A vírushelyzet következményeként bevezetett Intézkedések ellenére is, miszerint vállalkozó a kivitelezés területén nagy figyelmet fordít a személyes higiénés előírások betartására, a személyek közötti távolság tartására, a nem egészséges munkavállalók munkavégzésének megtiltására, több, a helyszínen az egyes alvállalkozókkal munkaviszonyban álló személy tartva a fertőzéstől és az esetleges otthonától távoli karantén, korházi kezelés veszélyétől, nem jelent meg munkafelvételre.
Fenti körülmények miatt Vállalkozó rajta kívül álló okból nem tud határidőben eleget tenni a szerződéses kötelezettségének, ezért a teljesítési határidő módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 475098254 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 475098254 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, illetve a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Jelen módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A vállalkozási szerződésnek a fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben