Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/87
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.05.06.
Iktatószám: 7868/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Rákóczifalva Város Önkormányzata Rákócziújfalu Községi Önkormányzat;Tiszavárkony Község Önkormányzat;Vezseny Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. sz. Hrsz 611.;5085 Rákóczifalva külterület, Hrsz 0124/23, 0132/1, 0133, 0135, , 0203/14, 0207/2, 0207/1,0207/4, 0209, 0210/9, 0210/2a, Várkonyi rév: hrsz:0207/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rákóczifalva Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79428006
Postai cím: Szabadság Tér 2
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Túróczi Imre
Telefon: +36 56889700
E-mail: titkarsag@rakoczifalva.hu
Fax: +36 56440048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakoczifalva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21643246
Postai cím: Rákóczi Út 26.
Város: Rákócziújfalu
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga József
Telefon: +36 56444054103
E-mail: polgarmester@rakocziujfalu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rakocziujfalu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tiszavárkony Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56844126
Postai cím: Endre király Út 37
Város: Tiszavárkony
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegedűs István
Telefon: +36 56436055
E-mail: titkarsag@tiszavarkony.hu
Fax: +36 56436036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tiszavarkony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vezseny Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82998455
Postai cím: Templom Utca 1.
Város: Vezseny
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ferenc
Telefon: +36 56459021
E-mail: info@vezseny.hu
Fax: +36 56459022
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vezseny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Rákóczifalva Városi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 "Tiszakanyar IV."
Hivatkozási szám: EKR000084552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. RÉSZ: Macimúzeum átalakítsa és bővítése
2. RÉSZ: Várkonyi rév és tanösvény fejlesztése és felújítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 110154456 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Macimúzeum átalakítsa és bővítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
További tárgyak: 45110000-1
45113000-2
45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. sz. Hrsz 611.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő Macimúzeum átalakítása és bővítése, földszintes kialakítással, a benyújtott tervdokumentáció szerinti műszaki tartalommal.
Átalakítással érintett épületrész helyiségei: Kiállító terem 43,33 m2, Kiállító terem 38,07 m2, Kiállító terem 49,87 m2, Kiállítótér 38,80 m2, Iroda 6,48 m2, Lépcső 2,78 m2, Teakonyha 4,29 m2, Fogadótér 31,61 m2, Látványműhely 37,32 m2, Mosdóelőtér 13,63 m2, Akadálymentes WC 3,71 m2, Takarítószertár 1,50 m2, Öltöző 4,66 m2, EÜ. WC-zuhanyzó 3,08 m2, Férfi WC 2,5 m2, Női WC 1,21 m2. Összesen: 288,29 m2
Bővített épületrész helyiségei: Közlekedő 9,07 m2, Raktár, műhely 150,64 m2, Pajtaszínház 43,59 m2. Összesen: 68,29 m2
Macimúzeum – átalakítás és bővítés után – hasznos alapterülete összesen: 356,58 m2
Kültéri helyiségek: Előszínpad 19,85 m2, Tornác 36,02 m2,
Akadálymentes rámpa 39,50 m2, Terasz 7,85 m2. Összesen: 103,22 m2
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége” részben meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet részben rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretén belül a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 „Tiszakanyar IV.” című projekt megvalósítása érdekében kiegészítő finanszírozási kérelmet nyújtott be a Támogató részére.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az Ajánlattevő átvette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában 15
2 A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje min.0 hó. max.36.hó 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

II.2.1)
Elnevezés: 2.Várkonyi rév és tanösvény fejlesztése fés felúj.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak: 45113000-2
45213316-1
45223300-9
45233293-9
77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5085 Rákóczifalva külterület, Hrsz 0124/23, 0132/1, 0133, 0135, , 0203/14, 0207/2, 0207/1,0207/4, 0209, 0210/9, 0210/2a, Várkonyi rév: hrsz:0207/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tanösvény: A mintegy 6 km hosszú tanösvény Rákóczifalva külterületén helyezkedik el a Tisza bal partján, a folyó 319,27 és 323,36 fkm közötti részén. Tanösvényen 29 más-más felszereltségű állomás található. Összesen 26 db egyedi gyártású, fából készült információs tábla mutatja be a hely élővilágát. A tanösvényen további épületek, építmények találhatók: 5 db esőbeálló épület, 1 db kilátó, 8 db kültéri pad, 18 db szemetes, valamint két, kb 50 m hosszú fahíd. Az épületek, építmények szintén egyedi gyártásúak, anyaguk fa.
Elvégzendő munkálatok:
Esővédő pavilonok, padok: felújítása, javítása, rögzítése. Új asztalok építése.
Új interaktív játékok:
20 db 16-30cm átmérőjű, földbe ásott akácrönkből áll, melyek magassága 20 és 60 cm között változik. A rönköket fózolni kell. A rönkök 1,50m-es környezetében 10-15 cm homok leterítésével esésvédő felületet kell létrehozni. A rönkök felületkezelése a földbe ásott részeken bitumenmáz, a szabadon lévő részeken 3 rtg. kültéri vastaglazúr (Pl. Sadolin).
Kilátó: A bitumeneslemezfedést vissza kell bontani, a sérült deszkázatot újra cserélni, horganyzott acél ereszszegélyt felhelyezni, és a fedést újjáépíteni. A fa elemek csiszolás után 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak (pl.: Sadolin), az acél csomólemezeket pedig újra kell mázolni.

Táblák feliratok:
Az információs táblákat felújítása. A sérült szerkezeti elemeket (tető) cserélni, javítani kell.. A táblák csiszolás után 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak (pl.: Sadolin). A listában jelölt tábláknál a műanyag információs felületet újra kell cserélni a meglévővel azonos anyagú és tartalmú időjárásálló nyomatra. A táblák tartalmát és grafikai kialakítását a Hortobágyi Nemzeti Park Képviselőjével (Nagy Gábor 06 30 625 2117) és az építész tervezővel egyeztetni szükséges.
Útjelzők:
Akác rönkből és deszkából a rajzok szerint összerótt jelek 3 rtg. kültéri vastaglazúr felületkezeléssel.
Várkonyi rév
Burkolat kialakítása, kerékpártároló, pad és szemetes elhelyezése. A gépkocsibeálló és a járdák murvaterítése, fa paraván takarófal létesítése mobil-WC helyéhez. A pad, a tábla és a szemetes a tanösvényen meglévőek mintájára fából készül 3rtg. kültéri vastaglazúr felületkezeléssel. Kerékpártámaszok kerülnek kialakításra, melyeket 80cm mély beton tömbalaphoz rögzítünk. A térburkolat 8cm szürke térkő, 3 cm zuzalékágyazat, 25cm tömörített útalap.
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról, hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges, az árazott költségvetésben külön, „K-tétel” sor megjelöléssel.
Az eredeti, helyettesítendő tétel esetén pedig a költségvetés ezen tételsorát „0”, azaz nulla összeggel kell megadni. A „K-tételszáma” meg kell, hogy egyezzen a helyettesített terméket jelölő tételszámmal. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az ajánlattételi felhívás „A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége” részben meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet részben rendelkezésére áll.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
Ajánlatkérő a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretén belül a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020 „Tiszakanyar IV.” című projekt megvalósítása érdekében kiegészítő finanszírozási kérelmet nyújtott be a Támogató részére.
A nyertes Ajánlattevővel megkötendő feltételes vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amikor a benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesül, és az erről szóló, Ajánlatkérő által megküldött értesítéstő levelet az Ajánlattevő átvette
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama a kötelezően előírt, sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően számítandó 24 hónapot meghaladó időszak vonatkozásában 15
2 A felhívás III.1.3) /M.1. pont szerinti alkalmasság igazolására bemutatott szakember az adott jogosultság megszerzéséhez előírt gyakorlati időn felüli szakmai gyakorlati ideje min.0 hó. max.36.hó 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár forintban (összesen) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom egységes szerkezetbe foglalt leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Macimúzeum átalakítsa és bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: szoltisz@szoltisz.hu
Telefon: +36 56514747
Internetcím(ek): (URL) www.szoltisz.hu
Fax: +36 56514751
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84015445
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 100115456
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216

Hivatalos név: TURBO NRG Energetikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59017536
Postai cím: Vajda János Utca 59.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13452366216

Hivatalos név: HOLIKA ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13794970
Postai cím: Jókai Mór 19.
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24086734216

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: 2.Várkonyi rév és tanösvény fejlesztése fés felúj.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: szoltisz@szoltisz.hu
Telefon: +36 56514747
Internetcím(ek): (URL) www.szoltisz.hu
Fax: +36 56514751
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9040000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10039000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZOLTISZ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98826676
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10568015216

Hivatalos név: HOLIKA ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13794970
Postai cím: Jókai Mór 19.
Város: Rákóczifalva
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5085
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24086734216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges