Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/96
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.06.12.
Iktatószám: 8123/2017
CPV Kód: 45231400-9
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: R-Kord Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 305996483
E-mail: hodos.anett@mav.hu
Fax: +36-1-511-7526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Hernádnémeti - Bőcs - Taktaharkány - Szerencs állomásközben kábelezési munkák 2016.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231400-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: - Hernádnémeti-Bőcs biztber. jelfogó helység - Taktaharkány biztber. jelfogó helység - Szerencs biztber. jelfogó helység között 37x1,5 mm2-es kábel fektetése biztosítóberendezési vonalkábel céljára.
- Hernádnémeti-Bőcs biztber. jelfogó helység - Taktaharkány biztber. jelfogó helység - Szerencs biztber. jelfogó helység között 4x25mm2 erősáramú kábel fektetése vonali biztosítóberendezési energiaellátás céljából.
- Hernádnémeti-Bőcs távközlési szerelvényszoba - Taktaharkány távközlési szerelvényszoba - Szerencs távközlési szerelvényszoba között 6 db LPE 40 védőcső fektetése optikai kábel céljára. (Az optikai kábel behúzása nem feladat. )
A vonalszakasz teljes hossza 23 600 m. Ebből Hernádnémeti - Bőcs állomáson kb.1000 m, Taktaharkány állomáson kb. 1150 m, és Szerencs állomáson kb. 800 m hosszon a meglévő távközlési célú B7N típusú kábel alépítményébe kell tervezni a kábelek és védőcsövek fektetését.
A vonalon az erősáramú kábelt 1,3m fektetési mélységben, az állítómű kábelt és az LPE védőcsöveket 0,8m fektetési mélységben a kivitelező által készítendő nyomvonalterv alapján kell elhelyezni.
Az erősáramú kábel a vonalon lévő 10 db automata térközbe és 11 db automata sorompószekrénybe kötendő be.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell a nyomvonaltervet, az út- és vágány alatti átvezetésekkel távközlő, biztosítóberendezési, pályás és közműves egyeztetéssel; illetve a kábelterhelés miatti változások átvezetését a biztosítóberendezési áramköri kiviteli terveken.
A kiviteli terv jóváhagyásának feltétele, hogy az új nyomvonal állami tulajdonú, a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó területet vesz igénybe.
A tervek jóváhagyója az ajánlatkérő (megrendelő) részéről: MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Távközlési, Erősáramú és Biztosítóberendezési Főosztály.
A terveket papíron 6 példányban, valamint elektronikusan (pdf és dwg, illetve doc formátumban) adathordozón kell átadni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 365678000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Hernádnémeti - Bőcs - Taktaharkány - Szerencs állomásközben kábelezési munkák 2016.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45311100-1
További tárgyak: 45234115-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Hernádnémeti - Bőcs - Taktaharkány - Szerencs állomásközben
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: - Hernádnémeti-Bőcs biztber. jelfogó helység - Taktaharkány biztber. jelfogó helység - Szerencs biztber. jelfogó helység között 37x1,5 mm2-es kábel fektetése biztosítóberendezési vonalkábel céljára.
- Hernádnémeti-Bőcs biztber. jelfogó helység - Taktaharkány biztber. jelfogó helység - Szerencs biztber. jelfogó helység között 4x25mm2 erősáramú kábel fektetése vonali biztosítóberendezési energiaellátás céljából.
- Hernádnémeti-Bőcs távközlési szerelvényszoba - Taktaharkány távközlési szerelvényszoba - Szerencs távközlési szerelvényszoba között 6 db LPE 40 védőcső fektetése optikai kábel céljára. (Az optikai kábel behúzása nem feladat. )
A vonalszakasz teljes hossza 23 600 m. Ebből Hernádnémeti - Bőcs állomáson kb.1000 m, Taktaharkány állomáson kb. 1150 m, és Szerencs állomáson kb. 800 m hosszon a meglévő távközlési célú B7N típusú kábel alépítményébe kell tervezni a kábelek és védőcsövek fektetését.
A vonalon az erősáramú kábelt 1,3m fektetési mélységben, az állítómű kábelt és az LPE védőcsöveket 0,8m fektetési mélységben a kivitelező által készítendő nyomvonalterv alapján kell elhelyezni.
Az erősáramú kábel a vonalon lévő 10 db automata térközbe és 11 db automata sorompószekrénybe kötendő be.
A kiviteli tervnek tartalmaznia kell a nyomvonaltervet, az út- és vágány alatti átvezetésekkel távközlő, biztosítóberendezési, pályás és közműves egyeztetéssel; illetve a kábelterhelés miatti változások átvezetését a biztosítóberendezési áramköri kiviteli terveken.
A kiviteli terv jóváhagyásának feltétele, hogy az új nyomvonal állami tulajdonú, a MÁV Zrt. vagyonkezelésébe tartozó területet vesz igénybe.
A tervek jóváhagyója az ajánlatkérő (megrendelő) részéről: MÁV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Távközlési, Erősáramú és Biztosítóberendezési Főosztály.
A terveket papíron 6 példányban, valamint elektronikusan (pdf és dwg, illetve doc formátumban) adathordozón kell átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (minimum 3 év, ez alatt az ajánlat érvénytelen, maximum 4 év, e fölötti ajánlat is a maximum pontot kapja) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 44974-4/2016/MAV Rész száma: Elnevezés: Hernádnémeti - Bőcs - Taktaharkány - Szerencs állomásközben kábelezési munkák 2016.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: -
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: -
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: -
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: R-Kord Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 209221547
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11454599-2-07
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 366000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 365678000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 44 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezés, földmunka, kábelfektetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: 1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: R-Kord Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11454599-2-07

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/11/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges