Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/87
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.06.
Iktatószám: 8368/2022
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;VIKÖTI Mérnök Iroda Kft
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérnöki feladatok 23. és 25. főút fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001242292021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés „23. és 25. számú főút fejlesztésének mérnöki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatainak ellátása PST: K023.03.71 és K025.07.71” tárgyú építési beruházás kapcsán lebonyolítást támogató mérnöki, műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1960000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mérnöki feladatok 23. és 25. főút fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71247000-1
További tárgyak: 71248000-8
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: AK mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.), valamint a kapcsolódó, a kivitelezésre vonatkozó projekt helyszínein.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés „23. és 25. számú főút fejlesztésének mérnöki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatainak ellátása PST: K023.03.71 és K025.07.71” tárgyú építési beruházás kapcsán lebonyolítást támogató mérnöki, műszaki ellenőri szolgáltatások ellátására.
I. ÜTEM:
I-01 szakasz Bátonyterenye átkelési szakasz:
A tervezett út 2x1 sávval, épül, 2,156 km hosszban valósul meg. Az érintett szakasz 3 db körforgalmú csomópont, 2 db műtárgy, 1 db szintbeni vasúti átjáró, 19 m támfal és 347 m hosszú kerékpárút építését is tartalmazza.
I-02 szakasz Bátonyterenye elkerülő út, valamint a Bátonyterenye észak-déli irányú összekötő út:
A Bátonyterenye elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főútként épül 2,30 km hosszban új nyomvonalon.
A Bátonyterenye észak-déli irányú összekötő út 2x1 sávos másodrendű főútként épül, amelyből a 2409. j. összekötő út ~1,42 km hosszban, a Kisterenye bekötőút 766,65 m hosszban valósul meg. Az elkerülő út és az észak-déli irányú összekötő út 6 db csomópont, 6 db műtárgy, 2 db szintbeni vasúti átjáró, 392 m burkolt út és 215 m kerékpárút építését is tartalmazza. Továbbá megvalósul összesen 14 db keresztező és párhuzamos földút, 1 db mederátjáró.
II. ÜTEM:
II-05 és III-01 szakasz Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz:
A 25. sz. főút 6,812 km hosszban a meglévő 2x1 sávos másodrendű főút átépítése valósul meg kapaszkodósáv bővítéssel, továbbá a projekt keretében 2120 m új támfal épül.
III. ÜTEM:
I-03 szakasz Bátonyterenye és Nemti közötti szakasz:
Tervezetten 2x1 sávval épül, 3,35 km hosszban. Az érintett szakaszon 2 db autóbuszöböl, 1 db csomópont átépítése, 65 m támfal, 1 db keresztező földút építése, 1 db vasúti átjáró felújítása, illetve útcsatlakozások kialakítása valósul meg.
I-05 szakasz új Nemti elkerülő út:
A Nemti elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főútként épül 3,30 km hosszban új nyomvonalon. Az elkerülő szakaszon 3 bekötőút épül összesen 1095 m hosszban. Az érintett szakaszon 1 db körforgalom, 4 db egyéb csomópont, 10 db műtárgy, melyből a legnagyobb 45,01 m támaszközű vízfolyás feletti híd, 6 db párhuzamos és keresztező földút, 190 m járda, 94 m burkolt út, 2 db mederátjáró és 1 db tározó építése valósul meg.
I-06 szakasz Nemti és Mátraterenye (megyehatár) közötti szakasz:
8,44 km hosszban, 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszon 2 db összekötőút korrekciója, összesen 245 m hosszban. 1 db új körforgalmú csomópont, 847 m új kerékpárút, 1229 m új gyalogút és járda, 1 db mérőhely 4 db keresztező földút, 56 m támfal, 5 db műtárgy építése és 6 db buszmegálló átépítése valósul meg.
II-01 szakasz Mátraterenye (megyehatár) és Pétervására közötti szakasz:
A meglévő 23. sz. főút nyomvonalán 3,35 km hosszban, 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszon 43 m gyalogút és járda, 1 db csatlakozó út korrekciója 75 m hosszban, 1 db csatlakozó földút, 2 db autóbuszöböl, 246 m támfal, 1 db műtárgy építése valósul meg.
II-02 szakasz Pétervására és Bükkszenterzsébet közötti szakasz:
A meglévő 23. sz. főút nyomvonalán 7,69 km hosszban, 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszon 6 db csatlakozó út korrekciója 349 m hosszban, 1 körforgalmú csomópont, 8 db csatlakozó földút, 207 m parkolósáv, 1838 m kerékpárút, 826 m járda, 6 db autóbuszöböl, 6 db gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés, valamint 3 db műtárgy építése valósul meg.

II-04 szakasz Bükkszenterzsébet – Tarnalelesz – Szentdomonkos közös elkerülő úti szakasza:
A 23. sz. új elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főútként épül vt=90 km/h tervezési sebességgel 2,25 km hosszban, valamint vt=60 km/h tervezési sebességgel, 2,59 km hosszban új nyomvonalon. A 25. sz. új elkerülő út 2x1 sávos másodrendű főútként épül 2,06 km hosszban új nyomvonalon. Az érintett szakaszokon 2 db új körforgalmú csomópont, 9 db út korrekció 1367 m hosszban, 24 db keresztező és párhuzamos földút 5909 m hosszban, 663 m kerékpárút, 2 db autóbuszöböl és 11 db műtárgy építése valósul meg.
IV. ÜTEM:
III-02 szakasz Borsodnádasd szakasz:
A meglévő 25. sz. főút nyomvonalán 3,40 km hosszban 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszon 1 pár mérőhely, 50 m csatlakozó út korrekciója, 2 db földút 73 m hosszban, 484 m kerékpárút korrekciója, 1839 m járda, 332 m burkolt út, 8 db autóbuszöböl, 2 db új gyalogátkelőhely, 315 m támfal és 1 db műtárgy építése valósul meg.
III-03 szakasz Járdánháza és Arló szakasz:
A meglévő 25. sz. főút nyomvonalán 6,31 km hosszban 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszon 30 m csatlakozó út korrekciója, 34 db egyéb útcsatlakozás korrekciója, 374 m kerékpárút korrekciója, 5872 m járda, 50 m földút, 15 db autóbuszöböl, 3 db parkoló korrekciója, 77 m támfal és 6 db műtárgy építése valósul meg.
III-05 szakasz Arló új Ózd (Hódoscsépány) elkerülő út:
Az elkerülő út 2x1 sávos kialakításban 3,36 km hosszban épül. Az érintett szakaszon 1 db körforgalom, 2 db útkorrekció 397 m hosszban, 172 m vegyes használatú út, 2 db burkolt út 143 m hosszban, 1584 m kerékpárút korrekció, 6 db földút építése 954 m hosszban, 4 db egyéb útcsatlakozás és 1 db műtárgy építése valósul meg.
III-06 szakasz Ózd – Sajónémeti – Sajópüspöki szakasz:
A tervezett nyomvonal 2x1 sávos kialakításban 11,90 km hosszban épül. Az érintett szakaszon 3 db körforgalom átépítése, 5 db csatlakozó út korrekciója 287 m hosszban, 24 db egyéb csomópont korrekciója, 6402 m kerékpárút, 4094 m járda, 12 db földút 975 m hosszban, 2 db teleklejáró 107 m hosszban, 19 db autóbuszöböl, 95 m támszerkezet és 5 db műtárgy építése valósul meg.
III-07 szakasz Sajópüspöki és Bánréve (26. sz. főútig) szakasz:
2x1 sávos kialakításban 3,02 km hosszban épül. Az érintett szakaszon 1 db új körforgalom, 2 csatlakozó út korrekciója 387 m hosszban, 10 db egyéb csomópont korrekciója, 2142 m kerékpárút, 822 m járda, 7 db földút 516 m hosszban, 4 db autóbuszöböl és 3 db műtárgy, melyből a leghosszabb: 33,20 támaszközű vízfolyás feletti híd építése valósul meg.
Az érintett szakaszokon közműkeresztezések, növénytelepítési, vízépítési, környezetvédelmi és forgalomtechnikai feladatok is elvégzésre kerülnek.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények megvalósítandó részletes műszaki tartalmát a Közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladata különösen, de nem kizárólagosan az alábbi tevékenységeket foglalja magába:
- Háttéranyagok áttekintése, dokumentált feldolgozása és észrevételezése, különösen az Környezetvédelmi engedélyezési eljárás, építési engedélyezési eljárás és az engedélyezési- és a kiviteli tervre épülő munkarészekre,
AK karakterkorlát miatt a felhívás VI.4.3. pontjában folytatja a közbeszerzés tárgyának ismertetését.
Karakter korlát miatt II.2.14. pontban folyt. köv.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) 20
2 1.2. AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) 10
3 1.3. AF III.1.3) M/2.3. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) 10
4 1.4. AF III.1.3) M/2.4. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. „b)” alpontjában meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (0-24 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megbízó a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megbízó által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a megbízási szerződés szerinti határidő.
OPCIÓ:
A nyertes ajánlattevő opcióval érintett lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatai megegyeznek a jelen felhívás II.2.4. pontjában és a karakterkorlát miatt a VI.4.3. pontban ismertetett feladatokkal.
I-04 szakasz Nemti átkelési szakasz:
A meglévő 23. sz. főút nyomvonalán 2,975 km hosszban valósul meg 2x1 forgalmi sávos kialakításban. Az érintett szakaszon 1 db műtárgy, 2,46 km járda, 20 m autóbuszok várakozására kijelölt terület építése, 46 m burkolt út, 18 db útcsatlakozás, 8 db autóbuszmegálló átépítése, 1 db forgalomcsillapító kapu telepítése és 2 db új gyalogos átkelőhely létesítése valósul meg.
II-03 szakasz Bükkszenterzsébet – Tarnalelesz – Szentdomonkos átkelési szakasza:
Az átkelési szakasz a meglévő 23. sz. főút nyomvonalán 3,96 km hosszban, és a meglévő 25. sz. főút nyomvonalán 3,03 km hosszban 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszokon 4 db csatlakozó út korrekciója 191 m hosszban, 2 db csatlakozó földút, 663 m kerékpárút, 5773 m járda, 12 db autóbuszmegálló, 4 db gyalogátkelőhely és 4 db műtárgy építése valósul meg.
III-04 szakasz Arló és Ózd (Hódoscsépány) átkelési szakasz:
A 25 sz. főút meglévő nyomvonalán 3,70 km hosszban 2x1 sávos kialakításban valósul meg. Az érintett szakaszon 1 db új körforgalmú csomópont, 17 db egyéb útcsatlakozás, 3720 m járda korszerűsítése, 2 db földút 206 m hosszban, 7 db autóbuszöböl, 22 m támszerkezet és 2 db műtárgy építése valósul meg.
Az érintett szakaszokon közműkeresztezések, növénytelepítési, vízépítési, környezetvédelmi és forgalomtechnikai feladatok is elvégzésre kerülnek.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.4. pont karakter korlát miatt folytatódik:
- A Vállalkozó által készítendő műtárgy- és közmű, valamint egyéb szükséges kiviteli tervek Mérnök javaslatára a Megbízóval történő jóváhagyatása,
- még szükséges kiviteli terv szintű vízépítési- és közmű munkarészek elkészítésének műszaki felügyelete szükség esetén további vízjogi / létesítési engedélyezési eljárás felügyelete, valamint a befejezést követően vízjogi üzemeltetési engedélyezésre benyújtandó tervdokumentáció ellenőrzése és az eljárás felügyelete,
- A tervben szereplő teljes vízelvezetési rendszer (meglévő és tervezendő) kivitelezővel közösen történő felülvizsgálata és szükség esetén egységesítésére javaslattétel a kiviteli terv készítése során az Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak megfelelően,
- a Projekt pénzügyi és időbeli teljesítésének ellenőrzése, műszaki előrehaladási jelentések készítése a megbízó számára, minden követő hónap 5.-ik munkanapjáig,
- Vállalkozási Szerződések teljesítésével összefüggő általános műszaki ellenőrzési és intézkedési kötelezettség teljesítése,
- a kivitelezési munkák felügyelete, probléma esetén a Megrendelő azonnali értesítésével és tájékoztatásával,
- helyszíni műszaki ellenőrzésbe beleértve továbbá a mintavétel- és minősítési terv szakaszonkénti jóváhagyását, az építés helyszínén történő betartását (technológiai utasítások, alkalmassági vizsgálatok, aszfalt és beton receptúrák jóváhagyását),
- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és a Megrendelő felé javaslattétel annak jóváhagyására,
- a kivitelezői követelések (tartalékkeret felhasználásra vonatkozóan) műszaki és a vállalkozásiszerződéses feltételek szerinti véleményezése,
- mérnöki feladatok teljesítése a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, az (ideiglenes) forgalombahelyezés/használatbavétel, használatba adás és befejező munkák során,
- kiegészítő mérnöki feladatok teljesítése (pl.: aktuálisan az előre haladásról szóló dokumentumok készítése) a Megrendelő kérése szerint az általa megszabott határidőre.
Továbbá a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozói jótállási időtartam alatt a szerződéses feltételek szerinti feladatokat ellátni, különösen:
- befejezési igazolás kiadására javaslattétel a Megrendelő részére,
- a jótállási időszakban az éves, vagy a korai üzemeltetési időszakhoz igazodóan annál sűrűbb gyakoriságú garanciális ügymenet intézése, egyeztetések összehívása és megtartása, valamint azok jegyzőkönyvezése. Mely feladata megában foglalja a megvalósult közlekedési infrastruktúra fejlesztési munkák műszaki szemlézését, állapotfelvételét, az észlelt hibák jegyzékének elkészítését, kialakulásuk okainak szakértői feltárását, elemzését, a létesítmény hibáinak elhárításához intézkedési javaslat készítését, a szükséges munkák és technológiák megjelölésével, jótállási igazolás kiadására javaslattétel a Megrendelő részére.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 226 - 595271
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Megbízási szerződés „23. és 25. számú főút fejlesztésének mérnöki felügyeleti és műszaki ellenőri feladatainak ellátása PST: K023.03.71 és K025.07.71” tárgyú építési beruházás kapcsán lebonyolítást támogató mérnöki,műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13878959241
Postai cím: Krisztina Körút 39. B. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eco-tec.hu
Telefon: +36 17979301
Internetcím(ek): (URL) www.eco-tec.hu
Fax: +36 12092281
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft
Nemzeti azonosítószám: 12308161203
Postai cím: Ceglédi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tender@vikoti.hu
Telefon: +36 306748558
Internetcím(ek): (URL) www.vikoti.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1960000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6).bek. szerinti alkalmazást.
Kapacitást nyújtó szervezet: UTIBER Közúti Beruházó Kft. adószám: 10554885243, az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M/1.2. és M/1.3. alkalmassági követelmények esetében biztosított erőforrás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárásban résztvevő további ajánlattevők:
- FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., (székhely: 1138 Budapest, Faludi utca 3., adószám: 12037984241
- Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és Ügynöki Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b., adószám: 10322837242)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A felhívás II.2.4. pontjának folytatása:
- A Vállalkozó által készítendő műtárgy- és közmű, valamint egyéb szükséges kiviteli tervek Mérnök javaslatára a Megbízóval történő jóváhagyatása,
- még szükséges kiviteli terv szintű vízépítési- és közmű munkarészek elkészítésének műszaki felügyelete szükség esetén további vízjogi / létesítési engedélyezési eljárás felügyelete, valamint a befejezést követően vízjogi üzemeltetési engedélyezésre benyújtandó tervdokumentáció ellenőrzése és az eljárás felügyelete,
- A tervben szereplő teljes vízelvezetési rendszer (meglévő és tervezendő) kivitelezővel közösen történő felülvizsgálata és szükség esetén egységesítésére javaslattétel a kiviteli terv készítése során az Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaknak megfelelően,
- a Projekt pénzügyi és időbeli teljesítésének ellenőrzése, műszaki előrehaladási jelentések készítése a megbízó számára, minden követő hónap 5.-ik munkanapjáig,
- Vállalkozási Szerződések teljesítésével összefüggő általános műszaki ellenőrzési és intézkedési kötelezettség teljesítése,
- a kivitelezési munkák felügyelete, probléma esetén a Megrendelő azonnali értesítésével és tájékoztatásával,
- helyszíni műszaki ellenőrzésbe beleértve továbbá a mintavétel- és minősítési terv szakaszonkénti jóváhagyását, az építés helyszínén történő betartását (technológiai utasítások, alkalmassági vizsgálatok, aszfalt és beton receptúrák jóváhagyását),
- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomon követése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és a Megrendelő felé javaslattétel annak jóváhagyására,
- a kivitelezői követelések (tartalékkeret felhasználásra vonatkozóan) műszaki és a vállalkozási szerződéses feltételek szerinti véleményezése,
- mérnöki feladatok teljesítése a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, az (ideiglenes) forgalomba helyezés/használatbavétel, használatba adás és befejező munkák során,
- kiegészítő mérnöki feladatok teljesítése (pl.: aktuálisan az előre haladásról szóló dokumentumok készítése) a Megrendelő kérése szerint az általa megszabott határidőre.
Továbbá a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozói jótállási időtartam alatt a szerződéses feltételek szerinti feladatokat ellátni, különösen:
- befejezési igazolás kiadására javaslattétel a Megrendelő részére,
- a jótállási időszakban az éves, vagy a korai üzemeltetési időszakhoz igazodóan annál sűrűbb gyakoriságú garanciális ügymenet intézése, egyeztetések összehívása és megtartása, valamint azok jegyzőkönyvezése. Mely feladata megában foglalja a megvalósult közlekedési infrastruktúra fejlesztési munkák műszaki szemlézését, állapotfelvételét, az észlelt hibák jegyzékének elkészítését, kialakulásuk okainak szakértői feltárását, elemzését, a létesítmény hibáinak elhárításához intézkedési javaslat készítését, a szükséges munkák és technológiák megjelölésével,
jótállási igazolás kiadására javaslattétel a Megrendelő részére.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)