Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/87
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.06.
Iktatószám: 8725/2022
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítés helye: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.;Eger, Kőlyuktető külterület;Eger, Eszterházy tér 1.;Eger, Széchenyi utca 47.;Eger Leányka utca;Eger, Barkóczy utca 5.;Eger, Bartók tér 4.;Eger, Egészségház utca;Eger, Dr Nagy János utca - 4486/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15834481210
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lánchidi Csaba
Telefon: +36 305579422
E-mail: lanchidicsaba@gmail.com
Fax: +36 36795230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315722021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezői és tervezői művezetési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000315722021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezői és tervezői művezetési feladatok ellátása Ajánlatkérő fenntartásában lévő épületek rekonstrukciójához, fejlesztéséhez, felújításához az alábbiak szerint:
1. rész: A Líceum épületének részleges rekonstrukciója,
2. rész: Szőlészeti és borászati oktató- kutató és szaktanácsadási központ épület együttesének rekonstrukciója, Eger, Kőlyuktető külterület,
3. rész: Teremtésvédelemi beruházások, zöldenergia felhasználás kialakítása, zöld egyetem létrehozása,
4. rész: Eger, Széchenyi utca 47. sz. alatti épületegyüttes egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukciója,
5. rész: Eger, Almagyar dombi kampusz oktatási és kollégiumi infrastruktúrájának fejlesztése, Eger, Leányka utca,
6. rész: Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának (Eger, Barkóczy utca 5.) felújítása,
7. rész: Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának ( Eger, Bartók tér 4.) felújítása.
8. rész: Egészségház utcai "B" épületének felújítása
9. rész: Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Líceum épületének részleges rekonstrukciója
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Líceum épületének részleges rekonstrukciója (Eger, Eszterházy tér 1.)
A 2012-ben történt részleges rekonstrukcióval érintett épület, tereinek és területeinek vizsgálata, a vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás oktatási, igazgatási és műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése. A felújításra kerülő épület műemléki védettségű. (Törzsszáma 2025 -helyrajzi száma: 4949).
Épület kb. 13.000 m2. (nettó alapterület)
I. szakasz energetikai fejlesztések:
Padlásfödém és csatlakozó szerkezetek vizsgálata és külső oldali hőszigetelése járófelületek kialakításával, külső nyílászárók vizsgálata cseréje, felújítása, árnyékolás megoldása.
A meglévő fűtési rendszer felülvizsgálata korszerűsítése, új kondenzációs kazán, hőleadók cseréje, termosztatikus szelepek beépítése szükség szerint a csatlakozó vezetékek és elosztó hálózat korszerűsítése, cseréje, részleges hűtési rendszerkialakítása.
Alagsorszellőző rendszer vizsgálata korszerűsítése hővisszanyerős energiatakarékos szellőző rendszer kialakítása.
50kWp kapacitású napelem elhelyezésének vizsgálata, tervezése a műemlékvédelmi szempontok figyelembe vételével.
Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kiépítése az épület egyes területein a padlástérben kialakítandó gépészeti helyiséggel, falba rejtett vezetékekkel műemléki terekben.
II. szakasz:
Díszterem freskóinak restaurálása, világítási, audiovizuális és fűtési rendszer felújítása. Strukturális átalakítások, színházterem, oktatási és kiszolgáló terek racionalizálása és rekonstrukciók, oktatási, irodai, közösségi terek, mosdók, folyosók, teljes világítás, elektromos és informatikai hálózat, teljes épületgépészeti vezetékhálózat és szaniterek és szerelvények komplex vizsgálata. Biztonsági és beléptető rendszer kiépítése, kamerarendszer felújítása.
Mindkét szakaszra az alábbi ütemezés vonatkozik.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési /örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek, örökségvédelemhez szükséges kutatási anyagok
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Ütem Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
- Részletesen a műszaki leírásban.
- Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Szőlészeti és borászati oktató központ
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Kőlyuktető külterület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szőlészeti és borászati oktatás, kutatás-fejlesztési kiválósági központ, valamint szaktanácsadási központ épületkomplexumának, szőlőterületeinek, pincészetének teljeskörű rekonstrukciója. Épület kb. 6.000 m2 (nettó alapterület), külső terület kb. 30.000 m2.
A központi épület, laboratóriumi épületek, szőlőfeldolgozó és tanüzem, a tufába vájt pincerendszer építőmesteri, gépészeti és elektromos felújítása ezek bővítései, napelemes relektromos áram termelő rendszer telepítése, kamera-; beléptető rendszer kiépítése új turisztikai bemutató, vendégház, parkoló, gépszín és külső út-terep, közmű rendezés.
Az épületkomplexum és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 800 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 800 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Teremtésvédelemi beruházások
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Eszterházy tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fenntartható, Zöld Egyetem kialakítása megújuló energiaforrásokra való áttérés, energiafelhasználás racionalizálás, napenergia hasznosítási felületek kialakítása, hőszivattyús fűtési rendszerek beépítése, energiahatékonyság növelése. Az egyetem telephelyeinek, épületeinek és nyitott tereinek energetikai vizsgálata, korszerűsítése. Az egyetem létesítményei közötti energiaellátási rendszerek összehangolásának optimalizálása, „smart” technikák, energiatároló rendszerek és megújuló energia termelő rendszerek alkalmazásával. Az épületek és helyszínek komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
I. ütem: Tanulmány terv készítése
II. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
III. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek, örökségvédelemhez szükséges kutatási anyagok
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
IV. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld) megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
V. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 200 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 200 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Széchenyi u. 47. egyetemi telephellyé fejlesztése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Széchenyi utca 47.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eger, Széchenyi utca 47. sz. és az Eger, Vitkovics M. utca 24. sz. alatti épületegyüttes egyetemi telephellyé fejlesztése, rekonstrukciója.
Eger, Széchenyi utca 47. sz.: Ingatlan területe: 5174 m2; épület nettó alapterület: 1902 m2.
Eger,, Vitkovics M. utca 24. sz.: Ingatlan területe: 1003 m2; épület nettó alapterület: 92 m2.
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
Teljes épület, infrastruktúra és ingatlan terület felújítása napelemes relektromos áram termelő rendszer telepítése, kamera-; beléptető rendszer kiépítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek, kutatási anyagok
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlanköltségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 200 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 200 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Almagyar dombi kampusz fejlesztése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger Leányka utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új kb. 12000 m2-es nettó alapterületű oktatási épület valamint kollégium kialakítása fedett parkolókkal. Környezetrendezés parkoló kialakítás.
Az épületek és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a beruházás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások, telepítés vizsgálata
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 1400 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 1400 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Barkóczy u. 5. alatti gyakorlóiskola felújítása.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Barkóczy utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oktatási épületek rekonstrukciója, tornaterem felújítása, új udvari étkező és oktatási épület kialakítása. Épület kb. 5.200 m2 (nettó alapterület).
Az épületek és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
Külső-belső felújítás, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, nyílászárók. Statikai ellenőrzés és meglévő problémák javítása. Környezetrendezés, parkosítás. Kamera és beléptető rendszer kiépítése, elektromos és gépészeti felújítás.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 300 mérnöknap.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Bartók tér 4. gyakorlóiskola felújítása.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Bartók tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oktatási épületek rekonstrukciója. Épület kb. 4.700 m2 (nettó alapterület)
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
Külső-belső felújítás, homlokzat, burkolatok, festések, szaniterek, szerelvények, udvari oldali nyílászárók Környezetrendezés, parkosítás. Kamera és beléptető rendszer kiépítése, elektromos és gépészeti felújítás.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 300 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Egészségház utcai "B" épületének felújítása
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Egészségház utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Egyetem egri, Egészségház utcai "B" épületének teljeskörű felújítása, oktatási, közösségi és szolgáltatási tereinek, környezetének fejlesztése. Energetikai szempontrendszerű felülvizsgálata, , hallgatói és turisztikai célú szolgáltató terek kialakítása. Nettó alapterület: 8205 m2.
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése. Épület elektromos, gépészeti és építőmesteri felújítása.
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- felmérési tervek
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

II.2.1)
Elnevezés: Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Eger, Dr Nagy János utca - 4486/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Eszterházy torna-, sport- és versenycsarnok építése. A hallgatói igényeket, az egyetemi versenysport támogatását, a gyakorlóiskola testnevelés oktatásának támogatását, a sport- és szabadidős szolgáltatások bővítését támogató sport infrastruktúra-fejlesztés. Kb. 3000m2 (nettó alapterület).
Az épület és helyszín komplex vizsgálata. A vizsgálati eredmények és a megrendelővel történt egyeztetések alapján a pályázati kiírás előírásai szerint a felújítás, fejlesztési szempontoknak megfelelő teljeskörű tervezése a szükséges hatástanulmányok és környezeti vizsgálatok elkészítése.
I. Ütem: Vázlat terv: M=1:200-as részletezettségű alaptervek, fő szakági műleírások
- 1 db vázlatterv papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)
- a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének megtekintése és szükség esetén a vázlattervhez szükséges hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, tervező feladata beszerezni saját felelősségére/költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
- a tervező a vázlattervet köteles határidőre kidokumentálni és a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
II. Ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció, jogszabály szerint mellékletekkel
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 pld) és adathordozón (2pld)
- költségbecslés készítése
- a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett, melyhez a szükséges meghatalmazást a Megrendelő megadja
III. Ütem: Műszaki kiviteli tervdokumentáció
- 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 pld) és adathordozón (2 pld)megfelelő -árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése (figyelem: a felújítás során az épület nem lesz kiürítve),továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
IV. Tervezői művezetés
- a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
- részvétel a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, eredménytelenség esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
- az építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 600 mérnöknap igénybevétele).A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. A kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
Részletesen a műszaki leírásban.
Tervezői művezetés legfeljebb 600 mérnöknap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vázlatterv elkészítésének előteljesítési határideje (min. 0 - max. 30 nap) 5
2 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.1. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
3 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.4. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
4 A teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata az M2.2. pont tekintetében bemutatott szakember esetében (egész hónapokban, min. 0 hónap, max. 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó felhívások.
II.2.14) További információ:
A vázlatterv elkészítésének határideje szerződés aláírását követően maximum 60 nap. Az előteljesítési határidő az értékelés részszempontja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján].
Ajánlatkérő kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végzi a tervezői szolgáltatást, amely alapján a vállalkozások székhelye szerint illetékes területi építész kamara nyilvántartásban szerepelnie kell.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8. és 10. valamint a 12-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
SZ/1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az SZ/1. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ/1. követelménynek saját magának meg kell felelnie. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési feladatok elvégzése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ha az ajánlattevő az árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) pont kitöltése.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) – (7) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési feladatok elvégzése) árbevétele nem éri el az
1 rész tekintetében 150 millió Ft-ot.
2 rész tekintetében 200 millió Ft-ot.
3 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
4 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
5 rész tekintetében 200 millió Ft-ot.
6 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
7 rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
8. rész tekintetében 100 millió Ft-ot.
9. rész tekintetében 40 millió Ft-ot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb árbevételi követelményt teljesíteni, a követelmények nem adódnak össze.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1) Előzetes igazolás:
M1). Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
2) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására benyújtandó igazolások: M1). Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásának vagy beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. alapján, az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez szükséges
részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M1) referenciakövetelmény esetében a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapban belül megkezdett beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]. Közös teljesítés esetén az a tevékenység vehető figyelembe, melyet igazoltan ajánlattevővégzett, illetve a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének előírása irányadó. A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11)-(12) bekezdéseire.
M2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik jogosultsággal (illetve vezető tervezői címmel), a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság (illetve a vezető tervezői cím) fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M2). alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság (illetve vezető tervezői cím) fennállásának hiányában, valamint az M2). alpont esetében a végzettséget igazoló okirat(ok)másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését
Az önéletrajzban a szükséges szakmai tapasztalatot év-hónap bontásban szükséges megadni. A párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Amennyiben a bemutatott szakember az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy szükséges megadni a jogosultság első megszerzésének időpontját is.
Figyelemmel a Kbt. 69. § (7) bekezdésére, Ajánlatkérő előírja, hogy a szakemberekkel kapcsolatos értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát, amely tartalmazza mind az alkalmasság, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalatot, mar az ajánlattétel során be kell nyújtani.
A releváns kamarai jogosultság megléte esetén a szakmai tapasztalat meglétének igazolására az alkalmassági követelmény meglétének igazolására szolgáló önéletrajz, és a végzettséget igazoló dokumentummásolat helyett elegendő benyújtani a jogosultság megszerzésének pontos dátuma (év, hónap, nap), a jogosultság igazolásának elérési útvonala, valamint a kamarai nyilvántartási számának megjelölése az értékelési szempontra alátámasztására benyújtandó önéletrajzban, vagy egyéb dokumentumban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 72hónapban teljesített legfeljebb
1 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 5000 m2 nettó alapterületű műemlékiépületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
2 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
3 rész: 1 db - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelynek tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
4 rész: 1 db - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelynek tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
5 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 5000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
6 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
7 rész: legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 2000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
8. rész legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 3000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
9. rész legalább 1, de legfeljebb 4 db szerződésből összeadódó olyan - legalább épületvillamos és épületgépészeti és tartószerkezeti tervezési feladatokat magában foglaló - tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 2000 m2 nettó alapterületű épületben elvégzett valamennyi szakterületre kiterjedő tervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták.
A referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M1). pontok közül több alkalmassági mimimumkövetelmény vonatkozásában is be lehet mutatni. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a magasabb referencia követelményt teljesíteni, a követelmények nem adódnak össze.
M2). Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
Valamennyi rész esetében irányadó:
M2.1.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 2. pontban meghatározottépítészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező (vagy azzal egyenértékű) jogosultság (É- teljes körű tervezőijog./ korábban É1 - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt).
M2.2.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 34. pontban meghatározott építményvillamossági tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (V- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
M2.3.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 32. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
M2.4.) Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. rész 30. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési (vagy azzal egyenértékű) szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- teljes körűtervezői jog - vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
Ajánlatkérő az M2.1-M2.4 szakemberek között átfedés - részenként is - lehetséges.III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében irányadó:
A teljesítés igazolására szolgáló szakmai igazolást a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) készre jelentését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül kiállításra a szerződésben részletezettek szerint. Ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja el.
A kifizetés a teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással történik, az utófinanszírozás szabályai szerint.
Ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú EU szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EUHL-ben közzétett szintaxislistának.
Ha a fenti határidők utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
Ajánlatkérő előleget nem, részszámlázási lehetőséget ütemenként biztosít.
Nyertes ajánlattevő 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.
1. részszámla: I. Ütem - nettó ajánlati ár: 20%
2. részszámla: II. Ütem: nettó ajánlati ár: 20%
3. részszámla: III. Ütem: nettó ajánlati ár: 40 %
Végszámla: IV. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %
(A 3. rész esetében 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.
1. részszámla: I. Ütem - nettó ajánlati ár: 10%
2. részszámla: II. Ütem: nettó ajánlati ár: 10%
3. részszámla: III. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %
4. részszámla: IV. Ütem: nettó ajánlati ár: 40 %
Végszámla: V. Ütem: nettó ajánlati ár: 20 %)
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135. § (6) szerint.
Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamat és 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Ajánlattétel, szerződés és kifizetések pénzneme: HUF
Késedelmi kötbér: a Szerződésben, vagy a Szerződés alapján írásban meghatározott bármely kötbérterhes határidő tekintetében, olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik. A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár. Mértéke: nettó ajánlati ár 0,5 %-a, max: nettó ajánlati ár 20 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a kötbérmaximumot, a Megrendelő elállhat vagy azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és jogosult a Vállalkozóval szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: ha nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból a szerződés teljesítése elmarad mértéke nettó ajánlati ár 20 %-a. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.
A nyertes ajánlattevő a Szerződés alapján az általa elkészített Tervek hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért a Terv leszállításától kezdődően a Beruházás keretében a Tervek alapján elkészült kivitelezési munkák utolsó műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított 36 (harminchat) hónapig terjedő időre jótállást vállal a szerződésben foglaltak szerint.
Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.
Jólteljesítési Biztosíték: nettó ajánlati ár 5 %-a.
Esedékesség: Teljesítési Biztosíték a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül, a Jólteljesítési Biztosíték: a Jótállási Időszak kezdő napján.
További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 67. § (4) bek.-ben foglaltakra;
- felelősségbiztosításról;
- bemutatott szakemberekről;
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;
- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint;
2) AK a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
3) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazásra kerül.
4) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatásmegosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
5) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
6) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
7) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-10; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás; előteljesítés és szakemberek: egyenes arányosítás;
- a vázlatterv előteljesítése tekintetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 30 naptári nap. Az ennek megfelelő és az ennél magasabb megajánlás esetén is max. 10 pont szerezhető. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 naptári nap. (Kbt 77. § (1)). Jelen értékelési szempontnál nap alatt naptári nap értendő.
8) Helyszíni bejárást nem tart.
9) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
10) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül rendelkeznie kell legalább
1. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év
2. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év
3. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év
4. rész: 25 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 50 millió Ft/év
5. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 200 millió Ft/év
6. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év
7. rész: 40 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 80 millió Ft/év
8. rész: 100 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 150 millió Ft/év
9. rész: 35 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 70 millió Ft/év
tervezői felelősségbiztosítással. Nyertes ATnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás M2. pontjában előírt szakemberek vonatkozásában a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti, a felhívás vonatkozó pontjában meghatározott vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, valamint kamarai nyilvántartásban való szerepléssel.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Lánchidi Csaba (00605)
12) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy feltételes közbeszerzést folytat le valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján azzal, hogy a támogatásra irányuló igény - az ajánlatkérő által igényeltek szerinti - elfogadását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A Szerződés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, amely napon a vonatkozó, a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy – amennyiben releváns – a támogatási szerződés módosítása aláírásra kerül, vagy a forrás biztosításra kerül, és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, és erről Vállalkozó a Megrendelő tájékoztatása alapján tudomást szerez. A támogatási szerződés megkötése vagy a forrás biztosításáról Megrendelő haladéktalanul köteles a Vállalkozót írásban, igazolt módon tájékoztatni. Amennyiben a támogatási szerződés megkötése vagy a forrás biztosítása a jelen Szerződés megkötésének időpontját megelőzően megtörténik / aláírásra / rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a Szerződés hatálybalépésének napja a fentiek szerint a Szerződést későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának a napja; Megrendelő ebben az esetben erről köteles tájékoztatni a Kivitelezőt Amennyiben a fenti feltétel a Szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.
13) A II.2.7) pontjában meghatározott 12 hónapos időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó és a tervezési feladatok elvégzésére vonatkozik. A tervezői művezetési feladatok ellátására vonatkozó feladatok ezen a határidőn túl értelmezhetőek. A Nyertes Ajánlattevővel megkötésre kerülő megbízási szerződés időbeli hatálya az adott közbeszerzési részre vonatkozó kivitelezési tevékenység átadás átvételét követő 30 nap (a tervezői művezetés okán).

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 6. része szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák