Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/101
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.05.28.
Iktatószám: 8732/2019
CPV Kód: 45262700-8
Ajánlatkérő: Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Kft
Teljesítés helye: Folly Arborétum 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Safe Port Investment Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Folly Arborétum és Borászati Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: AK25421
Postai cím: Kápolnavölgyi út 25
Város: Badacsonytomaj-Badacsonyörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8257
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Folly Réka
Telefon: +36 703387377
E-mail: folly.reka@follyarboretum.hu
Fax: +36 12345678
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.follyarboretum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.follyarboretum.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FOLLY ARBORÉTUM ÉS BORÁSZAT, - LÁTOGATÓKÖZPONT FELÚJÍTÁSA
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
FOLLY ARBORÉTUM ÉS BORÁSZAT, - LÁTOGATÓKÖZPONT FELÚJÍTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak: 45112711-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Folly Arborétum 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő kb. 200 nm alapterületű kúria jellegű építmény komplett felújítása belsőépítészettel és berendezésekkel együtt, illetve a hozzá tartozó egy hektárnyi arborétumi terület parkosítása (Az ingatlan a kb. nyolc hektáros Folly Arborétum része.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08737 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: FOLLY ARBORÉTUM ÉS BORÁSZAT, - LÁTOGATÓKÖZPONT FELÚJÍTÁSA
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Safe Port Investment Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istenhegyi út 4/F.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135067817
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Folly Arborétum 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő kb. 200 nm alapterületű kúria jellegű építmény komplett felújítása belsőépítészettel és berendezésekkel együtt, illetve a hozzá tartozó egy hektárnyi arborétumi terület parkosítása (Az ingatlan a kb. nyolc hektáros Folly Arborétum része.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 132142276
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Safe Port Investment Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istenhegyi út 4/F.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek 2018. 06. 06-án vállalkozási szerződést kötöttek a „Folly Arborétum és Borászat - Látogatóközpont felújítása” tárgyában. Az elvégzendő munkák tartalmát a közbeszerzési eljárásban kiadott dokumentumok határozták meg. A kivitelezés során 4 tétel esetében a Felek egyenértékű műszaki megoldással történő kiváltásban állapodtak meg, melyek nem minősülnek a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján lényeges módosításnak, ezért új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a szerződés módosítható.
1 tétel esetében a NÉBIH előzetes szóbeli véleménye alapján volt szükség a módosításra, melyet a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel foganatosítanak a Felek.

2. A MÓDOSÍTÁS RÉSZLETEI ÉS INDOKOLÁSA
2.1. A Daikin Altherma hőszivattyú berendezés Panasonic T-cap-ra cserélése
A központi fűtés/hűtés kültéri egységre a kiírásban ez szerepelt:
Daikin Altherma hőszivattyú berendezés felszerelése és bekötése
- EHVX16S26CB9W-6WN beltéri egység (260 literes hmv tárolóval)
- ERLQ 14 CW1 kültéri egység
- horganyzott acél tartószerkezet kültéri egységhez
- cseppvíz gyűjtőtálcával
A módosítás során a következőre cserélték:
Panasonic T-cap AXC12HE5 (-16°C-ig garantált 100% teljesítmény, fűtőelem nélkül)
- WH-ADC1216H6E5/WH-UX12HE5
- 2,7-12,0 kW hűtőfűtő teljesítményű, inverteres levegő-víz hőszivattyú
- működési tartomány -25°C - +43°C (200 literes hmv tároló)
- 1 fázisú 6kW pótfűtőelem
Indokolás: Bár az eredetileg tervezett DAIKIN készülék névleges teljesítménye 14 kW, a teljesítménye pont akkor, hideg időben csökken a névleges 14 kW alá, amikor arra nagyon is szükség lenne. Ezzel szemben a Panasonic készülék -16°C -ig képes a maximális 12 kW-ot leadni. A maximális 12 kW elegendő a ház egészére, de erre a teljesítményre -10°C alatt feltétlenül szükség is van. A használati melegvíz tároló 60 literes különbsége irreleváns, azaz az egyenértékűséget nem csökkenti, mivel az épületben tervezett teakonyhához és a mosdókhoz bőven elegendő a Panasonic 200 literes kapacitása is.
A gépész tervező műszaki egyenértékűséget igazoló nyilatkozata és a kiváltás pénzügyi vonatkozását tartalmazó kimutatás jelen módosítás melléklete.
Fentiekre tekintettel a módosítás ezen tétele nem minősül lényeges módosításnak, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-b-c pontjaiban foglalt feltételek egyike sem valósul meg.
2.2. Az eredetileg tervezett vasbetonból épített 54m3-es tűzi víztározó helyett előre gyártott polietilén tartály telepítése a terepszint alá.
Indokolás: A föld alá épített vasbeton tartályról csak évek múlva derül ki, hogy mennyire időtálló a vízszigetelése. Ha utólagos szigetelés szükséges, az csak tetemes költséggel, fóliával lehetséges. Egy használt polietilén tartály már bizonyított, esetleges javítása a vasbeton tartályhoz képest lényegesen egyszerűbb és olcsóbb.
A föld alá telepített tartály eredeti megoldásnak is jó lett volna, mivel annak víztartó képessége már ismert és bizonyított, de azt 20 éve nem gyártják. A kiváltásra elfogadott tartály alkalmi vétel volt, előre nem tervezhető a beszerezhetősége.
A műszaki egyenértékűséget a tervező az építési naplóban leigazolta.
A kiváltáshoz kapcsolódó költségek alakulásáról a kimutatás és a tartály állapotfelmérési dokumentuma jelen módosítás melléklete.
Fentiekre tekintettel a módosítás ezen tétele nem minősül lényeges módosításnak, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-b-c pontjaiban foglalt feltételek egyike sem valósul meg.

2.3. Az eredeti tervben szereplő fatüzeléses kültéri tűzrakó helyett elektromos rostlappal működő létesítmény lesz.
Indokolás: Az eredeti tervben szereplő fatüzeléses kültéri tűzrakó az előzetes szóbeli Nébih/állatorvosi vélemény alapján engedélyt biztosan nem kaphatna úgy, ahogy az a tervekben szerepelt. (Eredeti kiírásban: Téglából épített kültéri tűzrakó hely kovácsoltvas sütőrésszel és bográcsakasztó hellyel. Kéménye szikrafogós kürtőzárással ellátva.) Egyenértékű és egyben engedélyre is alkalmas megoldásként téglából megépítésre kerül egy nyári konyha víz, áram és szennyvízcsatlakozással, fatüzelés helyett árammal működő rostlap lesz, aminek takaríthatósága HACCP feltételeinek is megfelel.
A kiváltáshoz kapcsolódó költségek alakulásáról szóló kimutatás jelen módosítás melléklete.
A módosítás ezen tétele nem minősül lényeges módosításnak, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-b-c pontjaiban foglalt feltételek egyike sem valósul meg.
2.4. A helyi szennyvíztisztító mű elhelyezése elmarad.
Az engedélyezési tervekben az épület a már meglévő szennyvíztároló gödörre lett volna rákötve. A kivitelezési tervek készítése során került a költségvetésbe a helyi szennyvíztisztító mű elhelyezése. Ez utóbbi mégsem valósul meg, marad az engedélyes tervek szerinti megoldás.
Elmaradó tétel: Acélvázas, sav és lúgálló, műanyag, biológiai szennyvíztisztító MSZ EN 12566-1 EU harmonizált szabvány alapján, Kapacitás: 10 LEÉ; Tisztítási értékek: KOIk <=620 mg/l; NH4 <=45 mg/l; Lebegőanyag <=620 mg/l”
Erre tekintettel a vállalkozói díj nettó 2.165.965.- Ft-tal csökken.
Indokolás: A Katasztrófa védelem végül nem támogatta a helyi szennyvíztisztító mű elhelyezését.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) c) pontja, mivel azt olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel sem jár.
A Katasztrófavédelem nyilatkozata a szerződés melléklete.
2.5. Megrendelő kérésére az alábbi tételek elmaradnak:
Karnisok (bemutatótér)
98 040 Ft
Méterárú, varrás/ringlizéssel (bemutatótér)
407 796 Ft
függönyök, karnisok (mosdók)
253 740 Ft
A módosítás ezen tétele nem minősül lényeges módosításnak, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a-b-c) pontjaiban foglalt feltételek egyike sem valósul meg.

Fentiek alapján Felek a megkötött szerződés IX. Vállalkozói díj 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: 132.142.276 Ft + ÁFA. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjba a tartalékkeret nem tartozik bele, kivéve, ha kifejezetten így rendelkezik a szerződés. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az engedélyezési tervekben az épület a már meglévő szennyvíztároló gödörre lett volna rákötve. A kivitelezési tervek készítése során került a költségvetésbe a helyi szennyvíztisztító mű elhelyezése. Ez utóbbi mégsem valósul meg, marad az engedélyes tervek szerinti megoldás.
Elmaradó tétel: Acélvázas, sav és lúgálló, műanyag, biológiai szennyvíztisztító MSZ EN 12566-1 EU harmonizált szabvány alapján, Kapacitás: 10 LEÉ; Tisztítási értékek: KOIk <=620 mg/l; NH4 <=45 mg/l; Lebegőanyag <=620 mg/l”
Erre tekintettel a vállalkozói díj nettó 2.165.965.- Ft-tal csökken.
Indokolás: A Katasztrófa védelem végül nem támogatta a helyi szennyvíztisztító mű elhelyezését.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) c) pontja, mivel azt olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel sem jár.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 135067817 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 132142276 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben