Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.22.
Iktatószám:8784/2019
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tervek leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2. Tervezéssel érintett terület: Székesfehérvár, 14359 hrsz., valamint részben érintett a 14355 hrsz. és a 14360 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000134352019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000134352019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöld Város-Fehérvár Tüdeje fejlesztési program p.
Hivatkozási szám: EKR000134352019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása a TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002 projekt keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zöld Város-Fehérvár Tüdeje fejlesztési program p.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Tervek leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
Tervezéssel érintett terület: Székesfehérvár, 14359 hrsz., valamint részben érintett a 14355 hrsz. és a 14360 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zöld Város - Fehérvár Tüdeje fejlesztési programhoz kapcsolódó engedélyezési és kivitelezési tervezési feladatok ellátása. Az érintett (Székesfehérvár közigazgatási területén fekvő) ingatlanok: 14359 hrsz teljes területe, valamint részben érintettek a 14355 hrsz és a 14360 hrsz.
A tájépítészettel érintett ingatlanok összes területe ~32 ha.
A tervezendő funkcionális elemek leírása:
Parkoló és Kiszolgáló épület: A területre történő megérkezés és a megközelítés biztosítására létesülő 1 db pavilonszerű, cca. 200 m2 bruttó alapterületű kiszolgáló épület, amely büfé, mosdó, WC, funkciót lát el, igény, vagy jogszabályi előírás szerinti közművesítéssel és vagyonvédelemmel. A gépkocsiparkoló 50 férőhelyes felszíni kialakítású. A parkolóterületet megközelítő út aszfaltozott, a parkolóbeállók és a manőverező területek murvás kialakításúak, OTÉK előírás szerinti növénytelepítéssel, igény, vagy jogszabályi előírás szerinti közművesítéssel. A büfé funkció kizárólag előre csomagolt ételek és italok árusítására kialakított (sem a helyben történő melegítés, sem a hűtést igénylő félkész ételek árusítása nem tervezett). A mosdó-WC rész a gépkocsiparkoló kapacitására méretezett, előírás szerinti mozgáskorlátozott kiépítéssel.
Gyalogos úthálózat (Sétány): cca. 6 km, ~15.000 m2 Külső, gyalogos sétány minőségű (szórt burkolatos) útrendszer kialakítása teljes szerkezetével a teljes parki úthálózathoz kapcsolódóan. Gyalogos ösvény: cca. 3 km, ~ 10.000 m2 Külső, parkerdő használatot biztosító, természetes felületű (fenyőkéreg burkolatos) gyalogos útrendszer kialakítása a sétányhoz kapcsolódóan.
Közművesítés: Elektromos közművek (közvilágítás, elektromos ellátás) hálózatainak kiépítése a Gyalogos úthálózaton (Sétány) és a parkolóban szórt burkolatos gyalogos úthálózathoz kapcsolódóan, kábelfektetéssel, elektromos berendezésekkel együtt. Szennyvízelvezetés hálózatának kiépítése a kiszolgáló épületnél vezetékek telepítésével, bekötésekkel és járulékos berendezésekkel együtt. A területen keletkező belvíz és csapadékvíz elvezetésének, vagy kezelésének tervezése. Ivóvízellátás hálózatának kiépítése vezetékek fektetésével, vízvételi pontok és berendezések (pl. locsolócsapok, ivókutak) telepítésével együtt.
Erdősítés: Erdőfoltok, erdőterületek telepítése az akcióterület cca. 60%-án, minimum suháng méretű és minőségű faegyedekkel, egymással kötésben álló sorokban. A fatelepítés az általános erdészeti telepítési módszerek szerint történik. Az erdősítés során méhsejt alakú vázrendszerhez alkalmazkodva suháng minőségű, legalább 2-2,5 m magasságú faegyedek, sorokba rendezve kerülnek kiültetésre. A sorokba ültetett fák, azok irányától függően jól észrevehető, kedvező és kedvezőtlen látványkapcsolatokat is determinálnak. A kedvezőtlen látvány kiküszöbölése érdekében az egyes méhsejt-szerkezetek által definiált erdőfoltok fasorainak iránya bizonyos parkszerkezeti elemekhez igazodóan, változatos módon kerül meghatározásra. Az így létrejövő egységes erdőterület emlékeztet a természetes úton formálódott erdőfelületekre.
Parkosítás: Parkfa minőségű faegyedek, illetve díszítő értékű és térhatároló cserjefelületek telepítésével történik, az akcióterület cca. 6%-án, az intenzívebb használatnak kitett, parki felületeken. Az erdősítési eljárással létrehozott erdőfoltok között, igazodva a méhsejt struktúrájához, olyan parkerdősítéssel létrehozott sávok és felületek kerülnek kijelölésre, melyek vizuális és fizikai értelemben is fokozatos átmenetet képeznek a jelentősebb használati intenzitású funkcionális egységek és az erdőfoltok között. Ezeknek a telepítéseknek a karaktere határozza meg a területrészek parkerdő – közparki jellegét. A parkerdősítést a gyors használatot biztosító, kimondottan parkfa minőségű, legalább 2x iskolázott faegyedekkel célszerű tervezni. A parkfásítás során lehetőség nyílik magas díszértékkel rendelkező fajok (pl. kőris, hárs, platán) alkalmazására is.
Tervezői művezetés opciója: 5 %
Karakterkorlátra tekintettel folytatva a VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Táj- és kertépítészeti tervezési terület szakemberének szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
2 Építészeti tervezési terület szakemberének szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület szakemberének szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
4 Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület KÉ-K szakemberének szakmai többlet tapasztalata (0-36 hónap) 10
5 Táj- és kertépítészeti tervezési terület többlet szakembereinek rendelkezésre állása a tervezés során főben meghatározva (0-3 fő között értékelve) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 4
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát. Valamennyi érvényes részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívás kerül
megküldésre. "A részvételre jelentkezők tervezett száma: 4" felhívás sor a hirdetmény továbbíthatósága miatt kitöltött.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Tervezői művezetés a tájépítészet tekintetében- további információ a szerződéses feltételekben, az alábbiak szerint:
..."II/3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által közölt írásbeli megrendelés esetén, az abban rögzített alkalommal Tervező a kivitelezés idejére - legfeljebb a teljes nettó tervezési díj 5 %-ának megfelelő összegig - jelen szerződés III./1. pontjában foglaltak szerint - tervezői művezetést - továbbiakban: Tervezői művezetés - köteles végezni a tájépítészet tekintetében (opciós tétel).
Tervező tudomásul veszi, miszerint Megrendelő a Tervezői művezetést nem köteles megrendelni. Tervező köteles a megrendelést követően a lehető legrövidebb időn belül rendelkezésre állni, és a Tervezői művezetést a jogszabályban - különös tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletben és az egyéb kapcsolódó releváns jogszabályokban - foglalt követelményeknek megfelelően, a legmagasabb szakmai színvonalon ellátni. Tervező a Tervezői művezetés keretében köteles közreműködni a kivitelezésnek a kiviteli szintű építészeti-műszaki tervdokumentációknak megfelelő megvalósítása érdekében, valamint elősegíteni a kivitelezés során a Tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.
III/1. Felek rögzítik, hogy a Tervezői művezetés díja – amennyiben Megrendelő megrendeli - az igénybe vett alkalmak alapján kerül elszámolásra – továbbiakban: Tervezői művezetés díja –: alkalmanként………………,- Ft + ÁFA, azaz …………….forint plusz ÁFA figyelembe vételével. Tervező tudomásul veszi, hogy a Tervezői művezetés díja összességében a nettó Tervezési díj 5 %-át nem haladhatja meg."...
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-SF1-2018-00002
II.2.14) További információ:
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja nem alkalmazandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt
kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és
12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok
hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben a kizáró okok fenn nem
állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes
európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
64. § rendelkezéseire.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig -
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz
kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara
névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés
szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való
rendelkezés követelményét.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő
elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével -
részletes információk kérése nélkül, egyúttal ajánlatkérő ellenőrzi a tervezési szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényét a Kbt.
69. § (11) bekezdésének megfelelően.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a
nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti
nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a
nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a
nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő
benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu Az ajánlatkérő által
a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Ajánlattevők az alkalmassági feltételnek
való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján
csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladásának napját megelőző
utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről, továbbá közbeszerzés tárgya (tervezés) szerinti -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015.
(X.30.)Korm. rendelet 19. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági
követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a
gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként
felel az ajánlatkérőt, a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha - a teljes -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a részvételi felhívás feladásának napját
megelőző 3 utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben mindösszesen nem érte el legalább a nettó 40
millió forint összeget, továbbá - a közbeszerzés tárgya (tervezés)
szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a részvételi felhívás feladásának
napját megelőző 3 utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben mindösszesen nem érte el legalább
a nettó 30 millió forint összeget, attól függően, hogy Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel
kapcsán részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezésében a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek
megfelel.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes
információk kérése nélkül.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus
elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Ajánlattevők az alkalmassági
feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni. M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a)
pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben
befejezett (de legfeljebb 9 éven belül megkezdett)
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a teljesített szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez
a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük
és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,
amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel
időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember
munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai
gyakorlata és adott esetben tervezői jogosultsága;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
(keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt
alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok - egyszerű másolata, amennyiben a
szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki jogosultsággal.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység
ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az
ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az
adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati
idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett
szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére, továbbá 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem
rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző hat évben
befejezett (de legfeljebb 9 éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített alábbi
referenciával:
a) legalább 1 db legalább 22 ha alapterületű engedélyezési szintű tájépítészeti
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával;
b) legalább 1 db 22 ha alapterületű kiviteli szintű tájépítészeti tervdokumentáció
elkészítésére vonatkozó referenciával.
A fent megjelölt referenciák több szerződés által is teljesíthetőek az alapterületek vonatkozásában (az a) és b) referencia alapterület mértékek egyenként legfeljebb 3-3 szerződés által teljesíthetők).
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (K) vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.2. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (É) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.3. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (VZ-TEL) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.4. legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (KÉ-K) - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember csak legfeljebb két pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
Amennyiben a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Megbízó a tervezési folyamat során háromheti rendszerességű kooperációs egyeztetést, továbbá legalább egyszer a lakosság tájékoztatását igényli, amely történhet internetes felületen is.
Tervezőnek együtt kell működnie az alábbi partnerekkel is:
- a Székesfehérvár, Nyugati elkerülő utat a Bakony utcával és a Szalontai utcával összekötő utak tervezésével megbízott tervezője,
- a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által kijelölt tájvédelmi szakembere,
- az előzetes régészeti dokumentáció készítője,
- a helyi természetvédő egyesület (az általuk feltárt értékes állat és növény fajok megóvása érdekében)
- a szakmai együttműködő partner és az akció területi terv készítője (jelenlétük a pályázati felhívás előírása szerint szükséges, azonban személyük a jövőben kerül kiválasztásra).
Megrendelő előleget nem biztosít. 3 résszámla és 1 végszámla nyújtható be. Irányadó a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (5 ), (6) bekezdése- utófinanszírozott, 100 % támogatási intenzitású finanszírozás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/06/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1-5. szempontoknál egyenes arányosítás, ár szempontnál fordított arányosítás. A ponthatárok közötti pontszám kiosztására vonatkozómódszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentációban (Kbt. 76. § (10) bekezdése). A szakemberekre vonatkozó értékelési szempontoknál nem feltétel a szakemberek jogosultsággal rendelkezése, a párhuzamos időtartamú tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembe vételre (12 hónap/év).
2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági
szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet kiegészítő
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.
3.Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§
(6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági
szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
4.A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb.
5. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.
6. Ajánlatkérő kiköti, hogy szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjában előírt,
meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek a szerződés megkötésének
időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), Magyar Mérnöki Kamara,
továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes
időtartama alatt biztosítani kell.
7. A szerződéskötés időpontjára minimum 5 millió Ft/kár, minimum 15 millió Ft/év mértékű
szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a nyertes ajánlattevőnek- a nyilatkozat a részvételi jelentkezésben benyújtandó. (szerződésben: 8. Tervező nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. A Tervezési feladatra vonatkozó szakmai felelősségbiztosításnak harmadik fél és Megrendelő részére okozott károk esetén a kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 15 millió Ft/év. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a Tervező köteles a felelősségbiztosítási kötvényt benyújtani Megrendelő részére. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja, amit valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazol a biztosítási díj megfizetéséről szóló igazolás másolatával. A felelősségbiztosításnak jelen szerződésben foglalt feltételek teljesülését követően ........ napjáig kell érvényesnek lennie.- tárgyaláson pontosítható a rendelkezésre állás).
8. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330, Ébner Balázs 00326
9. A Kbt. 53. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárás feltételes, erre figyelemmel a Megrendelő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
10. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
11. A tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pontja. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/06/26 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§
II.2.4) pont folytatása karakterkorlát miatt:
Fasorok: Fasorok telepítése sorfa minőségű faegyedekből, az akcióterület cca. 5%-án, a jelentősebb gyalogos tengelyek és a terület karakterét meghatározó vízfolyás az Aszalvölgyi árok mentén javasolt. Ezek azok a közlekedési folyosók, melyek jelentős vizuális élményt tudnak nyújtani, valamint rajtuk keresztül a terület gyalogosan megközelíthető.
Nyílt gyepfelületek: A fásított felületek között nyílt gyepfelületek jelennek meg az akcióterület cca. 40%-án. Extenzív fenntartású, de a használhatóság érdekében folyamatosan kaszált felületek, az eldugottabb zugok lehetőséget biztosítanak kaszálás nélküli, vadvirágos és réti társulások természetes növekedésének is, melyek üde színfoltjai lehetnek a fásítatlan területegységeknek, amelyek közösségi helyszínként és a passzív pihenés helyeként egyaránt szolgálhatnak.
Az alábbi szakági tervek, vizsgálatok és dokumentumok elkészítése szükséges (az elvárt tervi szint megjelöléssel): Parképítés (kiviteli terv), Kiszolgáló épület (engedélyezési és kivitelezési terv), Közművek (engedélyezési és kivitelezési terv), Út- és parkolóépítés (engedélyezési és kivitelezési terv), Egyéb a tervező által beszerzendő és elkészítendő dokumentumok, vizsgálatok: Geodéziai felmérés területrészenként szükséges pontsűrűséggel, Talajvízszint vizsgálat, Talajmechanikai vizsgálat, Botanikai tanulmány, A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes környezeti hatásvizsgálat lefolytatásához szükséges dokumentáció, Árazatlan tervezői költségvetés szakágankénti bontásban, Tervezői költségbecslés az előző ponthoz igazodó szakágankénti bontásban, A tervezett létesítmények és a teljes tervezési terület várható fenntartási költségeinek tervezői költségbecslése öt naptári évre vonatkozóan évenkénti bontásban.
Tervező feladata továbbá a Kivitelező kiválasztására irányuló (eredményes) közbeszerzési eljárásban történő közreműködés (többek között a releváns kiegészítő tájékoztatások megválaszolásával, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti releváns szakértelem biztosításával).
Részajánlattétel kizárásának bővített indokolása: A tervezési feladat megvalósíthatósága komplex koncepciót igényel, a fő tárgy a Parképítés. A Kiszolgáló épület, a Közművek, valamint az Út- és parkolóépítés megvalósítása, elhelyezése több szerződés esetén komplikált egyeztetési, munkaszervezési mechanizmusokat igényel, továbbá az esetleges felelősségi kifogások kezelése értelmében a gazdasági észszerűség és a technikai megvalósíthatóság az egy részre történő ajánlattételt indokolja. A szakági tervező gazdasági szereplők egyes feladatokra történő ajánlattételének lehetőségét a közös ajánlattétel vagy az alvállalkozói részvétel biztosítja. A tervezési tevékenységek, ezáltal a projekt valamennyi elemének maradéktalan teljesítése az egy kézben történő koordinálást követeli meg, amely a jótállás hatékony érvényesítése miatt is fontos. Több rész, több szerződésének teljesítése technikailag túlságosan bonyolult lesz, továbbá az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését és a koordinálásra Ajánlatkérőnek nincs kapacitása sem. A tervezési tevékenységek egymásra épülése miatt valamely rész nem megfelelő teljesítése esetén - ha ennek felelőssége nem összpontosul egy kézben - a megfelelő teljesítés összehangolása szerződéses kapcsolat híján az egyes részek nyertesei között nem biztosítható megfelelő módon. Különböző szerződések teljesítésének összehangolása, szakmai irányítása egymással szerződéses kapcsolatban nem álló felek között a szerződések teljesítését technikailag túlságosan bonyolulttá teszik. Az egyes szerződések teljesítői az esetleges jótállási kötelezettségeik alól mentesíteni próbálhatják magukat más szerződést teljesítő tervező közrehatása, késedelme, nem megfelelő teljesítésére hivatkozva.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák