Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/105
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.06.04.
Iktatószám: 8824/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Kalotherm Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csillaghegy Árpád Forrásfürdő kialakítása I. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Csillaghegy Árpád Forrásfürdő kialakítása I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1038 Budapest Pusztakúti út hrsz 61826/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Árpád Forrásfürdő I. ütemének teljeskörű megvalósítása a műszaki leírások által lehatárolt munkaterületen és a megbontott tételes költségvetésnek megfelelően. A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 003 - 002954

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csillaghegy -Árpád forrásfürdő kialakítása I. ütem
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 13220250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13521595
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3117772748 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés III. módosításának időpontja 2018. május 16-a volt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5. sz.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1038 Budapest, Pusztakúti út 31826/1. sz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Árpád Forrásfürdő I. ütemének teljeskörű megvalósítása a műszaki leírások által lehatárolt munkaterületen és a megbontott tételes költségvetésnek megfelelően. A részleteket a dokumentáció részeként közreadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3484000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
E-mail: 'info@kalotherm.hu'
Telefon: +36 13220250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13521595
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I.módosítás:Az új uszodaépület előcsarnoka helyén állt palackozóüzem bontása során előkerült egy régi medence vasbeton teste, melynek elbontása is jelentős csúszást eredményezett. Az elbontás eredményeként a terepszint mélyebbre került a tervezett földmunka síkjánál, ezért a terület feltöltése és réteges tömörítése vált szükségessé 2017.06.23-án került sor az e-naplóba akadályközlés jogcímen a bejegyzésre, a bontásra került palackozó területén fellelt egykori, jelenlegi terepsík alatti medencetest, ami miatt az érintett munkarész alapozási terveit módosítani kellett. Ez az időpont tekinthető Megrendelő tudomásszerzésének.
Fentiek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kizárólag a határidők vonatkozásában. Ezen módosítás a Szerződés általános jellegét, valamint az ellenszolgáltatás mértékét nem érintette.
II. módosítás:a Kbt. 135.§ (3) bekezdésének, a 138.§ (1) és (5) bekezdésének a 2017. január 1. napjától hatályos változása valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A§-ának a 2017. január 1. napján való hatályba lépése. A Kbt. 197.§ (6) bekezdése alapján a szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX törvény által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 36.§ (3) bekezdése alapján a rendelet 32/A. §-a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó. A szerződés értékbeli módosítást nem tartalmaz.
III. módosítás :A szerződés pénzügyi ütemezése,és a kivitelezés véghatárideje valamint a szerződés értéke is változik, de nem éri el a Kbt. 141.§( 2) bekezdésben meghatározott 15%-os mértéket.
2017. első felétől az építőiparban bekövetkező előre nem várt drasztikus áremelkedés miatt jelentősen drágultak a kivitelezés költségei.
Az építőanyagok, a fuvardíjak, a szerelvények és egyéb beépítésre kerülő termékek áremelkedései, míg bizonyos területeken az élőmunka rendelkezésre állása, költségei és ennek kifizetése, valamint az alvállalkozói díjak is változtak. A rendkívüli piaci változások bekövetkezése miatt a teljesítés jelentősen megdrágult. Megrendelő az építőipari piacon kialakult helyzet kezelése érdekében vállalja, hogy a Vállalkozó számláit a Szerződésben előírt határidőn belül lehetősége szerint mielőbb kiegyenlíti.
Az ajánlattétel idején a fentebb leírt tételek ilyen mértékű drágulása nem volt előre látható. A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti feltétek alapján nem tekinthető lényeges módosításnak.
III. szerződés módosítás időpontja 2018. 05. 16-a volt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2017. első felétől az építőiparban bekövetkező előre nem várt drasztikus áremelkedés miatt jelentősen drágultak a kivitelezés költségei.
Az építőanyagok, a fuvardíjak, a szerelvények és egyéb beépítésre kerülő termékek áremelkedései, míg bizonyos területeken az élőmunka rendelkezésre állása, költségei és ennek kifizetése, valamint az alvállalkozói díjak is változtak. A rendkívüli piaci változások bekövetkezése miatt a teljesítés jelentősen megdrágult.
A rendkívüli piaci változások, alapanyag hiány bekövetkezése miatt a teljesítés jelentősen megdrágult.Az ajánlattétel időpontjában az élőmunkának munkaerőhiány miatt fellépő drasztikus emelkedése nem volt tervezhető. A felsorolt költségnövekedést okozó körülmények a szerződés aláírásakor nem voltak előreláthatóak.
A szerződés módosítását a Kbt.141.§ (2) bekezdés b) pontjára hivatkozva kezdeményeztük.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3117772748 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3484000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben