Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/90
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.11.
Iktatószám: 8919/2022
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Teljesítés helye: 1056 Budapest Váci utca 62-64., 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános államigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemzeti azonosítószám: 15789233241
Postai cím: Váci Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Richárd
Telefon: +36 308470787
E-mail: szabo.richard.gabor@bfkh.gov.hu
Fax: +36 12350703
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000544872022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000544872022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános államigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakrendszerek EKEIDR integrációja
Hivatkozási szám: EKR000544872022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyes kormányhivatali iratkezelési szoftverek EKEIDR irányú konszolidációja, Szakrendszer Iratkezelő Szolgáltatás Interfész és a szakrendszer integrációk megvalósítása, valamint az EKEIDR alapú munkafolyamat támogatás kiterjesztése 30 db közigazgatási eljárás ügyintézési folyamatára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakrendszerek EKEIDR integrációja
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 80420000-4
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1056 Budapest Váci utca 62-64., 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgya: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat rögzítette a Kormány Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő bevezetéséről és kiterjesztéséről meghozott döntését.
Mennyisége:
Jelen eljárás tárgya az EKEIDR2 projekt 5. ütemének megvalósítása. Az EKEIDR2 projekt 5. üteme során az EKEIDR rendszer kiterjesztése folyik tovább olyan kormányhivatali szakfeladatot ellátó területeknél, ahol még nem az EKEIDR rendszer, vagy nem teljes körűen, illetve egységesen látja el az ügyirat- és dokumentumkezelési, valamint az ezekre épülő elektronikus és hatósági ügyintézési feladatok informatikai támogatását. Nyertes Ajánlattevőnek az EKEIDR2 projekt 5. üteméhez kapcsolódóan az alábbi fő feladatcsoportok végrehajtásáról szükséges gondoskodnia:
1.1. Szakrendszer Iratkezelői Szolgáltatás Interfész (SZISZI) rendszer megvalósítása:
Nyertes ajánlattevőnek az egyes szakrendszerek, alkalmazások és a kormányhivatali EKEIDR rendszerek integrációját, azok automatikus adatkapcsolatának biztosítását egy szolgáltatásbusz logikájú, rugalmas kapcsolatot biztosító köztes réteg kialakításával kell megvalósítani, amely biztosítja a rendszer-rendszer kapcsolatot egységes formában. A SZISZI, mint köztes rétegnek biztosítania szükséges az egységes felületen keresztüli kommunikációt az eredeti, szakigazgatási rendszerek és az EKEIDR iratkezelési rendszerek között.
1.2. Rendszerek konszolidációjának, kiváltásának, migrációjának és integrációjának támogatása:
Ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátott terv dokumentációk alapján (Kormányhivatali iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek és szakrendszerek integrációs és / vagy migrációs koncepciója, a kiváltani javasolt iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek kiváltásának részletes tervei, valamint az EKEIDR rendszerrel – elsődlegesen a SZISZI rendszeren keresztül – integrálni javasolt iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek és/vagy szakrendszerek, szolgáltatások integrációjának részletes tervei) az EKEIDR2 projekt keretében még ki nem váltott iratkezelési funkciókat ellátó rendszerek kiváltásának vagy integrációjának és a kiváltandó rendszerekhez kapcsolódó migrációs és/vagy szakrendszer integrációs feladatok szakmai támogatására és a megrendelt szakértői, paraméterezési szolgáltatások ellátására köteles a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
1.3. Kiválasztott eljárásokhoz ügyintézés támogatás megvalósítása:
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által átadott workflow támogatási és implementációs tervek alapján az EKEIDR rendszer meglévő, már implementált közigazgatási ügyintézési folyamat (munkafolyamat) támogatási funkciói segítségével a területi közigazgatás további – elsősorban az integrációs és migrációs feladatokban érintett – 25 közigazgatási ügytípusához országosan egységes ügyintézési folyamat (workflow) támogatás paraméterezése, és ennek területi közigazgatásra történő egységes bevezetése.
1.4. Automatikus döntéshozatali eljárásokhoz ügyintézés támogatás megvalósítása:
Az ajánlatkérő által átadott workflow támogatási és implementációs tervek alapján nyertes ajánlattevő feladata az EKEIDR rendszer meglévő, már implementált közigazgatási ügyintézési folyamat (munkafolyamat) támogatási funkciói segítségével a területi közigazgatás további – elsősorban az integrációs és migrációs feladatokban érintett – 5 közigazgatási ügytípusához olyan országosan egységes ügyintézési folyamat (workflow) támogatás paraméterezése, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 40. § szerinti feltételek fennállása esetén kiterjed az automatikus döntéshozatali eljárás támogatására is, valamint a megvalósított ügyintézés támogatás területi közigazgatásra történő egységes bevezetésére (beleértve az egységes ügyintézői felületet).
1.5. Kiválasztott eljárásokhoz elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése:
A kiválasztott összesen 30 db közigazgatási eljárás vonatkozásában a Nyertes ajánlattevő feladata az ügyintézők által az eljárásokhoz kapcsolódóan informatikai rendszerrel támogatott belső igazgatási folyamatok megismerése, valamint az EKEIDR rendszerben megvalósítandó ügyintézés támogatás megfelelő használatának elsajátítása érdekében elektronikus távoktatási tananyagok fejlesztése a nyertes ajánlattevő által alkalmazott tananyagszerkesztő rendszerben, valamint a kifejlesztett elektronikus tananyagok teljeskörű migrációja az ajánlatkérő által biztosított, NEXIUS rendszerre épülő Poszeidon Elektronikus távoktatási modul részét képező zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe, illetve az ahhoz kapcsolódó tananyagfejlesztő rendszerbe.
1.6. Kiválasztott eljárásokhoz ügyindító nyomtatványok tervezése és implementációja:
A kiválasztott összesen 30 db közigazgatási eljárás vonatkozásában Vállalkozó feladata az eljárások elektronikus, illetve elektronikusan kitölthető ügyindító űrlapjának megtervezése és implementációja a Megrendelő által biztosított Poszeidon Űrlapsablon szerkesztő és kitöltő modulban.
A részletes feladatleírást, ütemezést a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése és 135. § (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít (részletesen ld. VI.3) További információk 24. alpont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2) A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00032 azonosítószámú, az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése projekt
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében, meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Igazolás:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11a) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ugyanazon ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban váltbej. elj.; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész alfa szakaszában történő egyszerű nyilatkozat megtétele.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Korm. r. 19. § (3) és (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el az 800.000.000. Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) kitöltése.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdése. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) - (5) bek.re. Közös ajánlattétel esetén az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nak az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb korábbi, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Korm. r. 22. § (1) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:
- szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés);
- szolgáltatás mennyisége;
- ellenszolgáltatásból részesülés aránya (a Korm. r. 22. § (5) bekezdése szerinti esetben);
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);
- szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye, valamint a részéről információt adó személy neve, elérhetősége (e-mail cím vagy telefonszáma),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Irányadó a Kbt. 65. § (1) b) és a Korm. r. 21. § (3a)a), 22.§ (1) bekezdése.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő a Korm. r. 21/A. §-ában foglaltaknak megfelelően, a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a) bek a)).
M2)
A Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata azon szakemberek megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Benyújtandó a nevezett szakember által aláírt - az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalat év, hónap bontásban) tartalmazó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezési állási nyilatkozat.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, egész hónapokban, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
A formanyomtatvány IV. rész α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciákkal:
A) Legalább 1 db, Informatikai rendszerek közötti adatcserét támogató integrációs szoftver fejlesztésére és/vagy bevezetésére és/vagy bővítésére kiterjedő referenciával, mely az informatikai rendszerekhez történő illesztésére is kiterjedt.
B) Legalább 1 db, Elektronikus iratkezelési szoftver és ahhoz kapcsolódó informatikai rendszer integrációjának megtervezésére és/vagy megvalósítására kiterjedő referenciával.
C) Legalább 1 db, Iratkezelési és ügyintézési folyamattámogatás megvalósítására kiterjedő referenciával.
D) Legalább 1 db, Ügyintézés indításához szükséges elektronikus űrlapok tervezésére és/vagy megvalósítására kiterjedő referenciával.
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, valamint egy alkalmassági feltétel több szerződésből is teljesíthető, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
A) Minimum 1 fő legalább 12 hónapos projektmenedzsment szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
B) Minimum 1 fő iratkezelési szoftver és/vagy annak integrációja tervezésében és/vagy fejlesztésében és/vagy üzemeltetés támogatásában legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
C) Minimum 1 fő ügyintézési eljárások folyamattámogatásának megvalósításában legalább 6 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
D) Minimum 1 fő digitális tananyag fejlesztésében legalább 6 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több alkalmassági feltétel teljesítéséhez nevesíthető, egy projektben való részvétellel párhuzamosan több alkalmassági követelmény is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek. AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdései szerint is igazolhatja.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vállalkozói díj szállítói finanszírozás formájában kerül kiegyenlítésre közvetlenül a Támogató által a Vállalkozó által megadott számlára, banki átutalással. Támogatási intenzitás: 100%.
A szolgáltatások ellenértékének szállítói finanszírozás formájában történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) bekezdéseiben és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik.
Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Előleg: a vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összeg.
Nyertes ajánlattevő havonta egy db számla benyújtására jogosult.
A fizetési feltételeket, a számlázás feltételeit, valamint a szerződést megerősítő kötelmeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A részletes finanszírozási feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben a szerződéstervezet IV. pontjában meghatározott határidőig nyertes ajánlattevő olyan okból, amiért felelős, a szerződéstervezet 1-2. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, nyertes ajánlattevő – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
A kötbér alapja a nem teljesítéssel, a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett (rész)teljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás szerződéstervezet 5. számú mellékletében meghatározott ellenértéke.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér mértéke, amennyiben a teljes Szerződés hiúsul meg (teljes meghiúsulás), a Szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20%-a, részleges meghiúsulás esetén az érintett teljesítési ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségének időtartama valamennyi átadott termékekkel/nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szerződés végteljesítésétől számítottan 12 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2), bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKR rend. az irányadó: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott Felolvasólapot kell Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában az ajánlat részeként kitölteni.
4. A benyújtandó nyilatkozatokat a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
5. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
6. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. - 41/B. § rendelkezéseire.
8. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
12. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
13. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. 11. § (4).
14. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Ajánlatkérő ajánlattevő általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
15. FAKSZ: Szvaratkó Nikolett 00712. Helyettes: dr. Domokos Janka 01230.
16. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt.66.§ (2) és (6) a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár szempontnál a fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetén az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.
18. AK fenntartja a jogot, hogy a nyertes AT visszalépése esetén a 2. legkedvezőbb AT-vel köthessen szerződést, ha azt az eljárást lezáró összegzésben megjelöli.
19. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltakat.
20. Irányadó Jog: AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
21. Az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania: Árazótáblázatot xls/xlsx és pdf. formátumban. Ajánlatkérő ezen dokumentumot a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján szakmai ajánlatnak tekinti, amely dokumentumot már az ajánlatban be kell nyújtani, annak hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után (hiánypótlás nélkül).
22. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
23. Projektmenedzsment alatt Ajánlatkérő a következőket érti (a III.1.3. ponttal összefüggésben): a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, követése és ellenőrzése, és mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt céljainak az előre meghatározott időben, költségkereteken belül és megfelelő minőségben történő megvalósításában.
24. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése és 135. § (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítás iránti igényt nyújt be a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási határidő – tervezetten - 2023. 06.30. napjáig történő meghosszabbítása érdekében.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése szerint feltételes közbeszerzés esetén az ajánlatkérő jogosult az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötni. A Szerződés hatályba lépésének feltétele – figyelemmel a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdéseire – a szerződés mindkét fél általi aláírása és az alábbi feltétel együttes teljesülése: a Szerződés fedezetét megteremtő, a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00032 azonosítószámú, az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra törtnő kiterjesztése projektre vonatkozó támogatási szerződés módosításának hatályba lépése és Ajánlatkérő erről szóló tájékoztatása a nyertes ajánlattevő kapcsolattartói e-mail címére.
További részletek a szerződéstervezet IV. 2. pontjában.
25. Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és megállapította, hogy annak biztosítása nem lehetséges az alábbi indok miatt: a részajánlattétel gazdaságilag nem észszerű, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az egymással szorosan összefüggő feladatok és ütemezések műszaki egységet alkotnak. Amennyiben szétbontásra kerül a szolgáltatás megrendelés, annak elemei az egymásra épülés miatt önállóan megalapozottan nem vehetők át, azok elemei egymástól független átvétele szerződéses és jótállási problémákat okozhat, ami miatt ezek részekre bontása nem ésszerű. Ezen felül amennyiben Ajánlatkérő az egyes feladatokra külön gazdasági szereplőkkel kötne szerződést, az az egymásra épülő feladatok összehangolása, a feladatokat végző gazdasági szereplők közötti kölcsönös információ és feladat átadás miatt mind Ajánlatkérő, mind a gazdasági szereplők részéről jelentős többlet erőforrás igénnyel, ebből fakadóan többlet költségekkel, hosszabb teljesítési időszakkal és magasabb teljesítési kockázattal járna.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltaknak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák