Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/103
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.28.
Iktatószám:8958/2020
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greska Szlávna
Telefon: +36 13010695
E-mail: Szlavna.Greksa@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://erzsebettaborok.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001651302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása II. ütem
 T 1-7 Téli épületek (7 db)
 VT Víztorony
 VK Vízműkutak
 Elektromos közművek
 Gépész közművek
 Útépítés
 Környezetrendezés
 Kamerarendszer
 Térhangosítás
 Mobiliák és asztalosipari termékek (az 1.-es ütemben kiírt épületekre is)
 Orvos technológia
 Térvilágítás
 Gyengeáramú alépítmény bővítése
 Beléptető rendszer
 Rádió rendszer
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4899918148 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Zánkai Erzsébet-tábor (8251 Zánka külterület, Hrsz.: 030/15, 017/6 és 018/3, 018/7, 017/5, 017/7, 018/8, 022/17, 022/19, 022/25, 026/2, 028, 029, 030/11, 039)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása II. ütem
 T 1-7 Téli épületek (7 db)
 VT Víztorony
 VK Vízműkutak
 Elektromos közművek
 Gépész közművek
 Útépítés
 Környezetrendezés
 Kamerarendszer
 Térhangosítás
 Mobiliák és asztalosipari termékek (az 1.-es ütemben kiírt épületekre is)
 Orvos technológia
 Térvilágítás
 Gyengeáramú alépítmény bővítése
 Beléptető rendszer
 Rádió rendszer
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKGYA - 8 - 82/2020 Rész száma: Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4600000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4899918148
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Szakfelügyeletek Hulladékszállítás, elhelyezés Biztosítások kötése Megvalósulási dokumentumok elkészítése, Anyagbeszállítás Minősítési vizsgálatok Felvonulási létesítmények Előkészítő munkák részfeladatai Irtás, föld és sziklamunka,Síkalapozás részfeladata, Helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőműves munkák, fém- és könnyű épületszerkezet szerelés és részfeladatai, folyt. VI.3)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I) A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése pont folyt.:
vakolás és rabicolás, ácsmunka részfeladatai, szárazépítés munkái, hideg-és melegburkolatok készítése részfeladatai, aljzat előkészítése, tetőfedés részmunkái, bádogozás részfeladatai, fa-és műanyagszerkezet elhelyezési munkái, speciális fa szerkezetek elhelyezési munkái, fém nyílászáró szerkezetek elhelyezési munkái, fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése részfeladatai, hő és füstelvezető berendezések munkái, üvegezés és speciális üvegezés munkái, beépített berendezési tárgyak részfeladatai , felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) munkái, szigetelés munkái, csapadékvíz szigetelés munkái, árnyékolók beépítése, árnyékoló berendezések részmunkái, általános épületgépészeti szerelés, épületgépészeti csővezeték szerelése, víz csatorna szerelés részfeladatai, szennyvízcsatorna szerelés részfeladatai, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, épületgépészeti szerelvények és berendezések részmunkái, hűtés-fűtés szerelés részmunkái, fűtési szerelvények és berendezések szerelése, fűtés szerelés részfeladatai, szellőző berendezések szerelési munkái, szellőzés részfeladatai, légtechnikai berendezések szerelési munkái, közműcsatorna-építés, közmű csővezetékek és szerelvények szerelése, gázvezeték szerelés munkái, gázvezeték szerelés részmunkái, gázüzemű berendezések szerelési munkái, közmű szakfelügyelet, hatósági felügyelet, közreműködés, épületgépészeti csövek szerelvények bontása, bontott épületgépészeti anyagok hulladék kezelése, konyhai berendezések szerelési munkái, konyhai berendezések részfeladatai, mosodai berendezések szerelési munkái, mosodai berendezések részfeladatai, őrzés védelemi munkák,kerítés építés munkái, technológiai berendezések munkái, út és térburkolás munkái, automata beléptető rendszerek részmunkái, gyengeáramú villanyszerelés, erősáramú villanyszerelés, energiaellátás, külső villamos munkák részfeladatai, tűzjelző rendszerek munkái, biztonsági rendszerek munkái, gyengeáramú rendszerek részmunkái, épületfelszerelések munkái, épülettakarítás munkái, munkavédelmi berendezések munkái, munkavédelmi koordinációs tevékenység, rendszer minősítések munkái, légkondicionáló hűtő és fűtő berendezések csővezetékeinek szerelése, légkondicionáló hűtő és fűtő berendezések szerelése, útburkolatalap és makadámburkolat készítése, kőburkolat készítése, útpályatartozékok készítése
költségtérítések részfeladatai, egyéb járulékos munkák részfeladatai, üzemanyag töltő állomás és technológia munkái, felvonó berendezések részmunkái, általános tételek részfeladatai.
II) Nyertes ajánlattevők adószáma
Közös ajánlattevők:
- FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 25308673207
- Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. - 13748429220
III) Eljárás lefolytatásával kapcsolatos egyéb információ:
A Kbt. 100.§ (5) bekezdésének utolsó fordulata értelmében, Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (5) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazta, tekintettel arra, hogy egy ajánlattevő került felkérésre ajánlattételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
x A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott.