Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/93
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.16.
Iktatószám: 9156/2022
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Neptun rendszer keretszerződések megújítása
Hivatkozási szám: EKR000022772020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Neptun rendszer keretszerződések megújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A beszerzés tárgya a jelenleg is használt, már bevezetett modulok supportja az alábbiak szerint:
- Neptun Tanügyi modul
- Neptun bankkártyás modul
- Postai csekk modul
- Elektronikus számla modul
- Külső számla modul
- Devizakezelés modul
- SAP gazdasági interfész
- Elektronikus kérvénykezelő modul
- Kollégium modul
- Neptun rendszer Poszeidon modulja
- Poszeidon DMS modul
- Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modul
- Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modulja
- FIR modul
A support szolgáltatások műszaki és szolgáltatási tartalma minden jelenleg meglévő és a későbbiekben kifejlesztésre kerülő modul tekintetében azonos, és az alábbi legfőbb komponensekre kell kiterjednie:
- Rendszerkövetés, jogszabálykezelés
- Szoftverfrissítés
- Helpdesk
- Hibakezelés
- Üzemeltetés-támogató szolgáltatások
- Ügyfélszolgálat
- Szakértői, tanácsadói tevékenység
- Helyszíni tanácsadás, oktatás
- Opcionális Neptun modul bevezetése
- Egyedi Megrendelői igények kezelése
A felsorolt szolgáltatások mindegyike a support-szolgáltatások közé sorolandó műszaki és szolgáltatási szempontból.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 138.720.000 Ft), de legfeljebb 42 hónap időtartamra jön létre.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
A II.2.5) pont szerinti ár kritériumok a következők:
1. Terméktámogatás havi nettó díja (Jelenleg igénybe vett/használt Neptun modulok support díja) (Ft/hó), súlyszám: 15
2. Opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó bevezetési díja (modulonként legfeljebb) (Ft), súlyszám: 14
3. Opcionálisan rendelhető modul(ok) support nettó havi díja (modulonként legfeljebb) (Ft/hó), súlyszám: 14
4. Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) (Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában) (Ft/óra), súlyszám: 14
5. Terméktámogatási óradíj (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 14
6. Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 14
7. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
8. Neptun irathitelesítési szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
9. Neptun LMS, LCMS rendszerhasználati díj (Ft/óra/felhasználó) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 065 - 155626

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Neptun rendszer keretszerződések megújítása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 138720000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2022. április 29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmet benyújtására vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzés tárgya a jelenleg is használt, már bevezetett modulok supportja az alábbiak szerint:
- Neptun Tanügyi modul
- Neptun bankkártyás modul
- Postai csekk modul
- Elektronikus számla modul
- Külső számla modul
- Devizakezelés modul
- SAP gazdasági interfész
- Elektronikus kérvénykezelő modul
- Kollégium modul
- Neptun rendszer Poszeidon modulja
- Poszeidon DMS modul
- Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelés modul
- Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modulja
- FIR modul
A support szolgáltatások műszaki és szolgáltatási tartalma minden jelenleg meglévő és a későbbiekben kifejlesztésre kerülő modul tekintetében azonos, és az alábbi legfőbb komponensekre kell kiterjednie:
- Rendszerkövetés, jogszabálykezelés
- Szoftverfrissítés
- Helpdesk
- Hibakezelés
- Üzemeltetés-támogató szolgáltatások
- Ügyfélszolgálat
- Szakértői, tanácsadói tevékenység
- Helyszíni tanácsadás, oktatás
- Opcionális Neptun modul bevezetése
- Egyedi Megrendelői igények kezelése
A felsorolt szolgáltatások mindegyike a support-szolgáltatások közé sorolandó műszaki és szolgáltatási szempontból.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 138.720.000 Ft), de legfeljebb 42 hónap időtartamra jön létre.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el.
A II.2.5) pont szerinti ár kritériumok a következők:
1. Terméktámogatás havi nettó díja (Jelenleg igénybe vett/használt Neptun modulok support díja) (Ft/hó), súlyszám: 15
2. Opcionálisan rendelhető modul(ok) nettó bevezetési díja (modulonként legfeljebb) (Ft), súlyszám: 14
3. Opcionálisan rendelhető modul(ok) support nettó havi díja (modulonként legfeljebb) (Ft/hó), súlyszám: 14
4. Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) (Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában) (Ft/óra), súlyszám: 14
5. Terméktámogatási óradíj (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 14
6. Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja (Ft/óra) Opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 14
7. Neptun Elektronikus számla kiállítási szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
8. Neptun irathitelesítési szolgáltatás (Ft/db) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
9. Neptun LMS, LCMS rendszerhasználati díj (Ft/óra/felhasználó) (Opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós szolgáltatások vonatkozásában), súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 152591995
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Ajánlatkérő közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási keretszerződést kötött 2020. március 19. napján az SDA Informatika Kft.-vel a Neptun rendszer keretszerződésének megújítása tárgyában.
Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítja a szerződést.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen továbbra is a Neptun rendszer biztosítása történik.
Az egyéb feltételek vizsgálata pedig jelen esetben nem szükséges.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 138720000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 152591995 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben