Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/107
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.05.
Iktatószám:9553/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Kiskunhalas Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök Tere 1
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havasi Szibilla
Telefon: +36 77523151
E-mail: havasi.sz@kiskunhalas.hu
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskunhalas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000638492019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000638492019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Halasthermál Gyógyfürdő tervezési feladatai
Hivatkozási szám: EKR000638492019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Halasthermál Gyógyfürdő fejlesztésének építészeti tervezési feladatai
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Halasthermál Gyógyfürdő fejlesztésének építészeti
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás tárgya a Csipke Gyógykomplexum Program hosszú távú koncepció tervének elkészítése, majd azon belül pedig a Csipke Gyógy- és Élményfürdő építési, előzetes vizsgálati és vízjogi létesítési engedélyezési tervének, majd tenderterv szintű tervének elkészítésére, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálati határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.
A beruházás jellege tervezés, koncepcióterv, majd koncepcionális vázlatterv, majd építési engedélyes terv, majd tenderterv szinten, emellett feladat az előzetes vizsgálat lefolytatása, a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálat lezáró határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.
Fürdőépület tervezett főbb paraméterei, funkciói:
 összes tervezett szintfelület becsült mennyisége 7.000 m2
 összes tervezett vízfelület becsült mennyisége 2.000 m2
 recepció és előtér
 öltözők és vizes blokkok
 3 generációs fedett fürdő az alábbi funkciókkal: gyógyászat, uszoda, wellness
 3 generációs fedett fürdő az alábbi medencetípusokkal: gyógytornamedence, gyógymedence, úszómedence, tanmedence, élménymedence, melegvizes medence, csúszdamedence, gyerekmedence, merülő medence. Legalább egy medence kiúszóval és kültéri résszel is rendelkezik.
 Uszoda részleg minimális funkciói: vízilabda lebonyolítására is alkalmas úszómedence, mérete 25,00 × 33,33 m, mellette tanmedence és lelátó, mely alatt technikai helyiségek, valamint sportöltöző és csoportos öltöző kerül kialakításra
 vizes gyógyászati részleg minimális gyógyászati funkciók: gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati ellátás
 igény szerint gyógyászati részleg reumatológiai rendelővel, fizioterápiás teremmel, masszázs szobával, egyéni gyógytorna szobával
 wellness részleg minimális funkciói: sókamra, infraszauna, fényterápia, aromaterápia, finnszauna, bioszauna, tepidárium, masszázsszoba és egyéb kezelők
 beltéri csúszdák
 pihenőfelületek
 gyermek játszóház
 büfé beltéri és kültéri teraszos fogyasztótérrel
 iroda és személyzeti szociális blokk
 épület üzemeltetési helyiségei
 parkolók
 megközelítési és szállítási utak
 tereprendezés és zöldfelület rendezés, parkosítás, utcabútorok stb.
 üzemeltetéshez szükséges eszközök meghatározása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken kívüli, teljesítésbe bevonni kívánt tervezők szakmai többlettapasztalata hónapban 20
2 3. Az M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken kívüli összes, a teljesítésbe bevonni kívánt mérnök (építész-, építő-, gépész-vagy villamosmérnök) szakemberek létszáma 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlattétel során felmerülő költségek AT-t terhelik. Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz; részletek a szerződéstervezetben. Pénzügyi fedezetet a 1493/2018. (X. 10.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás biztosítja. Fizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint 30 napra.
Értékelési szempontok a Dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó
vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: • a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban (kivéve ib) pont) meghatározottak szerint kell benyújtani. • a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban (kivéve gb) pont) foglaltak szerint kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása:
SZ/1. AK ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem M.o-n letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Az SZ/1. alk. köv-nek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös AT-k közül elegendő, ha egy felel meg. Az alk. követelményeknek AT a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.
P/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, pénzügyi intézményeitől származó. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
P/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/4. Az ajánlattevő ajánlatához csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az AT, ha bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló bankszámláján valamely számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás mutatkozott.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 125.000.000,- HUF értéket.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 90.000.000,- HUF értéket. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás
megküldését közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimum-követelménynek
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik minimum 50 millió forint/káresemény és minimum 125 millió forint/év limitösszegű tervező felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai 8 közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal: - az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen: - teljesítés mennyisége; - a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap); - a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat; - a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; - kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/1. az Ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített,
- legalább 2 db, egyenként min. 5000 m2 szintterületű, termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezésére vonatkozó, érvényes építési engedélyt szerzett referenciával, továbbá
- legalább 3 db, egyenként min. 5 000 m2 szintterületű közösségi funkciójú épület tervezésére vonatkozó, érvényes építési engedélyt szerzett referenciával.

M/2. a teljesítésbe bevonásra kerülő alábbi, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt jogosultsággal rendelkező (É/1 kat. tervező esetében Magyar Építész Kamara 2/2014. (01. 17.) sz. MEK elnökségi szakmai állásfoglalásában foglalt) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező alábbi
- legalább 1 fő É/1 kat. (Magyar Építész Kamara 2/2014. (01. 17.) sz. MEK elnökségi szakmai állásfoglalása szerinti) jogosultsággal rendelkező Építészeti tervezési területen tervező, vezető tervező
- legalább 1 fő G. kat. Építmények gépészeti tervezési szakterületen tervező, vezető tervező
- legalább 1 fő GT kat. Geotechnikai tervezési szakterület – tervező
- legalább 1 fő V kat. Építményvillamossági tervezési szakterületen tervező, vezető tervező
- legalább 1 fő T. kat. Tartószerkezeti tervezési szakterületen tervező, vezető tervező
- legalább 1 fő VZ-TEL kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület – tervező
- legalább 1 fő VZ-VKG kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterület tervező
szakmai címmel rendelkező szakemberekkel.
A jogosultságokat a 266/2013. VII. 11.) kormányrendelet szabályozza.
Egy szakember több jogosultsági kritériumnak is megfelelhet.
Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.); 322/2015. (X. 30.) Korm. r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy ha az ajánlattevőként szerződő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Nyertes Ajánlattevő 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel jár el.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (1c) *  A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részér elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az ajánlatokat (továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani.
2. Az ajánlatok értékelése az egyenes és a fordított arányosítás módszerével történik a dokumentációban részletezettek szerint.
3. Az Ajánlat összeállítása során Ajánlattevőknek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12. §-ában foglaltakra.
4. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (P/1, P/2, P/3 P/4, M/1, M/2., SZ/1)
5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.
6.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatot tevő nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.
7.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).
8.Faksz: dr. Novák Andrea (lajstr.szám:00769).
9. Amennyiben az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza.
11. Közös ajánlattételre vonatkozó előírások a KD-ban.
12. Az AT-nek az AJ-ban nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség fenn nem állásáról.
13. AK az értékelési alszempontokat a közbeszerzési dokumentumok között, külön dokumentumban adja meg.
14. Irányadó idő: közép-európai helyi idő (CET).
15. A részajánlat-tételt a beszerzési tárgy jellege nem teszi lehetővé.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) szerint a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák