Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/25
Beszerzés tárgya: Tájékoztató az eljárás eredményéről; Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (0636/2006)
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta) KÉ - hatályon kívüli
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2006.02.27.
Iktatószám: 0636/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####25-C1.rtf#### 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (0636/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala
Címzett: dr. György Balázs polgármester
Telefon: 29/337-101
Fax: 29/337-250
E-mail: –
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): –
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés alsónémedi közterek parkosítására.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]

a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye:
– 2351 Alsónémedi, Szabadság tér (1712 hrsz.);
– 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér (815, 1714/1, 1714/3 hrsz.);
– 2351 Alsónémedi, Nagygödör (599 hrsz.);
– 2351 Alsónémedi, Szent István tér (179 hrsz.);
– 2351 Alsónémedi, Május 1. tér (22 hrsz.)
NUTS-kód: HU
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória száma: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Alsónémedi, Szabadság tér, Dózsa Gy. tér, Nagygödör, Szent István tér, Május 1. tér parkosítása és két tér kiviteli tervének elkészítése.
Dózsa György tér nagysága: 4600 m2; Szabadság tér nagysága: 3800 m2; Május 1. tér nagysága: 3500 m2; Nagygödör nagysága: 11 000 m2; Szent István tér nagysága: 5800 m2.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék 
Fő tárgy: 
45.11.27.11-2
További tárgy(ak): 
29.83.50.00-1
45.11.10.00-8
02.51.00.00-2
29.83.30.00-7
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 89 462 999
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Pénznem: forint (HUF)

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

III.2.3) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): –

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/Részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X
a következő részszempontok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
60
2. jótállás mértéke
15
3. késedelmi kötbér
10
4. jólteljesítési garancia
10
5. teljesítési határidő
5

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: –
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 1
MEGNEVEZÉSE: vállalkozási szerződés alsónémedi közterek parkosítására

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA:
2005/12/15 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Békési Faiskola Kft.
Postai cím: Attila u. 25.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Telefon: 66/528-840
Fax: 66/528-840
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 140 000 000
Áfa nélkül: –
Áfával: X
Áfa (%): 25
Pénznem: forint (HUF)
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 89 462 999
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Pénznem: forint (HUF)
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
89 462 999 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
98 256 760
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Pénznem: forint (HUF)
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): ...(%)
Nem ismert: X
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
(E szakaszból szükség esetén több példány használható)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: 
AVOP-3.4.1.-2004-10-0160/03;
AVOP-3.4.1.-2004-10-0171/03;
AVOP-3.4.1.-2004-10-0169/03;
AVOP-3.4.1.-2004-10-0167/03;
AVOP-3.4.1.-2004-10-0217/03.

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben): 
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben): 2005/12/06.

VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –

VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: kis-, középvállalkozás.

VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben: 
– Pannon Park Forest Kft., 1097 Budapest, Kén u. 6. Ellenszolgáltatás összege: 98 256 760 Ft + áfa.

VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), a részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: 
– Békési Faiskola Kft., 5600 Békéscsaba, Attila u. 25.,
– Pannon Park Forest Kft., 1097 Budapest, Kén u. 6.,
– Garden Kft., 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 324.,
– Lián Kertészeti Kht., 1119 Budapest, Thán K. u. 3–5.

VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –

VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –

VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: tájékoztatásának napja: –

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/02/21 (év/hó/nap)