Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.07.06.
Iktatószám: 11744/2015
CPV Kód: 79414000-9;80000000-4
Ajánlatkérő: Piarista Rend Magyar Tartománya
Teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Piarista Rend Magyar Tartománya
Postai cím: Piarista köz 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Király Gellért
Telefon: +36 14864454
E-mail: kiraly.gellert@piarista.hu
Fax: +36 14864455
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0062 azonosítószámú „Természettudományos centrum létrehozása Öveges József egykori kecskeméti piarista iskolájában” című projekt keretében tananyag fejlesztési szolgáltatások beszerzése”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
6000 Kecskemét, Piaristák tere 5.
NUTS-kód: HU331
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0062 azonosítószámú „Természettudományos centrum létrehozása Öveges József egykori kecskeméti piarista iskolájában” című projekt keretében tananyagok fejlesztése az alábbiak szerint:
A közbeszerzési műszaki leírást és az egyéb követelményeket az ajánlatkérő által biztosított dokumentáció tartalmazza.
Tétel-szám, megnevezés, mennyiség (db):
1. TANANYAG ADAPTÁCIÓ
01 Laboratóriumi munkanapló elkészítése a komplex természettudományos gyakorlathoz normál tantervű diákok számára magyarra fordított német tananyagok alapján. (10 db)
02 Tanulói munkafüzet elkészítése a komplex természettudományos gyakorlathoz normál tantervű diákok számára magyarra fordított német tananyagok alapján. (10 db)
03 Tanári munkafüzet (megoldásokkal) készítése a komplex természettudományos gyakorlathoz normál tantervű diákok számára magyarra fordított német tananyagok alapján. (10 db)
04 Feladatok/kérdések készítése válaszokkal komplex természettudományos gyakorlathoz normál tantervű diákok számára (excel táblázatban) magyarra fordított német tananyagok alapján. (10 db)
05 Prezentáció készítése a komplex természettudományos gyakorlathoz normál tantervű diákok számára (ppt formátumban) magyarra fordított német tananyagok alapján. (10 db)
07 Konzultációk (gyakorlatonként min. 2-2 alkalom) (20 db)
2. SNI TANANYAGOK FEJLESZTÉSE
08 Laboratóriumi munkanapló készítése komplex természettudományos gyakorlathoz SNI diákok számára magyarra fordított német tananyagok illetve térségspecifikus tananyagok alapján. (10 db)
09 Tanulói munkafüzet készítése a komplex természettudományos gyakorlathoz SNI diákok számára magyarra fordított német tananyagok illetve térségspecifikus tananyagok alapján. (10 db)
10 Tanári munkafüzet (megoldásokkal) készítése a komplex természettudományos gyakorlathoz SNI diákok számára magyarra fordított német tananyagok illetve térségspecifikus tananyagok alapján. (10 db)
11 Feladatok/kérdések készítése válaszokkal komplex természettudományos gyakorlathoz SNI diákok számára (excel táblázatban) magyarra fordított német tananyagok illetve térségspecifikus tananyagok alapján. (10 db)
12 Prezentáció készítése a komplex természettudományos gyakorlathoz SNI diákok számára (ppt formátumban) magyarra fordított német tananyagok illetve térségspecifikus tananyagok alapján. (10 db)
13 08 - 12 sz. tételek lektorálása (10 db)
14 Konzultációk (gyakorlatonként min. 3-3 alkalom) (30 db)
3. TÉRSÉGSPECIFIKUS TANANYAGOK FEJLESZTÉSE
15 Laboratóriumi munkanapló készítése a térségspecifikus tananyagokhoz Ajánlatkérő által a szerződéskötéskor átadott tematika alapján. (4 db)
16 Tanulói munkafüzet készítése a térségspecifikus tananyagokhoz Ajánlatkérő által a szerződéskötéskor átadott tematika alapján. (4 db)
17 Tanári munkafüzet (megoldásokkal) készítése a térségspecifikus tananyagokhoz Ajánlatkérő által a szerződéskötéskor átadott tematika alapján. (4 db)
18 Feladatok/kérdések készítése válaszokkal a térségspecifikus tananyagokhoz (excel táblázatban) Ajánlatkérő által a szerződéskötéskor átadott tematika alapján. (4 db)
19 Prezentáció készítése a térségspecifikus tananyagokhoz (ppt formátumban) Ajánlatkérő által a szerződéskötéskor átadott tematika alapján. (4 db)
20 15 - 19. sz. tételek lektorálása (4 db)
21 Konzultációk (gyakorlatonként min. 3-3 alkalom) (12 db)
4. KÍSÉRLET KIDOLGOZÁS (8 ÉVFOLYAMRA) NAT-NAK MEGFELELŐEN
22 Laboratóriumi feladatlapok (megoldásokkal) készítése a NAT-kompatibilis laboratóriumi gyakorlatokhoz Ajánlatkérő által szerződéskor átadott lista alapján
( 8 évfolyam * 40 feladatlap/4 tantárgy/ évfolyam). (320 db)
23 22. sz. tétel anyagainak lektorálása (320 db)
24 Konzultációk (tantárgyanként és képzési szintenként 2-2 alkalom) (16 db)
5. KÍSÉRLET KIDOLGOZÁS ÉRETTSÉGIHEZ (4 EMELT ÉS 4 KÖZÉPSZINTŰ)
25 Laboratóriumi feladatlapok (megoldásokkal) készítése az Érettségi Követelménnyel kompatibilis laboratóriumi gyakorlatokhoz Ajánlatkérő által szerződéskor átadott lista alapján (4 tantárgy * 2 szint * 20 feladatlap / tantárgy / szint). (160 db)
26 25. sz. tétel anyagainak lektorálása (160 db)
27 Konzultációk (tantárgyanként és vizsgaszintenként 2-2 alkalom) (16 db)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79414000-9
További tárgyak: 80000000-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 24694000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/06/17 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Móri út 16.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Telefon: +36 209980714
E-mail: balazs.mahler@gmail.com
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 24950000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 24694000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 24694000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 24694000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
PEDELLUS 2000 Oktatási és Oktatásszervezési Bt. (név) 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 21. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

InnoBond Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Móri út 16. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

NYL Fémszerkezetépítő és Szolgáltató Bt. (név) 7400 Kaposvár, Tulipán utca 3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0062 - „Természettudományos centrum létrehozása Öveges József egykori kecskeméti piarista iskolájában”
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/04/10 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/06/30 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------