Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/14
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2012.02.01.
Iktatószám: 1280/2012
CPV Kód: 71300000-1;71310000-4;71520000-9;71318000-0;71631000-0;71631300-3
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: K&K Mérnöki Iroda Kft. - Konzorciumvezető
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze József
Telefon: +36/29/337-101
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: +36/ 29/337-250
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Árubeszerzés
xSzolgáltatás megrendelés
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Alsónémedi
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
Mennyisége:
Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és intenzifikálása.
A kivitelezés alapadatai:

Jelenlegi szennyvíz mennyiségek:
Összesen : 198.432 m3/év
Ebből TFH : 4.408 ml/év
A tervezett szennyvíz mennyiségek:
Összesen : 250.757 m3/év 813,0 m3/d
Ebből TFH : 30 m3/d
A várható szennyvízterhelés:
Q = 813 m3/d
Qcsúcs = 162 m3/h
A várható nyers szennyvíz minőségi adatok:
BOI5 = 548 g/m3
KOI= 1200 g/m3
Lebegő anyag = 450-600 g/m3
NH3-NH4-N = 120-150 g/m3
Összes foszfor = 15-20 g/m3
SZOE = 100 g/m3
pH = 6,5-9,0
Prognosztizált BOI5 adatok a jelenlegi terhelések alapján.
Tervezett szennvvíztisztítási technológia:
- Az új telep egyedileg méretezett, SEMI SBR és szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszer, mely ún. aktív eleveniszapos, időciklusok alapján, oldott Oxigénszint szabályozással működő, totáloxidációs szennyvíztisztítási folyamatot tesz lehetővé. Az új szennyvíztisztító rendszer a meglévő szennyvíztisztító (0312/l hrsz-ú terület) hátsó részén, a meglévő SBR reaktorok mögötti szabad területen kerül elhelyezésre. A szennyvízelvezető rendszeren összegyűjtött kommunális szennyvizek továbbra is a telep kiépített nyomóvezetéken érkeznek a tisztító rendszerre.
- Szippantott szennyvíz fogadása és kezelése:
A szippantott szennyvizek egy új beépítésre kerülő 10 mm-es kézi rácson keresztül egy 60 m3 hasznos térfogatú fogadó műtárgyba érkeznek, ahonnan előlevegőztetés után átemelő szivattyúval jutnak a hengerrács berendezésre, majd az SBR reaktorokra.
~ Szennyvíziszap kezelése és elhelyezése:
A fölös iszapok elvétele a tervezett aerob iszapstabilizáló, illetve sűrítő berendezésbe történik. A stabilizált és sűrített iszapok kb. heti gyakorisággal elősűrítővel egybeépített szalagszűrő présen kerülnek víztelenítésre, majd fedéllel ellátott konténerben összegyűjtésre. A víztelenített iszap kb. 20% szárazanyag tartalommal rendelkezik. A víztelenített iszapot a település közelében működő hulladék elhelyező telepre szállítják komposztálásra, majd végső elhelyezésre.
TERVEZETT MŰTÁRGYAK:
Hengerrács és homokfogó műtárgy
1 db MA1ND MID TOP 2/45 típusú Q= 162 m3/h
SALSNES filter SF 3000 típusú Q= 180 m3/h
5 mm résméretű, gépi tisztítású finomrács, tartalék kézi ráccsal, rácsszemét préssel
Belső átemelő:
Átemelő szivattyú 1+1 db FLYGT NT 3127 MT 438 típusú
Q =-162 m3/h,H = 7,0 m
Keverő: 1 db FLYGT 4620 típusú
Nyomás távadásos szintmérő: 1+1 db
Puffer és SEMI SBR műtárgy:
V = 2×25O = 500 m3 vasbeton műtárgyak
Nyomás távadásos szintmérő: 2 db
FLYGT szaniterelem: 2x180 = 360 db
- Légfúvók:
2+1 db ROBUSCHI ROBOX ES 35/2P típusú
Q = 318 m3/h, H= 700 mbar
- Szennyvíz feladó szivattyú
~ 2+1 db FLYGT NT 3102 MT 462 típusú
Q=9Om3/h, H=7,0 m
SBR biológiai reaktor:
v = 4 X 462 m3/db
FLYGT szaniterelem: 4x187 = 748 db
- Légfúvó:
4+2 db ROBUSCHI ROBOX ES 45/2P típusú
Q = 480 m3/h, H = 700 mbar
- Keverő:
A 4+1 db FLYGT SR 4640 típusú
~ Nyomásérzékelő szintmérő:
4+1 db Datcon típusú
- Oldott Oxigénmérő optikai: 4+1 db
- Fölös iszap szivattyú:
1+1 db FLYGT NT 3085 MT 461 típusú
Q=72m3/h, H=4,0 m
Aerob iszap stabilizátor:
V = 216 m3 vasbeton műtárgy
- Nyomás távadásos szintmérő: 1 db
- FLYGT légbevivő elem: 144 db
Légfúvó: FLYGT NT 3102 MT 462 típusú
Q=90 m3/h, H=7,0 m
Vegyszeradagoló:
Hypo adagolásához:
1 db ProMinent Beta Bt5a 0420 típusú
Q = 10 l/h
Vas-III. Szulfát adagolásához:
4 db ProMinent Beta Bt5a 0232
Q = 15 l/h
Tisztított víztároló:
1 db V = 90 m3 vasbeton műtárgy
- Nyomás távadásos szintmérő:
1 db Datcon típusú
Mikro szűrő:
2 db TEKNOFANGHI SCRUFILTER FL06D típusú
Q= 60 m3/h
Végátemelő szivattyú:
1+1 db FLYGT NT 3127 MT 438 típusú
Q: 90 m3/h, Hz 10,0 m
Légkompresszor:
2 db ATLAS COPCO LXF 12T típusú
Q = 7,2 m3/h, H = 10 bar
Légelszívó ventilátor
5db HLK-300 típusú
Leürítő szivattyú
1 db FLYGT Bibó 2066 MT 231 típusú
Q=50 m3/h, H=8,0 m
Zsomp szivattyú:
1 db FLYGT Bibó 2052 MT 231 típusú
Q = 21,6 m3/h, H = 8,0 m
Iszapvíztelenítő szalagszűrős iszapprés:
1 db TEKNOFANGHI MONOBELT NP 12 típusú
Q = 10 m3/h
Forgózsámolyos kocsival és sínnel együtt.
A tisztított szennyvíz leürítése mikro szűrőkön keresztül a meglévő tisztavíztároló, fertőtlenítő és végátemelő műtárgyba történik.
Befogadó: A tisztított szennyvizek befogadója a jelenleg is meglévő és üzemelő 1393,5 km hosszúságú, NA 200 KMPVC vezetéken keresztül a Duna-Tisza csatorna 10+574 fkm szelvényben. A befogadóba való becsatlakozás előtt a tisztított szennyvíz egy jelenleg is meglévő és működő kitorkoló műtárgyon halad át, amelyik kiképzésénél fogva oxigéndúsítást végez a tisztított szennyvízben.
Az elvégzendő feladatok:
• A szerződések szerinti létesítmények, beszerzések maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése;
• A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése;
• A projekt eredményes megvalósításának a teljes körű mérnöki, műszaki ellenőri, pénzügyi és ütemezésbeli felügyelete, és a megvalósításhoz szükséges szolgáltatások nyújtása;
• Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolításában és az azt követő folyamatokban;
• A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, illetve az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, és a teljesítés követése;
• A kedvezményezett szakértőjeként a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban FIDIC mérnök szakértőként való részvétel;
• A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával);
• FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása a dokumentációban meghatározottak szerint
• FIDIC mérnöki jelentések készítése a Kivitelezői számlák mellékleteként.
A projekt megvalósítás tervezett időigénye 24 hónap, illetve a próbaüzem végéig. A mérnöknapok száma - a jogszabályokban, és a dokumentációban megfogalmazott mérnöki feladatokra vonatkozó előírásokra is tekintettel - ennek megfelelően alakul.
A jelen szolgáltatás becsült értéke: nettó 24.900.000- HUF
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
További tárgyak:71310000-4
71520000-9
71318000-0
71631000-0
71631300-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
Érték: 8 600 000 Pénznem: HUF
x
,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
xAz összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű nettó ajánlati ár HUF-ban100
Meghiúsulási kötbér mértéke20
VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekt megvalósítási szakaszában FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2012/01/26 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K&K Mérnöki Iroda Kft. - Konzorciumvezető
Postai cím: Ifjúság u. 2.
Város/Község: Csongrád
Postai irányítószám: 6640
Ország: HU
Telefon: 06 (63) 571-087
E-mail: kkirodakft@gmail.com
Fax: 06 (63) 571-087
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 8 600 000 Pénznem: HUF
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
x
,
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
xmikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
Érték: Pénznem:
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
K&K Mérnöki Iroda Kft. – Konzorciumvezető (név) 6640 Csongrád, Ifjúság u. 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Ár-Tér-Herbahód Kft. (név) 6800 Hódmezővásárhely, Öregmagtár u. 13. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az eljárás megkezdésének időpontja 2011. 12. 01.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/01/18 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------