Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.11.04.
Iktatószám: 13544/2016
CPV Kód: 45111100-9
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: hrsz.: 29732/11 1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bont-Tör Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: + 36 70 902 42 41
E-mail: office@ligetbudapest.org
Fax: +3614801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Liget Budapest projekt keretében a volt Hungexpo bontási munkáinak tervezése és kivitelezése I. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: A Liget Budapest projekt keretében a volt Hungexpo bontási munkáinak tervezése és kivitelezése I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: hrsz.: 29732/11
1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Liget Budapest projekt elemeként építendő Magyar Zene Háza építési területén található
Hungexpo néven szereplő épületegyüttes 1. ütemének elbontása, beleértve a kapcsolódó
közmű kapcsolatokat és műtárgyakat.
A munkákat a dokumentáció műszaki mellékletei határozzák meg részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Liget Budapest projekt keretében a volt Hungexpo bontási munkáinak tervezése és kivitelezése I. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/02/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bont-Tör Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 180/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134550347
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: hrsz.: 29732/11
1146 Budapest, Olof Palme sétány 3-5.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Liget Budapest projekt elemeként építendő Magyar Zene Háza építési területén található
Hungexpo néven szereplő épületegyüttes 1. ütemének elbontása, beleértve a kapcsolódó közmű
kapcsolatokat és műtárgyakat.
A munkákat a dokumentáció műszaki mellékletei határozzák meg részletesen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 190631405
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bont-Tör Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 180/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, a Szerződés tárgyát képező bontási munkák teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásához kapcsolódó pótmunkák fedezetének biztosítására további 11.000.000,- Ft + Áfa (azaz tizenegymillió forint + Áfa) keretösszeget állapítanak meg.
A Megrendelő az egyes pótmunkákra vonatkozó részletes leírást és díjazást külön megrendelőlapon rögzíti Vállalkozó részére.
Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján az elvégzett pótmunka költségének elszámolása kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a teljesítésigazolás kiadásával nyilatkozik a teljesítés elismeréséről, vagy megtagadja a teljesítés elismerését. Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, az Alapszerződésben foglaltak szerinti módon.
A Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg lehívására.
Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2016. július 25. napján kelt 2. sz. módosításának 2. pontját hatályon kívül helyezik, és a hatályon kívül helyezett rendelkezés helyébe a jelen Módosítás 2. pontja lép.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a szerződéskötés időpontjában kellő gondossággal előre nem látható eseményt - nevezetesen nagy tömegű csoport (tüntetők) 2016. március 17. napján kezdődött és azóta folyamatosan fennálló jogellenes magatartása a bontási területen - a Felek az Alapszerződés 17.1.1 pontjában meghatározott "Vis Maior" eseménynek minősítették. A "Vis Maior" esemény miatt a Szerződés tárgyát képező bontási munkák teljesítéséhez szükséges megerősített őrzés-védelmi és organizációs feladatok ellátásához kapcsolódó pótmunkák fedezetének biztosítására keretösszeget állapítottak meg az Alapszerződés 2016. július 25. napján aláírt 2. sz. módosításában.
Felek megállapítják, hogy a 2016. július 25. napján kelt szerződésmódosításra okot adó körülmények továbbra is fennállnak, ami a bontási munkák teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásához kapcsolódó további pótmunkák (vagyonvédelem, organizáció, stb.) elvégzését teszi szükségessé. A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: „Módosítás”) rendezi a felmerült pótmunkák pénzügyi fedezetét azzal, hogy az ellenérték növekedése a 2. sz. módosítással egybeszámolva sem haladja meg az Alapszerződés értékének 50%-át.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 130631405 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 190631405 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyertes ajánlattevő a szerződés módosítással egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/11/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben