Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2007/31
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ
Eljárás fajtája: a Kbt. VI. fejezet 23. cím szerinti nyílt eljárás.
Közzététel dátuma: 2007.03.14.
Iktatószám: 1361/2007
CPV Kód:
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: 01. rész (Széchenyi u. burkolatfejlesztése) tekintetében: STRABAG Építő Zrt., 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.; 02. rész (útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történő ellátása) tekintetében: Alsónémedi 2006 Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft., konzorciumi tag: Vakond Kft.), 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.; 03. rész (útalappal rendelkező utcák szilárd burkolattal történő ellátása) tekintetében: STRABAG Építő Zrt., 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####31-CC1.rtf#### 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (1361/2007)

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi, Fő út 58.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 
01. rész (Széchenyi u. burkolatfejlesztése) tekintetében: STRABAG Építő Zrt., 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.
02. rész (útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történő ellátása) tekintetében: Alsónémedi 2006 Konzorcium (konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft., konzorciumi tag: Vakond Kft.), 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
03. rész (útalappal rendelkező utcák szilárd burkolattal történő ellátása) tekintetében: STRABAG Építő Zrt., 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés Alsónémedi belterületi úthálózatának fejlesztésére, csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére.
b) A szerződéskötés időpontja: 
01. rész tekintetében: 2006. június 20.
02. rész tekintetében: 2006. június 20.
03. rész tekintetében: 2006. június 20.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
01. rész tekintetében:
Tárgya: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, építési engedély beszerzése, kivitelezés (burkolatépítés, padkarendezés, csapadékvíz-elvezetés).
Főbb mennyiségek: 6 cm vtg. AB-12 jelű aszfalt, felület nagysága kb. 2844 m2.
Ellenszolgáltatás: bruttó 35 578 839 Ft.
02. rész tekintetében:
Tárgya: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, építési engedély beszerzése, kivitelezés (burkolatépítés, padkarendezés, csapadékvíz-elvezetés).
Főbb mennyiségek: 6 cm vtg. AB-12 jelű aszfalt, felület nagysága kb. 15 275 m2.
Ellenszolgáltatás: bruttó 160 594 560 Ft.
03. rész tekintetében:
Tárgya: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, építési engedély beszerzése, kivitelezés (burkolatépítés, padkarendezés, csapadékvíz-elvezetés).
Főbb mennyiségek: 6 cm vtg. AB-12 jelű aszfalt, felület nagysága kb. 4950 m2.
Ellenszolgáltatás: bruttó 41 311 618 Ft.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2006. október 31.

3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 
01. rész tekintetében:
Főbb mennyiségek: 6 cm vtg. AB-12 jelű aszfalt, felület nagysága kb. 2844 m2.
Ellenszolgáltatás: bruttó 35 578 839 Ft.
02. rész tekintetében:
Főbb mennyiségek: 6 cm vtg. AB-12 jelű aszfalt, felület nagysága kb. 15 275 m2.
Ellenszolgáltatás: bruttó 160 594 560 Ft.
03. rész tekintetében:
Főbb mennyiségek: 6 cm vtg. AB-12 jelű aszfalt, felület nagysága kb. 4950 m2.
Ellenszolgáltatás: bruttó 41 311 618 Ft.

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. VI. fejezet 23. cím szerinti nyílt eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: K. É. – 8251/2006, 2006. április 10.
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –
e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: K. É. – 14366/2006, 2006. július 21.

5. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen.
b) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: –

6. a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: –
b) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: –

7. a) A szerződést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –

8. Egyéb információk: a 2006. október 31-ét követő műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a teljesítést az önkormányzat 2007. január 5-én fogadta el.

9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóval egyetért.

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2007. január 8.