Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
Közzététel dátuma:2013.08.16.
Iktatószám:14109/2013
CPV Kód:38520000-6;30124500-9
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUMANsoft Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:tudományos
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Postai cím: Országház utca 30
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bognár Szabina
Telefon: 06 1 224 67 00 / 612
E-mail: bognar.szabina@btk.mta.hu
Fax: 06 1 224 67 52
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): tudományos
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Professzionális nagysebességű mozgófilm-digitalizáló és filmrestauráló rendszer szállítása, beüzemelése és használatának betanítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya: árubeszerzés megrendelése, Szállítási szerződés, melynek tárgya egy nagysebességű professzionális mozgófilm-digitalizáló és filmrestauráló rendszer szállítása, beüzemelése és a használatának betanítása
Mennyisége:
1 db nagysebességű professzionális mozgófilm-szkenner és filmrestauráló komplett rendszer leszállítása és beüzemelése, amely feleljen meg az alábbi főbb műszaki követelményeknek:
• fogadja és dolgozza fel a 8 mm, Super 8 mm, 16 mm és Super 16 mm filmformátumokat
• a készülék legyen bővíthető 35 mm filmformátum fogadására és feldolgozására
• dolgozza fel a színes negatív és pozitív, a fekete/fehér negatív és pozitív, valamint az intermediate filmeket
• a felhelyezhető filmtekercs maximális mérete ne legyen kisebb mint 2000 feet (609,6 m)
• a filmet továbbítsa sérülésmentességet biztosító gumigörgővel, érintésmentes filmkapun keresztül
• a filmtovábbítás sebessége valamennyi feldolgozásra elvárt formátumban 2K felbontás esetén legyen max. 12 fps
• a perforációt érzékelje optikai úton, fogaskerék alkalmazása nélkül
• a képkocka kimeneti fájlformátuma legyen DPX vagy Multiple TIFF
• a mozgókép kimeneti fájlformátuma legyen Quicktime MOV, MPEG, AVI, WMV, DNxHD, H.264
• hang kimeneti fájlformátum legyen WAV
• a filmet LED fényforrás világítsa meg.
Biztosítandó továbbá:
• a szkennert vezérlő munkaállomás szünetmentes tápegységgel
• 16 TB átmeneti tároló (local storage)
• AV erősítő
• a szkennert a specifikációban meghatározott elvárásokkal kezelő szoftver és vezérlő panel
• a digitalizált anyagot a specifikációban meghatározott elvárásokkal restauráló szoftver.
-
- A leszállított eszközöket az Ajánlatkérő budapesti helyiségében kell átadni, az ajánlatnak tartalmaznia kell a helyszíni installálást, az alapbeállításokat, a beüzemelést, valamint a helyi IT infrastruktúrához integrálás támogatását legfeljebb 5 munkanap időtartamban, valamint valamennyi járulékos költséget, kiszállási díjat és munkadíjat
- angol nyelvű (amennyiben rendelkezésre áll kiegészítésként magyar nyelvű) szkennerkezelői oktatói segédanyag átadása 5 nyomtatott és 1 digitális példányban
- 2 napos (2x8 óra, munkanapon) szkennerkezelői képzés megtartása a beüzemelt szkennerrel legfeljebb 4 fő kezelő részére
- angol (amennyiben rendelkezésre áll, kiegészítésként magyar) nyelvű restauráló szoftverkezelői oktatási anyag átadása 4 nyomtatott és 1 digitális példányban
- 3 napos (3 x 8 óra, munkanapon) szoftverkezelői oktatás megtartása a beüzemelt szkennerrel és az installált filmrestauráló szoftverrel legfeljebb 3 fő részére
- próbaüzem 5 munkanapon keresztüli hibamentes működéssel, mely időbe beleszámítható az oktatások ideje alatti üzemelés is.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38520000-6
További tárgyak:30124500-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 53418000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Ár, a megajánlott szállítói díj (nettó Ft)60
2. Megajánlott növelt műszaki és szolgáltatási tartalom (a funkcionális többletmegajánlásokra)40
2.1 4K felbontás (optikák cseréjével) 16mm és 35mm filmek esetében.10
2.2 CCD-s line szenzor (3 chip-es) technológia alkalmazása, alapszí-nenkénti (RGB) 2k felbontású szenzorral.10
2.3 A kontrollszoftver a Dmin, a fényviszonyok, és a kamera expozíció automatikus beállítási funkciójával rendelkezik nemcsak egy-egy kép, hanem hisztogram alapján szekvenciákra, teljes klipekre vonatkozóan is.4
2.4 Vegyes filmformátumokat (különböző filmalapok) tartalmazó te-kercsek kezelése, oly módon, hogy a vegyes tekercs valamennyi klipjét a megfelelő szín, Dmin, fény, és kamera expozíció szerint automatikusan szkenneli kezelői beavatkozás nélkül.4
2.5 A vezérlőszoftver biztosítja az előszkennelést (cash memóriába), úgy, hogy a színbeállítások a digitalizáláshoz a cash memória alapján, a sérülékeny film többszöri előre-hátra mozgatása nélkül történik.4
2.6 A szkenner vezérlő szoftvere a digitalizálás megkezdése előtt, az ismeretlen, és vegyes formátumú anyagok automatikus feltérképe-zését következőn végezi el a szkenner automatikus beállítását (ke-zelői beavatkozás nélkül, nemcsak egy-egy kép hanem hisztogram alapján szekvenciákra, teljes klipekre vonatkozóan) biztosítva az alábbi vagy azzal egyenértékű automatikus digitalizálási folyama-tot: perforációk (punch hole) automatikus detektálása és szinkroni-zálása a timekóddal; automatikus képtárolás, automatikus jelenet- és klipdetektálás, automatikus lejátszási lista elkészítése a tárolt anyag egyszerű kezeléséhez, Dmin, a fényviszonyok, és kamera expozíció automatikus beállítása, automatikus digitalizálás a leját-szási (klip) listából az előzetesen klipenként definiált beállítások alkalmazásával.4
2.7 A filmszkenner és a vezérlőszoftver támogatja a kezelő nélküli tel-jesen automatizált restaurációs folyamatot is, úgy hogy a szkennert a folyamat során kontrollszoftverből lehet kontrollálni, valamint meghatározni a restaurációs alkalmazás beállításait.4
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-9744 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/06/17 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-10389 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/06/24 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Filmszkenner
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/08/07 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HUMANsoft Kft.
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Telefon: + 36 1 270 7600
E-mail: kozbeszerzes@humansoft.hu
Fax: + 36 1 270 7679
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 53500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 53418000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 53418000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 53418000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , 5 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
HUMANsoft Kft. (név) 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/08 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------