Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/83
Beszerzés tárgya: Építési beruházás; Tervezés és kivitelezés; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2006.07.21.
Iktatószám: 14366/2006
CPV Kód: 45.23.32.52-0; 45.23.24.52-5; 45.23.32.20-7; 45.23.31.40-2; 74.22.40.00-5
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: Alsónémedi közigazgatási területén lévő helyi utak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Strabag Építő Zrt. Postai cím: Szegedi út 35–37.; Alsónémedi 2006 Konzorcium (Konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft.,; Strabag Építő Zrt. Postai cím: Szegedi út 35–37.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója az eljárás eredményéről (14366/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Postai cím: Fő út 58.
Város/Község: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: dr. György Balázs polgármester
Telefon: 29/337-362
Fax: 29/537-221
E-mail: alsonemedi@monornet.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: X
Egyéb: –

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Alsónémedi nagyközség belterületi úthálózatának fejlesztése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: X
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye: Alsónémedi közigazgatási területén lévő helyi utak
NUTS-kód: HU102
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória száma: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Alsónémedi belterületén a felhívásban meghatározott utcák/útszakaszok szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz elvezetésének, vagy burkolt szikkasztó árkoknak kiépítése. Ehhez elvégzendő az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása, építési engedélynek megfelelő kivitelezése.
A kivitelezés főbb műszaki mennyiségei:
1. rész: Széchenyi utca (H.: kb. 474 fm, Sz.: 6 m): burkolandó felület nagysága kb 2 844 m2;
2 rész: Liliom, Orgona (Arany–Árpád u. közötti szakasz), Temető, Nefelejcs, Kápolna utca (h.: összesen kb. 3055 fm, sz.: 5 m): burkolandó felület nagysága összesen kb.: 15 275 m2;
3. rész: Alsóerdősor, Határ utca (h.: összesen kb. 990 fm, sz.: 5 m): burkolandó felület nagysága összesen kb. 4950 m2).

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy: 
45.23.32.52-0
További tárgy(ak): 
45.23.24.52-5
45.23.32.20-7
45.23.31.40-2
74.22.40.00-5
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték: 237 485 017
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: –
Áfával: X
Áfa (%): 20

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

III.2.3) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén: 
Nyílt: X
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): –

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X
a következő részszempontok alapján
részszempontok
súlyszámok
1. Ajánlati ár (HUF)
55
2. Kedvezőbb fizetési határidő a részszámla és a végszámla vonatkozásában (+ napokban) (0–180 nap között; a megajánlott napok számába a felhívásban jelzett 30 nap nem számít bele)
30
3. Jótállási időtartam (év) minimum 1 év – maximum 5 év)
10
4. Késedelmi kötbér (minimum a bruttó szerződéses végösszeg 0,5% – maximum a 3%-a naponta)
5
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 
Előzetes összesített tájékoztató: –
vagy
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –
Ajánlati/részvételi felhívás: X
vagy
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR): –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: 8251/2006.
Egyéb korábbi közzététel: –
A hirdetmény száma a K. É.-ben: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: 001
Megnevezése: Széchenyi utca burkolat fejlesztése

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2006/06/20 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 5

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Strabag Építő Zrt.
Postai cím: Szegedi út 35–37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Telefon: 270-8441
Fax: 270-8437
E-mail: laszlo.kiss@strabag.hu
Internetcím (URL): www.strabag.hu

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 30 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 29 649 032,5
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
24 867 481 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
59 140 725
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: 
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …(%)
Nem ismert: –
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szerződés száma: 002
Megnevezése: Útalap nélküli utcák szilárd burkolattal történő ellátása

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 
2006/06/20 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Alsónémedi 2006 Konzorcium 
(Konzorciumvezető: Duna Aszfalt Kft., 
konzorciumi tag: Vakond Kft.)
Postai cím: Béke u. 150.
Város/Község: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Telefon: 76/441-314
Fax: 76/441-314
E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Internetcím (URL): –

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 135 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 133 825 800
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
133 828 800 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
148 298 890
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: 
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …(%)
Nem ismert: –
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

A szerződés száma: 003
Megnevezése: Útalappal rendelkező utcák szilárd burkolattal történő ellátása

V.1) A SZ ERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:
2006/06/20 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Strabag Építő Zrt.
Postai cím: Szegedi út 35–37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Telefon: 270-8441
Fax: 270-8437
E-mail: laszlo.kiss@strabag.hu
Internetcím (URL): www.strabag.hu

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték: 35 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték: 34 426 348
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
34 426 348 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
59 984 946
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): 20,0
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: 
az évek számát:  vagy a hónapok számát: 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …(%)
Nem ismert: –
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.(1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy programok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: –

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben): 2006. június 12. 100 óra.
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: 
1., 3. rész: Strabag Építő Zrt., nem tartozik a Kktv. hatálya alá.
2. rész: Alsónémedi 2006 Konzorcium: kisvállalkozás.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): 
1. rész: HÓDÚT Útépítő Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10.
Ellenszolgáltatás összege: bruttó 36 417 431 Ft.
2. rész: Strabag Építő Zrt., 1135 Budapest, Szegedi út 35–37.
Ellenszolgáltatás összege: bruttó 171 749 584 Ft.
2. rész: Alsónémedi 2006. Konzorcium, 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Ellenszolgáltatás összege: bruttó 41 999 580 Ft.
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma: 
– Strabag Építő Zrt., 1135 Budapest, Szegedi út 35–37. (Magyarország), 1., 2., 3. részre,
– HE-DÓ Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3261 Abasár, Hagyóka u. 1. (Magyarország), 1. részre,
– Alsónémedi 2006 Konzorcium, 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (Magyarország), 1., 2., 3. részre,
– HÓDÚT Útépítő Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. (Magyarország), 1., 2., 3. részre,
– Debreceni Magas-, Mély- és Útépítő Zrt., 4025 Debrecen, Barna u. 15. (Magyarország), 1., 2., 3. részre,
– VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zrt., 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. (Magyarország), 1., 2., 3. részre.
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
2006/06/16 (év/hó/nap)