Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/104
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás; Szolgáltatás; Szolgáltatási kategória: 27
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta) KÉ - hatályon kívüli
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2005.09.09.
Iktatószám: 15007/2005
CPV Kód: 74.14.13.00-2; 91.33.00.00-6
Ajánlatkérő: Miniszterelnöki Hivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Pillar Alapítvány; Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület – Felvételi Információs Szolgálat
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		
Miniszterelnöki Hivatal tájékoztatója az eljárás eredményéről (15007/2005)

Építési beruházás: –
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Szolgáltatási koncesszió: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Miniszterelnöki Hivatal
Címzett: Miniszterelnöki Hivatal 
EU Kommunikációs Főosztály
Cím: Kossuth Lajos tér 4.
Postai irányítószám: 1055
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 441-3537
Telefax: 441-3322
E-mail: –
Internetcím (URL): www.meh.hu

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) A SZERZŐDÉS TÍPUSA
Építési beruházás: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: X
Építési koncesszió: –
Szolgáltatási kategória: 27
Szolgáltatási koncesszió: –

II.2) EZ EGY KERETMEGÁLLAPODÁS?
NEM: X
IGEN: –

II.3) NÓMENKLATÚRA

II.3.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék 
Fő tárgy: 
74.14.13.00-2
91.33.00.00-6
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.4) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS

II.5) MEGHATÁROZÁS (TÁRGY ÉS MENNYISÉG) 
1. részteljesítés: Egyetemisták európai uniós képzése és kilenc nagy látogatottságú rendezvényhez kapcsolódó európai uniós lakossági tájékoztató programsorozat teljes tartalmi lebonyolítása és uniós szakértők biztosítása a rendezvényeken.
2. részteljesítés: Középiskolai diákok, tanárok és felsőoktatásban tanuló diákok tájékoztatása az „EU: belül tágasabb” címmel induló európai uniós programsorozatból.

II.6) TELJES BECSÜLT ÉRTÉK (áfa nélkül)
32 000 000 Ft
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: X
Egyszerűsített eljárás: –

IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén 
Nyílt: –
Meghívásos: –
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –
Egyszerűsített eljárás: –
A hirdetmény fajtája 
Ajánlati/Részvételi felhívás: –
Időszakos előzetes tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben): 
A Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya a Pillar Alapítvánnyal és a Felvételi Információs Szolgálattal (FISZ) közösen 2004 szeptemberében pályázatot nyújtott be az Európai Unió Bizottsága Bővítési Főigazgatóságához az APESC 2004/EU-25 számú pályázati forrásra. A Bizottság 2005. február 23-án kelt értesítése alapján a közös pályázatot elfogadta és 218 336,44 euró támogatást ítélt a leírt projekt megvalósítására, amelyhez a MeH bruttó 50 millió forint és a FISZ bruttó 1,5 millió forint önrésszel, a Pillar Alapítvány pedig 7,3 millió forint természetbeni juttatással járul hozzá.
A projekt, melyet az Európai Bizottság a 25 tagállamában a harmadik legjobb pályamunkaként értékelt, egy országos lefedettséget biztosító, kilenc helyszínből álló kommunikációs programsorozat. A program célja a lakosság szélesebb körének – elsősorban a vidéki társadalom és a fiatalok – tájékoztatása az Európai Unióval kapcsolatos hasznos tudnivalókról, valamint a figyelemfelhívás az állandó tájékoztatási és információforrásokra (Europe Direct hálózat, EU-vonal stb.). A több százezer embert elérő kampány így olyan információs többletet jelent a magyar lakosság számára, melyre az állampolgárok alacsony, nem kielégítő tájékozottsága, az uniós tagság nyújtotta lehetőségek korlátozott kihasználása, valamint az Európai Unió csökkenő elfogadottsága miatt napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik.
A nyertes pályázat megvalósításához szükség van rendezvénykivitelezői és PR-feladatok ellátására. A Miniszterelnöki Hivatal a törvényesség és az átláthatóság maximális figyelembevételével gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás során választotta ki az összességében legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt ezen tevékenységek elvégzésére. Jóllehet az Európai Bizottsággal kötött támogatási szerződés része a közösen beadott és nyertes pályázat, az Európai Bizottság a támogatásról szóló szerződésben egyedül a MeH-et ismeri el kedvezményezettként. Mivel a támogatási szerződésben megjelölt tevékenységek elvégzésére a Pillar Alapítvány és a Felvételi Információs Szolgálat mint közreműködő partnerek kizárólagos joggal rendelkeznek, ezért ezen két partnerszervezettel szeretnénk a projektet megvalósítani, és az ehhez szükséges jogi-pénzügyi alapot megteremteni.
A 2003. CXXIX. tv. (Kbt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján jelen közbeszerzési eljárás azért hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás, mivel a fentebb vázolt, az uniós és a nemzeti jogrendszer közötti ellentmondás feloldása, egyben a MeH és a fenti két civil szervezet közös, az Európai Bizottság által nyertesnek ítélt pályázati projektjének megvalósítása olyan technikai sajátosságot, illetve kizárólagosságot jelent, melyet a Miniszterelnöki Hivatal csak a fenti két szervezettel együtt képes teljesíteni.

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján: –

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

V.1) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ÉS A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE
V.1.1) A nyertes ajánlattevő neve és címe: 
1. részteljesítés vonatkozásában:
A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: Pillar Alapítvány
Címzett: Pillar Alapítvány
Cím: Szent István körút 13.
Postai irányítószám: 1055
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 30/853-4527
Telefax: 201-9098
E-mail: –
Internetcím (URL): –

2. részteljesítés vonatkozásában:
A szerződés száma: –
Szervezet/Személy: Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület – Felvételi Információs Szolgálat
Címzett: Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület – Felvételi Információs Szolgálat
Cím: Veres Pálné utca 26.
Postai irányítószám: 1053
Város/Község: Budapest
Ország: Magyarország
Telefon: 266-7601
Telefax: 266-7603
E-mail: –
Internetcím (URL): –

V.1.2) A szerződés értékére, valamint a legalacsonyabb és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatra vonatkozó információk (áfa nélkül) 
Az ellenszolgáltatás összege: 
1. részteljesítés: 29 100 000
A legalacsonyabb: 29 100 000 /
a legmagasabb: 29 100 000
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Pénznem: forint
2. részteljesítés: 10 898 750
A legalacsonyabb: 10 898 750 /
a legmagasabb: 10 898 750
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Pénznem: forint

V.1.3) Építési koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott esetben): –

V.1.4) Szolgáltatási koncesszió esetében az ellenszolgáltatás (adott esetben): –

V.2) ALVÁLLALKOZÁSOK

V.2.1) Valószínűsíthető-e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének vagy arányának (részének) a megjelölése
Érték (áfa nélkül): –
Pénznem: –
Arány (rész): …%
Nem ismert: X

V.2.2) A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (adott esetben): DFT Hungaria Kft. (2011 Budakalász, Duna sétány 1.)

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM: –

VI.3) AZ EREDMÉNYHIRDETÉS DÁTUMA (adott esetben)
2005/07/05 (év/hó/nap)

VI.4) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 
1. részteljesítés esetében: egy.
2. részteljesítésben: egy.

VI.5) A SZERZŐDÉS MEGHIRDETÉSE A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐBEN (adott esetben)

VI.6) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
A MeH EU Kommunikációs Főosztály a Pillar Alapítvánnyal és a Felvételi Információs Szolgálattal (FISZ) konzorciumot alkotva sikeresen pályázott az EU Bizottság Bővítési Főigazgatóságának APESC 2005/EU-25 referenciaszámú, „ENLARGEMENT 2004” című, a civil szektor és a közigazgatási intézmények számára kiírt pályázati felhívására. A pályázatban leírt projekt megvalósításához az Európari Bizottság a költségvetés 46,71%-át, azaz 218 336,44 euró összegű támogatást biztosít a támogatási szerződés aláírása után.

VI.7) EGYÉB INFORMÁCIÓK 

1) A szerződéskötés tervezett időpontja (adott esetben):
2005/07/13.
2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: 
1. részteljesítés vonatkozásában: mikrovállalkozás.
1. részteljesítés vonatkozásában: közhasznú egyesület.
4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az ellenszolgáltatás összege (adott esetben): –
5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlat száma: 
1. részteljesítés vonatkozásában: Pillar Alapítvány – 1055 Budapest, Szent István körút 13.
2. részteljesítés vonatkozásában: Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület – Felvételi Információs Szolgálat – 1053 Budapest, Veres Pálné utca 26.
6) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott az ajánlatkérő.
7) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 2005/06/27.
8) A közbeszerzési törvény 254. §-a vagy 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetén a tárgyalás eredménye: –
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 153. §-ának (1) bekezdését alkalmazta?
NEM: X
IGEN: –

VI.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 
2005/07/08 (év/hó/nap)