Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2012/113
Beszerzés tárgya:Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja (díjszedő, díjszolgáltató, ellenőrző szervezet működéséhez szükséges eszközök, szoftverek szállítása, telepítése, lokalizálása, tesztelése, oktatása, szakértői támogatása, üzembe helyezése,) és bevezetés-támogatása az üzembe helyezéstől számított egy éves időtartamig) Magyarország teljes gyorsforgalmi úthálózatán és főúthálózatának meghatározott részén (6.318 km), valamint a bevezetés-támogatás időszakát követően 2022. október 31. napjáig a rendszer infrastruktúra támogatása.
Hirdetmény típusa:További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma:2012.10.01.
Iktatószám:15272/2012
CPV Kód:31600000-2;34970000-7;45316210-0;72220000-3;72222000-7
Ajánlatkérő:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert):
Postai cím: Váci út 45/B.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Simák Petra; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Logisztikai Osztály, V. emelet, 514. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
Telefon: +36 14368243
E-mail: kozbeszerzes@autopalya.hu
Fax: +36 14368370
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.autopalya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű implementációja (díjszedő, díjszolgáltató, ellenőrző szervezet működéséhez szükséges eszközök, szoftverek szállítása, telepítése, lokalizálása, tesztelése, oktatása, szakértői támogatása, üzembe helyezése,) és bevezetés-támogatása az üzembe helyezéstől számított egy éves időtartamig) Magyarország teljes gyorsforgalmi úthálózatán és főúthálózatának meghatározott részén (6.318 km), valamint a bevezetés-támogatás időszakát követően 2022. október 31. napjáig a rendszer infrastruktúra támogatása.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31600000-2
További tárgyak:34970000-7
45316210-0
72220000-3
72222000-7

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
x Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2012 - 14531 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2012 /S 184 - 302551 2012/09/25 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2012/09/20 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
 
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1) pont a) alpontja
1 fő államilag elismert felsőfokú mérnök-informatikusi vagy programozó végzettséggel rendelkező projektvezetővel, legalább 2 db egyenként 1.000 millió Ft feletti értékű projekt projektvezetési feladatait látta el, és aki legalább 5 év projektvezetési tapasztalattal rendelkezik, és aki magyarul és angolul írásban és szóban tárgyalási szinten kommunikál;
1 fő államilag elismert felsőfokú mérnök-informatikusi vagy programozó végzettséggel rendelkező projektvezetővel, aki legalább 2 db egyenként 1.000 millió Ft feletti értékű projekt projektvezetési feladatait látta el, és aki legalább 5 év projektvezetési tapasztalattal rendelkezik, és aki magyarul és angolul írásban és szóban tárgyalási szinten kommunikál;

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1) pont e) alpontja
1 fő államilag elismert felsőfokú közlekedésmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, akik legalább 1 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek elektronikus, megtett úttal arányos útdíjszedési rendszerrel kapcsolatos műszaki berendezésének építésének és kivitelezésének területén, és magyarul vagy angolul írásban és szóban tárgyalási szinten kommunikál;
1 fő államilag elismert felsőfokú közlekedésmérnöki, vagy építőmérnöki, vagy villamosmérnöki, vagy informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 1 év szakmai gyakorlattal rendelkezik elektronikus, megtett úttal arányos útdíjszedési rendszerrel kapcsolatos műszaki berendezésének építésének és kivitelezésének területén, és magyarul vagy angolul írásban és szóban tárgyalási szinten kommunikál;

VI.3.1) pont
Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum 01/10/2012
Időpont: 11.00 óra.
Helyszín: Állami Autópálya Kezelő Zrt. - H-1134 Budapest, Váci út 45/B. sz. alatti VII. emeleti hivatalos tárgyaló helyisége (716.).
Két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei:
Dátum 03/10/2012
Időpont: 11.00 óra.
Helyszín: Állami Autópálya Kezelő Zrt. - H-1134 Budapest, Váci út 45/B. sz. alatti VII. emeleti hivatalos tárgyaló helyisége (716.).

VI.3.2) pont
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének tervezett időpontja (ajánlattételi szakasz): 11/10/2012. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen küldi meg az ajánlattételi felhívással egyidejűleg ajánlattevőknek.
Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldésének tervezett időpontja (ajánlattételi szakasz): 12/10/2012. Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen küldi meg az ajánlattételi felhívással egyidejűleg ajánlattevőknek.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
Helyesen:
 
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
2012/10/01 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2012/10/03 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2012/10/01 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )
2012/10/03 (nap/hónap/év)
11 : 00 (időpont )

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
2012/09/11 (nap/hónap/év)
: (időpont )
2012/10/12 (nap/hónap/év)
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
 
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/09/27 (nap/hónap/év)