Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/94
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2015.08.19.
Iktatószám:15490/2015
CPV Kód:45233330-1;45232000-2
Ajánlatkérő:BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, (X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út Mádi utca - Éles sarok közötti szakasz), Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EVB Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Kinga Júlia
Telefon: 0630 5000 175
E-mail: kinga.kovacs@bkk-kozut.hu
Fax: +36 14596806
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk-kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kivitelezési Szerződés a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út Mádi utca - Éles sarok közötti szakasz vízépítés és fehér munkák elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, (X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út Mádi utca - Éles sarok közötti szakasz), Magyarország
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Kivitelezés a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út Mádi utca - Éles sarok közötti szakasz vízépítés és fehér munkák elvégzése.
Mennyisége:
Útmenti fák kalodával való ideiglenes védelme 14 db
Víznyelők tisztítása munkakezdés előtt és a munka befejezése után 21 db
Járda átépítése során megrongálódott lábazati burkolat helyreállítása az eredetivel megegyező műszaki tartalommal(klinker tégla burkolat) 85 m2
Járda átépítése során megrongálódott lábazati burkolat helyreállítása az eredetivel megegyező műszaki tartalommal(vakolt, festett felület) 10 m2
Csapadék csatorna Bekötések-Bontás 7m
Egyéb tereptárgyak bontása, elszállítással (kerékvető) 0,5 m3
Közművek fedlapjainak szintbehelyzése, cseréje
Víznyelő rácsok cseréje (meglévő) 18 db
Víznyelő rácsok szintbehelyezése 21 db
Aknafedlapok szintbehelyezése (csatornafedlap) 29 db
Gázelzáró szintbehelyezése 1 db
Gázakna szintbehelyezése 6 db
Vízelzárók szintbehelyezése 19 db
Burkolati tűzcsapok áthelyezése 2 db
Burkolati tűzcsapok bontása 2 db
Távközlési akna átépítése (járdasüllyesztésnél) 3 db
Távközlési aknafedlap szintbehelyezése 12 db
Forgalomtechnikai aknafedlap szintbehelyezése 19 db
Forgalomtechnikai akna átépítése (járdasüllyesztésnél) 3db
Közmű feltárás,kutatóárok ásás 14 m3
Közvilágítási aknafedlap szintbehelyezése 2 db
Szellőző akna felépítmény átépítése,törmelék elszállítással 2,6 m2
Szellőző akna fedlap átépítése, törmelék elszállítással 0,5 m3
Gyökérmetszés 8 óra
Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása 5 db
Terület előkészítő földmunkák
Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása 405 m3
Talajkezelés, töltésépítés előkészítés
Altalaj tömörítése bevágásban 1770 m2
Geotextília terítése 188 m2
Földmű felső 50 cm vtg rétegébe építendő fagyvédő réteg (HK)300 m3
Alakító földmunkák
Humuszterítés sík felületen 50 m3
Humuszterítés rézsűs felületen 16 m3
Vízszintes felületek rendezése,tereprendezés jellegű földmunkák 515 m2
Rézsűs felületek rendezése,tereprendezés jellegű földmunkák 152 m2
Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák
Aszfalt burkolat táblás bontása útpályán 24 m3
Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása-törmelék elszállítással 294 m3
Stabilizált burkolat alap bontása 27 m3
Kő(kockakő,idomkő) burkolat bontása, kőtérre elszállítással 20 m3
Kő(kockakő,idomkő) burkolat bontása, törmelék elszállítással 15 m3
Betonszegély bontása 1144 m
Nagykockakő szegély bontása 7 m
Keramit szegély bontása 110 m
Kerti szegély bontása 184 m
Monolit beton szegély bontása, törmelék elszállítással 2 m3
Élvágás 770 m
Padka, elválasztósáv építése
Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból 41 m3
Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22) 16 m3
Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek
Mechanikai stabilizáció beépítése (M56) 32 m3
Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
C8/10 beton burkolatalap készítése 262 m3
C12/15 beton burkolatalap készítése 32 m3
CP4/2,7 betonburkolat készítése 32 m3
Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek
Egyéb építési munkák
Feszültség elnyelő réteg 5025 m2
Térkő és kőburkolat építés
Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére 18 m2
Szegélyek építése
Kiemelt szegély építése 1120 m
Kerti szegély építése 294 m
Döntött szegély 61 m
Vízépítési létesítmények bontása
Beton, vb. műtárgy bontás 3 m3
Keresztcsatornák, hossz-csatornák
Keresztcsatorna Ø ≤ 0,3 m 31 m
Speciális aknák
Begu oldalbeömlős víznyelőakna építése, öntöttvas aknafedlappal 2 db
Víznyelőakna -felsőbeömlésű-építése, öntöttvas aknafedlappal 3 db
Tisztítóakna átépítése (bekötések átépítésénél) 4 db
Egyéb kiegészítő munkák
Támfal
Nagykockakő támfal átépítése kőtéri anyagból 8 m2
Nagykockakő támfal átépítése meglévő anyagból, sitt szállítás, lerakóhelyi díjjal együtt 2 m2
Nagykockakő támfal fúgázása 15 m2
Füvesítés sík felületen 452 m2
Füvesítés rézsűs felületen 152 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233330-1
További tárgyak:45232000-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 33128322
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Az építési beruházás becsült értéke - a Kbt. 18. §-ának figyelembe vételével - nem éri el a nettó 150.000.000. Ft-ot
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/07/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EVB Építő Kft.
Postai cím: 2500 Esztergom, Honvéd út 54.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 2500
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 31900000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 33128322 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 33128322 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 33128322 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma: 1
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
EVB Építő Kft. (név) 2500 Esztergom, Honvéd út 54. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

VALEMIX Korlátolt Felelősségű Társaság (név) 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

ÁRKÁDOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 2541 Lábatlan, Rózsa utca 35. (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/06/30 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/12 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------