Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/74
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2011.06.29.
Iktatószám: 15631/2011
CPV Kód: 45232152-2;45247112-8;45247230-1
Ajánlatkérő: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye: I. részajánlat: Váncsod 05/1, Egyek 0214/6, Nádudvar 029/5, Körösszakál 0148/3, Tiszapalkonya 083, Tiszafüred 016, Tiszadob 0262/3, Püspökladány 0611, 0753/1, 0752/3, Bakonszeg 0295/2, Nagyhegyes 0226/1, Földes 0131, 0166, Szeghalom 0951, 0962, Komádi 0463/4, Tiszakeszi 098 hrsz. Hosszúpályi 0116, Monostorpályi 0411, 0353, 0303, Létavértes 0600/1, Nádudvar 0438, Nagyhegyes 0506, 0471, Tiszakeszi 0115, Berettyóújfalu 0359, Kaba 0463, Zsáka 0343, Újtikos 0188, Hajdúböszörmény 0894, 0934, 0970, 0991, Körösszegapáti 0372/2, Berekböszörmény 0178/3, Tiszavasvári 0731, Földes 0180, 035, 034/4, 031, 082, 0261/1, 0209, 0176, 09, 047, 0266, 0194, 0203, 0208, Hajdúszovát 0225, 0227, 07, 0166/1, Nagyrábé 0401, 0448, Bihardancsháza 039, Sáp 019/1, 021, 0145/1, 0141/1, Báránd 0108, 0101, Tetétlen 0196, 332, 0113, 0126, Debrecen 01017, 01310, 01303, 01299, 01261, Komádi 0463/1, 0460, Nagykereki 271, 0355, 290, 0112, 0462, Püspökladány 0584, 0585, 0531, 0475, 0867/1, 0165, 0132, 0583/1, 01004, Szerep 0194, Tiszafüred 018, 090, 081, Polgár 043/2, 050, Hajdúböszörmény 0886, Hajdúnánás 0658, 0668, 0729/1, Ártánd 03, 021/6, 052/9, 06514 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ;„Duna Drén” Konzorcium
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem Egyéb: vízgadálkodási tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
Postai cím: Hatvan u. 8-10.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bara Sándor igazgató
Telefon: 52/410-677
E-mail: bara@tikovizig.hu
Fax: 52/316-662
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tikovizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
xKörnyezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): vízgadálkodási tevékenység
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
ROP II - kivitelezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
I. részajánlat:
Váncsod 05/1, Egyek 0214/6, Nádudvar 029/5, Körösszakál 0148/3, Tiszapalkonya 083, Tiszafüred 016, Tiszadob 0262/3, Püspökladány 0611, 0753/1, 0752/3, Bakonszeg 0295/2, Nagyhegyes 0226/1, Földes 0131, 0166, Szeghalom 0951, 0962, Komádi 0463/4, Tiszakeszi 098 hrsz.
Hosszúpályi 0116, Monostorpályi 0411, 0353, 0303, Létavértes 0600/1, Nádudvar 0438, Nagyhegyes 0506, 0471, Tiszakeszi 0115, Berettyóújfalu 0359, Kaba 0463, Zsáka 0343, Újtikos 0188, Hajdúböszörmény 0894, 0934, 0970, 0991, Körösszegapáti 0372/2, Berekböszörmény 0178/3, Tiszavasvári 0731, Földes 0180, 035, 034/4, 031, 082, 0261/1, 0209, 0176, 09, 047, 0266, 0194, 0203, 0208, Hajdúszovát 0225, 0227, 07, 0166/1, Nagyrábé 0401, 0448, Bihardancsháza 039, Sáp 019/1, 021, 0145/1, 0141/1, Báránd 0108, 0101, Tetétlen 0196, 332, 0113, 0126, Debrecen 01017, 01310, 01303, 01299, 01261, Komádi 0463/1, 0460, Nagykereki 271, 0355, 290, 0112, 0462, Püspökladány 0584, 0585, 0531, 0475, 0867/1, 0165, 0132, 0583/1, 01004, Szerep 0194, Tiszafüred 018, 090, 081, Polgár 043/2, 050, Hajdúböszörmény 0886, Hajdúnánás 0658, 0668, 0729/1, Ártánd 03, 021/6, 052/9, 06514 hrsz.
NUTS-kód HU321, HU322, HU323, HU311
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
I. részajánlat
Az „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006] tárgyú projekt megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység.
Belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében 13 db búvárszivattyú beépítése a régi elavult szivattyúk helyére, 4 db mozgógereb felújítása, 2 db ferde szállítószalag beépítése.
Szivattúegységek felújítása: 1 db CSVA-800, 1 db KCK-800, 1 db CSFA-1200 típusú szivattyúegység, valamint 2 db CP 3126 és 1 db CP 3127 búvárszivattyú felújítása.
2 db CSV1200A szivattyú olajozórendszerének korszerűsítése.
Egyéb gépészeti jellegű felújítások: 6 db DN 1200 zsiliptábla felújítása, 3 db DN800 tolózár átalakítása elektromos működtetésűre, 2 db DN700 csappantyú felújítása, 2 db DN 600 lapos-házú éktolózár beépítése.
Emelőberendezések felújítása: 2 db felsőpályás híddaru 1,5 és 5 tonnás futómacskáinak átalakítása elektromos működtetésűre.
Egyéb villamos jellegű felújítások: 1 db villamos kapcsolószekrény csere, 2 szivattyútelepen villamos bekötések, vezetékek kiépítése.
Egyéb magas és mélyépítési felújítások:1 db kezelőépület, 2 db gépház felújítása, 57,6 m hosszú DN 1500 mm vasbeton nyomócső felújítása, burkolt szívóöblözet kotrása 300 m2,
szívóoldali előmederburkolat rekonstrukció 1220m2. Útstabilizálás 1 km hosszon, kerítés felújítás összesen 552 m hosszban.
II. részajánlat
Az „A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007] tárgyú projekt megvalósítására irányuló kivitelezési tevékenység.
Belvízvédelmi csatornák rekonstrukciója összesen 103,2 km hosszúságú csatorna szakaszon kotrással. A kitermelendő iszap, föld becsült mennyisége: 250,6 ezer m3.
Megcsúszott csatorna rézsűk szádlemezes helyreállítása 428 fm hosszon (Hamvas és Makkodi főcsatornákon).
Rézsű helyreállítás 1380 fm hosszon vízépítési kőrakattal (Kálló-éren).
Szádlemezes rézsű védelem, vízépítési kőrakat megtámasztással l450 fm hosszon (Kálló-éren).
Meder burkolat helyreállítási munkák 395 fm hosszon (Tiszafüredi főcsatornán és Bodzás csatornán).
Új csatorna építése 2700 fm hosszon (Királyéri meder áthelyezés).
2 db műtárgy átépítése (Király-éren és Árkus főcsatornán).
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232152-2
További tárgyak:45247112-8
45247230-1
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 601650215
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9019 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/04/15 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel x
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10712 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/05/06 (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Szivattyútelepek
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 4
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 278800000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése Belvízcsatornák
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/06/24 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: „Duna Drén” Konzorcium
Postai cím: Béke u. 150.
Város/Község: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Telefon: 76/540-060
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Fax: 76/540-061
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 608000000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 601.650.215
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
I. részajánlat:
„A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A ütem (szivattyútelepek)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0006]
II. részajánlat:
„A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B ütem (belvízcsatornák)” [ÉAOP-5.1.2/D1-09-2010-0007]
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/06/14 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
az I. részajánlat esetében a Kbt. 92. § c) pont
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb

mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
„Duna Drén” Konzorcium (név)
6060 Tiszakécske, Béke u. 150. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (név)
1117 Budapest, Budafoki út 72-74. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

AKVI-PATENT Fővállalkozó és Gépészeti Zrt. (név)
5071 Besenyszög, Kígyós major (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

EMEL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név)
6500 Baja, Grassalkovich u. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

DRWT Konzorcium (név)
2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 5 (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
A „Duna Drén” Konzorcium tagjai:
Konzorciumvezető neve: Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)
Konzorciumi tag: Békés Drén Kft. (5630 Békés, Petőfi S. u. 20.)
A DRWT Konzorcium tagjai:
Konzorciumvezető neve: Deponátor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.)
Konzorciumi tag: Real-Water Team Kft. (2800 Tatabánya, Fő tér 20.)
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/21 (év/hó/nap)