Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/116
Beszerzés tárgya: Építési beruházás; Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás nyílt eljárásra KÉ - hatályon kívüli
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2005.10.07.
Iktatószám: 16748/2005
CPV Kód: 45.11.27.11-2; 29.83.50.00-1; 45.11.10.00-8; 02.51.00.00-2; 29.83.30.00-7
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: 2351 Alsónémedi, Szabadság tér (1712 hrsz.) 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér (815, 1714/1, 1714/3 hrsz.) 2351 Alsónémedi, Nagygödör (599 hrsz.) 2351 Alsónémedi, Szent István tér (179 hrsz.) 2351 Alsónémedi, Május 1. tér (22 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2005.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (16748/2005)

Építési beruházás: X
Építési koncesszió: –
Árubeszerzés: –
Szolgáltatás: –
Szolgáltatási koncesszió: –

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME
Szervezet: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Címzett: Alsónémedi Nagyközség Polgármesteri Hivatala
dr. György Balázs polgármester
Cím: Fő út 58.
Postai irányítószám: 2351
Város/Község: Alsónémedi
Ország: Magyarország
Telefon: 29/337-101
Telefax: 29/337-250
E-mail: –
Internetcím (URL): –

I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

I.4) AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos az I.1) pontban megadottal: X
Ha attól eltérő, lásd az A. mellékletet

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Építési beruházásra irányuló szerződés (építési beruházás esetén)
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott  követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
II.1.2) Árubeszerzésre irányuló szerződés típusa (árubeszerzés esetén)
Adásvétel: –
Bérlet: –
Lízing: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –

II.1.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa (szolgáltatásmegrendelés esetén)
Szolgáltatási kategória: –
Szolgáltatási koncesszió: –

II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e?
NEM: X
IGEN: –

II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés Alsónémedi közterek parkosítására

II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya (a folytatáshoz szükség szerint használjon további lapokat) 
Alsónémedi, Szabadság tér, Dózsa György tér, Nagygödör, Szent István tér, Május 1. tér parkosítása és két tér kiviteli tervének elkészítése.

II.1.7) A teljesítés helye: 
2351 Alsónémedi, Szabadság tér (1712 hrsz.)
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér (815, 1714/1, 1714/3 hrsz.)
2351 Alsónémedi, Nagygödör (599 hrsz.)
2351 Alsónémedi, Szent István tér (179 hrsz.)
2351 Alsónémedi, Május 1. tér (22 hrsz.)
NUTS-kód: –

II.1.8) Nómenklatúra

II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék 
Fő tárgy: 
45.11.27.11-2
További tárgyak: 
29.83.50.00-1
45.11.10.00-8
02.51.00.00-2
29.83.30.00-7
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.1.9) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) 
NEM: X
IGEN: –
Ajánlatok benyújthatók:
egy részre: –
több részre: –
valamennyi részre: –

II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
NEM: X
IGEN: –

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):
Öt darab köztér parkosítása és járulékos létesítményeinek építése, valamint két tér kiviteli tervének elkészítése.
Dózsa György tér nagysága: 4600 m2, Szabadság tér nagysága: 3800 m2, Május 1. tér nagysága: 3500 m2, Nagygödör nagysága: 11 000 m2, Szent István tér nagysága: 5800 m2

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben). Leírása és gyakorlásának lehetséges ideje (lehetőség szerint): –

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban  és/vagy napokban 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés // és/vagy
befejezés 2006/09/30 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér (Ft/nap mértékben meghatározva), jóteljesítési garancia (a nettó vállalási ár %-ában meghatározva), és jótállás.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő a parkosítást részben pályázati forrásból valósítja meg (AVOP). Az ajánlatkérő parkonként egy darab részszámlát 2005. február 20-i határidővel és egy darab végszámlát fogad el 2005. szeptember 30-ig, melyet a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenlít ki.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőnek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, az alkalmasságot kizáró tényezők
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó:
– aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)–g) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak,
– aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjaiban felsorolt kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
– aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban és a (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak,
– aki esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak,
– akinek az elmúlt két évben készült számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint az adózás előtti eredménye bármelyik vizsgált évben negatív volt,
– akinek évente az elmúlt két évben árbevétele nem érte el a nettó 100 000 000 Ft-ot,
– akinek bármely bankszámláján az elmúlt 12 hónapban egy hónapot meghaladó sorban állás volt,
– az előző két év (2003., 2004.) egyikében sem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához hasonló olyan referenciákkal (közterületek parkosítása), melynek értéke eléri a bruttó 40 millió forintot,
– akinek a teljesítésért felelős műszaki vezetője nem rendelkezik szakirányú felsőfokú (kertészmérnöki) végzettséggel,
– akinek a felelős műszaki vezetője nem rendelkezik a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételéről szóló hatósági határozattal.

III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) – a megkövetelt igazolási mód
Az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a Kbt. 63. §-ának, valamint a Közbeszerzések Tanácsa által e tárgykörben kiadott tájékoztatójának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– az elmúlt két évben készült számviteli jogszabályok szerinti beszámoló,
– valamennyi számlavezető pénzintézettől igazolás arról, hogy az ajánlattevő bankszámláján az elmúlt 12 hónapban volt-e egy hónapnál hosszabb ideig fennálló sorban állás.

III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód
– referencianyilatkozat az elmúlt két év legjelentősebb teljesítéseiről parkosítás tárgyában,
– 2003. január 1. után végzett önkormányzati parkosítási munkáról referenciaigazolás a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
– a teljesítésért felelős műszaki vezetője szakirányú felsőfokú (kertészmérnöki) végzettséget igazoló dokumentum másolata,
– felelős műszaki vezetőjének a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vételéről szóló hatósági határozat másolata.

III.2.1.4) Egyéb információk (adott esetben)
Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét?
NEM: –
IGEN: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: X
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –

IV.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt: –
Meghívásos: –
Tárgyalásos: –

IV.1.3) Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? (csak tárgyalásos eljárás esetén, adott esetben)
NEM: –
IGEN: –
Ha igen, a részletes információkat az Egyéb információk körében kell megadni (VI. szakasz)

IV.1.4) A IV.1.1) pont szerinti tárgyalásos, illetve gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása (adott esetben)

IV.1.5) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben)

IV.1.5.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben) 

IV.1.6) Az ajánlattételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (adott esetben)
Létszám:  vagy: minimum  / maximum 

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
(A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: –
vagy:
(B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat: X
B1) a következő részszempontok és súlyszámok alapján: X
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár
60
2. jótállás mértéke
15
3. késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap mértékben meghatározva)
10
4. jóteljesítési garancia mértéke (forint összegben meghatározva)
10
5. teljesítési határidő (napban, a szerződéskötés napjától számítva)
5

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje:  
2005/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Ár (adott esetben): 100 000 Ft + áfa, azaz bruttó 125 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértékét átutalással kell befizetni az ajánlatkérő Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64400068-10602184-00000000 számú bankszámlájára. A befizetésről szóló bizonylat bemutatása a dokumentáció átvételére jogosítja az ajánlattevőt.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció az ajánlatkérő I.1) pontban meghatározott székhelyén vehető át hétfőtől csütörtökig 8.00–15.00 óra között, pénteken 8.00–12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00–10.00 óra között. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésének megfelelően postai úton is megküldi az ajánlattevőnek.
IV.3.3) Az ajánlattételi határidő vagy a részvételi határidő (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)
2005/11/23 (év/hó/nap)
vagy  nap (a hirdetmény feladásától számítva)
Időpont: 10.00 óra

IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén)
Tervezett dátum // (év/hó/nap)

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók
Magyar

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a, illetve 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében)
//-ig (év/hó/nap) vagy:
 hónap és/vagy 60 nap
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei (attól függően, hogy nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra kerül sor)

IV.3.7.1) Az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 80. §-a szerint történik, azon a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely
Dátum: 2005/11/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00 óra
Hely: az ajánlatkérő I.1) pontban megjelölt székhelye, tárgyaló

VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ?
NEM: X
IGEN: –

VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT 

VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
NEM: –
IGEN: X
Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot
AVOP-3.4.1.-2004-10-0160/03,
AVOP-3.4.1.-2004-10-0170/03,
AVOP-3.4.1.-2004-10-0169/03,
AVOP-3.4.1.-2004-10-0167/03,
AVOP-3.4.1.-2004/10-0217/03.

VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: az ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja.
2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2005/12/06
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2005/12/15
3) A két szakaszból álló eljárás esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja: –
4) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza.
5) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban, 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 másolati példányban kell benyújtani. Az egyes példányokon fel kell tüntetni, hogy „eredeti” vagy „másolati” példány. Az ajánlatok egyes példányait folyamatos oldalszámozással (lapszámozással) ellátva, az aláírásra jogosult személy(ek), vagy meghatalmazás csatolásával annak meghatalmazottja által oldalanként (laponként) szignálva, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, valamint sérülés nélkül nem bontható (átfűzött és lepecsételt) kötésben kell benyújtani. Az ajánlat egyes példányai közötti esetleges eltérések esetén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak. Az ajánlat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Alsónémedi Szabadság tér, Dózsa György tér, Nagygödör, Szent István tér, Május 1. tér parkosítása”. A postán feladott ajánlat csomagolásán szerepelnie kell az „Ajánlat közbeszerzési eljárásban! Csak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontható fel!” feliratnak. Az ajánlatkérő a postai úton benyújtott ajánlatot csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, és 60 napnál nem régebbi cégkivonatot.
7) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
8) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a) pontjára vonatkozóan.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan.
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
11) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 72. §-ára vonatkozóan.
12) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 73. § (1) bekezdésére vonatkozóan.
13) Az ajánlattevő köteles vállalni a kiviteli tervek elkészítését a Dózsa Gy. tér és a Nagygödör tekintetében.
14) Az ajánlatkérő a kivitelezés során a tervezői művezetést ír elő.
15) Az ajánlatkérő a pályázaton való részvétel feltételeként 1 000 000 Ft pénzösszegű ajánlati biztosíték megfizetését írja elő az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (2351 Alsónémedi, Fő út 58.) vezetett 64400068-10602184-00000000 számú bankszámlájára. A befizetésről szóló bizonylat bemutatása az eljárásban való részvétel feltétele.
16) Az ajánlathoz mellékelni kell a dokumentációban rendelkezésre bocsátott és értelemszerűen kitöltött felolvasólapot, melyet az ajánlat elején kell elhelyezni. A felolvasólapon – az ajánlattevő adatain túl szerepeltetni kell az ajánlattevőnek az egyes bírálati részszempontokra adott ajánlatát.
17) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám részszempontonként 1–10. Az egyes részszempontoknál a legjobb ajánlat a maximális 10 pontot, a legrosszabb ajánlat a minimális 1 pontot kapja, a többi pontszám kiszámítása lineáris arányosítással arányosan történik.
18) Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt példányát.

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 
2005/09/29 (év/hó/nap)