Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/116
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2013.10.02.
Iktatószám: 16750/2013
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: Sárospatak Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Sárospatak város belterülete
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: RIBEKIT Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth utca 44.
Város/Község: Sárospatak
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Eszter
Telefon: 06-47/513-244
E-mail: palyazatireferens@sarospatak.hu
Fax: 06-47/311-404
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarospatak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: RIBEKIT Kft.
Postai cím: Béke u. 1.
Város/Község: Napkor
Postai irányítószám: 4552
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36/42/337-748
E-mail: ribekit@t-email.hu
Fax: +36/42/337-748
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Építési vállalkozási szerződés ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Sárospatak város belterülete
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/05/16 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Építési vállalkozási szerződés ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074 azonosítószámú, "Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon.
1.RÉSZ: Sárospatak, Egressy Béni utca felújítása és csapadékvíz elvezetése.
-3,6m3 egyenetlen burkolat előkátyúzása
-49,84 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-3 db közműakna szintbe emelése
-402 m3 nemesített útpadka készítés
-175 fm folyóka elemek beépítése
-20 m3 ároktisztítás
-1 db közúti jelzőtábla elhelyezése
-1 db „Zsákutca" jelzőtábla
2.RÉSZ: Sárospatak, Gárdonyi utca autóbuszmegálló felújítása és csapadékvíz elvezetése.
-98 m3 peron és kapubejáró bontása
-63 m3 bontott törmelék felrakása, elszállítása
-Kapubejáró építése
-Fellépő építése
-Öböl átépítése
3.RÉSZ: Sárospatak, Radványi utca felújítása és csapadékvíz elvezetése.
-3,2 m3 egyenetlen burkolat előkátyúzása
-55 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-3 db közműakna szintbe emelése
-39 m3 nemesített útpadka készítés
-78 m3 ároktisztítás
-Kapubejárók építése 4 db
4.RÉSZ: Sárospatak, Jókai utca felújítása és csapadékvíz elvezetése.
-44 m3 homokos kavicsréteg
-58 m3 2 cm Ckt alapréteg készítés
-17 m3 AC-16 j. aszfalt kötőréteg
-12 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-41 m3 hengerelt aszfalt kopóréteg
-6 db közműakna szintbe emelése
-39 m3 nemesített útpadka készítés
-89 fm „K" szegély építése
-89 fm folyókaelemek beépítése
-2 db közúti jelzőtábla elhelyezése
-2 db „Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla
5.RÉSZ: Sárospatak, Toldi utca útkorszerűsítés és csapadékvíz elvezetése.
-16,4 m3 föld kiemelés szállítással
-32,8 m3 talajjavító réteg készítés, tömörítés
-164 m2 tükörkészítés,
-32,5 m3 padka és leválasztó sáv készítése
-4 db közműakna szintreemelése
-49,2 m3 szórt alap készítés
-288 m2 aszfalterősítő rács elhelyezése
-59,98 m3 AC-11 j. aszfalt kötőréteg
-59,98 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-16 m2 útburkolati jel készítése
-130 m3 munkaárok földkielemlése
-16,32 m3 előre gyártott betonlapokból készült árok bontása
-260 fm előregyártott vasbetonárok és mederburkolat elem elhelyezése
-39 db előregyártott vasbetonárok és mederburkoló elem elhelyezése,
-2 db kapubejáró alatti csőátereszt lezáró előregyártott vasbeton végfal,
-19,5 m3 ágyazatok készítése
-12 fm utak alatti átereszek építése előregyártott vasbeton elemekből
6.RÉSZ: Sárospatak, Végardó városrész Bathó János köz útépítés és csapadékvíz elvezetése.
-420 m3 föld kiemelés 50 cm vtg., elszállítása 5 km-en belül
-840 m2 tükörkészítés,
-126 m3 homokos kavicsréteg
-68,5 m3 zúzottkő alapréteg készítés
-49,5 m3 AC-16 j. aszfalt kötőréteg
-32,3 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-85 m3 árokkészítés
-60 m3 nemesített útpadka készítés
-11 fm aszfalt elvágás
-120 fm „K" szegély építése
-3 db közúti jelzőtábla elhelyezése
-1 db „Egyirányú út" jelzőtábla
-1 db „Behajtani tilos!"jelzőtábla
-1 db „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla
-45 fm árokburkolás
7.RÉSZ: Sárospatak, Honvéd utca és Mátyás Király utca útépítés és csapadékvíz elvezetése.
-300 m3 föld kiemelés 50 cm vtg., elszállítása 5 km-en belül
-600 m2 tükörkészítés,
-90 m3 homokos kavicsréteg
-120 m3 zúzottkő alapréteg készítés
-36 m3 AC-16 j. aszfalt kötőréteg
-24 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-249 m3 árokkészítés
-30 m3 nemesített útpadka készítés
-6,2 fm aszfalt elvágás
II. szakasz-felújítás:
-3 m3 egyenetlen burkolat előkátyúzása
-22 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-3 db közműakna szintbe emelése
-21 m3 nemesített útpadka készítése
8.RÉSZ: Sárospatak, Újtelep városrész Nagy Lajos utca útépítés és csapadékvíz elvezetése.
-1036 m3 föld kiemelés 50 cm vtg., elszállítása 5 km-en belül
-2072 m2 tükörkészítés,
-311 m3 homokos kavicsréteg
-414 m3 zúzottkő alapréteg készítés
-124 m3 AC-16 j. aszfalt kötőréteg
-83 m3 AC-11 j kopóréteg készítés
-211 m3 árokkészítés
-104 m3 nemesített útpadka készítés
-570 fm árokburkolás
-12 fm aszfalt elvágás
-21 fm beton áteresz építése
-200 m3 ároktisztítás
-1 db közúti jelzőtábla elhelyezése
-1 db „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla
A munkákat az ajánlattételi dokumentáció szerinti műszaki tartalommal és az abban meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően kell megvalósítani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 84 201 024 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/05/16 (év/hó/nap)
Befejezés 2013/06/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2012/03/30 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8848 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/06/20 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződés
2.1.„Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban oszthatatlan szolgáltatásként meghatározott tartalom szerinti munka elvégzése, MSZ I. osztályú minőségben 2013. május 15. befejezési határidőre. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Szerződésmódosítást követően:
2.1. A befejezési határidő 2013. október 31.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A kivitelezés során vált a Felek számára ismertté, hogy a projekt részét képező Honvéd és Mátyás király utcák összekötése során a csapadék elvezetését megoldó árokszakasz egy része a hiányos közműadatok miatt a tervek szerint nem kivitelezhető. Erre tekintettel a Megrendelő a kivitelezési munkának ezt a szakaszát leállította.
Megrendelő egyidejűleg kezdeményezte a nyomvonal módosítását a Közreműködő Szervezetnél, amely a Támogatási Szerződés módosítását is igényli. A Támogatási Szerződés módosítására még nem került sor.
Továbbá a Felek számára ismertté vált, hogy a kivitelezéshez vízjogi létesítési engedély is szükséges, amelynek megszerzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás elhúzódik.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/06/14 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/09/26 (év/hó/nap)