Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101
Beszerzés tárgya: A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés a dokumentációban részletezettek szerint. 1. Egyéb vegyi áru 1000 db 2. Folyékony tisztítószerek 27520 liter 3. Higiénés szerek 3950 db 4. Mosó- és öblítőszerek 650 db 5. Higiénés papíráruk 7810 db 6. Szemeteszsákok, fóliák 7150 db 7. Takarító eszközök 10130 db A megadott mennyiségektől +20 %% eltérés lehetséges.
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.09.07.
Iktatószám: 17043/2015
CPV Kód: 39830000-9;33761000-2;33771000-5;39831250-3;39831240-0;39831230-7;39831600-2;39224300-1
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Parragi Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: parragi.andrea@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
A Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és általa működtetett köznevelési intézmények részére különféle higiéniai és tisztítószerek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés a dokumentációban részletezettek szerint.
1. Egyéb vegyi áru 1000 db
2. Folyékony tisztítószerek 27520 liter
3. Higiénés szerek 3950 db
4. Mosó- és öblítőszerek 650 db
5. Higiénés papíráruk 7810 db
6. Szemeteszsákok, fóliák 7150 db
7. Takarító eszközök 10130 db
A megadott mennyiségektől +20 % eltérés lehetséges.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39830000-9
További tárgyak: 33761000-2
33771000-5
39831250-3
39831240-0
39831230-7
39831600-2
39224300-1

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12844 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/07/20 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/20 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/08/12 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? igen
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: 2015/09/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
II.3.
szerződéskötés kezdete
A következő helyett
Dátum: 2015/09/15 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/11/16 (év/hó/nap)
Időpont: :

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3.
A következő helyett
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/09/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4.
A következő helyett
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/09/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8.
A következő helyett
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/09/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A következő helyett:
Ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdésének figyelembe vételével az igazolt eseti megrendelés teljesítést követően kiállított számla ellenértékét havonta utólag a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés és az Art. 36./A§ szerint, 30 napon belül, átutalással fizeti meg. A számlákat olyan módon kell benyújtani, hogy az egyes tételek tekintetében beazonosíthatóan tartalmazza az egyes költséghelyeket. A számlákat telephelyenként kell kiállítani, mivel a megrendelések telephelyenként lesznek elkészítve, a szállítólevelek és a számlák ellenőrzése és könyvelése is egyszerűbb.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.
A következő irányadó:
Ajánlatkérő a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdésének figyelembe vételével az adott hónapban leigazolt eseti megrendelések teljesítést követően kiállított számlák ellenértékét havonta utólag a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés és az Art. 36./A§ szerint, 30 napon belül, átutalással fizeti meg. A számlákat olyan módon kell benyújtani, hogy az egyes tételek tekintetében beazonosíthatóan tartalmazza az egyes költséghelyeket. A számlákat telephelyenként kell kiállítani, mivel a megrendelések telephelyenként lesznek elkészítve, a szállítólevelek és a számlák ellenőrzése és könyvelése is egyszerűbb.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás engedményezéséhez nem járul hozzá.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
A dokumentáció alábbi részei módosulnak:
- 1.13. pont
- 2. melléklet
- 4. melléklet
- 11. melléklet
- 13. melléklet
- 15. melléklet
- II. fejezet műszaki leírás
- III. fejezet szerződés tervezet
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
Egységes szerkezetben, térítésmentesen elektronikus úton megküldésre kerül minden gazdasági érdeklődőnek.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2015/09/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/09/02 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):