Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/107
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ
Eljárás fajtája: egyszerű meghívásos eljárás.
Közzététel dátuma: 2006.09.15.
Iktatószám: 17166/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata - 2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Debreceni Magas-, Mély- és Útépítő Rt., 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####107-CC.rtf#### 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (17166/2006)

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi, Fő út 58.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Debreceni Magas-, Mély- és Útépítő Rt., 1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés.
b) A szerződéskötés időpontja: 2005. március 22. 
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: alsónémedi tehenészeti és sertéstelepi út korszerűsítése. Két darab útszakasz és járulékos létesítményeinek építése összesen 1771 méter hosszban. Tehenészeti út 791 m hosszban, sertéstelepi út 980 m hosszban kerül korszerűsítésre. Nettó 41 187 290 Ft.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2006. szeptember 30.

3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: nettó 41 187 290 Ft.

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerű meghívásos eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján:
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (Ft)
45
2. késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap mértékben meghatározva)
20
3. jótállás mértéke (az elkészített útszakaszra vállalt jótállás mértéke hónapokban meghatározva)
20
4. teljesítési határidő (hónapban, a szerződéskötés napjától számítva)
10
5. kedvezőbb fizetési határidő
5
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: 2006. február 20.
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –
e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –

5. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen.
b) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: –

6. a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: –
b) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: –

7. a) A szerződést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: –

8. Egyéb információk: –

9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: –

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2006. július 13.