Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/126
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.11.05.
Iktatószám: 22009/2015
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye: XIV. kerület - 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. hrsz: 31905/13.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Swietelsky Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Postai cím: Pétervárad u. utca 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Egyed Andrea
Telefon: +36 1 8729331
E-mail: egyed.andrea@zuglo.hu
Fax: +36 18729309
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Postai cím: Irinyi János u. 4-20. B. ép V. em.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Pálovics Károly
Telefon: +36 1 889 6300
E-mail: palovics.karoly@swietelsky.hu
Fax: +36 1 889 6350
Az ajánlattevő általános címe (URL): www. swietelsky.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
XIV. kerület - 1148 Budapest, Wass Albert tér 12. hrsz: 31905/13.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/05/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az építési beruházás célja olyan beruházási, megvalósulási költségében céltudatos, racionálisan szakaszolható kivitelezésű energetikai konstrukció megvalósítása, amely az üzemeltetési költségek vonatkozásában a környezeti energiahasznosítás alkalmazásának többlet beruházási költségeit ésszerű időn belüli megtérüléssel biztosítja. Ajánlatkérő konkrét célja az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségek csökkentése - utólagos hőszigeteléssel, külső nyílászárók - ezzel az energia felhasználás minimalizálása és költség megtakarítás. Az épület korszerűsítésének megvalósulásával, állapotának nagymértékű javulása, és az épített környezet esztétikai változása következik be. A veszteségek csökkenésén túlmenően jelentősen javul az épületeket használók komfortérzete is.
Ajánlatkérő a Zuglói Hunyadi János Általános Iskola épületeinek épületenergetikai korszerűsítését tervezi az épületek hűlő felületeinek, padlásfödémének utólagos külső hőszigetelésével, valamint a meglévő elavult kültéri nyílászárók cseréjével az alábbi mennyiségben:
Nyílászárók:
Műanyag - 713,79m2/103db
Fém - 4,59m2/13db
Alumínium - 48,66m2/5db
Megmaradó, felújítandó - 8,57m2/16db
Homlokzati szigetelés:
Kőzetgyapot - 256m2
EPS - 2468m2 + attika ~42m2
Tető és födémszigetelés:
Nyeregtető záró födém kőzetgyapot - 1850m2
Lapostető EPS - 471m2
Pince mennyezet kőzetgyapot - 1480m2
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük.
Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben rögzített környezeti szempontokat alkalmazza. Továbbá jelen eljárásában, valamit a szerződés teljesítése során kommunikációjában elsősorban elektronikus utat alkalmaz, amennyiben az feltétlenül szükséges, úgy legalább 30%-ban újrahasznosított papírt használ (zöld irodai módszertan), amely szempontok betartására Vállalkozót is kötelezi a dokumentációban rögzítettek szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 147035804 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 3 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/02/03 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8453 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/29 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A szerződés eredeti szövege: "1.1 Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a „Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 azonosítószámú projekt kivitelezési munkálatainak elvégzését az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírása, illetve a jelen szerződéshez csatolt kiviteli dokumentáció alapján. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kiviteli munka nem építési hatósági engedély-köteles munka.
A szerződés tárgyát képező műszaki tartalom részletes meghatározását az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírása (1. sz. melléklet), a kiviteli dokumentáció (2. sz. melléklet) és a Vállalkozó nyertes ajánlata (3. sz. melléklet) és abból különösen a Vállalkozó által beárazott költségvetés tartalmazza. A szerződés valamennyi melléklete a szerződés elválaszthatatlan része - külön csatolás nélkül is - az azokban foglaltak a szerződés törzsszövegében írottakkal azonos hatályú rendelkezések."
Módosított szerződés szövege:
"2. Módosított műszaki tartalom
2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti tervek szerint a főépület AB1, AB2, AB4 és AB4K konszignációs jelű műanyag ablakainak alul külön szárny kialakítással bukó-nyíló nyitásra, míg a fölső szárnyak fixre történő átalakítása képezte Vállalkozó feladatát.
Tekintettel arra, hogy a mintaablak beépítése után a felek számára láthatóvá vált, hogy az alsó és a felső ablaktokok és szárnyak tervezett kialakítása miatt az üveg és tok aránya olyan mértékben tér el a jelenlegi ablakosztástól, hogy az elvárt, a meglévőhöz hasonló - vársoképvédelmi szempontból is elfogadható - megjelenítés nem biztosítható, továbbá a benapozás miatti fokozott légcsere ezen eredeti megoldás szerint nem megoldott. Fentiekre figyelemmel a felek megegyeznek abban, hogy AB1, AB2, AB3K, AB4 és AB4K konszignációs jelű műanyag ablakok alul és felül is váltószárnyas kialakítással, középen felnyitható módon készülnek el, alsó szárnyon bukó funkcióval. Továbbá a felek rögzítik, hogy a nyitható szárnynak nyitott állapotban nem kell rögzíthetőnek lennie. A vasalat kialakítása miatt távnyitó nem szükséges.
2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti tervek szerint a főépület ereszkialakítása kapcsán a Vállalkozó mind bontási, mind építési munkákat köteles elvégezni. a bontás keretében az eredeti tervek szerint két sor tetőcserép lebontása, a függőeresz csatorna lebontása, az eresz bádoglemez lebontása, valamint az eresz vonalában az ácsszerkezet és a deszkázat lebontása képezte a Vállalkozó feladatát. Emellett az építés keretében az eredeti tervek szerint az utólagos hőszigetelés síkjához igazodóan új ácsszerkezet, valamint deszkázat és homlokdeszka elkészítése, továbbá új ereszbádog készítése, valamint a lebontott ereszcsatorna visszaépítése és cserépfedés visszahelyezése képezte a Vállalkozó feladatát.
Szerződő felek rögzítik, hogy a feltárás után készült javaslat értelmében mind a bontás, mind az építés vonatkozásában új feladatok megvalósítása vált szükségessé.
A fentiekre tekintettel a szerződő felek megegyeznek abban, hogy a főépület ereszkialakítása kapcsán az eredeti tervekhez képest az alábbi többletfeladatok ellátása is a Vállalkozó feladatát fogja képezni.
A bontás vonatkozásában a Vállalkozó feladatát képezi - az eredeti tervben feltüntetett munkánkon túl - az ellenléc ereszvonalában történő visszabontása, illetve a hófogó rendszer komplett bontása is.
Építés vonatkozásában a Vállalkozó feladatát képezi az utólagos hőszigetelés síkjához igazodó új ácsszerkezet, új ellenléc, tetőfólia és ereszig tartó tetőlécezés elkészítése, valamint új cseppentőszegély készítése és új horganyzott acéllemez ereszcsatorna építése új tartóvasakkal, továbbá 4 sor - 2 sor pótlással történő - cserépfedés visszahelyezése, illetve teljesen új hófogó rendszer kiépítése.
2.3. Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti tervek szerint a főépület műkő lábazat felületének homokszórásos technológiával történő tisztítása és a lábazat felületének impregnálása képezte a Vállalkozó feladatát.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a műkő lábazat egyszerűbb tisztítása is elegendő, mivel nem indokolt és nem javasolt annak homokszórással történő tisztítása.
Szerződő felek a fentiek értelmében megegyeznek abban, hogy a homokszórással történő tisztítás helyett a Vállalkozó a műkő lábazat felületén lévő szennyeződéseket magas nyomású vizes technológiával tisztítja meg és emellett külön kötelezettséget vállal arra, hogy a graffiti feliratokat - szüksége szerint vegyszeres technológia lokális alkalmazásával - eltávolítja.
2.4. Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti tervek szerint a kisépület AB8, AB9, AB10, AB11, AB12 és AB13 konszignációs jelű ablakok új műanyag nyílászárókra - külső- belső párkánnyal együtt - történő cseréje, valamint az épület észak-nyugati és a dél-keleti oldali homlokzati oldalán lévő kéregpanel homlokzat - a többi felülettel egyező - homlokzatvakolásának elkészítése képezte a Vállalkozó feladatát.
Szerződő felek rögzítik, hogy a városképi szempontokra és a támogatási szerződésben vállalt energetikai indikátor értékekre figyelemmel az eredeti alumínium szerkezet megtartása javasolt, ezért a műszaki tartalmat az alábbiak szerint módosítják.
Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti tervekhez képest a Vállalkozó feladata a kisépület AB8, AB9, AB10, AB11, AB12 és AB13 konszignációs jelű alumínium szerkezetű ablakok üvegének cseréje. Szerződő felek rögzítik, hogy mivel az alumínium nyílászárótok és szárny szerkezetek megmaradnak, ezért a Vállalkozó további feladata a nyílászárók vasalatának karbantartása, lehetőség szerint azok beállítása, a tömítő gumiprofil szigetelések karbantartása, ellenőrzése, helyettesíthető anyaggal történő esetleges pótlása, valamint helyiségenként szellőztetés céljából üzemszerűen nyitható, megfelelő számú nyílászáró biztosítása.
Szerződő felek rögzítik, hogy a kis épület észak-nyugati és dél-keleti homlokzati oldal meglévő kéregpanel homlokzatát a többi felülettel megegyező struktúrájú nemesvakolattal vonja be, azzal, hogy ezen felületek hőszigetelést nem kapnak és az eredeti ablakpárkányok és takarások is megmaradnak.
2.5. Szerződő felek rögzítik, hogy az eredeti tervek szerint a pincehelyiségek teljes mennyezetének 10 cm vastagságú kasírozott felületű ásványgyapot hőszigetelés elkészítése képezte a Vállalkozó feladatát.
Tekintettel arra, hogy a mennyezethez történő hozzáférést gátló gépészeti és elektromos szerkezetek átalakítása nem képezi a tárgyi projekt részét, ezért a mennyezet teljes felületének szigetelése a kapcsolódó gépészeti szerkezetek miatt nem kivitelezhető.
A fentiek értelmében a szerződő felek rögzítik, hogy a pincehelyiségek mennyezetének hőszigetelése az eredeti tervekhez képest csak annyiban módosult, hogy azokon a részeken, ahol a mennyezetre szerelt és/vagy a mennyezethez közeli gépészeti és elektromos vezetékek, nyomvonalak, kábeltálcák, elzárók miatt a mennyezet hőszigetelése nem végezhető el, úgy ott a mennyezet felülete szabadon marad.
2.6. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen megállapodásban körülírt műszaki módosítások nem érintik a jelen megállapodással módosított vállalkozási szerződés 2.1. pontjában meghatározott szerződéses ellenértéket (átalányár).
2.7. Szerződő felek a fenti műszaki módosításokra figyelemmel módosítják a vállalkozási szerződés 1.6. pontjában szereplő teljesítési határidőt az alábbiak szerint.
A módosított teljesítési határidő: 2015. szeptember 15."
IV.1.3) A módosítás indoka:
A vállalkozási szerződés megkötését követően tartott helyszíni felmérésen vált egyértelművé a felek számára az, hogy a kivitelezés műszaki tartalmát módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a projekt keretében a felújítással érintett egyes épületrészeken az eredeti műszaki tartalomhoz képest más műszaki megoldás, egyes helyeken elmaradó, máshol többletmunka megvalósítása indokolt.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/07/09 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevő a szerződés módosításával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/03 (év/hó/nap)