Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/145
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2013.12.09.
Iktatószám:22323/2013
CPV Kód:80000000-4;79952000-2;80521000-2;85312320-8
Ajánlatkérő:Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Teljesítés helye:1. közbeszerzési rész: Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) 1. közbeszerzési rész: Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye) 3. közbeszerzési rész: Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye) 4. közbeszerzési rész: Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye) 5. közbeszerzési rész: Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 6. közbeszerzési rész: Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) 7. közbeszerzési rész: Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye) 8. közbeszerzési rész: Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye) 9. közbeszerzési rész: Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye) 10. közbeszerzési rész: Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye) 11. közbeszerzési rész: Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 12. közbeszerzési rész: Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bognárné Héjja Krisztina
Telefon: +36 12357262
E-mail: bognarne.krisztina@ofi.hu
Fax: +36 1 2357202
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Hat Ökoiskola regionális forrásközpont és hat Zöld Óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. közbeszerzési rész: Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye)
1. közbeszerzési rész: Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye)
3. közbeszerzési rész: Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye)
4. közbeszerzési rész: Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye)
5. közbeszerzési rész: Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
6. közbeszerzési rész: Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)
7. közbeszerzési rész: Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye)
8. közbeszerzési rész: Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye)
9. közbeszerzési rész: Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye)
10. közbeszerzési rész: Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye)
11. közbeszerzési rész: Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
12. közbeszerzési rész: Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)
NUTS-kód: HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés hat Ökoiskola regionális forrásközpont és hat Zöld Óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
85312320-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1-6. rész esetén részenként:
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
7-12. rész esetén részenként:
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke: 1-12. rész tekintetében részenként külön-külön egyaránt nettó 7.000.000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
Késedelmi kötbér. Mértéke: 5.000,- Ft naponta, maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Hibás teljesítési kötbér. Mértéke: 5.000,- Ft naponta, maximális mértéke: 30 napi tételnek megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér. Mértéke: 3.000.000,- Ft.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték megfizetésére a Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében, a Svájci Szövetségi Tanács Hozzájárulása és Magyar Állam támogatása biztosít fedezetet, az SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, Ökoiskola programok kiszélesítése című projektben, a közreműködő szervezet által nyújtott támogatási előleg és támogatási összegek felhasználásával. A támogatásból származó összeg kifizetése utófinanszírozással történik.
A számla ellenértékét az ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXIV. Fejezetében foglalt szabályok szerint (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén kifejezetten a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. Részszámlázásra a dokumentációban foglaltak szerint van lehetőség: 5 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. A számla fizetési határideje 30 nap.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bek. k) pontjában foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
A Kbt. 122. § (1) bek. és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. §-a rendelkezései szerint kell igazolni.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 56. § (1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatban, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja szerint a törvény 3. § ra)–rb) alpontjaiban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosként feltüntetni az ajánlatban.
Továbbá az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti, a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év összesített teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő bármely és bármennyi részre történő ajánlattétel esetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a 6 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatba csatolni kell bármely és bármennyi részre történő ajánlattétel esetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja alapján és a 16. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés idejét (a befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
b) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. d) pontja alapján a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat b) és c) pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, végzettségét. A szakemberek által saját kezűleg aláírt, eredeti, Europass típusú önéletrajzot az ajánlatba csatolni kell, amely tartalmazza a gyakorlati idejük év és hónap szerinti részletezését annak érdekében, hogy az évek száma megállapítható legyen. A bb) és cb) pontokban előírt szakemberek esetében az önéletrajznak nem szükséges tartalmaznia a gyakorlati idejük év és hónap szerinti részletezését. Az Ajánlatkérő a dokumentációban mellékletként Europass típusú önéletrajz mintát ad.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az ajánlattevő bármely és bármennyi részre történő ajánlattétel esetében, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen
aa) legalább 2 db referenciát pedagógusok számára biztosított környezeti nevelési témakörben
– továbbképzés tartása és/vagy
– képzési tanácsadás tárgyban,
ab) legalább 2 db referenciát rendezvényszervezés tárgyban.
Az aa) és ab) pontokban előírt tárgyú referenciák között az átfedés megengedett, tehát az Ajánlatkérő elfogadja, ha egy referencián belül több előírt tárgy megvalósult.
Amennyiben az Ajánlattevő több közbeszerzési részre kíván ajánlatot tenni, nem szükséges részenként különböző referenciákat bemutatni, hanem ugyanaz a referencia bemutatható minden rész esetében, amennyiben az megfelel az előírásoknak.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő az 1-6. részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
ba) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves környezeti nevelési pedagógiai gyakorlattal rendelkező szakembert;
bb) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, rendezvényszervezési gyakorlattal rendelkező szakembert;
bc) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik Ökoiskola címmel rendelkező iskola ökoiskolai munkatervének fejlesztésében és/vagy megvalósításában.
A ba), bb) és bc) pontokban előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges, tehát legalább 3 különböző személyt kell bemutatni, akik megfelelnek az előírásoknak. Az 1-6. részek közül többre történő ajánlattétel esetén az előírt szakemberek vonatkozásában az átfedés nem megengedett, tehát több részre történő ajánlattétel esetében nem elegendő ugyanannak a 3 szakembernek a bemutatása.
c) Alkalmatlan az Ajánlattevő a 7-12. részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
ca) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 3 éves környezeti nevelési pedagógiai gyakorlattal rendelkező szakembert;
cb) legalább 1 fő, legalább középfokú végzettségű, rendezvényszervezési gyakorlattal rendelkező szakembert;
cc) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű szakembert, aki legalább 3 éves gyakorlattal rendelkezik Zöld Óvoda címmel rendelkező óvoda zöld óvoda munkatervének fejlesztésében és/vagy megvalósításában.
A ca), cb) és cc) pontokban előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges, tehát legalább 3 különböző személyt kell bemutatni, akik megfelelnek az előírásoknak. A 7-12. részek közül többre történő ajánlattétel esetén az előírt szakemberek vonatkozásában az átfedés nem megengedett, tehát több részre történő ajánlattétel esetében nem elegendő ugyanannak a 3 szakembernek a bemutatása.
Ugyanaz a szakember bemutatható a b) és c) pont tekintetében is, tehát az átfedés megengedett.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről.
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről.
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről.
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Összesített nettó ajánlati ár70
2. Szakmai ajánlat30
2. részszempont 1. alszempont: Szakmai munkaterv20
2. részszempont 2. alszempont: Egy Ökoiskola/ Zöld Óvoda mentorálási nap tematikai vázlatának kidolgozása10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7826 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/17 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/01/21 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/01/21 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/01/21 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: TriCSÓK Zrt. (1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.)
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A projekt teljes költségvetése: 1 187 500 CHF. A Svájci Hozzájárulás támogatása: 1 009 374 CHF (84,21%). Az 178 124 CHF (15,79%) önerőt a projektgazda Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet központi költségvetési szerv státusza révén a magyar költségvetés XIX. Uniós Fejlesztések fejezet: állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcím-csoport) biztosítja.
A Magyar Köztársaság költségvetésében megjelölt finanszírozási források:
Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatása:
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK, 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 6. alcím: Egyéb uniós előirányzatok, 3. jogcím csoport: Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
Ebbe tartozik az SH/4/5 projekt 84,21%-os Svájci Alap projekttámogatása.
Önerő finanszírozás:
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK, 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 7. alcím: Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, 8. jogcím csoport: Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Ebbe tartozik a központi költségvetési szerv OFI 15,79%-os projekt önerő finanszírozása.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen, munkanapokon 10-14 óráig (az ajánlatok felbontásának napján 9-11 óráig); a dokumentációba való betekintésre ugyanezen időszakokban van lehetőség a dokumentáció átvételének helyén. A dokumentáció személyes átvétele esetén a dokumentációt átvevő személy átvételi elismervényt köteles kitölteni és aláírni. Az átvételi elismervényen olvashatóan fel kell tüntetni a dokumentációt átvevő gazdasági szereplő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentációba történő betekintés esetén a dokumentációba betekintő személy köteles aláírni az erről szóló jegyzőkönyvet, valamint köteles a jegyzőkönyvön olvashatóan feltüntetni a dokumentációba betekintő gazdasági szereplő elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám, esetlegesen kapcsolattartó személy neve). A dokumentáció másra nem ruházható át.
A Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint a dokumentáció megküldése az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül történik, feltéve, hogy a dokumentációt igénylő gazdasági szereplő a dokumentáció megküldésére irányuló kifejezett kérelmében megadta a megküldéshez szükséges elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, faxszám, e-mail cím, telefonszám)
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. számú értékelési részszempont [Összesített nettó ajánlati ár] értékelése az értékarányosítás módszerén belül a fordított arányosítás módszerével történik.
A 2. számú értékelési részszempont [Szakmai ajánlat] alszempontjai esetében az Ajánlatkérő a sorbarendezés módszerét alkalmazza.
A rész- és alszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) a) pont; III.2.3) a), b), c) pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 67. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
2) A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
• Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
• Hat Ökoiskola regionális forrásközpont és hat Zöld Óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
• az eljárást megindító felhívás KÉ iktatószáma
• a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli.
3) A Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
4) Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9-11 óráig lehet benyújtani.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum.
6) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat.
7) Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
8) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek).
9) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak szerint.
10) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
11) Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. 272. § (1) bekezdés szerinti kezességi szerződés jön létre. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
12) Tekintettel a felhívás III.2.4) pontjában foglaltakra, az ajánlattevőnek (a közös ajánlattevők mindegyikének), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek nyilatkozatban kell megadnia az ajánlatban az előző évben (2012.) elért, ÁFA nélkül számított árbevételét. A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy ezek az alvállalkozók a Kbt. 122. § (9) bekezdés szerinti feltételnek megfelelnek.
13) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
16) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 25. §-ában foglalt feltételeknek.
17) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
18) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladat meghatározásban szereplő tevékenységeken kívüli, és szakértői időráfordítás és szakértői óradíj alapon kalkulált ajánlati tételeken kívüli semmilyen tétel feltűntetését nem kéri, és nem engedi. Különösen nem lehetséges utazási/kiküldetési költségtérítés, fordítás, tolmácsolás, nyomdai szolgáltatások, munkavégzéshez szükséges eszközök bérleti díja vagy önköltség elszámolása. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Ajánlatkérő csak az ajánlat felhívásban rögzített feladatok ellátását kéri, melyet az SH/4/5 kódszámú projekt egyéb tevékenységei kiegészítenek, azokkal való kapcsolódásukról az Ajánlatkérő gondoskodik. A Részletes árajánlatot cégszerű aláírással kell ellátni.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ezt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette.
20) A projekt teljes költségvetése: 1 187 500 CHF. A Svájci Hozzájárulás támogatása: 1 009 374 CHF (84,21%). Az 178 124 CHF (15,79%) önerőt a projektgazda Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet központi költségvetési szerv státusza révén a magyar költségvetés XIX. Uniós Fejlesztések fejezet: állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcím-csoport) biztosítja.
A Magyar Köztársaság költségvetésében megjelölt finanszírozási források:
Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatása:
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK, 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 6. alcím: Egyéb uniós előirányzatok, 3. jogcím csoport: Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
Ebbe tartozik az SH/4/5 projekt 84,21%-os Svájci Alap projekttámogatása.
Önerő finanszírozás:
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK, 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 7. alcím: Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, 8. jogcím csoport: Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása.
Ebbe tartozik a központi költségvetési szerv OFI 15,79%-os projekt önerő finanszírozása.
21) Gazdasági szereplőként az eljárásban civil szervezetek is indulhatnak.
22) Az eljárásfajta alkalmazását a Kbt. 19. § (2) bekezdése indokolja.
23) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy „Egy Ökoiskola országos forrásközpont és egy Zöld Óvoda országos forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása” tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le. Tekintettel arra, hogy az országos forrásközpontok és a jelen eljárással érintett regionális forrásközpontok között szakmai kapcsolatnak kell fennállni, ami nem valósulhat meg megfelelő módon, ha az országos és a regionális forrásközpont között a feladat- és felelősségi körökben átfedés van. Így ajánlatkérő kiköti, hogy az ökoiskola országos forrásközpont munkájában részt vevő szakember a jelen eljárás 1-6. részében megkötésre kerülő szerződések teljesítésében nem vehet részt, valamint a zöld óvoda országos forrásközpont munkájában részt vevő szakember a jelen eljárás 7-12. részében megkötésre kerülő szerződések teljesítésében nem vehet részt.
24) Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. A jelen pont szerinti elektronikus adathordozó benyújtása nem kötelező (azaz ennek elmaradása nem eredményezheti az ajánlat érvénytelenségét), az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
25) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Ökoiskola Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke az 1. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Ökoiskola Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 2. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Ökoiskola Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 3. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Ökoiskola Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 4. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Ökoiskola Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke az 5. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 6 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Ökoiskola Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Ökoiskola regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Ökoiskola regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 6. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 7 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 7. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 8 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 8. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 9 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 9. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 10 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 10. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 11 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 11. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 12 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
1) Rövid meghatározás:
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye)
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
3) Mennyiség
1. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított rendezvényszervezés tudatformálás, szakmai tájékoztatás érdekében (Régiónkénti információs kampány)
2. Zöld Óvoda regionális forrásközpont szakértőinek szakmai tevékenysége (féléves munkaterv szerint, féléves jelentéssel igazolva).
3. Zöld Óvoda regionális forrásközpont által biztosított akkreditált képzési programban résztvevők képzése a regionális forrásközpontban
A fenti 1-3. pontban megadott tevékenységeket szakértői órákban látja el a nyertes Ajánlattevő. A szakértői órák mennyisége: 2552 óra + 20 %
A feladat részletes leírását a dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
A közbeszerzési részeket illetően a részletes tevékenység, szakértői óra, naptári féléves ütemezés bontását a dokumentáció 13. számú mellékletében szereplő „árazatlan költségvetés” tartalmazza.
Az eljárás becsült értéke a 12. rész tekintetében nettó 7 000 000,- Ft.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/04/30 (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------