Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.12.07.
Iktatószám: 24759/2015
CPV Kód: 45262600-7;45262500-6;45410000-4;45421160-3;45430000-0;45422100-2;45442100-8;45432220-2;45421146-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: Budapest I. Batthyány utca 46. szám alatti telephely (hrsz.:13994) Budapest I. Batthyány utca 59. szám alatti telephely (hrsz.:13965) Budapest I. Ostrom utca 12. szám alatti telephely (hrsz.:13965) Budapest I. Ostrom utca 23-25. szám alatti telephely (hrsz.:13958) Budapest II. Fő u. 80. szám alatti telephely (hrsz.:13579/A) Budapest II. Hűvösvölgyi u. 95. szám alatti telephely (hrsz.:11170/6) Budapest V. Akadémia utca 14. szám alatti telephely (hrsz.:24691/0/A/43) Budapest VIII. Bródy S. u. 5-7. szám alatti telephely (hrsz.:36582) Budapest VIII. Reviczky utca 5. szám alatti telephely (hrsz.:36737) Budapest XIII. Karikás Frigyes u. 1/a-b. szám alatti telephely (hrsz.:25838/3) Budapest XIII. Visegrádi utca 106. szám alatti telephely (hrsz.:25713/3) Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: B+N Referencia Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Postai cím: Ostrom utca 23-25.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14680664
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577128
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Média- és hírközlés felügyelet
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés - a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt budapesti épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése (2015.) tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest I. Batthyány utca 46. szám alatti telephely (hrsz.:13994)
Budapest I. Batthyány utca 59. szám alatti telephely (hrsz.:13965)
Budapest I. Ostrom utca 12. szám alatti telephely (hrsz.:13965)
Budapest I. Ostrom utca 23-25. szám alatti telephely (hrsz.:13958)
Budapest II. Fő u. 80. szám alatti telephely (hrsz.:13579/A)
Budapest II. Hűvösvölgyi u. 95. szám alatti telephely (hrsz.:11170/6)
Budapest V. Akadémia utca 14. szám alatti telephely (hrsz.:24691/0/A/43)
Budapest VIII. Bródy S. u. 5-7. szám alatti telephely (hrsz.:36582)
Budapest VIII. Reviczky utca 5. szám alatti telephely (hrsz.:36737)
Budapest XIII. Karikás Frigyes u. 1/a-b. szám alatti telephely (hrsz.:25838/3)
Budapest XIII. Visegrádi utca 106. szám alatti telephely (hrsz.:25713/3)
Magyarország
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt budapesti épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése (2015).
Nómenklatúra (Közös Közbeszerzési Szójegyzék/CPV szerint): fő tárgy - 45262600-7 [Különféle különleges szakipari munkák],
további tárgy(ak): 45262500-6 [Kőműves és falazási munka], 45410000-4 [Vakolás], 45421160-3 [Épületlakatos munka], 45430000-0 [Padló- és falburkolás], 45422100-2 [Faipari- és asztalosmunka], 45421160-3 [Épületlakatos munka], 45442100-8 [Festés], 45432220-2 [Tapétázás], 45421146-9 [Álmennyezet beszerelése]
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által vagyonkezelt budapesti épületekkel és építményekkel összefüggésben felmerülő felújítási, javítási és építési munkák elvégzése.
A hivatkozott budapesti ingatlanok alatt 3 db 2000 - 10.000 m2 közötti irodaház (Ostrom u. 23-25., Visegrádi u. 106., Reviczky u. 5.) illetve egyéb kisebb alapterületű ingatlanok (irodák, raktárak) értendőek (mindösszesen 11 teljesítési helyszín).
Az ingatlanokon végzendő leggyakrabban előforduló munkafolyamatok:
- Falazás és egyéb kőműves munka - kőműves javító munkák,
- Vakolás - belső vakolatjavító munkák,
- Szárazépítés, gipszkartonozás
- Burkolás - hideg és meleg burkolat készítése, javítása
- Asztalos szerkezetek - fa és fém nyílászárók javítása, cseréje, üvegezés, bútorok készítése
- Lakatos munkák - fémszerkezetek, rácsok, kerítések, kapuk készítése, javítása
- Felületképzés - festés-mázolás, tapétázás,
- Kazettás álmennyezet építése, javítása, bontása
- Egyéb szakipari munkák
A felújítási és javítási munkák során a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése az Ajánlattevő feladata.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az építési beruházással összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazta.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262600-7
További tárgyak: 45262500-6
45410000-4
45421160-3
45430000-0
45422100-2
45442100-8
45432220-2
45421146-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 95000000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja, amely szerint a törvény Harmadik Részében szabályozott, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásnak van helye, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 122-122/A. §-ban foglalt eltérésekkel [jelen eljárás tekintetében a 122. §-ban foglalt eltérések irányadók].
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ÁLTAL VAGYONKEZELT ÉPÜLETEKKEL ÉS ÉPÍTMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ FELÚJÍTÁSI, JAVÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁK ELVÉGZÉSE (2015)
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/10/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Zrt.
Postai cím: Szkalka köz 1.
Város/Község: Komlóska
Postai irányítószám: 3937
Ország: HU
Telefon: +36 305761589
E-mail: bsapi@bnref.hu
Fax: +36 18779610
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 95000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 95000000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 95000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
B+N Referencia Zrt. (név) 3937 Komlóska, Szkalka köz 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. (név) 9200 Mosonmagyaróvár, Bükk u.6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/08/24 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Jelen eljárás eredményéről szóló tájékoztató II.2.1) pontjában (A szerződés(ek) végleges összértéke), valamint a IV.6) pontjában (A szerződés végleges összértéke) a szerződés keretösszege (nettó 95.000.000,- Forint) került feltüntetésre. A B + N Referencia Zrt. által megajánlott ajánlati ár (anyag és díj összege): 743.880,- Forint + ÁFA összegben került meghatározásra.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/04 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------