Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.02.13.
Iktatószám: 2567/2015
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye: 1055 Budapest, Markó u. 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VM komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Postai cím: Markó utca 22.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: VM komm Kommunikációs Tanácsadó Iroda Kft.
Postai cím: Pannónia u. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Romsits Ádám
Telefon: +36 13506951
E-mail: romsits.adam@vmkomm.hu
Fax: +36 12702822
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Vállalkozási szerződés keretében PR és kommunikációs tanácsadás, valamint tájékoztatási
feladatok ellátása a TIOP-2.3.4/09/2 kódszámú „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” és a
KMOP-4.3.3/B-09-2F kódszámú „A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának
fejlesztése” című kiemelt tükörprojektek megvalósítása során.”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
1055 Budapest, Markó u. 22.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/10/19 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Komplex nyilvánosság biztosítását szolgáló feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- 2 db "D" típusú emlékeztető tábla
- 4 db Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) - fizetett
- 30 db Egyéb média megjelenés (Tv, rádió, nyomtatott sajtó, online, egyéb)
- 1db Záró rendezvény, legalább 250 fős, sajtó nyilvános
- 1db Egyéb rendezvény: konferencia, 150 fős, sajtónyilvánosság
- 2db Sajtótájékoztató, sajtóesemény
- 3db Sajtóközlemény
- 2db Információs anyagok, kiadványok készítése
- 1db, 3 perces PR film
- 2 alkalommal DM megjelenés
- 1 db Közvélemény-kutatás projekt végén
- 2 alkalommal 4000 db Reklámtárgy készítése
- Korábbi média megjelenések összegyűjtése
- folyamatos Sajtófigyelés
- folyamatos Kockázatok figyelése, esetleges krízismenedzsment
- 1 db Kommunikációs és csapatépítő tréning, legalább 2 napos, 30 főre, szakmai és közösségi
programokkal
- Projekt leírásának és logójának honlapon folyamatos közzététele
- Fotódokumentáció eseményeken (5 alkalom)
- 1 db Zöld szám működtetése
- 1db Egyéb rendezvény, legalább 200 fős, sajtó nyilvános
- 100 db Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában
- belső kommunikációs stratégia kidolgozása, megvalósítása
A dokumentáció műszaki tartalmában megadott feladatok elvégzése, a célcsoportok folyamatos
tájékoztatása a tükörprojektek megvalósításáról, stratégia alkotása a kötelezően előírt
kommunikációs elemek használatának megszervezése, felügyelete, kivitelezése, figyelembe véve
az ÚMFT „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. dokumentumban szereplő II. sz.
kommunikációs csomagot. (letölthető: http://www.nfu.hu/doc/25)
Ajánlattevő köteles legalább heti 40 órában folyamatos rendelkezésre állást biztosítani, amely
szükség szerint a hétvégét is érintheti, amely főleg, de nem kizárólag a sajtóval kapcsolatos
feladatok ellátására értendő. Ajánlattevő köteles az ajánlatkérői igény felmerülésétől számított 4
órán belül biztosítani - az ellátandó feladat, tevékenység szerinti - a szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges megfelelő szakembert
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 11.910.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2012/10/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18541 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/08/05 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25546 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/10/12 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződés eredeti II.4.
Komplex nyilvánosság biztosítását szolgáló feladatok ellátása az alábbiak szerint:
- 2 db "D" típusú emlékeztető tábla
- 4 db Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) - fizetett
- 30 db Egyéb média megjelenés (Tv, rádió, nyomtatott sajtó, online, egyéb)
- 1db Záró rendezvény, legalább 250 fős, sajtó nyilvános
- 1db Egyéb rendezvény: konferencia, 150 fős, sajtónyilvánosság
- 2db Sajtótájékoztató, sajtóesemény
- 3db Sajtóközlemény
- 2db Információs anyagok, kiadványok készítése
- 1db, 3 perces PR film
- 2 alkalommal DM megjelenés
- 1 db Közvélemény-kutatás projekt végén
- 2 alkalommal 4000 db Reklámtárgy készítése
- Korábbi média megjelenések összegyűjtése
- folyamatos Sajtófigyelés
- folyamatos Kockázatok figyelése, esetleges krízismenedzsment
- 1 db Kommunikációs és csapatépítő tréning, legalább 2 napos, 30 főre, szakmai és közösségi
programokkal
- Projekt leírásának és logójának honlapon folyamatos közzététele
- Fotódokumentáció eseményeken (5 alkalom)
- 1 db Zöld szám működtetése
- 1db Egyéb rendezvény, legalább 200 fős, sajtó nyilvános
- 100 db Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában
- belső kommunikációs stratégia kidolgozása, megvalósítása"
II. módosítás II.4.
- „2 db „D” típusú emlékeztető tábla
- 4 db nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)- fizetett
- 30 db Egyéb média megjelentetés (TV, rádió, nyomtatott sajtó, online, egyéb)
- 1 db záró rendezvény, legalább 250 fős, sajtónyilvános
- 1 db egyéb rendezvény: konferencia, 150 fős, sajtónyilvános
- 2 db sajtótájékoztató, sajtóesemény
- 3 db sajtóközlemény
- 2 db Információs anyagok, kiadványok készítése,
- 1 db, 3 perces PR film
- 2 alkalommal DM megjelenés
- 1 db Közvélemény kutatás projekt végén
- 2 alkalommal 4000 db Reklámtárgy készítése
- Korábbi média megjelenések összegyűjtése
- folyamatos Sajtófigyelés
- folyamatos kockázatok figyelése, esetleges krízismenedzsment
- 1 db kommunikációs és csapatépítő tréning, legalább 2 napos, 30 főre, szakmai és közösségi programokkal
- Projekt leírásának és logójának honlapon folyamatos közzététele
- Fotódokumentáció eseményeken (5 alkalom)
- 1 db Zöld szám működtetése
- 1 db Egyéb rendezvény, legalább 200 fős, sajtó nyilvános
- 100 db Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában
- belső kommunikációs stratégia kidolgozása, megvalósítása.”
Eredeti II.5.:
5. A tárgyi eszközök szolgáltatásának helye a Megrendelő székhelye, 1055 Budapest, Markó u. 22., egyéb szolgáltatás (feladat, tevékenység) teljesítésének a helye Szerződő felek külön egyeztetése alapján kerül meghatározásra. A teljesítés időtartama jelen szerződés pénzügyi ellenjegyzésének napjától számítva 2012. október 30-ig tart.”
II. számú módosítás alapján II.5.
„5./ A tárgyi eszközök szolgáltatásának helye a Megrendelő székhelye, 1055 Budapest, Markó utca 22., egyéb szolgáltatás (feladat, tevékenység) teljesítésének helye Szerződő felek külön egyeztetése alapján kerül meghatározásra. A teljesítés időtartama 2014. május 31. napjáig, illetőleg amennyiben a Támogatási Szerződés a határidő tekintetében ismételten változtatásra kerül, az abban meghatározott időpontig tart”.
III.9. eredeti:
„A Megrendelő a szerződés szerinti teljesítésből ellenértékét 4 egyenlő részletben (teljes nettó szolgáltatási díj 25-25%), a részteljesítési igazolások kibocsátását követően, a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a Szolgáltató Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepénél vezetett 10800014-60000006-10436552 számú számlájára történő átutalással fizeti meg az alábbiak szerint:”
II. sz. módosítás alapján III.9.:
„9./ A Szolgáltató a végszámlát a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás kézhezvételét követően, legkésőbb 2014. május 31. napjáig, - a Támogatási Szerződés ismételt módosítása esetén az abban meghatározott, módosított határidő napjáig - köteles kiállítani és átadni Megrendelő részére, amely a jelen pontban foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre.”
III.6. eredeti:
"Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés ellenértéke a Szolgáltatási díj összesen nettó 11.910.000 Forint, azaz nettó tizenegymillió-kilencszáztízezer forint + Áfa. A nettó összegre vonatkozó általános forgalmi adó mértéke a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mértékű."
II. sz. módosítás szerint a III.6. pont kiegészül egy III.6.b. ponttal:
"„6.b. Szerződő felek rögzítik, hogy a folyamatos szolgáltatások ellátásáért a Megrendelő a Szolgáltatónak 2013. augusztus 1. napjától a teljesítési határidő utolsó napjáig további havi 216.500,-Ft+ÁFA, azaz nettó kettőszáztizenhatezer-ötszáz forint+ÁFA összeget fizet. A folyamatos szolgáltatások ellátásáért járó megbízási díj két részletben esedékes, amelyre tekintettel a - teljesítési igazolás Megrendelő által történő kiállítását követően - Szolgáltató 2014. január 31-én jogosult az első, a végszámlával egyidejűleg pedig a második számlát kiállítani. ”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A TIOP-2.3.4/09/2 kódszámú „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” és a KMOP-4.3.3/B-09-2F kódszámú „A Közép-Magyarországi Régió egészségügyi informatikájának fejlesztése” című kiemelt tükörprojektek megvalósításának időtartama 2014. május 31-ig ismételten meghosszabbításra került, így a Szolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató által vállalt feladatok ellátására, tevékenységek végzésére a meghosszabbítás időtartama alatt is szüksége van a Megrendelőnek.
A teljesítési határidő több alkalommal történő meghosszabbítása következtében a Szolgáltató a folyamatos szolgáltatások ellátásának biztosítását az eredeti ellenszolgáltatásért vállalni nem tudta, ezért Szerződő felek a határidő, a kifizetési ütemezés és az ellenszolgáltatás tekintetében ismételten módosította a Szolgáltatási szerződést.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/07/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A Szolgáltató hozzájárult a szerződés ismételt módosításához.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/12 (év/hó/nap)