Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/22
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.02.23.
Iktatószám: 2583/2015
CPV Kód: 34100000-8;34114000-9;34144410-5;34144431-8
Ajánlatkérő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Pest megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.04.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK00197
Postai cím: Fő út 58.
Város: Alsónémedi
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vincze József polgármester
Telefon: +36 29337101
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu
Fax: +36 29337250
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.alsonemedi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
1. Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében. 2. Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
2351 Alsónémedi, Fő út 58.
Pest megye
NUTS-kód HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
1. Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
2. Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak: 34114000-9
34144410-5
34144431-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1. Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
Kétkaros kitológémes, láncos konténerszállító gépjármű, amellyel a keletkező víztelenített szennyvíziszap és a rácsszemét elszállítása történik.
A minél biztonságosabb úttartás, illetve kormányozhatóság érdekében a jármű kialakításakor törekedni kell az egyenletes súlyelosztásra, különösen terhelt állapotban.
A jármű minél magasabb napi kihasználtsága érdekében a jármű (de különösen a felépítmény) kialakításánál törekedni kell az időt álló, tartós és robusztus, ugyanakkor egyszerű (csekély karbantartás igényű) műszaki megoldásokra.

A konténerrakodó és szállító felépítménynek alkalmasnak kell lennie a DIN 30720 szabványnak megfelelően kialakított, legfeljebb 10 000 kg össztömegű konténerek mozgatására (felemelés, szállítás, lerakás), illetve a gépjárművön levő konténer billentéssel történő ürítésére.
A járműnek téli időjárási körülmények közötti rendeltetésszerű üzemeltetésre is alkalmasnak kell lennie.
A jármű nem lehet a Magyarországon érvényes rendelkezések (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerint túlterhelt, illetve tengely túlsúlyos, még maximálisan rakott állapotban sem.
A járművet a hatályos előírások (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerinti piros-fehér fényvisszaverő csíkozással kell ellátni.
Vezetőfülkéből kapcsolható sárga figyelmeztető jelzés szükséges a vezetőfülke tetején.
A felépítmény és a gépjármű fülke fehér színű legyen.
A megengedett zajszint az EU normák szerint, úgy az önjáró alvázra, mint a felépítményre.
Magyar nyelvű feliratok, illetve rendszer üzenetek szükségesek.

AZ ÖNJÁRÓ ALVÁZRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Összes gördülő tömeg (technikailag) min. 16.000 kg
Kommunális felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezet legyen
Motor:
Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 180 kW (241,2 LE)
Zajszigetelt kivitel, zajhatár max. 80 dB
Baloldali oldalsó vagy függőleges kipufogó kivezetés
Károsanyag kibocsátás: EURO VI
Energiafelhasználás:
280 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,2 g/kWh
320 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,6 g/kWh
Szén-dioxid kibocsátás: maximum 4.000 mg/kWh
Nitrogén-oxidok kibocsátása (NOx): maximum 400 mg/kWh
Nem metán szénhidrogén kibocsátás (NMHC): maximum 160 mg/kWh
Részecske kibocsátás (PM): maximum 10 mg/kWh
Sebességváltó:
Mechanikus, min. 6 előremeneti és min. 1 hátrameneti fokozattal
Rendelkezzen mellékhajtóművel
Hidak és felfüggesztésük:
Kerékképlet 4x2
Tengelytáv: A-B tengely min. 3.800 mm, max. 4.400 mm
Első tengely: technikai teherbírás min. 7.300 kg, stabilizátor rúddal felszerelt
Hátsó tengely: meghajtott ikerkerékkel, differenciál zárral, technikai teherbírás: min 11.000 kg, stabilizátor rúddal felszerelt
Elől parabolikus laprugók, hátul laprugók, teleszkópos lengéscsillapítók
Vezetőkabin:
Bal oldali kormány
Szimpla rövid fülke, színe fehér
Komfort, légrugós vezetőoldali ülés
Jobb oldalon min. 1 utas részére üléshely
Ülőhelyek biztonsági övvel és levehető üléshuzattal ellátottak
Állítható és fűthető visszapillantó tükör mindkét oldalon
Rámpatükör, jobb oldalon nagy látószögű tükör (nem elektromos, nem fűthető)
A vezetőfülke hátfalán figyelőablakkal
CD-s rádió
Klíma berendezéssel felszerelt
Indításgátlóval felszerelt
Első ködlámpával felszerelt
Külső hőmérséklet jelzővel felszerelt
Központi zár
Állítható kormánykerék
Fékrendszer:
Kétkörös fékrendszer
ABS, EBS
Automatikus fékutánállítás
Terhelésfüggő fékerő-szabályozás
Féklevegő szárítás
Egyéb műszaki követelmények:
Elektromos üzemanyagfűtés
A jármű üzemanyagtartálya min. 150, max. 300 literes és zárható kivitelű legyen
FMS csatlakozó
Sebességhatároló 90 km/h
A gépjármű - zárt tároló szekrényben elhelyezett - tűzoltó készülékkel; pótkerékkel (tartóra szerelve), kerékékkel, emelővel, szerszám készlettel, izzó készlettel, elakadásjelző háromszöggel, elsősegély csomaggal felszerelt legyen
Oldal aláfutás gátlóval felszerelt (6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerint)
Digitális tachográf, min. 1 nap/2 vezető
Sárga körvillogó elől a fülke tetőn 1 db, forgalmi engedélybe bejegyezve a használat jogosultsága
Fűtött üzemanyagszűrő
Immobilizer
-25 fokos hidegindító szett
Első vonószem
Ködlámpa
A FELÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Terhelhetősége: minimum 8.000 kg
Ciklusidők:
Teherrel talajra engedés: max. 50 sec.
Emelés platóra: max. 40 sec.
Konténer kiürítés platóról: max. 40 sec.
A felépítmény legyen felszerelve 2 db hidraulikus talpalással, melyek egymástól függetlenül is működtethetők legyenek
Színe: fehér, RAL 9010
Villamos elemek:
Vezérlőegység (pneu-hidraulikus)
Hordozható kezelőpult (4 m kábellel)
Kezelőelemek (joystickos, kapcsolós)
Forgáspontokban használt erőátviteli elemek:
Bronz siklócsapágyak, önbeálló gömbcsuklós siklócsapágyak
Megnövelt felületi keménységű csapok, edzett és előnemesített alapanyagok
Működtetés, vezérlés:
Fülkében elhelyezett, hordozható pultról, elektro-pneu-hidraulikus folyamattal
Mechanikusan a menetirány szerint jobb oldalon elhelyezett vezérlőegységről
A felépítménynek elsősorban az alsónémedi szennyvíztisztító telepen rendszeresíteni kívánt iszapgyűjtő konténerek emelésére, fel- és lerakására, billentésére, szállítására kell alkalmasnak lennie, de emellett az általános méretű és formájú hulladékgyűjtő konténerek szállítására is alkalmasnak kell lennie.
Alváz és felépítmény esetében egyaránt olyan gépekre tehető ajánlat, amely gépek szervízelése a dokumentációban leírt módon biztosított lesz.
Az alkatrész utánpótlásnak a szállítástól számított 10 évig biztosítottnak kell lennie, amely szolgáltatás egyebekben a jelen közbeszerzési eljárásnak nem része!
Beszerzésre kerülő mennyiség: 1 db

2. Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
Csatornamosatásra alkalmas kombinált felépítménnyel ellátott szippantó jármű, amelynek a szennyvíztisztító telepen és a hozzá kapcsolt szennyvízhálózaton lesz feladata.
A feladatok a következőek:
- vákuumszelepek, vákuumaknák rendszeres tisztítása,
- a szennyvíz és a levegőztető szaniterek közé beülepedett iszap és homok nagynyomású mosóval történő takarítása,
- valamennyi műtárgy megelőző-karbantartási munkálatainak elvégzése, tisztítása,
- a szennyezett víz kiszippantása,
- az eldugult vákuum, gravitációs, vagy nyomott vezetékek, illetve az átemelő aknák tisztítása.
A minél biztonságosabb úttartás, illetve kormányozhatóság érdekében a jármű kialakításakor törekedni kell az egyenletes súlyelosztásra, különösen terhelt állapotban.
A jármű minél magasabb napi kihasználtsága érdekében a jármű (de különösen a felépítmény) kialakításánál törekedni kell az időt álló, tartós és robusztus, ugyanakkor egyszerű (csekély karbantartás igényű) műszaki megoldásokra.
A tartályos járműnek alkalmasnak kell lennie a kommunális szennyvizek, az ún. „undort keltő anyagok” és egyéb, ADR hatálya alá nem eső folyadékok szállítására és csatornamosatásra.
A járműnek téli időjárási körülmények közötti rendeltetésszerű üzemeltetésre is alkalmasnak kell lennie.
A jármű nem lehet a Magyarországon érvényes rendelkezések (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerint túlterhelt, illetve tengely túlsúlyos, még maximálisan rakott állapotban sem.
A járművet a hatályos előírások (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerinti piros-fehér fényvisszaverő csíkozással kell ellátni.
Vezetőfülkéből kapcsolható sárga figyelmeztető jelzések szükségesek az alábbi helyeken:
- vezetőfülke tetején 2 db
- bal oldalt, hátul 1 db
A felépítmény és a gépjármű fülke fehér színű legyen.
A megengedett zajszint az EU normák szerint, úgy az önjáró alvázra, mint a felépítményre.
Magyar nyelvű feliratok, illetve rendszer üzenetek szükségesek.
AZ ÖNJÁRÓ ALVÁZRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Súlyhatárok, fő méretek:
Összgördülő tömeg max.: 20.000 kg
Hasznos terhelés: min. 11.000 kg
Meghajtás: kéttengelyes, meghajtott B tengely
Motor:
Minimálisan Euro VI diesel motor, a teljesítmény legalább 190 kW (254,6 LE), de a felépítmény maximális teljesítmény igénye nem haladhatja meg a motor maximális teljesítményének 60 %-át.
Környezetvédelmi minősítés: min. EURO VI
Energiafelhasználás:
280 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,2 g/kWh
320 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,6 g/kWh
Szén-dioxid kibocsátás: maximum 4.000 mg/kWh
Nitrogén-oxidok kibocsátása (NOx): maximum 400 mg/kWh
Nem metán szénhidrogén kibocsátás (NMHC): maximum 160 mg/kWh
Részecske kibocsátás (PM): maximum 10 mg/kWh
Felső kivezetésű kipufogó rendszer
Sebességváltó:
Min. 8 előre meneti és min. 1 hátra meneti sebességfokozattal rendelkező mechanikus váltómű
Tengelyek:
Első tengely: laprugózás, technikai teherbírás min. 7.400 kg
Hátsó tengely: Meghajtott, ikerkerékkel, technikai teherbírás: min. 11.000 kg
A hátsó tengelyen kapcsolható differenciál zár
Tengelytáv: min. 4.000 mm, maximum 4.600 mm
Mellékhajtómű:
Mellékmeghajtómű a motorra és/vagy váltóra szerelve
Kormánymű:
Szervokormány
Fékberendezés:
Kétkörös
ABS, EBS
Automatikus fékutánállítás
Terhelésfüggő fékerő szabályozás
Féklevegő szárítás
Vezetőfülke:
Színe fehér
Rövid, nappali fülke
Bal oldali kormány
Alkalmas a vezető és 2 fő elhelyezésére
Acél első lökhárító
Műanyag, könnyen tisztítható ajtókárpit
Ülőhelyek biztonsági övvel és levehető üléshuzattal ellátottak
Állítható és fűthető visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Elől holttér tükör, jobb oldalon rámpatükör
Elektromos működtetésű oldalablakok
Komfort, légrugós ülés a vezető oldalon
CD-s, vagy USB-MP3 rádió
Gyári indításgátló
12 V-os csatlakozás a fülkében
Klíma berendezés
Egyéb előírások:
Sárga körvillogó elől, a fülke tetőn 2 db és hátul min. 1 db, forgalmi engedélybe bejegyezve a használat jogosultsága
Digitális tachográf, min. 1 nap/2 vezető
A gépjármű - zárt tároló szekrényben elhelyezett - tűzoltó készülékkel; pótkerékkel (tartóra szerelve), kerékékkel, emelővel, szerszám készlettel, izzó készlettel, elakadásjelző háromszöggel, elsősegély csomaggal felszerelt legyen
Oldal aláfutás gátlóval felszerelt (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet szerint)
Min. 200 literes zárható üzemanyagtank
Sebességhatároló 90 km/h
Immobilizer
Első vonószem
-25 fokos hidegindító szett
A FELÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Tartály:
min. 8 m3-es kombinált tartály (4/4)
Fix elválasztófal, vízszintes tartályosztás, cső a csőben megoldás
Tartály ürítése hidraulikus működtetésű billentéssel legyen. Az iszapürítés megkönnyítése érdekében az iszaptartály alsó fele csúszás elősegítő bevonattal, vagy rozsdamentes anyagból legyen kialakítva.
Térfogatarány: min. 4 m3 víz, 4 m3 iszap
Teljes keresztmetszetű hidraulikus tartályfenék nyitás min. 80o-ban
Hidraulikus tartálybillentés: min. 40o-ban
Fenékzárás legalább 2 db kézi reteszelő elemmel
Szintjelzés folyamatos, kézzel tisztítható kivitelben
Szintkapcsolás: a mosóvízszint minimális mennyiségénél a vízszivattyú lekapcsolása, szárazonfutás megakadályozása végett.
Vízszint minimum kijelzése.
Felépítmény jobb oldalán feltöltő csonk (tűzcsapról töltéshez), szűrős visszafolyásgátlóval
Szívó-kieresztő csonk: NA100-as kézi éktolózár, PERROT kapoccsal+zárókupak
Vízrendszer:
Tartálytérfogat: min. 4 m3
Víznyomás: min. 150 bar
Vízszállítás: min. 260 l/perc
Nyomásszabályozó, túlterhelés elleni védelem
Hidraulikusan hajtott tömlődob:
Tömlő belső mérete: 25 mm
Tömlőhossz: min. 120 m
Fordulatszám szabályozás: fokozatmentes
Tömlőrendezés: automatikus
Tömlődob felfüggesztése körül min. 180⁰-ban elfordítható legyen, vagy reteszelt ±90 fokos tömlődob fordítás
Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval
Kézi működtetésű tömlődob:
Tömlő belső átmérője: 13 mm
Tömlőhossz: min. 40 m
Dobrögzítés: kézi gyorsszorítóval
Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval
Vákuumrendszer:
Tartálytérfogat: min. 4 m3
Levegőszállítás atmoszférikus nyomáson: min. 900 m3/h
Vákuumszivattyú: vízhűtéses
Max. vákuum minimum: 90 %
A vákuumrendszer biztonsági elemei:
Kettős túltöltés elleni védelem korrózióálló záróelemekkel
Szívó- és nyomóági szűrő, hangtompító, olajleválasztó
Nyomásállapot jelző vákuummanométer
Biztonsági szelep
Szippantás legalább 7 méterről
Egyéb műszaki követelmények:
Munkalámpa a forgatható tömlődobon
Hidraulikus fedlap emelő min. 250 kg teherbírású
Tengelyterhelés megoszlása bármely üzemállapotban egyenletes legyen
Hidraulikus tartálybillentés túlbillentés elleni védelemmel legyen ellátva
A víztartály búvónyílással ellátva a tisztítási feladatok elvégzésére
Kezelőállás: komplett kezelőpanel fagy, felverődő, és kondenzvíz elleni védelem kialakítással
Magyar nyelvű feliratozás, védőkesztyűben történő kezelésre alkalmas kivitel.
Keringető vízfűtés -10°C-ig a téli üzemvitelhez
Kezelőállás kialakítása:
Nagynyomású mosóberendezés: nyomásbeállító, nyomásmérő, szivattyúkapcsoló.
Fokozatmentes elektronikus motorfordulatszám szabályozás
Szívó berendezés: vákuumszivattyú ki/bekapcsolása légnyomásmérő, szívó-nyomó üzemmód választás
Munkalámpa kapcsoló
Szigetelt nyomógombok, kapcsolók
24 V-os foglalat
Vákuumszivattyú ki/bekapcsolása
Nagy tömlődobon lévő tömlő fel és lecsévélés
Vészleállító (újraindítás a berendezések kikapcsolása után a jármű újraindítását követően történhet).
Nagy tömlődob irányba állítása
SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK A FELÉPÍTMÉNYEN
Dugulás felszabadító fej a 13 mm-es tömlőhöz 1 db
½” nagynyomású tisztító pisztoly 1 db
Dugulás felszabadító fej a 25 mm-es tömlőhöz 1 db
Orrfúvókával ellátott tisztító fej a 25 mm-es tömlőhöz 1 db
Tisztító fej 60-300 mm csatorna átmérőig a 25 mm-es tömlőhöz 1 db (a megadott csatornaátmérőt lefedje, méretlépcső esetén a szükséges darabszám)
Vízszivattyú szárazonfutás elleni védelemmel, vízszintkapcsolóval
Fokozatmentes pneumatikus nyomásszabályozó a víznyomás beállításához
A jármű két oldalán zárt, tömített tároló ládák a szívótömlők és egyéb tartozékok tárolására
NW 100 mm-es szippantó tömlő, 3 m-es 3 db
NW 100 mm-es szippantó tömlő, 2 m-es 1 db
NW 100 mm-es fém szívófejjel ellátott 2 m-es szippantó tömlő 1 db

Alváz és felépítmény esetében egyaránt olyan gépekre tehető ajánlat, amely gépek szervízelése a dokumentációban leírt módon biztosított lesz.
Az alkatrész utánpótlásnak a szállítástól számított 10 évig biztosítottnak kell lennie, amely szolgáltatás egyebekben a jelen közbeszerzési eljárásnak nem része!
Beszerzésre kerülő mennyiség: 1 db
A járműnek a szennyvíztisztító telepen és a hozzá kapcsolt szennyvízhálózaton lesz feladata, amelyek a következőek:
- vákuumszelepek, vákuumaknák rendszeres tisztítása,
- a szennyvíz és a levegőztető szaniterek közé beülepedett iszap és homok nagynyomású mosóval történő takarítása,
- valamennyi műtárgy megelőző-karbantartási munkálatainak elvégzése, tisztítása,
- a szennyezett víz kiszippantása,
- az eldugult vákuum, gravitációs, vagy nyomott vezetékek, illetve az átemelő aknák tisztítása.

Mindkét részre vonatkozóan:
A megajánlott gépek kizárólag új, még használatba nem vett gépjárművek lehetnek.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek leszállítása (Alsónémedi Nagyközség szennyvíztisztító telepe), összeszerelése, üzembe helyezése, és minimum 8 órás, legfeljebb 1 napos betanítása az ajánlatkérő által megnevezett legalább 4 fő, legfeljebb 6 fő számára az ajánlatkérő üzemelési területén (Alsónémedi Nagyközség szennyvíztisztító telepe és szennyvízcsatorna hálózata).
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban, illetve formanyomtatványokban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Abban az esetben, ha ajánlattevő nem a fentiekben részletezett dokumentumokban meghatározott terméket, hanem azzal egyenértékűt ajánl, az ajánlattevő felelősségi körébe tartozik, ha a helyettesítő termék az egyenértékűséget igazoló dokumentumok benyújtása ellenére nem teljesíti a helyettesített termék minden műszaki paraméterét!
(adott esetben, csak számokkal)
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A lentiekben részletezett szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok, valamint a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai a közbeszerzés mindkét része vonatkozásában, de értelemszerűen részenként külön-külön relevánsak.
Ajánlatkérő a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az esetlegesen folyósításra kerülő szállítói előleg támogatással érintett összegének visszafizetése vonatkozásában a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (a továbbiakban: Kormánytag) javára szóló biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a megkötött szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összegének 10 %-a és a nyertes ajánlattevő igénybejelentése alapján folyósításra kerülő szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megkötött szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összegének 10 %-ánál alacsonyabb összegű szállítói előleg igénylése esetében a nyertes ajánlattevőnek nem szükséges a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti biztosítékot nyújtania!
A Kbt. 126. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében az esetlegesen folyósításra kerülő - a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti - szállítói előleg visszafizetése vonatkozásában kikötött biztosítékot - az adásvételi szerződéstervezetben rögzített előírásokkal összhangban - a szállítói előlegigénylés benyújtásának időpontjában kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátani.
A Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében a fentiekben meghatározott biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szállítói előleg visszafizetése vonatkozásában kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek kizárólag abban az esetben szükséges az ajánlatában nyilatkoznia, amennyiben a hivatkozott szállítói előleg igénylése az adott ajánlattevő vonatkozásában relevanciával bír!
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szállítói előleg támogatással érintett összegének visszafizetése vonatkozásában kikötött biztosíték - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható
- gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő esetén a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt kezességgel, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességgel, vagy
- óvadékként az előírt pénzösszegnek a Kormánytag, mint a biztosíték kedvezményezettje fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő a fentiekben részletezett információkkal összefüggésben nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói előleg biztosítékaként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség kizárólag elfogadható!, a hivatkozott biztosíték fentiekben részletezett dokumentumok formájában történő benyújtása nem jelenti a biztosíték - a Kormánytag, mint a biztosíték kedvezményezettje általi - automatikus elfogadását! A biztosíték Kormánytag részéről történő esetleges elutasításával összefüggő késedelemből eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli!
A Kbt. 126. § (8) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a fentiekben hivatkozott, általa választott, a Kbt. 126. § (6)-(7) bekezdéseiben foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

A szerződést megerősítő biztosítékok:
Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból - az eljárást megindító felhívás II.3) pontjában meghatározott határidő vonatkozásában - késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra - de legfeljebb 30 naptári napig és legfeljebb nettó 900 000 Ft mértékig - nettó 30 000 Ft/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő - a nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegésére történő hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni.
A szerződésben vállalt feladatok - a nyertes ajánlattevőnek felróható okból (pl. súlyos szerződésszegést követő felmondás) eredő - meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke nettó 3 000 000 Ft.
Az adásvételi szerződésben rögzített kötbér összegét ajánlatkérő - a Kbt. 130. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincsen vagy a számla összege a teljes követelésre nem nyújt fedezetet, az esedékes összeget a nyertes ajánlattevő köteles 10 napon belül az ajánlatkérőnek átutalni.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:
A nyertes ajánlattevőt a járművek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontját követően, a járművekre (az önjáró alvázra és a felépítményre egyaránt) a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti, üzemóra kötöttség és km korlátozás nélküli jótállási kötelezettség terheli, amelynek minimális időtartama a járművek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számított 12 hónap.
A vállalt - az önjáró alvázra és a felépítményre vonatkozó - jótállás mértéke jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában értékelési részszempontnak minősül!
[A jótállás tekintetében az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 36 hónap.]
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 12 hónap.
A nyertes ajánlattevőt a fentiekben részletezett információktól eltérően a járművek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontját követően, a hajtásláncra (erőátviteli rendszer) a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a jármű ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számított 24 hónap vagy 200.000 km futásteljesítmény.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzési eljárással érintett projektelem finanszírozásának formája szállítói finanszírozás.
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összegének 93,011040 %-a Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból, 6,988960 %-a az ajánlatkérő, mint Kedvezményezett által biztosított önrészből kerül finanszírozásra.
Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás támogatással nem érintett összegét (önerő) a teljesítést, valamint a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított, a projekt megnevezését és azonosító számát is tartalmazó számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti.
Az ellenszolgáltatás támogatással érintett összegét a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével teljesíti.
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Tekintettel arra, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt információk értelmében a támogatás összege nettó módon kerül kifizetésre, a jelen közbeszerzés vonatkozásában releváns általános forgalmi adót az ajánlatkérő fizeti meg!
A Kbt. 131. § (2) bekezdésében és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének a) pontjában és (4) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével a nyertes ajánlattevő - előlegbekérő dokumentumon keresztül, közvetlenül a közreműködő szervezettől - a közbeszerzési szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összege legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleget igényelhet az ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Az előlegszámla kifizetése teljesítéshez nem kötött, ajánlatkérő a szállítói előleg támogatással nem érintett összegét (önerő), valamint a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet a szállítói előleg támogatással érintett összegét a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(5) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével fizeti ki.
A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg vonatkozásában egyebekben az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 90. és 92. szakaszaiban foglalt előírások az irányadóak.
A szállítói előleg igénylése, valamint az esetlegesen igényelni kívánt szállítói előleg mértéke vonatkozásában ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges!
Ajánlatkérő a szállítói előleg igénylésére - a szerződéstervezetben foglalt előírásokkal összhangban - egyetlen alkalommal, egy részletben, legfeljebb a fentiekben meghatározott 30 % mértékben biztosít lehetőséget, a korábbi releváns szabályozástól eltérően tehát a nyertes ajánlattevő - függetlenül az igényelt előleg összegétől - abban az esetben sem igényelheti újra a szerződés szerinti szállítói előleget, ha a folyósított szállítói előleggel időközben teljes mértékig elszámolt!
Nyertes ajánlattevő az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túlmenően kizárólag végszámla benyújtására jogosult.
A végszámla benyújtása a járművek ajánlatkérő részére történő átadását, összeszerelését, üzembe helyezését, és minimum 8 órás, legfeljebb 1 napos betanítását követően lehetséges.
Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő végszámlában történik.
Ajánlatkérő, valamint a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke - a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke.
A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli!
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő - a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 129. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles szerepet vállalni a projekt horizontális vállalásainak teljesítésében a következőekben részletezett információk szerint:
- papír alapú dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtathat,
- nyomtatás esetén a hatékonyabb papírfelhasználás érdekében a kétoldalas nyomtatást köteles alkalmazni, környezetbarát szerkesztési elveket követve,
- az egyoldalas nyomtatványokat köteles összegyűjteni, és fax-előlapként vagy jegyzetként újrahasznosítani,
- az utazások számát köteles a minimumra csökkenteni, és elektronikusan kommunikálni a projekttagokkal.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles figyelembe venni továbbá az alábbiakban részletezett esélyegyenlőségi elveket:
- egyenlő munkáért egyenlő bér,
- egyenlő bánásmód a munkaerőpiacon,
- jog az egyenlő előmenetelhez, képzéshez, munkafeltételekhez,
- pozitív diszkrimináció lehetősége,
- terhes, gyermekágyas és szoptató anyák jogai,
- egyenlő bánásmód a szociális biztonság terén,
- szülői szabadsághoz való jog,
- diszkriminációs perek eljárásai,
- a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki azzal, hogy tudatosan nem közvetít szegregációt, és nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
A nyertes ajánlattevő a gépek átadásakor köteles külön ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő számára az alábbi dokumentumokat, ill. dokumentációkat rendelkezésre bocsátani:
1. Műbizonylat (gyártóműi CE-megfelelőségi nyilatkozat)
2. Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
3. Alkatrész katalógus (magyar nyelven) (csak a felépítményre vonatkozóan)
4. Garancia jegyfüzet
5. Közúti forgalomban való részvételhez szükséges okmányok és forgalmi rendszám
6. Szervízeléssel kapcsolatos előírások, a szervízek megnevezésével
7. Magyarországi munkavédelmi minősítés
8. Átadás-átvételi lista (magyar nyelvű)
9. Fő és szerkezeti vizsgálati jegyzőkönyv, emelőgép, illetve a tartály vizsgálati jegyzőkönyv (magyar nyelvű)
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-b), d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet] 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-b), d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles annak vonatkozásában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt jogszabályi előírások értelmében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pontjának ib) alpontjában foglaltak értelmében ajánlattevő nyilatkozni köteles annak vonatkozásában, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § j) pontjában foglaltak értelmében ajánlattevő nyilatkozni köteles annak vonatkozásában, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. §alapján:
(1) A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [2. § d) pontja] azt kell tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott köztartozása, és ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást - ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy nincs a gazdasági szereplőnek egy évnél régebben lejárt köztartozása - az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy az ajánlatkérő, vagy az ajánlatkérőn kívüli szervezet más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.
(3) Ha jogszabály a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos igazolást csak azokban az eljárásokban kell csatolni, amelyekben az ajánlattételi vagy részvételi határidő a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolása vonatkozásában - az ajánlat részeként - csatolt cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozatok tekintetében kizárólag az eljárást megindító felhívás feladásának napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el!
Ajánlatkérő továbbá felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében kizárja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében az alábbiakban részletezett dokumentumokra hívja fel a figyelmet:
a) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.)
b) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakra és az ajánlatkérő által vizsgált ezen időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó - nyilatkozat attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
- a pénzforgalmi számla száma,
- a számla megnyitásának időpontja, azaz a pénzügyi intézmény mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban előfordult-e 15 naptári napnál hosszabb időtartamú sorbaállítás.
Ajánlatkérő a „pénzforgalmi számla” kifejezés alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 20. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” kifejezés alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1) A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napnál hosszabb időtartamú sorbaállítás fordult elő.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF közös álláspontja szerint a 310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
Az alkalmassági követelmény a közbeszerzés valamennyi részére vonatkozik.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (1. rész: Konténerszállító jármű szállítása; 2. rész: Kombinált csatornatisztító jármű szállítása) szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállításainak ismertetése, a teljesített szállítások - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása. A referenciákat bemutató cégszerűen aláírt nyilatkozatnak és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak minimálisan az alábbiakban részletezett információkat kell tartalmaznia:
- a teljesítés időpontja (év/hónap/nap bontásban)
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó személy megnevezése, telefonos és elektronikus elérhetősége)
- a szállítás tárgya
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
M/1) Az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatának és/vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben összesen nem rendelkezik
- az 1. rész vonatkozásában minimum nettó 15 millió Ft ellenszolgáltatási összeget elérő mértékű, konténerszállító jármű szállítására vonatkozó,
- a 2. rész vonatkozásában minimum nettó 30 millió Ft ellenszolgáltatási összeget elérő mértékű, kombinált csatornatisztító jármű szállítására vonatkozó,
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt - referenciával.
Ajánlattevő a fentiekben részletezett alkalmassági követelményeknek több szállítási szerződéssel is megfelelhet!
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF) 80
2. A vállalt - az önjáró alvázra és a felépítményre vonatkozó - jótállás időtartama (HÓNAP) A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 36 hónap. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 12 hónap. 20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/04/02 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 150000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. § (2) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az alábbiakban részletezett feltételek szerint megfizetni:
A dokumentáció ellenértéke nettó összegben értendő, amelyet legkésőbb a közbeszerzési szerződés megkötésének időpontjáig, a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett, 12010628-00105411-00100007 számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni, a közbeszerzési eljárás tárgyának (Alsónémedi szennyvízprojekt gépbeszerzés) értelemszerű feltüntetésével.
A dokumentáció ellenértéke az 1. rész esetében nettó 50 000 Ft, a 2. rész esetében nettó 100 000 Ft.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/04/02 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/04/02 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: Lucsik és Társa Kft.; 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - tekintettel arra, hogy a közbeszerzéshez ajánlatkérő támogatásban részesül - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás vonatkozásában egyebekben a Kbt. 62. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
azonosító szám: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051
megnevezés: Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja.
A Kbt. 67. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, e gazdasági szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást!
2. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció más gazdasági szereplőre át nem ruházható, az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció - a Kbt. 49. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolt átvétele!
3. A dokumentáció egyebek mellett a szerződéses feltételeket tartalmazó adásvételi szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével összefüggő - az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló - tájékoztatást (az ajánlattal szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket), az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások és nyilatkozatok ajánlott mintáit tartalmazza.
4. A Kbt. 49. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében a dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre áll.
A dokumentáció átvehető személyesen az eljárást megindító felhívás A. melléklet II. pontjában meghatározott helyszínen, munkanapokon 9:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-11:00 óra között, vagy - amennyiben a dokumentáció megküldését kérik - a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül digitalizált formátumban megküldésre kerül.
A kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy elektronikus levélben) kell megküldeni a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft. részére, az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségekre. A kérelemnek az alábbiakban részletezett adatokat kell tartalmaznia:
- az ajánlattevő neve
- az ajánlattevő levelezési címe, ahová a dokumentáció megküldését kéri
- az ajánlattevő elektronikus levélcíme, telefon és faxszáma
- az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény azonosító száma
5. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
6. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az 5. pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont (nettó ajánlati ár - HUF):
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló - útmutató [KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.] III.A.1.b) pontjának ba) alpontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás.
2. részszempont (a vállalt - az önjáró alvázra és a felépítményre vonatkozó - jótállás mértéke - HÓNAP)
A Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló - útmutató [KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.] III.A.1.b) pontjának bb) alpontjában foglaltak szerinti egyenes arányosítás.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 36 hónap.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 12 hónap.
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.
7. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az eljárást megindító felhívás III.2.2) P/1) pontjaiban meghatározott gazdasági és pénzügyi, továbbá az eljárást megindító felhívás III.2.3) M/1) pontjaiban meghatározott műszaki, illetve szakmai - alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
8. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az 1. rész vonatkozásában 500 (ötszáz) ezer forint, a 2. rész vonatkozásában 1 (egy) millió forint összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlat benyújtásának napjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie.
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett, 10402881-50515153-52531010 sz. fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetés igazolásának módja: az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése szerinti esetekben milyen bankszámlára kell az ajánlati biztosíték összegét visszautalni.
9. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek együttműködési megállapodást csatolni, amelyben egyebek mellett kifejezetten elismerik a szerződés teljesítéséért fennálló együttes kötelezettségüket és egyetemleges felelősségüket, részletezik a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatok egymás közötti megosztását, valamint megjelölik a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését!
A közös ajánlattétel vonatkozásában egyebekben a Kbt. 25-26. §-aiban foglalt előírások az irányadóak.
10. A Kbt. 28. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi előírás értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
- nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
- más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
- más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés]
11. A Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatokat az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ában foglalt előírásokra.
12. A Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására akkor támaszkodhat, ha
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek kíván-e más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
13. A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
14. A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, továbbá nyilatkoznia kell annak vonatkozásában is, ha nem tartozik a törvény hatálya alá
15. Az ajánlat részeként csatolni szükséges az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró (vagy az aláírásra meghatalmazást adó), kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező kötelezettségvállalásra jogosultak az ajánlatot önállóan joghatályosan nem írhatják alá!
16. Az ajánlat részeként meghatalmazást szükséges csatolni abban az esetben, ha az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult(ak) írja(k) alá. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó(k), mind a meghatalmazott aláírását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében a meghatalmazást is együttesen kell aláírniuk.
17. Ajánlattevőnek, valamint (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (személynek) az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a papír alapon benyújtott ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
18. A Kbt. 80. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevő az ajánlatában, valamint adott esetben a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamint (adott esetben) az általa az ajánlati felhívás P/1. pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására igénybe vett - a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti - más szervezet nyilatkozatát annak vonatkozásában, hogy melyek az ajánlatkérő által vizsgált időszak vonatkozásában releváns számlavezető pénzügyi intézményei, továbbá nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat részeként benyújtott - a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó - nyilatkozato(ko)n szereplő számlákon túlmenően további pénzügyi intézménynél az ajánlatkérő által vizsgált időszakban nem volt és nincsen vezetett számlája, valamint, hogy ajánlata részeként valamennyi - az ajánlatkérő által vizsgált időszak vonatkozásában releváns - számlavezető pénzügyi intézménye nyilatkozatát benyújtotta. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok között részletezett pénzügyi intézmény(eke)t és számlákat, valamint az ajánlathoz csatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozato(ka)t összeveti egymással.
20. A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban nem kéri azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
22. A Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti - a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó - elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki. Amennyiben a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. Ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlat részeként továbbá nyilatkoznia szükséges annak vonatkozásában, hogy az ajánlattétel során figyelembe vettek-e olyan nyilvántartás(ok)at, amely(ek) a Közbeszerzési Hatóság hivatkozott útmutatójában nem szerepel(nek).
23. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges az eljárást megindító felhívás III.1.4) pontjában meghatározott valamennyi feltétel elfogadása és a szerződés teljesítése során történő érvényesítése vonatkozásában.
24. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális adathordozón benyújtott ajánlati példányok egyezősége vonatkozásában.
25. A Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésének időpontjáig köteles ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a dokumentáció ellenértékének visszavonhatatlan megfizetését igazoló banki átutalási bizonylatot, amely bizonylat egyebekben a megkötésre kerülő adásvételi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A hivatkozott bizonylat - legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig történő - rendelkezésre bocsátásának elmaradása az ajánlattevő - a Kbt. 124. (4) bekezdésében foglaltak szerinti - szerződéskötéstől való visszalépésének minősül!
26. Ajánlattevő az ajánlatot - a Kbt. 61. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - írásban és zárt csomagolásban, papír alapon, 1 eredeti példányban (annak terjedelmére való tekintettel akár több, egymástól jól elkülönített és számozott kötetben), valamint a papír alapú, eredeti példánnyal mindenben megegyező, 2 elektronikus másolati példányban, digitális (CD vagy DVD) adathordozón (szkennelt, jelszó nélkül olvasható, de nem szerkeszthető, *.pdf formátumban) is köteles benyújtani. A bírálat a nyomtatott formátumban benyújtott, papír alapú eredeti példány alapján történik.
Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig, az ajánlatok felbontásának megkezdéséig sor kerül.
A postai vagy futárszolgálati kézbesítés esetleges késedelméből, továbbá a postai vagy futárszolgálati küldemények elirányításából vagy elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő köteles viselni!
Amennyiben ajánlattevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában működő gazdasági társaság, a 2006. évi V. törvény 63. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlat borítólapján, továbbá a közbeszerzési eljárással összefüggő írásbeli képviselete (meghatalmazás), illetve valamennyi - a közbeszerzési eljárással összefüggő - hivatalos levelezése során (ideértve az elektronikus levelezést is) köteles feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint - feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.
A kért példányszámú ajánlatot együttesen egy közös borítékba, csomagba, vagy dobozba kell csomagolni, amelynek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában zártnak, át nem látszónak, sértetlennek kell lennie és biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak. Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat bármely példánya kivehető.
Az ajánlatok ajánlatkérő által előírt egyéb formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
27. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet.
Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordításnak az ajánlattevő cégszerű aláírásával és tartalmi egyezőségi záradékával ellátott fordítást tekinti. A tartalmi egyezőségi záradék ajánlatkérő által elfogadott szövege a következő: “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredeti irat tartalmával minden tekintetben megegyezik.”
28. Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 124. § (4) bekezdésében foglaltak adott esetben történő alkalmazására.
29. Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak.
30. Árfolyamok: az eljárás során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlatban nem magyar forintban (HUF) megadott pénzügyi adatok átváltása a referenciák tekintetében a Magyar Nemzeti Bank a referenciamunka szerződésszerű teljesítésének napján érvényes devizaárfolyamán történik, egyebekben a különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamok irányadóak.
31. Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
32. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (7) bekezdésének megfelelően a dokumentációban leírtak szerinti szakmai ajánlatot kell benyújtania.
A szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt járművek áruleírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlat részeként meg kell jelölni az önjáró alváz, valamint a felépítmény hivatalos márkaszervízét is (cím, telefonos elérhetőség, szervízvezető neve, telefonos elérhetősége, a szervíz érvényes működési, tevékenységi engedélyének másolata).
33. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges a szállított járművek alkatrész utánpótlásának a szállítástól számított 10 évig történő biztosítása vonatkozásában.
34. Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei [különösen a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet] az irányadóak.
35. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet (jelen bekezdés vonatkozásában a továbbiakban: Rendelet) 3. címében meghatározott jogszabályi előírások figyelembe vételével jár el. A Rendelet hivatkozott előírásai a közbeszerzési műszaki leírás részletes meghatározása során jutnak kifejezésre.
36. Irányadó idő: a közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok vonatkozásában a közép-európai helyi idő (CET) irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 137. § (3)-(7) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/02/16 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím (URL): http://www.lucsikestarsa.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím (URL): http://www.lucsikestarsa.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím (URL): http://www.lucsikestarsa.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak: 34114000-9
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés konténerszállító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
Kétkaros kitológémes, láncos konténerszállító gépjármű, amellyel a keletkező víztelenített szennyvíziszap és a rácsszemét elszállítása történik.
A minél biztonságosabb úttartás, illetve kormányozhatóság érdekében a jármű kialakításakor törekedni kell az egyenletes súlyelosztásra, különösen terhelt állapotban.
A jármű minél magasabb napi kihasználtsága érdekében a jármű (de különösen a felépítmény) kialakításánál törekedni kell az időt álló, tartós és robusztus, ugyanakkor egyszerű (csekély karbantartás igényű) műszaki megoldásokra.
A konténerrakodó és szállító felépítménynek alkalmasnak kell lennie a DIN 30720 szabványnak megfelelően kialakított, legfeljebb 10 000 kg össztömegű konténerek mozgatására (felemelés, szállítás, lerakás), illetve a gépjárművön levő konténer billentéssel történő ürítésére.
A járműnek téli időjárási körülmények közötti rendeltetésszerű üzemeltetésre is alkalmasnak kell lennie.
A jármű nem lehet a Magyarországon érvényes rendelkezések (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerint túlterhelt, illetve tengely túlsúlyos, még maximálisan rakott állapotban sem.
A járművet a hatályos előírások (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerinti piros-fehér fényvisszaverő csíkozással kell ellátni.
Vezetőfülkéből kapcsolható sárga figyelmeztető jelzés szükséges a vezetőfülke tetején.
A felépítmény és a gépjármű fülke fehér színű legyen.
A megengedett zajszint az EU normák szerint, úgy az önjáró alvázra, mint a felépítményre.
Magyar nyelvű feliratok, illetve rendszer üzenetek szükségesek.
AZ ÖNJÁRÓ ALVÁZRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Összes gördülő tömeg (technikailag) min. 16.000 kg
Kommunális felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezet legyen
Motor:
Dízelüzemű, a motor max. teljesítménye min. 180 kW (241,2 LE)
Zajszigetelt kivitel, zajhatár max. 80 dB
Baloldali oldalsó vagy függőleges kipufogó kivezetés
Károsanyag kibocsátás: EURO VI
Energiafelhasználás:
280 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,2 g/kWh
320 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,6 g/kWh
Szén-dioxid kibocsátás: maximum 4.000 mg/kWh
Nitrogén-oxidok kibocsátása (NOx): maximum 400 mg/kWh
Nem metán szénhidrogén kibocsátás (NMHC): maximum 160 mg/kWh
Részecske kibocsátás (PM): maximum 10 mg/kWh
Sebességváltó:
Mechanikus, min. 6 előremeneti és min. 1 hátrameneti fokozattal
Rendelkezzen mellékhajtóművel
Hidak és felfüggesztésük:
Kerékképlet 4x2
Tengelytáv: A-B tengely min. 3.800 mm, max. 4.400 mm
Első tengely: technikai teherbírás min. 7.300 kg, stabilizátor rúddal felszerelt
Hátsó tengely: meghajtott ikerkerékkel, differenciál zárral, technikai teherbírás: min 11.000 kg, stabilizátor rúddal felszerelt
Elől parabolikus laprugók, hátul laprugók, teleszkópos lengéscsillapítók
Vezetőkabin:
Bal oldali kormány
Szimpla rövid fülke, színe fehér
Komfort, légrugós vezetőoldali ülés
Jobb oldalon min. 1 utas részére üléshely
Ülőhelyek biztonsági övvel és levehető üléshuzattal ellátottak
Állítható és fűthető visszapillantó tükör mindkét oldalon
Rámpatükör, jobb oldalon nagy látószögű tükör (nem elektromos, nem fűthető)
A vezetőfülke hátfalán figyelőablakkal
CD-s rádió
Klíma berendezéssel felszerelt
Indításgátlóval felszerelt
Első ködlámpával felszerelt
Külső hőmérséklet jelzővel felszerelt
Központi zár
Állítható kormánykerék
Fékrendszer:
Kétkörös fékrendszer
ABS, EBS
Automatikus fékutánállítás
Terhelésfüggő fékerő-szabályozás
Féklevegő szárítás
Egyéb műszaki követelmények:
Elektromos üzemanyagfűtés
A jármű üzemanyagtartálya min. 150, max. 300 literes és zárható kivitelű legyen
FMS csatlakozó
Sebességhatároló 90 km/h
A gépjármű - zárt tároló szekrényben elhelyezett - tűzoltó készülékkel; pótkerékkel (tartóra szerelve), kerékékkel, emelővel, szerszám készlettel, izzó készlettel, elakadásjelző háromszöggel, elsősegély csomaggal felszerelt legyen
Oldal aláfutás gátlóval felszerelt (6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerint)
Digitális tachográf, min. 1 nap/2 vezető
Sárga körvillogó elől a fülke tetőn 1 db, forgalmi engedélybe bejegyezve a használat jogosultsága
Fűtött üzemanyagszűrő
Immobilizer
-25 fokos hidegindító szett
Első vonószem
Ködlámpa
A FELÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Terhelhetősége: minimum 8.000 kg
Ciklusidők:
Teherrel talajra engedés: max. 50 sec.
Emelés platóra: max. 40 sec.
Konténer kiürítés platóról: max. 40 sec.
A felépítmény legyen felszerelve 2 db hidraulikus talpalással, melyek egymástól függetlenül is működtethetők legyenek
Színe: fehér, RAL 9010
Villamos elemek:
Vezérlőegység (pneu-hidraulikus)
Hordozható kezelőpult (4 m kábellel)
Kezelőelemek (joystickos, kapcsolós)
Forgáspontokban használt erőátviteli elemek:
Bronz siklócsapágyak, önbeálló gömbcsuklós siklócsapágyak
Megnövelt felületi keménységű csapok, edzett és előnemesített alapanyagok
Működtetés, vezérlés:
Fülkében elhelyezett, hordozható pultról, elektro-pneu-hidraulikus folyamattal
Mechanikusan a menetirány szerint jobb oldalon elhelyezett vezérlőegységről
A felépítménynek elsősorban az alsónémedi szennyvíztisztító telepen rendszeresíteni kívánt iszapgyűjtő konténerek emelésére, fel- és lerakására, billentésére, szállítására kell alkalmasnak lennie, de emellett az általános méretű és formájú hulladékgyűjtő konténerek szállítására is alkalmasnak kell lennie.
Alváz és felépítmény esetében egyaránt olyan gépekre tehető ajánlat, amely gépek szervízelése a dokumentációban leírt módon biztosított lesz.
Az alkatrész utánpótlásnak a szállítástól számított 10 évig biztosítottnak kell lennie, amely szolgáltatás egyebekben a jelen közbeszerzési eljárásnak nem része!
Beszerzésre kerülő mennyiség: 1 db
A megajánlott gépek kizárólag új, még használatba nem vett gépjárművek lehetnek.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek leszállítása (Alsónémedi Nagyközség szennyvíztisztító telepe), összeszerelése, üzembe helyezése, és minimum 8 órás, legfeljebb 1 napos betanítása az ajánlatkérő által megnevezett legalább 4 fő, legfeljebb 6 fő számára az ajánlatkérő üzemelési területén (Alsónémedi Nagyközség szennyvíztisztító telepe és szennyvízcsatorna hálózata).
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban, illetve ártáblázatban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Abban az esetben, ha ajánlattevő nem a fentiekben részletezett dokumentumokban meghatározott terméket, hanem azzal egyenértékűt ajánl, az ajánlattevő felelősségi körébe tartozik, ha a helyettesítő termék az egyenértékűséget igazoló dokumentumok benyújtása ellenére nem teljesíti a helyettesített termék minden műszaki paraméterét!
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak: 34114000-9
34144410-5
34144431-8
3) Mennyiség:
Adásvételi szerződés kombinált csatornatisztító jármű beszerzésére az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 azonosító számú projekt keretében.
Csatornamosatásra alkalmas kombinált felépítménnyel ellátott szippantó jármű, amelynek a szennyvíztisztító telepen és a hozzá kapcsolt szennyvízhálózaton lesz feladata.
A feladatok a következőek:
- vákuumszelepek, vákuumaknák rendszeres tisztítása,
- a szennyvíz és a levegőztető szaniterek közé beülepedett iszap és homok nagynyomású mosóval történő takarítása,
- valamennyi műtárgy megelőző-karbantartási munkálatainak elvégzése, tisztítása,
- a szennyezett víz kiszippantása,
- az eldugult vákuum, gravitációs, vagy nyomott vezetékek, illetve az átemelő aknák tisztítása.
A minél biztonságosabb úttartás, illetve kormányozhatóság érdekében a jármű kialakításakor törekedni kell az egyenletes súlyelosztásra, különösen terhelt állapotban.
A jármű minél magasabb napi kihasználtsága érdekében a jármű (de különösen a felépítmény) kialakításánál törekedni kell az időt álló, tartós és robusztus, ugyanakkor egyszerű (csekély karbantartás igényű) műszaki megoldásokra.
A tartályos járműnek alkalmasnak kell lennie a kommunális szennyvizek, az ún. „undort keltő anyagok” és egyéb, ADR hatálya alá nem eső folyadékok szállítására és csatornamosatásra.
A járműnek téli időjárási körülmények közötti rendeltetésszerű üzemeltetésre is alkalmasnak kell lennie.
A jármű nem lehet a Magyarországon érvényes rendelkezések (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerint túlterhelt, illetve tengely túlsúlyos, még maximálisan rakott állapotban sem.
A járművet a hatályos előírások (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet) szerinti piros-fehér fényvisszaverő csíkozással kell ellátni.
Vezetőfülkéből kapcsolható sárga figyelmeztető jelzések szükségesek az alábbi helyeken:
- vezetőfülke tetején 2 db
- bal oldalt, hátul 1 db
A felépítmény és a gépjármű fülke fehér színű legyen.
A megengedett zajszint az EU normák szerint, úgy az önjáró alvázra, mint a felépítményre.
Magyar nyelvű feliratok, illetve rendszer üzenetek szükségesek.
AZ ÖNJÁRÓ ALVÁZRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Súlyhatárok, fő méretek:
Összgördülő tömeg max.: 20.000 kg
Hasznos terhelés: min. 11.000 kg
Meghajtás: kéttengelyes, meghajtott B tengely
Motor:
Minimálisan Euro VI diesel motor, a teljesítmény legalább 190 kW (254,6 LE), de a felépítmény maximális teljesítmény igénye nem haladhatja meg a motor maximális teljesítményének 60 %-át.
Környezetvédelmi minősítés: min. EURO VI
Energiafelhasználás:
280 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,2 g/kWh
320 LE motorteljesítmény esetén maximum 197,6 g/kWh
Szén-dioxid kibocsátás: maximum 4.000 mg/kWh
Nitrogén-oxidok kibocsátása (NOx): maximum 400 mg/kWh
Nem metán szénhidrogén kibocsátás (NMHC): maximum 160 mg/kWh
Részecske kibocsátás (PM): maximum 10 mg/kWh
Felső kivezetésű kipufogó rendszer
Sebességváltó:
Min. 8 előre meneti és min. 1 hátra meneti sebességfokozattal rendelkező mechanikus váltómű
Tengelyek:
Első tengely: laprugózás, technikai teherbírás min. 7.400 kg
Hátsó tengely: Meghajtott, ikerkerékkel, technikai teherbírás: min. 11.000 kg
A hátsó tengelyen kapcsolható differenciál zár
Tengelytáv: min. 4.000 mm, maximum 4.600 mm
Mellékhajtómű:
Mellékmeghajtómű a motorra és/vagy váltóra szerelve
Kormánymű:
Szervokormány
Fékberendezés:
Kétkörös
ABS, EBS
Automatikus fékutánállítás
Terhelésfüggő fékerő szabályozás
Féklevegő szárítás
Vezetőfülke:
Színe fehér
Rövid, nappali fülke
Bal oldali kormány
Alkalmas a vezető és 2 fő elhelyezésére
Acél első lökhárító
Műanyag, könnyen tisztítható ajtókárpit
Ülőhelyek biztonsági övvel és levehető üléshuzattal ellátottak
Állítható és fűthető visszapillantó tükrök mindkét oldalon
Elől holttér tükör, jobb oldalon rámpatükör
Elektromos működtetésű oldalablakok
Komfort, légrugós ülés a vezető oldalon
CD-s, vagy USB-MP3 rádió
Gyári indításgátló
12 V-os csatlakozás a fülkében
Klíma berendezés
Egyéb előírások:
Sárga körvillogó elől, a fülke tetőn 2 db és hátul min. 1 db, forgalmi engedélybe bejegyezve a használat jogosultsága
Digitális tachográf, min. 1 nap/2 vezető
A gépjármű - zárt tároló szekrényben elhelyezett - tűzoltó készülékkel; pótkerékkel (tartóra szerelve), kerékékkel, emelővel, szerszám készlettel, izzó készlettel, elakadásjelző háromszöggel, elsősegély csomaggal felszerelt legyen
Oldal aláfutás gátlóval felszerelt (6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet szerint)
Min. 200 literes zárható üzemanyagtank
Sebességhatároló 90 km/h
Immobilizer
Első vonószem
-25 fokos hidegindító szett
A FELÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Tartály:
min. 8 m3-es kombinált tartály (4/4)
Fix elválasztófal, vízszintes tartályosztás, cső a csőben megoldás
Tartály ürítése hidraulikus működtetésű billentéssel legyen. Az iszapürítés megkönnyítése érdekében az iszaptartály alsó fele csúszás elősegítő bevonattal, vagy rozsdamentes anyagból legyen kialakítva.
Térfogatarány: min. 4 m3 víz, 4 m3 iszap
Teljes keresztmetszetű hidraulikus tartályfenék nyitás min. 80o-ban
Hidraulikus tartálybillentés: min. 40o-ban
Fenékzárás legalább 2 db kézi reteszelő elemmel
Szintjelzés folyamatos, kézzel tisztítható kivitelben
Szintkapcsolás: a mosóvízszint minimális mennyiségénél a vízszivattyú lekapcsolása, szárazonfutás megakadályozása végett.
Vízszint minimum kijelzése.
Felépítmény jobb oldalán feltöltő csonk (tűzcsapról töltéshez), szűrős visszafolyásgátlóval
Szívó-kieresztő csonk: NA100-as kézi éktolózár, PERROT kapoccsal+zárókupak
Vízrendszer:
Tartálytérfogat: min. 4 m3
Víznyomás: min. 150 bar
Vízszállítás: min. 260 l/perc
Nyomásszabályozó, túlterhelés elleni védelem
Hidraulikusan hajtott tömlődob:
Tömlő belső mérete: 25 mm
Tömlőhossz: min. 120 m
Fordulatszám szabályozás: fokozatmentes
Tömlőrendezés: automatikus
Tömlődob felfüggesztése körül min. 180⁰-ban elfordítható legyen, vagy reteszelt ±90 fokos tömlődob fordítás
Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval
Kézi működtetésű tömlődob:
Tömlő belső átmérője: 13 mm
Tömlőhossz: min. 40 m
Dobrögzítés: kézi gyorsszorítóval
Vízcsatlakozás: forgócsatlakozóval
Vákuumrendszer:
Tartálytérfogat: min. 4 m3
Levegőszállítás atmoszférikus nyomáson: min. 900 m3/h
Vákuumszivattyú: vízhűtéses
Max. vákuum minimum: 90 %
A vákuumrendszer biztonsági elemei:
Kettős túltöltés elleni védelem korrózióálló záróelemekkel
Szívó- és nyomóági szűrő, hangtompító, olajleválasztó
Nyomásállapot jelző vákuummanométer
Biztonsági szelep
Szippantás legalább 7 méterről
Egyéb műszaki követelmények:
Munkalámpa a forgatható tömlődobon
Hidraulikus fedlap emelő min. 250 kg teherbírású
Tengelyterhelés megoszlása bármely üzemállapotban egyenletes legyen
Hidraulikus tartálybillentés túlbillentés elleni védelemmel legyen ellátva
A víztartály búvónyílással ellátva a tisztítási feladatok elvégzésére
Kezelőállás: komplett kezelőpanel fagy, felverődő, és kondenzvíz elleni védelem kialakítással
Magyar nyelvű feliratozás, védőkesztyűben történő kezelésre alkalmas kivitel.
Keringető vízfűtés -10°C-ig a téli üzemvitelhez
Kezelőállás kialakítása:
Nagynyomású mosóberendezés: nyomásbeállító, nyomásmérő, szivattyúkapcsoló.
Fokozatmentes elektronikus motorfordulatszám szabályozás
Szívó berendezés: vákuumszivattyú ki/bekapcsolása légnyomásmérő, szívó-nyomó üzemmód választás
Munkalámpa kapcsoló
Szigetelt nyomógombok, kapcsolók
24 V-os foglalat
Vákuumszivattyú ki/bekapcsolása
Nagy tömlődobon lévő tömlő fel és lecsévélés
Vészleállító (újraindítás a berendezések kikapcsolása után a jármű újraindítását követően történhet).
Nagy tömlődob irányba állítása
SZÜKSÉGES TARTOZÉKOK A FELÉPÍTMÉNYEN
Dugulás felszabadító fej a 13 mm-es tömlőhöz 1 db
½” nagynyomású tisztító pisztoly 1 db
Dugulás felszabadító fej a 25 mm-es tömlőhöz 1 db
Orrfúvókával ellátott tisztító fej a 25 mm-es tömlőhöz 1 db
Tisztító fej 60-300 mm csatorna átmérőig a 25 mm-es tömlőhöz 1 db (a megadott csatornaátmérőt lefedje, méretlépcső esetén a szükséges darabszám)
Vízszivattyú szárazonfutás elleni védelemmel, vízszintkapcsolóval
Fokozatmentes pneumatikus nyomásszabályozó a víznyomás beállításához
A jármű két oldalán zárt, tömített tároló ládák a szívótömlők és egyéb tartozékok tárolására
NW 100 mm-es szippantó tömlő, 3 m-es 3 db
NW 100 mm-es szippantó tömlő, 2 m-es 1 db
NW 100 mm-es fém szívófejjel ellátott 2 m-es szippantó tömlő 1 db
Alváz és felépítmény esetében egyaránt olyan gépekre tehető ajánlat, amely gépek szervizelése a dokumentációban leírt módon biztosított lesz.
Az alkatrész utánpótlásnak a szállítástól számított 10 évig biztosítottnak kell lennie, amely szolgáltatás egyebekben a jelen közbeszerzési eljárásnak nem része!
Beszerzésre kerülő mennyiség: 1 db
A járműnek a szennyvíztisztító telepen és a hozzá kapcsolt szennyvízhálózaton lesz feladata, amelyek a következőek:
- vákuumszelepek, vákuumaknák rendszeres tisztítása,
- a szennyvíz és a levegőztető szaniterek közé beülepedett iszap és homok nagynyomású mosóval történő takarítása,
- valamennyi műtárgy megelőző-karbantartási munkálatainak elvégzése, tisztítása,
- a szennyezett víz kiszippantása,
- az eldugult vákuum, gravitációs, vagy nyomott vezetékek, illetve az átemelő aknák tisztítása.
A megajánlott gépek kizárólag új, még használatba nem vett gépjárművek lehetnek.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a gépek leszállítása (Alsónémedi Nagyközség szennyvíztisztító telepe), összeszerelése, üzembe helyezése, és minimum 8 órás, legfeljebb 1 napos betanítása az ajánlatkérő által megnevezett legalább 4 fő, legfeljebb 6 fő számára az ajánlatkérő üzemelési területén (Alsónémedi Nagyközség szennyvíztisztító telepe és szennyvízcsatorna hálózata).
Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban, illetve ártáblázatban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Abban az esetben, ha ajánlattevő nem a fentiekben részletezett dokumentumokban meghatározott terméket, hanem azzal egyenértékűt ajánl, az ajánlattevő felelősségi körébe tartozik, ha a helyettesítő termék az egyenértékűséget igazoló dokumentumok benyújtása ellenére nem teljesíti a helyettesített termék minden műszaki paraméterét!
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.