Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.12.11.
Iktatószám: 26106/2015
CPV Kód: 92200000-3
Ajánlatkérő: Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. és az A-A PARTNER Tanácsadó és Képző Kft. Konzorciuma
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közösségi, társadalmi tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Árpád sor 18.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Wengerter Bernadett
Telefon: +36 66441156
E-mail: bernadett.wengerter@bekesmegye.hu
Fax: +36 66441122
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. és az A-A PARTNER Tanácsadó és Képző Kft. Konzorciuma
Postai cím: Kossuth tér 21/A; Hunyadi utca 62-1.
Város/Község: Medgyesegyháza; Medgyesbodzás
Postai irányítószám: 5666
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Baráth Richárd, ügyvezető
Címzett:
Telefon: +36 308415910
E-mail: mentormenedzsment@gmail.com
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közösségi, társadalmi tevékenység
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kommunikációs szakértői szolgáltatás Békés megye felzárkóztatási, fejlesztési programjának népszerűsítésére - 2015
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Dél-alföldi régió, Békés megye közigazgatási területe
NUTS-kód HU332
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/08/31 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Kommunikációs kampány a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0007 „A jövőt gyermekeinkkel építjük” - Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért elnevezésű projekt keretében megvalósuló programok népszerűsítése, ismertetése, valamint a Békés megyei lakosság egészségtudatosságának növelése érdekében. A Békés megyei lakosság elérése azzal a céllal, hogy növekedjen a célcsoporttagok egészségtudatossága, és megismerjék a projekt által nyújtott lehetőségeket, az annak keretében megvalósuló programokat.
A kommunikációs kampány tartalmazza:
- 6 x 50.000 példányos, A/4-es, 8 oldalas, színes újság kiadását,
- 12 db 30 perces rádióműsor elkészítését és közzétételét,
- 12 db rádiós szpot-kampány elkészítését és közzétételét.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92200000-3
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 24600000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/08/31 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2015/08/12 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17819 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/09/16 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A Szerződés teljesítésének véghatáridejét a felek 2015. november 15. napjában határozták meg. A Támogatási Szerződés a projekt fizikai befejezésének határidejeként ezt az időpontot határozta meg, így a felek a szerződésükben sem köthettek ki ettől eltérő időpontot. A Szerződés megkötését megelőzően 2015. július 10. napján a Megbízó változás bejelentő kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. november 30. napjára történő meghosszabbítása érdekében, melyet a Támogató csak 2015. szeptember 3-ai, K-2015-TÁMOP-6.1.5-14-0279472/307 iktatószámú levelében hagyott jóvá. A jóváhagyás megtörténtét a felek nem láthatták előre.

A szerződő felek a szerződést, a szerződésben szereplő tevékenység maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb 2015. év. november 30. napjáig terjedően kötik meg.
A Megbízottak a szerződés tárgyát képező kommunikációs szolgáltatást Békés megye közigazgatási területén, a Megbízó 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti székhelyén, illetve a tevékenység ellátásától függően a Megbízó által megjelölt egyéb helyszínen kötelesek teljesíteni.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Megrendelő az ajánlattételi felhívásban kifejezetten felhívta a figyelmet arra, hogy mennyiben a projekt támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, vagy a közreműködő szervezet a Szerződésben foglaltaktól eltérő feltételeket szab a projekt megvalósítására vonatkozóan, abban az esetben ezzel összhangban módosítani szükséges a két fél egyező akarata mellett a Szerződést a Kbt. rendelkezéseit, különösen a Kbt 132. §-át figyelembe véve.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/10/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyet értünk.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/04 (év/hó/nap)