Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/152
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2014.12.31.
Iktatószám:26846/2014
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Nagykőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagykőrös Város Önkormányzatának közigazgatási területe Az érintett területek: Lázár Vilmos utca Kölcsey utca Hosszúhát utca Árpád utca Temesvári utca Tímár utca Áchim András utca Maros utca Váci Ferenc utca Dankó Pista utca Tormás utca Sas utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tief Terra Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nagykőrös Város Önkormányzata
Postai cím: Szabadság tér 5.
Város/Község: Nagykőrös
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Czira Szabolcs polgármester
Telefon: +36 53550300
E-mail: nagykoros@nagykoros.hu
Fax: +36 53351058
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Tief Terra Kft.
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város/Község: Nagykőrös
Postai irányítószám: 2750
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés Nagykőrös Lázár Vilmos utca, Kölcsey utca, Hosszúhát utca, Árpád utca, Temesvári utca, Tímár utca, Áchim András utca, Maros utca, Váci Ferenc utca, Dankó Pista utca, Tormás utca, Sas utca területén utak, közművek, műtárgyak, építésének, átépítésének, rekonstrukciójának kivitelezési feladatai ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nagykőrös Város Önkormányzatának közigazgatási területe Az érintett területek: Lázár Vilmos utca Kölcsey utca Hosszúhát utca Árpád utca Temesvári utca Tímár utca Áchim András utca Maros utca Váci Ferenc utca Dankó Pista utca Tormás utca Sas utca
NUTS-kód HU102
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/11/25 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés Nagykőrös Lázár Vilmos utca, Kölcsey utca, Hosszúhát utca, Árpád utca, Temesvári utca, Tímár utca, Áchim András utca, Maros utca, Váci Ferenc utca, Dankó Pista utca, Tormás utca, Sas utca területén utak, közművek, műtárgyak, építésének, átépítésének, rekonstrukciójának kivitelezési feladatai ellátására.
A kivitelezés során 2939 fm hosszúságú utat kell megépíteni illetve rekonstruálni az ÚT-FÉNY Kft. által készített tervdokumentációk, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége UT/1760/4/2014. UT /1770/4/2014, UT /1759/4/2014; UT /1766/4/2014; UT/1762/4/2014; UT/1768/5/2014.; UT/1756/11/2014; UT/1761/4/2014; UT/1769/4/2014; UT/1771/4/2014. UT/1763/4/2014; UT/1214/36/2014 számú határozatai szerint.
A kivitelezést a dokumentáció mellékletét képező tervek, az építési engedélyek, jóváhagyások alapján, az árazatlan költségvetési kiírás tételei szerint kell elvégezni.
Részletes műszaki leírás az ajánlattételi dokumentációban kerül kifejtésre.
Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.
CPV-kód: 45221250-9 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 148447755 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/10/15 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24966 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/11/25 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szöveg:
3.1. Építési kivitelezési munkák:
Munkaterület átadás tervezett kezdési időpont:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet Vállalkozó részére egyeztetett időpontban adja át.
A munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontját a felek az építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó heti bontású indikatív ütemtervet készít, amelyet a munkaterület átadás-átvételt követő 5 napon belül kell a Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek átadnia.
Amennyiben az ütemtervben változás következne be, felek a változás tényéről egyeztetnek, az ütemterv a műszaki ellenőr jóváhagyásával módosítható, a bekövetkezett változás nem jelenti jelen szerződés módosítását.
A Vállalkozó gondoskodik az átvett terület állagmegóvásáról, és amennyiben abban kárt tesz, köteles kijavítani, helyreállítani. A sikeres műszaki átadás-átvétel egyik feltétele a munkaterület, felvonulási terület - kivitelezéssel nem érintett részeinek - eredeti állapotának helyreállítása (törmelék elszállítása, füvesítés stb.)
Vállalkozó feladata a forgalomtechnikai és organizációs terv elkészítése, amelyet Megrendelőnek jóvá kell hagyni.
Kivitelezés befejezésének időpontja: munkaterület átadásától számított 1 hónap.

Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával.
Módosított szöveg:
3.1.Építési kivitelezési munkák:
Munkaterület átadás tervezett kezdési időpont:
A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet Vállalkozó részére a szerződéskötést követő 10 napon belül átadja.
A munkaterület Vállalkozó részére történő rendelkezésre bocsátásának időpontját a felek az elektronikus építési naplóban rögzítik. A Vállalkozó heti bontású indikatív ütemtervet készít, amelyet a munkaterület átadás-átvételt követő 5 napon belül kell a Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek átadnia.
Amennyiben az ütemtervben változás következne be, felek a változás tényéről egyeztetnek, az ütemterv a műszaki ellenőr jóváhagyásával módosítható, a bekövetkezett változás nem jelenti jelen szerződés módosítását.
A Vállalkozó gondoskodik az átvett terület állagmegóvásáról, és amennyiben abban kárt tesz, köteles kijavítani, helyreállítani. A sikeres műszaki átadás-átvétel egyik feltétele a munkaterület, felvonulási terület - kivitelezéssel nem érintett részeinek - eredeti állapotának helyreállítása (törmelék elszállítása, füvesítés stb.)
Vállalkozó feladata a forgalomtechnikai és organizációs terv elkészítése, amelyet Megrendelőnek jóvá kell hagyni.
Kivitelezés befejezésének időpontja: 2015. április 30.
Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az esős, valamint a várható téli időjárási körülmények miatt a kivitelezés befejezésének tervezett időpontja módosul.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/12/11 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/19 (év/hó/nap)