Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma: 2015.01.05.
Iktatószám: 27085/2014
CPV Kód: 32321200-1;32240000-7
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye: Mindkét rész tekintetében: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.01.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzés
Telefon: +36 17595144
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés - az MTVA részére tudósítói eszközök (kamerarendszerek és közvetítő eszközök) beszerzése (I. rész - ENG kameraszettek beszerzése; II. rész - LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése)
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Mindkét rész tekintetében: 1037 Budapest, Kunigunda u. 64.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Adásvételi szerződés - az MTVA részére tudósítói eszközök (kamerarendszerek és közvetítő eszközök) beszerzése (I. rész - ENG kameraszettek beszerzése; II. rész - LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése)
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
További tárgyak: 32240000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati műsorszolgáltatók hírműsoraihoz kapcsolódó Hírcentrumba történő híranyagok készítéséhez szükséges tudósítói eszközök beszerzése (I. rész - ENG kameraszettek beszerzése; II. rész - LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése) adásvételi szerződés(ek) keretében, az alábbi mennyiségekben.
I. rész: ENG kameraszettek beszerzése
- 11 db XDCAM CMOS képfelvevő eszközű SxS memóriakártyás kézi kamkorder XAVC felvételi lehetőséggel (Referencia típus: Sony PXW-X200)
- 11 db kompakt kondenzátor mikrofon (Referencia típus: Sony ECM-MS2)
- 22 db Lithium-ion akkumulátor (Referencia típus: Sony BP-U90)
- 11 db dimmerelhető LED-es fejlámpa (Referencia típus: Swit S-2040 + S-700U)
- 11 db ENG alsó terpeszes kameraállvány szett (Referencia típus: Sachtler #1012 (Ace L GS CF Tripod System w. Ground Spreader))
- 11 db puha kameratáska (Referencia típus: Porta Brace CS-DV4R)
- 11 db SD kártya adapter (Referencia típus: Sony MEAD-SD02)
- 33 db 32GB Class10-es SD kártya (Referencia típus: SanDisk Extreme Pro 32GB)
- 11 db vezeték nélküli mikrofon szett (Referencia típus: Sony UWP-D16/CH33)
II. rész: LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése
- 11 db 14 csatornás LTE/4G készülék + 7/24 gyártói támogatás (Referencia típus: LU500)
- 1 db meglévő LU70L berendezés upgrade LU500 típusra
- 2 db 4 csatornás dekóder (Referencia típus: LU2000 MMH)
- 11 db médiához kialakított laptop (Referencia típus: HP ZBook 158 Pro LIC)
- 11 db vágószoftver (Referencia típus: EDIUS 7 PRO)
- 11 db Külső töltő + tartalék 3,5 órás akkumulátor az LTE/4G eszközökhöz
Az LTE/4G készülék használatának oktatása (1 nap - 8 óra), továbbá az eszközhöz 7/24 telefonos gyártói támogatás nyújtása 1 éven keresztül.
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében felhívja a figyelmet, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint valamennyi, a részvételi felhívásban, kiegészítő iratban és az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást (így különösen a fenti Referencia típusok körében megjelölt termékmegnevezések) a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Az ajánlatkérő a megjelölt eszközökkel, illetőleg Referencia típusokkal összefüggésben az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációban egyedi illeszkedési/kompatibilitási igényeket jelöl meg, amelyekre az ajánlattevő(k)nek az ajánlattétel során figyelemmel kell lenniük.
A fentiekkel és a kapcsolódó szolgáltatással (a II. rész tekintetében) összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást az egyes részek tekintetében a kiegészítő irat, a részletes követelményeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 20 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Valamennyi rész tekintetében késedelmi-, hibás-teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetendő a dokumentációban részletezettek szerint.
A késedelmi kötbér alapja az adott részre vonatkozó szerződésben rögzített, teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték összege, mértéke annak napi 1,2 %-a, de legfeljebb a kötbéralap 30 %-a.
A hibás teljesítési kötbér alapja az adott részre vonatkozó szerződésben rögzített, teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenérték összege, mértéke annak napi 1,2 %-a, de legfeljebb a kötbéralap 30 %-a.
A meghiúsulási kötbér alapja az adott részre vonatkozó szerződésben rögzített teljes nettó (ÁFA nélküli) ellenszolgáltatás összege, mértéke annak 30 %-a.
Nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő eladónak) a leszállított eszközökre és szolgáltatásokra 12 hónapos jótállást kell vállalnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek/szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Kifizetés valamennyi rész tekintetében utólag történik. A teljesítés igazolása a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik. Az ajánlatkérő az előbbieknek megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(k) ellenértékét utólag, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Az ajánlattétel és kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat valamennyi rész tekintetében az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény, de a közös részvételre jelentkezőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítésére vonatkozóan (Kbt. 25. § (6)). Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)).
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban - valamennyi részre vonatkozóan - nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá részvételre jelentkező - valamennyi részre vonatkozóan - (közös részvételi jelentkezés esetén egyik részvételre jelentkező sem), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Az ajánlatkérőnek ugyancsak ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
A részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-i, de különösen a 2., 4. és 10. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az 56. § (1) bekezdésének kc) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett és a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k)nek egyaránt a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a nyilatkozatot a kiegészítő irat részeként csatolt nyilatkozatminta tartalmazza). Ha a részvételre jelentkező(t) nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Részvételre jelentkező köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerintikizáró okok hatálya alá.
Részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá [Kbt. 58. § (3)].
A kizáró okok igazolására részvételre jelentkező(k)nek a részvételi felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 12.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező pénzügyi és gazda-sági alkalmasság igazolható az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (az I. rész tekintetében ENG és/vagy stúdiókamerák szállításából, a II. rész tekintetében LTE/3G/4G közvetítő eszközök szállításából) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
Amennyiben a részvételre jelentkező a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetőleg az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hiva-talos jegyzéke bizonyítja, hogy a részvételre jelentkező megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a fenti iga-zolási módok helyett elfogadja a részvételre jelentkező(k) tekintetében a minősített aján-lattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letele-pedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert aján-lattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4) pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági szempontból, ha a közbeszerzés tárgya szerinti áruk szállításából (az I. rész tekintetében ENG és/vagy stúdiókamerák szállításából, a II. rész tekintetében LTE/3G/4G közvetítő eszközök szállításából) származó éves nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el az I. rész tekintetében a 20.000.000,- Ft összeget, a II. rész tekintetében pedig a 43.000.000,- Ft összeget azzal, hogy amennyiben a részvételre jelentkező újonnan piacra lépő szervezetként nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti (az I. rész tekintetében ENG és/vagy stúdiókamerák szállításából, a II. rész tekintetében LTE/3G/4G közvetítő eszközök szállításából) általános forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételének el kell érnie legalább az I. rész tekintetében a 15.000.000,- Ft összeget, a II. rész tekintetében pedig a 28.000.000,- Ft összeget.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkező műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága valamennyi rész tekintetében igazolható a részvételi felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében előírt szállítások (az I. rész tekintetében ENG és/vagy stúdiókamerák szállításából, a II. rész tekintetében LTE/3G/4G közvetítő eszközök szállításából) bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a bérbeadott eszközök megnevezését, a teljesítés helyét és idejét (a szállítás időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével) és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) a), figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t a részvételre jelentkező projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7)]
Amennyiben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a részvételre jelentkező megfelel a fentiekben előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, úgy az Ajánlatkérő elfogadja a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett részvételre jelentkező(k) nyilatkozatát a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező műszaki és szakmai szempontból, ha a részvételi felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik
- az I. rész tekintetében 1 darab, legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 20.000.000,- Ft ellenértékű a közbeszerzés tárgya szerinti (ENG és/vagy stúdiókamerák szállítására irányuló), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával,
- a II. rész tekintetében 1 darab, legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 43.000.000,- Ft ellenértékű a közbeszerzés tárgya szerinti (LTE/3G/4G közvetítő eszközök szállítására irányuló), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon is meg lehet felelni.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
  Meghívásos
x Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Figyelemmel a közmédia megújítása jegyében szükséges változásoknak, az MTVA jelenlegi eszközparkja nem elégíti ki jövőbeni megnövekedett mennyiségi és minőségi igényeket. Tekintettel a meglévő rendszer minél korábbi fejlesztésének szükségességére, illetőleg arra a körülményre, hogy az ajánlatkérő több elemből álló, közbeszerzési eljárás útján beszerzett eszközt kíván üzembe helyezni és rendszerszerűen használni, az ajánlatkérő a gyorsított eljárási forma alkalmazása mellett határozott, tekintettel arra is, hogy enélkül a Kbt. nyílt eljárásra előírt határidői nem lennének tarthatók.
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/01/12 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/01/12 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2015/01/15 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) Részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2015. január 12., 10:00 óra
Helye: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak Ajánlatkérő képviselői, Részvételre jelentkező képviselői, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetve személyek.
VI.3.2) A részvételi jelentkezés személyes benyújtása esetén, munkanapokon 10:00 órától 14:00 óráig,a részvételi jelentkezések bontásának napján (2015. január 12.) 9:00 órától 10:00 óráig az ENYD -Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. címre kell benyújtani.
VI.3.3) A kiegészítő irat átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A kiegészítő irat elektronikus formában, illetőleg elektronikus adathordozón átvehető munkanapokon 10:00 és 14:00 közötti időpontokban, 2015. január 12-én 9:00-10:00 óráig az ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft., 1015 Budapest1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80. címen. A kiegészítő irat átvételére rendelkezésre álló időpontokban az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a kiegészítő iratokba való betekintésre. Amennyiben a kiegészítő iratok megküldését kérik, Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el.
A megfelelő részvételi jelentkezés benyújtása érdekében a kiegészítő iratot részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő irat másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös részvételi jelentkezésesetén elegendő, ha a kiegészítő iratot az egyik részvételre jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó átveszi [Kbt. 53. §].
VI.3.4) A részvételi felhívás III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és az előírt igazolási mód a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek tekintetében szigorúbbak az alábbiak szerint.
A részvételi felhívás III.2.2) szerinti feltétel (igazolási mód) és a részvételi felhívás III.2.3) szerinti feltétel (igazolási mód).
VI.3.5) Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ban foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
VI.3.6) A részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon kívül:
- Felolvasólap a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólapnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező nevét, székhelyének címét, és az aláírni jogosult aláírását, valamint a részvételi jelentkezés keltezését.
- A részvételre jelentkezőnek a saját vonatkozásában, a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozója, illetve a számára a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplők tekintetében csatolnia kell a részvételre jelentkezéshez a rá vonatkozó dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, kötelezettségvállalásra jogosultszemély(ek) aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is.
Részvételre jelentkező az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából a részvételre jelentkező(k) cégjegyzésre jogosult(ak)ra vonatkozó adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselő(i)re vonatkozó adatai nem találhatóak meg, úgy a részvételre jelentkezéshez csatolnia kell a részvételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, Magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonatot egyszerűmásolatban.
- Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §).
- A részvételi jelentkezésben a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót vesz igénybe, illetőleg az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (névvel és címmel), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni azzal, hogy az előbbiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti a részvételre jelentkező teljesítésért való felelősségét.
- A Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltak alkalmazása esetén a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t (névvel és címmel) és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amely(ek)nekigazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
- A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint arról, hogy a részvételre jelentkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- Közös részvételre jelentkezők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös részvételre jelentkezők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban a közös részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
- Amennyiben valamely részvételre jelentkező több rész vagy valamennyi rész tekintetében részvételi jelentkezést kíván benyújtani, úgy a részvételi jelentkezéseit részenként külön-külön (megfelelő példányszámban és csomagolással) kell benyújtania azzal, hogy a több részvételi jelentkezésben is kötelezően szerepeltetendő dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat elegendő csak az egyik (bármelyik) rész tekintetében benyújtott részvételi jelentkezésben szerepeltetni, a további részvételi jelentkezés(ek)ben pedig hivatkozni arra, hogy mely rész tekintetében benyújtott részvételi jelentkezésben kerültek csatolásra az adott dokumentumok, igazolások.
A részvételi jelentkezés elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani, és az eredeti példányú részvételi jelentkezésről készített, nem módosítható .pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
VI.3.7) A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §. (1)-(6) bekezdésében foglaltak az irányadók. A részvételi jelentkezők kiegészítő tájékoztatást a részvételi felhívásban és kiegészítő iratban foglaltakkal kapcsolatban írásban kérhetnek az ajánlatkérőtől a részvételi felhívás I.1) pontjában meghatározott elérhetőségen azzal, hogy a kérdéseket (az eredeti kérdésfeltevési módtól függetlenül) a kozbeszerzes@mtva.hu és az iroda@enyd.hu elektronikus címekre is meg kell küldeni, szerkeszthető formátumban.
VI.3.8) A részvételi jelentkezéseket a részvételre jelentkezőnél aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva,azaz olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon,vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy a részvételre jelentkező nevében eljárhat(nak) (meghatalmazást a részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges) kell benyújtani.
A részvételi jelentkezéseket lehetőség szerint zárt csomagban - több részre történő jelentkezés esetén részenként külön csomagolásban - kell benyújtani.
A részvételi jelentkezések csomagolásának külzetén fel kell tüntetni legalább az alábbiakat: „Részvételi jelentkezés - az MTVA részére tudósítói eszközök (kamerarendszerek és közvetítő eszközök) beszerzése „_” rész [rész megnevezése]” továbbá „A részvételi határidő előtt fel nem bontható” feliratot.
A részvételi jelentkezéseket 1 eredeti nyomtatott (papír alapú) példányban és az eredeti nyomtatott példánnyal megegyező 1 db elektronikus példányban (pdf. formátum) kell benyújtani. Az eredeti (papír alapú) példányt roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan összekell fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; a részvételi jelentkezés eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy a részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; a részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján a részvételi jelentkezésben szereplődokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; a részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen - a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
VI.3.9) Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek úgy kíván megfelelni, hogy más szervezetek kapacitásaira támaszkodik, akkor ennek igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglalt dokumentumok csatolása szükséges, továbbá a kapacitást nyújtó szervezetnek csatolnia kell a Részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására nézve előírt tartalmú és formaiságú dokumentumokat is.
VI.3.10) Az előírt dokumentumok a Kbt. 36 § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is, míg a saját nyilatkozatok eredeti vagy egyszerű másolati példányban, cégszerűen aláírva nyújthatók be.
VI.3.11) A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni (felelős magyar fordítás). A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező felelős. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlat részeként benyújtandó műszaki, szakmai leírás és termék ismertetés esetén megengedett az angol nyelven történő benyújtás, ebben az esetben nem kéri Ajánlatkérő magyar fordítás csatolását.
VI.3.12) A III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban megadott gazdasági és pénzügyi alkalmasság, valamint referenciában szereplő adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítását Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által honlapján közzétett hivatalos középárfolyam figyelembevételével végzi el.
VI.3.13) Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező(k) figyelmét, hogy a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, és azokat a részvételi jelentkezésben lehetőleg elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1)).
VI.3.14) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi szakaszban a Kbt. 84. § (3) bekezdés szerint ajánlat (ár-, illetve a szakmai megoldásokra vonatkozó ajánlat) nem tehető.
Amennyiben részvételre jelentkező ajánlatot tesz, Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (3) bekezdés alapján a Részvételi jelentkezést érvénytelennek nyilvánítja.
VI.3.15) Ajánlatkérő ugyancsak felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az ajánlattételi szakaszban benyújtásra kerülő ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a megajánlott termékek, illetőleg rendszer(elemek) gyártójától nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy jogosultak a termékek Magyarország területén történő forgalmazására és az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati tevékenység ellátására.
VI.3.16) A részvételi felhívás II.3) pontjában megjelölt befejezési határidővel (a befejezés határideje: a szerződéskötéstől számított 20 nap) összefüggésben ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a teljesítés véghatárideje naptári napban: 2015. február 28., figyelemmel a Ptk. határidő számítására vonatkozó rendelkezéseire is.
VI.3.17) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/12/29 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: ENG kameraszettek beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés - az MTVA részére tudósítói eszközök beszerzése - I. rész - ENG kameraszettek beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32240000-7
3) Mennyiség:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati műsorszolgáltatók hírműsoraihoz kapcsolódó Hírcentrumba történő híranyagok készítéséhez szükséges tudósítói eszközök beszerzése - I. rész - ENG kameraszettek beszerzése adásvételi szerződés keretében, az alábbi mennyiségekben.
I. rész: ENG kameraszettek beszerzése
- 11 db XDCAM CMOS képfelvevő eszközű SxS memóriakártyás kézi kamkorder XAVC felvételi lehetőséggel (Referencia típus: Sony PXW-X200)
- 11 db kompakt kondenzátor mikrofon (Referencia típus: Sony ECM-MS2)
- 22 db Lithium-ion akkumulátor (Referencia típus: Sony BP-U90)
- 11 db dimmerelhető LED-es fejlámpa (Referencia típus: Swit S-2040 + S-700U)
- 11 db ENG alsó terpeszes kameraállvány szett (Referencia típus: Sachtler #1012 (Ace L GS CF Tripod System w. Ground Spreader))
- 11 db puha kameratáska (Referencia típus: Porta Brace CS-DV4R)
- 11 db SD kártya adapter (Referencia típus: Sony MEAD-SD02)
- 33 db 32GB Class10-es SD kártya (Referencia típus: SanDisk Extreme Pro 32GB)
- 11 db vezeték nélküli mikrofon szett (Referencia típus: Sony UWP-D16/CH33)
Az I. résszel összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást a kiegészítő irat, a részletes követelményeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 20 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése
1) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés - az MTVA részére tudósítói eszközök beszerzése - II. rész - LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32321200-1
3) Mennyiség:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap által támogatott közszolgálati műsorszolgáltatók hírműsoraihoz kapcsolódó Hírcentrumba történő híranyagok készítéséhez szükséges tudósítói eszközök beszerzése - II. rész - LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében, az alábbi mennyiségekben.
II. rész: LTE/4G mobil közvetítő és mobil hírgyűjtő videó uplink eszközök beszerzése
- 11 db 14 csatornás LTE/4G készülék + 7/24 gyártói támogatás (Referencia típus: LU500)
- 1 db meglévő LU70L berendezés upgrade LU500 típusra
- 2 db 4 csatornás dekóder (Referencia típus: LU2000 MMH)
- 11 db médiához kialakított laptop (Referencia típus: HP ZBook 158 Pro LIC)
- 11 db vágószoftver (Referencia típus: EDIUS 7 PRO)
- 11 db Külső töltő + tartalék 3,5 órás akkumulátor az LTE/4G eszközökhöz
Az LTE/4G készülék használatának oktatása (1 nap - 8 óra), továbbá az eszközhöz 7/24 telefonos gyártói támogatás nyújtása 1 éven keresztül.
A II. résszel összefüggésben elvárt tájékoztató műszaki leírást a kiegészítő irat, a részletes követelményeket az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátandó ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 20 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.