Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39
Beszerzés tárgya: Nyílt Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2016.04.06.
Iktatószám: 3831/2016
CPV Kód: 45210000-2;45453100-8;45262800-9;45300000-0
Ajánlatkérő: Győri Evangélikus Egyházközség
Teljesítés helye: Győr, Kossuth Lajos u. 16. (hrsz.: 7876)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Győri Evangélikus Egyházközség
Postai cím: Petőfi tér 2.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Galli Csaba
Telefon:
E-mail:
Fax: +36 96524532
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.lutheran.hu/gyülekezetek
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás keretén belül Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakóépület felújítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Győr, Kossuth Lajos u. 16. (hrsz.: 7876)
NUTS-kód: HU221
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében az Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése - Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakóépület felújítása”
A közbeszerzés mennyisége:
Jellemző adatok
- Építési terület címe: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 16.
- HRSZ: 7876
- Övezeti besorolás: Lk15/Z/50/30-/090/03-/36/K
- Övezeti jel: 01038
- Telekméret: 751 m2
- Szerepkör (Lk): kisvárosias lakóövezet
- Max telekkihasználtsági mutató (15): 1,5 m2 épület / 1 m2 telek
- Beépítési mód (Z): zártsorú
- Max beépítettség (50): 50 %
- Min. zöldfelületi hányad (30): 30 %
- Megengedett építménymagasság (090): 9,0 m
- Megengedett szintszám (03): 3
- Épületek bruttó alapterülete (változatlan): 319,73 m2
- Tervezett szintszám: pince+földszint+emelet+tetőtér
- Meglévő utcai kapu küszöb vonala: - 0,30 m
- Épület körüli rendezett terep: változó
- Párkánymagasság (meglévő-megmaradó): + 8,30 m, ill. + 7,96 m
- Tervezett gerincmagasság (meglévő-megmaradó): +12,88 m
- Padlóvonalak:
… pinceszint - 2,66 m
… földszint (lakásoknál) + 0,00 m
… földszint (kapualjnál) - 0,30 m
… emelet + 3,92 m
… tetőtér + 7,95 m2
- Tervezett építménymagasság: változatlan
- Tervezett beépített hasznos alapterület:
PINCESZINT: LÉPCSŐ 3,47 M2
KÖZLEKEDŐ 13,72 M2
TÁROLÓ 40,80 M2
TÁROLÓ 15,08 M2
PINCESZINT ÖSSZESEN: 73,07 M2
FÖLDSZINT: KAPUALJ 28,43 M2
KÖZLEKEDŐ 2,89 M2
0.1 LAKÁS 77,35 M2
KÖZLEKEDŐ 11,85 M2
NAPPALI 21,93 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 18,82 M2
KAMRA 1,63 M2
SZOBA 10,62 M2
GARDROB 3,38 M2
WC 1,32 M2
FÜRDŐSZOBA 7,80 M2
0.2 LAKÁS 89,64 M2
ELŐSZOBA 4,95 M2
KÖZLEKEDŐ 6,29 M2
NAPPALI 23,15 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 18,64 M2
KAMRA 1,81 M2
SZOBA 15,62 M2
SZOBA 12,03 M2
WC 1,60 M2
FÜRDŐSZOBA 5,55 M2
FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 198,31 M2
1. EMELET: LÉPCSŐHÁZ 6,74 M2
LÉPCSŐ 12,09 M2
1.1 LAKÁS 89,42 m2
KÖZLEKEDŐ 6,74 M2
NAPPALI 25,84 M2
SZOBA 14,04 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 18,87 M2
KAMRA 1,62 M2
SZOBA 11,68 M2
WC 1,78 M2
FÜRDŐSZOBA 8,85 M2
1.2 LAKÁS 111,71 M2
KÖZLEKEDŐ 16,70 M2
NAPPALI 23,11 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 20,43 M2
KAMRA 2,21 M2
SZOBA 11,91 M2
SZOBA 15,52 M2
SZOBA 10,84 M2
WC 1,60 M2
FÜRDŐSZOBA 9,39 M2
1. EMELET ÖSSZESEN: 219,96 M2
TETŐTÉR: LÉPCSŐ 9,80 M2
FOLYOSÓ 9,92 M2
GÉPÉSZET 7,09 M2
2.1 LAKÁS 48,97 M2
NAPPALI 21,93 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 9,89 M2
SZOBA 10,19 M2
GARDROB 2,32 M2
FÜRDŐSZOBA 4,64 M2
2.2 LAKÁS 51,12 M2
ELŐSZOBA 3,06 M2
NAPPALI 18,52 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 12,19 M2
SZOBA 10,89 M2
KÖZLEKEDŐ 2,40 M2
FÜRDŐSZOBA 4,06 M2
TETŐTÉR ÖSSZESEN: 126,90 M2
==============================================
HASZNOS ALAPTERÜLET ÖSSZESEN: 618,78 M2
Épületfelújítási és restaurálási munkák végzése.
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45453100-8
45262800-9
45300000-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 199284337 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
  Nyílt
x Meghívásos
  Hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
egyösszegű (átalányáras) árajánlat (nettó HUF) 85
Késedelmi kötbér (vállalkozó díj% / naptári nap) 15
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 059 - 102982
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/03/25 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 136 - 250151
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/17 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4279 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/03/25 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12533 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/07/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2016/03/23 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1
Város/Község: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 168000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 199284337 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 199284337 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 199284337 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
West Hungária Bau Kft. (név) 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/04/01 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------