Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/45
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.03.27.
Iktatószám:4136/2017
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasas Sport Club
Teljesítés helye:1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasassc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telephely: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Személyesen vagy gyorsposta vagy futár útján történő benyújtás esetén: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emelet 114. sz. iroda; kapcsolattartó: Bauda Krisztina Postai úton történő benyújtás esetén:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.1146 Budapest,Istvánmezei út 1-3.,Közbesz.Oszt.Kapcs:Bauda Krisztina.További információ:II.3.13)további információ pontban.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyesület
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egy helyszínen, egy építési engedély alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt. Ajánlattevő feladata az építmény kulcsrakész állapotban történő átadása. Az építési engedélyezési tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45212000-6
45212200-8
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Hajdú utca 43., Hrsz: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vasas SC Fáy utcai területén meglévő, 1975 körül épült kézilabdacsarnok és fejépület részleges átalakítása, bővítése, teljes felújítása és energetikai korszerűsítése - a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével és módosított építési engedély megszerzésével, kiviteli tervezéssel és kivitelezéssel. A kivitelezést a 2012-ben, a csarnoképülethez csatlakoztatva épült kézilabda edzőcsarnok folyamatos üzemeltetésének biztosítása mellett kell megvalósítani.
Az ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését várja el az ajánlattevőtől:
a) A módosított építési engedély megszerzése a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével
b) A vállalkozó által készített kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
c) Az épület használatbavételi engedélyének megszerzése;
d) Pályahitelesítési engedély megszerzése az alábbi sportágakban:
o kézilabda: MKSZ minősítés NBI mérkőzések,
o röplabda: MRSZ minősítés NBI, Challange Kupa, CEV Kupa versenyek,
o futsal: MLSZ minősítés NBI mérkőzések rendezésére.
A meglévő csarnoképületben az előbbiekben felsorolt versenyek, sportmérkőzések, valamint rendezvények tartására alkalmas, sportparketta burkolatú 1160,5 m2 multifunkciós pálya és a pályaterület növelése érdekében a kétoldali, vasbetonszerkezetű lelátó részbeni visszabontása, valamint az északi oldal 1.emeleti közlekedőről induló új könnyűszerkezetes fix lelátó építése után összesen 505 fős nézőtér (ebből 2 mozgássérült) kialakítása, új lehajtható lelátó székekkel. A vasbetonszerkezetű lelátók alatti beépített alapterület növelése, öltözőkkel és szertár/raktár funkciójú területekkel.
A csarnokhoz csatlakozó fejépület részleges bontása, új vasbeton szerkezetű hozzáépítésekkel történő bővítése, funkcionális átalakítása. A tervezett fejépületben a csarnokot kiszolgáló funkciók (öltözők, szertár, közönségforgalmi és oktatókabinet területek), valamint a 2.emelet bővítésével sportrehabilitációs centrum kerül elhelyezésre, új lift telepítése, az épület akadálymentesítése, komplett épületgépészeti és elektromos felújítás a gépészeti helyiségek és berendezések tetőszintre telepítésével.
A beruházás mennyiségi jellemzői:
Meglévő beépített terület: 3529,46 m2, tervezett bruttó össz. szintterület: 4640,38 m2, tervezett építménymagasság: 13,25 m. Tervezett összes beépített terület 4099,05 m2, csarnok: 2321,73 m2, fejépület: 1777,32 m2.
Bontás: bontandó komplett épületrészek 268 m2 beépített terület továbbá értékmegőrző bontás; amelyekben vázkitöltő falak, aljzatok, padozatok vasbetonszerkezetek, tetőrétegrendek bontása 1258 m3; továbbá homlokzat, fal és padlóburkolatok, tetőhéjalások, nyílászárók bontása 2066 m2, valamint épületgépészet és elektromos hálózatok bontása; a bontás során keletkező építési törmelékből kb. 4,5 tonna azbeszttartalmú építőanyag;
A jelen beruházással érintett épületek (felújított kézilabdacsarnok és átalakított fejépület) együttes maximális befogadóképessége: 1000 fő;
Épületszerkezeti kialakítás:
Csarnoképület: földszinten monolit vasbetonszerkezetű, emelettől acél rácsostartós szerkezetű csarnok
- külső épülethatároló burok elbontása,
- meglévő törtvonalú, rácsostartós acélszerkezet kiegészítése az új függőleges homlokzati síkra
- új szendvicspaneles homlokzatburkolat építése hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, acél tartó vázszerkezettel, mélyalapozással
- meglévő vasbeton szerkezetű lelátók visszabontása 1-1 üléssorral
- meglévő lelátó alatti területek beépítése az új homlokzati síkig
- edzőcsarnok felőli végfalon a csarnok 1. emeleti közlekedőszintjéről indulóan tűzfal építése,
- csarnok északi oldal 1.em. közlekedőszintről induló könnyűszerkezetes új lelátó építése
- csarnok tetőhéjalás bontása, motoros hő- és füstelvezető felülvilágító kupolák elhelyezése, új trapézlemez fedésű tető rétegrend kialakítása, acélszerkezetek tűzvédő bevonattal történő ellátása
- belső burkolatok részbeni cseréje (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása) sportparketta burkolat bontása, megnövelt pályaterületen új építése, szükség szerint akusztikai és ütközésvédő burkolatok elhelyezése
- víz-csatorna rendszerek teljes felújítása, átépítése, új szellőzőrendszer kiépítése, meglévő gázvezeték hálózat átalakításával gázüzemű csarnokfűtő berendezések cseréje
- teljes erősáramú rendszer felújítása és gyengeáramú rendszer kiépítése
- televíziós közvetítésre alkalmas sportvilágítás és hangosítás
- sportfunkciók ellátásához szükséges teljes sporttechnológiai felszereltség
Fejépület: előregyártott vasbeton vázas, kitöltő falas szerkezetű épület
- épületszerkezetek bontása, válaszfalak és gépészet és elektromos hálózat teljes bontása
- épület kontúr kiegészítése többszintes új épületrészekkel és részbeni szintráépítéssel monolit vasbeton vázas szerkezettel, mélyalapozással
- új hőszigetelt szendvicspaneles homlokzatburkolat építése acél tartószerkezettel, hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, mélyalapozással, a tetőszinten részben perforált kivitelben
- teljes tetőhéjalás építése, új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- belső gipszkarton szerkezetű válaszfalak építése, a vizes helyiségcsoportok, tűzgátlási és akusztikai előírások szerinti kialakítással.
- teljes belső víz-csatorna, belső gázvezeték hálózat és berendezések cseréje, új kazánház és HMV rendszer kiépítése,
- teljes új elektromos (erős- és gyengeáram) rendszerek kiépítése,
- belső burkolatok: (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása, kiegészítése) minden egyéb hideg és melegburkolat cseréje
Organizáció: organizációs helyszínrajzon jelölt területen Ajánlattevő által felvonulási terület céljára igényelt terület megadása Ajánlattevő feladata. A Vasas üzemeltetés jelű területen az üzemeltetési funkciók folyamatos ellátása érdekében Megrendelő raktár és szaniterkonténereinek fogadására alkalmas terület kialakítása, a konténerek áthelyezése Ajánlattevő feladata és egyben a fejépületben történő helyszíni munkavégzés feltétele.
További információkat a műszaki leírások tartalmaznak.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Műszaki-szakmai ajánlat 50
2 1.1 Organizációs terv minősége  25
3 1.2 Műszaki ütemterv megfelelősége 25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) (tartalékkeret összege nélküli nettó vállalkozási díj a tervezésre és a kivitelezésre) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
I.3 Kommunikáció pont "Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtható" részéhez:
Az ajánlatnak a személyesen és a postai úton történő benyújtás esetén is be kell érkezni az ajánlattételi határidő lejártának napján 11:00 óráig a 1146 Budapest, Hermina út 49. I. emelet 114. sz. iroda címre, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő kéri, hogy ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a postára adás időpontjáról!
Az ajánlat postai feladása vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az ajánlattevő viseli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114.§ (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
a) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint kell eljárnia, azaz nyilatkoznia kell, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok igazolására (ide nem értve a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okokat) elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
Öntisztázás
A Kbt. 64. §-a értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő ajánlatában köteles benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) b) pontja alapján az előírt kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az ajánlatban fel kell tüntetni azon regisztrációs számot, illetve szükség szerint további adatokat, amelyek alapján az adott kamarai tagság fennállása ellenőrizhető. A kamarai tagságot - amennyiben a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, és tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, az érvényességet igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával kell igazolni.
A 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
P1)
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) b) pont alapján az ajánlattevő saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a közzétételt, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a minimumkövetelménynek való megfelelés tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatba nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P2)
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P1)-P2) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P2) pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fentiek szerinti igazolási módok helyett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fenti iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglaltak szerint az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények vonatkozásában az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására köteles benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő ha, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év mérleg szerint eredménye egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 750.000.000,- Ft összeget, abban az esetben minősül alkalmasnak.
P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának a napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (működésének ideje alatt)
a) a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három év átlagában nem érte el legalább 1.100.000.000 Ft-ot, valamint
b) a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a három év átlagában nem érte el legalább az 750.000.000 Ft-ot.


A Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A P1) pont esetében tehát elegendő, ha egy ajánlattevő megfelel a minimumkövetelménynek, a P2) pont esetében pedig együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
M1)
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 évben (60 hónapban) megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásaira vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdésének és befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) összege (HUF-ban),(a) pont szerinti referencia esetében) vagy a minimumkövetelményben meghatározott mennyiségi adat pontos feltüntetése (b-d) pont szerinti referencia esetében,
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozási díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban),
i) a közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó teljesítési arányt kell ajánlattevőnek megadnia nyilatkozatában .
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek kezdésére és a befejezésére (műszaki átadás-átvétel) a jelen felhívás feladásának a napját megelőző 5 évben (60 hónapban) került sor.
M2)
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a) a M2)a-e) pont szerinti szakember neve,
b) annak a pozíciónak [M2)a-e] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
c) nyilatkozat arról, hogy a szakemberekkel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog,
d) nyilatkozat arról, hogy milyen jogviszony keretében kívánja ajánlattevő a szakembert a teljesítésbe bevonni;
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell:
Az M2)a-d) pont szerinti szakember felelős műszaki vezetői vagy tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről (a szakmai önéletrajzban is megadható) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum másolatát, valamint a M2)a-e) pont szerinti szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve, végzettsége,
b) a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
c) a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná;
d) szakmai tapasztalat ismertetése (év, hónap, nap pontossággal).
Amennyiben az M2)a-d) pont szerint bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2)a-d) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Figyelemmel azonban a Kbt. 65.§ (9) bekezdésére a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,. ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
A Kbt. 67.§ (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények vonatkozásában az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A Kbt. 114.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti külön felhívására köteles benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciamunkákat,
a. 1 db olyan sportlétesítmény kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referencia munkát, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 500.000.000 forintot és amely tervezési feladatokat is tartalmazott;
b. 1 db olyan referencia munkát, amely legalább bruttó 2000 m2 területű fedett sportlétesítmény kivitelezésére vagy felújítására vonatkozott amelyben a pálya sportparketta burkolatú;
c. 1 db referencia munka, mely legalább 2 t azbeszt tartalmú építőanyag szakszerű bontását tartalmazza;
d. 1 db olyan referencia munka, amely felújítás és/vagy építési munkálatokat tartalmaz, ahol a felújítási és/vagy építési munkálatok során a terület és/vagy telep és /vagy telek folyamatos üzemszerű működését biztosítani kellett,
A fenti referencia követelmények több szerződésből is teljesíthetők, azonban az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében legfeljebb 4 db referencia munka mutatható be.
.


M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be legalább az alábbi szakembereket:
a) legalább egy fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti Építési „MV-É” szakterületű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető, akinek a jogosultság megszerzését követően 36 hónap magasépítési beruházások kivitelezésében szerzett tapasztalata van és részt vett bontással érintett üzemelés alatt legalább nettó 1000 m2 alapterületű épület kivitelezésében;
b) legalább egy fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti Építménygépészeti „MV-ÉG” szakterületű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületgépészeti területen szerzett tapasztalata van;
c) legalább egy fő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerinti Építményvillamossági „MV-ÉV” szakterületű vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületvillamossági területen szerzett tapasztalata van;
d) legalább egy fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építészeti „É” szakterületű vagy azzal egyenértékű tervező, aki rendelkezik sportlétesítmény tervezési gyakorlattal,
e) legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi koordinátor, aki építőipari kivitelezéseknek a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi vezetésében legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik,
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az M1)-M2) pontok alkalmazásában Ajánlatkérő a „sportlétesítmény” fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építményt (2.§ 8. pont) érti, melynek alapvető rendeltetése, hogy a 2004. évi I. törvényben meghatározott sport célra használják.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Késedelmi kötbér
b) Meghiúsulási kötbér
c) Hibás teljesítési kötbér
d) Jótállási kötelezettség
e) Teljesítési biztosíték
f) Jólteljesítési biztosíték
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a kötbérterhes határidőket olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy az Ajánlatkérő jogosult minden késedelmes nap után, a Tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozó díj 0,5%-nak (azaz fél százalék), összesen azonban legfeljebb 20%-nak (húsz százalék) megfelelő Késedelmi kötbért érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
A szerződés meghiúsulása esetén az Ajánlatkérő jogosult a Tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 20%-nak (azaz húsz százalék) megfelelő Meghiúsulási kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevőként szerződő fél lel szemben.
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit megsérti, úgy az Ajánlatkérő jogosult a Tartalékkeret nélkül számított, nettó vállalkozói díj 1%-nak (azaz egy százalék) megfelelő Hibás teljesítési kötbért érvényesíteni a nyertes ajánlattevőként szerződő féllel szemben, minden egyes hibás teljesítéssel érintett (azaz a költségvetési főösszesítőben külön soronként szereplő) munkarész után, legfeljebb azonban a Tartalékkeret nélkül számított, nettó vállalkozói díjának 20%-ig.
Jótállási kötelezettség:
A jótállási időszak a szerződés szerinti végteljesítés igazolásától számított 36 hónapig tart.
Teljesítési és Jólteljesítési biztosíték:
A Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapján, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos megrendelői igények fedezetére az ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 (öt) százalékának megfelelő teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljes körű aláírása időpontjától folyamatosan, a jólteljesítési biztosíték nyújtásáig fenn kell állnia
A Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján, a szavatossági és jótállási kötelezettség nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5 (öt) százalékának megfelelő jólteljesítési biztosítékot köt ki. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak kezdő napjától számítva a jótállási időszak lejártát követő 30. napjáig fenn kell állnia.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosítékok rendelkezésre álló összege az Ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek a biztosítékok meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
A biztosítékok, a nyertes ajánlattevő választása szerint figyelemmel a Kbt. 134.§ (6) bekezdésére nyújthatók
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Vasas Sport Club FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06012965-40010037 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással) vagy
b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
c) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Amennyiben biztosítékok garancia formájában kerülnek nyújtásra, abban az esetben az alábbi minimumkövetelményekkel kell a garancia dokumentumnak rendelkeznie:
• a Meghatalmazó neve, címe, a Garanciát nyújtó szervezet neve, címe, Kedvezményezett/Megrendelő neve, címe,
• a közbeszerzési eljárás tárgya,
• a vállalás visszavonhatatlansága,
• garantált összeg,
• a Garanciát nyújtó szervezet a garantált összeg kifizetését vállalja a Meghatalmazó, vagy bármely más előzetes bírósági vagy választott bírósági döntés, továbbá a Kedvezményezett/Megrendelő és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen vizsgálata nélkül a Kedvezményezett/Megrendelő által a Garanciát nyújtó szervezet részére megküldött írásos felszólításra, mely tartalmazza, hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettségét vagy a szerinti teljesítési illetve jótállási kötelezettségeit, és
• a garancia nyújtás hatályát és hogy
• a garanciára a magyar jog az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosíték részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni.
Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezete tartalmazza.
Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy előleget kíván-e igénybe venni nyertessége esetén és ha igen, milyen mértékben.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 5 (öt) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A szerződésben szereplő feladatok elvégzéséért az ellenérték kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdése, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 30-32/A.§-a, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel történik banki átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, teljesítési igazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében. A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155.§-a az irányadó.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés alapját képező munka az általános forgalmi adóról szóló 142.§ (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik.
Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ában foglaltakra.
Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
A részletes finanszírozási feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (8)-(9) szerinti gazdasági társaság alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
1146 Budapest, Hermina út 49. I. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Vasas Sport Club FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06012965-40010037 számú HUF számlája
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő pénzforgalmi számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 54.§ (4) bekezdése értelmében a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, amennyiben arra az Ajánlatkérő által az ajánlatok bírálatáról készült összegezés megküldését követően kitűzött időpontban vagy egy alkalommal meghatározott póthatáridőben azért nem kerül sor, mert ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a szerződéskötés érdekében az Ajánlatkérő által megadott helyen és időpontban nem jelenik meg.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 1200000000 Pénznem: HUF
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.
A 2. értékelési szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer az egyenes arányosítással kombinálva alkalmazására kerül sor, a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül, és díjmentesen elektronikusan - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - hozzáférhetővé teszi, figyelemmel a Kbt. 39.§ (1) bekezdésére A közbeszerzési dokumentumok, így különösen a műszaki leírás az ajánlattételi felhívás megjelenésének a napjától elérhető lesz a következő linken: https://bmsk-sps.bmsk.hu/sites/kozbesz1/Vasas_kezilabdacsarnok. A szükséges felhasználói nevet és jelszót az ajánlatkérő regisztrációs adatlap kitöltését követően az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkező közbeszerzési dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett - a fenti linken, azok közvetlen megküldésének a napjától szintén elérhetőek lesznek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban, az ajánlattevő oldalán felmerült technikai problémákért.
Az elektronikus úton, a gazdasági szereplők számára korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: építés beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
Nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója, vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezet a teljesítés során köteles bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási és ISO14001 környezetirányítási, vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek vagy intézkedéseknek megfelelően eljárni, továbbá köteles ezek érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) és (4) bekezdése irányadó.
A nyertes ajánlattevő vagy az alvállalkozója, vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezet, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni, hogy megfelel a jelen pontban foglalt, teljesítésre vonatkozó feltételeknek, ellenkező esetben az Ajánlatkérő azt a szerződéstől való visszalépésének minősíti, és jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szerződést kötni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek a Vállalkozónak, vagy az alvállalkozónak vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezetnek a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan meg kell felelnie, amelyet az Ajánlatkérő ellenőrizhet. Abban az esetben, amennyiben az Ajánlatkérő az ellenőrzése során észleli, hogy Vállalkozó, vagy az alvállalkozó vagy a teljesítésben részt vevő kapacitást biztosító szervezet nem felel meg a szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételeknek, úgy az Ajánlatkérő - legfeljebb 15 napos határidővel - felszólíthatja a Vállalkozót, vagy az alvállalkozót, vagy a kapacitást biztosító szervezetet a feltételeknek megfelelő teljesítésre. Amennyiben a felhívottak nem tesznek eleget a felszólításnak, úgy az Ajánlatkérő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 36.§ (1) bekezdésében foglaltakra.
4. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget az eljárást megindító felhívásban megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2017. április 05. napja 10:00 óra.
Találkozás helyszíne: 1139 Budapest, Fáy u. 58. Irodaépület A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített (az ajánlat benyújtásakor már ismert) alvállalkozó szervezet és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) Ajánlattevő tekintetében csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 elektronikus és nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként elektronikusan és nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
7. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági minimumkövetelményeket, tehát a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1)-P.2) pontjaiban és a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1)-M.2) pontjaiban meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeket.
8. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
10. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat)
13. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
14. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
15. Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is, a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
16. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés, úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak irányadók.
17. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a bauda.krisztina@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a bauda.krisztina@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
19. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
20. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 5. napot követően kerül sor.
21. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2)a-d) pontjaiban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint „MV-É”, „MV-ÉG”, „MV-ÉV” szakterületű felelős műszaki vezetői illetve az „É” szakterületű tervezői vagy azokkal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
22. Ajánlattevőnek ajánlatában műszaki-szakmai ajánlatot kell csatolnia a közbeszerzési dokumentumban részletezetteknek megfelelően. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az organizációs terv és a műszaki ütemterv a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71.§ (8) bekezdése irányadó.
23. Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
24. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
25. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapján: A nettó kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
26. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ának megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 600 millió,- HUF/év, és legalább 300 millió- HUF/káresemény vagyoni és legalább 150 millió forint/év, és ezen belül esetenként legalább 75 millió forint/káresemény nagyságú sérelemdíj kárértékre vonatkozik, valamint tervezői felelősségbiztosítással melynek kárérték limitje legalább 20 millió,- HUF/év, és legalább 10 millió- HUF/káresemény vagyoni és legalább 10 millió forint/év, és ezen belül esetenként legalább 5 millió forint/káresemény nagyságú sérelemdíj kárértékre vonatkozik. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
27. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
28. Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
29. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
30. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
31. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
32. Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
33. A Kbt. 65.§ (11) bekezdése értelmében nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
34. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
35. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. A jelen pontban foglalt feltétel szerződéskötéses feltételnek minősül. Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a jelen pontban foglalt feltételeket a szerződéskötés időpontjára nem igazolja, úgy azt az ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésnek tekinti, és a szerződéskötéstől elállhat, illetve jogosult a következő legjobb ár-érték arányú ajánlattevővel a szerződést megkötni, ha az ajánlattevőt az összegezésben megnevezte. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
36. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
37. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/03/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges